МЕНЮ

2.12. Наркатычныя сродкі, псіхатропныя рэчывы і іх прэкурсоры

Спіс 1 - Наркатычныя сродкi i псiхатропныя рэчывы

Наркатычныя сродкі, псіхатропныя рэчывы і іх прэкурсоры, ўвоз і вываз якіх на мытную тэрыторыю Мытнага саюза дапускаецца на падставе ліцэнзіі

Чакайце, ідзе загрузка і фарматаванне дадзеных
Наркатычныя сродкі і псіхатропныя рэчывы
Міжнароднае непатентованным найменне (назва) Іншыя найменні (назвы) Хімічнае найменне (назва) кароткае апісанне Код ТН_ЗЭД
1 Алілпрадзін 3-аллил-1-пазначаў-4-феніл-4-пропионоксипиперидин 2933399900
10 Ацэтылметадол 3-ацэтаксі-6-дыметыламіну-4,4-дыфенілгептан 2922197000
100 опіумны мак расліна выгляду Papaver somniferum L 1211400000
101 Арыпавін 6,7,8,14-тетрадегидро-4,5-альфа-эпокси-6-метокси-17-метил-морфинан-3-ол 2939190000
102 Пара-флуарафентаніл пара-фторфентаніл 4'-фтор-N- (1-фенэтил-4-пиперидил) пропионанилид 2933399900
103 Пентазацын (2R*,6R*,11R*)-1,2,3,4,5,6-гексагидро-6,11-диметил-3-(3-метил-2-бутенил)-2,6-метано-3-бензазоцин-8-ол 2933330000
104 Пепап 1-фенэтил-4-феніл-4-пиперидинол-ацэтат (эфір) 2933399900
105 Пецідзін 1-пазначаў-4-фенилпиперидин-4-карбоновой кіслаты этылавы эфір 2933330000
106 Петидин - прамежкавы прадукт A 4-циано-1-пазначаў-4-фенилпиперидин 2933330000
107 Петидин - прамежкавы прадукт B 4-фенилпиперидин-4-карбоновой кіслаты этылавы эфір 2933399900
108 Петыдзін - прамежкавы прадукт C 1-пазначаў-4-фенилпиперидин-4-карбонавая кіслата 2933399900
109 Пімінадзін 4-феніл-1- (3-фениламинопропил) -пиперидин-4-карбоновой кіслаты этылавы эфір 2933399900
11 Альфа-метилтиофентанил N-[1-[1-метил-2-(2-тионил)этил]-4-пиперидил]пропионанилид 2934999000
110 Пірытрамід дыпідалор 1-(3-циано-3,3-дифенилпропил)-4-(1-пиперидино)-пиперидин-4-амид карбоновой кислоты 2933330000
111 Прагептазін 1,3-диметил-4-феніл-4-пропионоксиазациклогептан 2933998008
112 Прапанідыд 3-метокси-4- (N, N-диэтилкарбомилметокси) -фенилуксусной кіслаты прапілавага эфір 2924299909
113 Праперыдзін ізапрапілавага эфір 1-пазначаў-4-фенилпиперидин-4-карбоновой кіслаты 2933399900
114 Прапірам N- (1-пазначаў-2-пиперидиноэтил) -N-2-пиридилпропионамид 2933330000
115 Прасідол 1- (2-этоксиэтил) -4-феніл-4-пропилоксипиридин 2933399900
116 Расліна роду Cannabis каноплі 1211908609
117 Рацэмэтарфан (+/-) - 3-метокси-N-метилморфинан 2933499000
118 Рацэмарамід (+/-)-4-[2-метил-4-оксо-3,3-дифенил-4-(1-пирролидинил)бутил]-морфолин 2934999000
119 Рацэмарфан (+/-) - 3-гідраксілу-N-метилморфинан 2933499000
12 Альфа-метылфентаніл N- [1 (альфа-метилфенэтил) -4-пиперидил] пропионанилид 2933399900
120 Рэміфентаніл 1- (2-метоксикарбонил-этылен) -4- (фенилпропиониламино) -пиперидин-4-метылавы эфір карбоновой кіслаты 2933399900
121 Суфентаніл N-[4-(метоксиметил)-1-[2-(2-тиенил)-этил]-4-пиперидил]пропионанилид 2934910000
122 Тиофентанил N- [1- [2- (2-тионил) этылен] -4-пиперидил] пропионанилид 2934999000
123 таблеткі "Алнагон" (кадэіну фасфату - 20 мг, кафеіну - 80 мг, фенабарбіталу - 20 мг, кіслаты ацэтыльсаліцылавай - 20 мг) 3003490000 3004490009
124 таблеткі (Кодеіна камфосульфоната - 0,025 г, сульфагваякола калія - ​​0,10 г, густога экстракта гринделии - 0,017 г) 3003490000 3004490009
125 таблеткі кодеіна 0,03 г + парацэтамолу 0,5 г 3003490000 3004490009
126 таблеткі кодеіна фасфату 0,015 г + цукру 0,25 г 3003490000 3004490009
127 таблеткі кодеіна 0,01 г, 0,015 г + цукру 0,25 г 3003490000 3004490009
128 таблеткі кодеіна 0,015 г + натрыю гідракарбанату 0,25 г 3003490000 3004490009
129 таблеткі "Кодтерпин" (Кодеіна 0,015 г + натрыю гідракарбанату 0,25 г + терлингидрата 0,25 г) 3003490000 3004490009
13 Ацэтыл-альфа-метилфентанил N- [1- (альфа-метилфенэтил) -4-пиперидил] ацетанилид 2933399900
130 таблеткі ад кашлю склад: травы термопсиса ў парашку - 0,01 г (0,02 г), кодеіна - 0,02 г (0,01 г), натрыю гідракарбанату - 0,2 г, кораня саладкакораня ў парашку - 0,2 г 3003490000 3004490009
131 Тэбаін 3,6-диметокси-N-пазначаў-4,5-эпоксиморфинадиен-6,8 2939110000
132 Тылідзін (+/-) - этылен-транс-2- (диметиламино) -1-феніл-3-циклогексен-1-карбоксилат 2922440000
133 Трымеперыдын промедол 1,2,5-триметил-4-феніл-4-пропионоксипиперидин 2933330000
134 Фенадаксан 6-марфоліна-4,4-дыфеніл-3-гептанан 2934999000
135 Феназацын 2'-гідраксілу-5,9-диметил-2-фенэтил-6,7-бензоморфан 2933399900
136 Фенампрамід N- (1-пазначаў-2-пиперидиноэтил) -пропионанилид 2933399900
137 Фенамарфан 3-гідраксілу-N-фенэтилморфинан 2933499000
138 Фенаперыдзін 1- (3-гідраксілу-3-фенилпропил) -4-фенилпиперидин-4-карбоновой кіслаты этылавы эфір 2933330000
139 фентанілу 1-фенэтыл-4-N-пропиониланилинопиперидин 2933330000
14 Ацэтарфін 3-O-ацетилтетрагидро-7-альфа-(1-гидрокси-1-метилбутил)-6,14-эндо-этеноорипавин 29391900
140 Фалькодзін марфолінілэтылмарфін 2939110000
141 Фурэтыдзін 1- (2-тетрагидрофурфурилоксиэтил) -4-фенилпиперидин-4-карбоновой кіслаты этылавы эфір 2934999000
142 Экгонин, яго складаныя эфіры і вытворныя, якія могуць быць ператвораныя ў экгонин і какаін [1R-(экзо, экзо)]-3-гидрокси-8-метил-8-азабицикло[3.2.1]-октан-2-карбоновая кислота 2939710000
143 Этылметылтыямбутэн 3-этилметиламино-1,1-ды- (2'-тиэнил) -1-бутен 2934999000
144 Этылмарфін 3-этылмарфін 2939110000
145 Этоксерыдзін 1- [2- (2-гидроксиэтокси) -этил] -4-фенилпиперидин-4-карбоновой кіслаты этылавы эфір 2933399900
146 Гэтанітазен 1-дыэтыламінаэтыл-2-пара-этаксібензіл-5-нітрабензімідазол 2933998008
147 Этэрфін тетрагидро-7-альфа- (1-гідраксілу-1-метилбутил) -6,14-энда-этеноорипавин 2939110000
148 Алабарбітал 5,5-диаллилбарбитуровая кіслата 2933539000
149 алпразолам 8-хлоро-1-метил-6-фенил-4H-s-триазоло[4,3-a][1,4]бензодиазепин 2933919000
15 ацэтыляваны опій сродак, якое атрымліваецца шляхам ацэтылявання опію або экстракцыйнага опію, якое змяшчае ў сваім складзе акрамя алкалоідаў опію ацетилкодеин, монаацэцілмарфін, диацетилморфин альбо іх сумесь 2939110000 2939190000 382499920 382499930 382499960
150 Амінарэкс 2-амінакіс-5-феніл-2-оксазолин 2934910000 2922197000
151 апрафен тарэн 7 - [(10,11-дигидро-5H-дибензо [a, d] -циклогептен-5-глей) амінакіс] гептановая кіслата 3003900000 3004900002 3004900009
152 Амінепцін 7 - [(10,11-дигидро-5Н-дибензо (a, d) -циклогептан-5-глей) амінакіс] гептановая кіслата 2922498500
153 Амабарбітал барбамил 5-этылен-5- (3-метилбутил) барбитуровая кіслата, 5-этылен-5-изопентилбарбитуровая кіслата 29335390003
154 Амфепрамон дыэтылпрапіён 2- (диэтиламино) пропиофенон 2922310000
155 Амфетамін (фенамін) і камбінаваныя лекавыя прэпараты, якія змяшчаюць фенамін (амфетамін) (+/-) - 2-амінакіс-1-фенилпропан (+/-) - альфа-метилфенэтиламин 2921460000
156 БДБ [L- (3,4-метилендиоксифенил) -2-бутанамин] 2932990000
157 Барбітал 5,5-диэтилбарбитуровая кіслата 2933531000
158 Бензфетамін N-бензо-N-альфа-диметилфенэтиламин 2921460000
159 Броламфетамін доб 2,5-диметокси-4-бромоамфетамин - (+/-) - 4-бром-2,5-диметокси-альфа-метилфенэтиламин 2922290000
16 Ацэтылкадэін 2939190000
160 Бромазепам 7-бромо-1,3-дигидро-5-(2-пиридил)-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933330000
161 Братызол 2-бромо-4-(о-хлорфенил)-9-метил-6H-тиено[3,2-f]-s-триазоло[4,3-a][1,4]диазепин 2934910000
162 буталбітал 5-аллил-5-изобутилбарбитуровая кіслата 2933539000
163 Бутабарбітал 5-бутылен-5-этилбарбитуровая кіслата 2933539000
164 Вінілбітал 5- (1-метилбутил) -5-винилбарбитуровая кіслата 2933539000
165 Галазепам 7-хлоро-1,3-дигидро-5-фенил-1-(2,2,2-трифторэтил)-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
166 Галаксазолам 10-бромо-11b-(о-фторфенил)-2,3,7,11b-тетрагидрооксазоло[3,2-d][1,4]-бензодиазепин-6(5H)-он 2934910000
167 Глутэцімід ноксірон 2-этылен-2-фенилглутаримид 2925120000
168 Натрый оксібутірат і іншыя солі оксимасляной кіслаты гама-оксимасляная кіслата (ГОМК) 2918199800
169 Дэксамфетамін (+) - 2-амінакіс-1-фенилпропан (+) - альфа-метилфенэтиламин 2921460000
17 Безітрамід 1-(3-циано-3,3-дифенилпропил)-4(2-оксо-3-пропионил-1-бензимидазолинил)-пиперидин 2933330000
170 декстрометорфан 2933493000 3003900000 3004900002 30049000093
171 Дзеларазепам 7-хлор-5-(о-хлорофенил)-1,3-дигидро-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
172 дыязепам 7-хлор-1,3-дигидро-1-метил-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
173 Дэз (диэтилтриптамин) N, N-диэтилтриптамин; 3- [2- (диэтиламино) этылен] індол 2939790000 2939800000
174 Диметоксиамфетамин ДМА (+/-) - 2,5-диметокси-альфа-метилфенэтиламин 2922290000
175 ДМГП (диметилгептилпиран)3-(1,2-диметилгептил)-7,8,9,10-тетрагидро-6,6,9-триметил-6H-дибензо[b,d]пиран-1-ол 2932990000
176 ДМТ (Диметилтриптамин) N, N-диметилтриптамин3- [2- (диметиламино) этылен] індол 2939790000 2939800000
177 ДАЭТ (+/-) - 4-этылен-2,5-диметокси-альфа-фенэтиламин, dl-2,5-диметокси-4-этылен-альфа-метилфенилэтиламин 2922290000
178 дох d, L-2,5-диметокси-4-хлор-амфетамін 2922290000
179 Кактусы, якія змяшчаюць мескалін 1211908609
18 Бензетыдзін 1- (2-бензилоксиэтил) -4-фенилпиперидин-4-карбоновой кіслаты этылавы эфір 2933399900
180 кат неодревесневшие ўцёкі і лісце раслін Catha edulis, як цэлыя, так і здробненыя, як высушаныя, так і нявысушанай, якія змяшчаюць Кацін і (або) катинон 1211908609
181 золпідем N, N, 6-триметил-2-р-толилимидазо [1,2-a] пиридин-3-ацетамид 2933998008
182 Камазепам 7-хлоро-1,3-дигидро-3-гидрокси-1-метил-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он диметилкарбамат (эфир) 2933919000
183 Кацін d-норпсеўдаэфедрын d-трео-2-амінакіс-1-гідраксілу-1-фенилпропан, (+) - (S) -альфа - [(S) -1-аминоэтил] бензиловый спірт 2939430000
184 Кетазолам 11-хлоро-8,12b-дигидро-2,8-диметил-12b-фенил-4H-[1,3]-оксазино-[3,2-d][1,4]бензодиазепин-4,7(6H)-дион 2934910000
185 кетамін 2- (о-хлорфенил) -2-метиламиноциклогексанон 2922390000
186 Кацінон (-) - альфа-аминопропиофенон, (-) - (S) -2-аминопропиофенон 2939790000 2939800000
187 клобазам 7-хлоро-1-метил-5-фенил-1H-1,5-бензодиазепин-2,4-(3H,5H)-дион 2933720000
188 Клаксазолам 10-хлоро-11b-(о-хлорфенил)-2,3,7,11b-тетрагидрооксазоло-[3,2-d][1,4]бензодиазепин-6(5H)-он 2934910000
189 клоназепам 5-(о-хлорфенил)-1,3-дигидро-7-нитро-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
19 Бензілмарфін 3-O-бензілмарфін 2939190000
190 Кларазепат 7-хлоро-2,3-дигидро-2-оксо-5-фенил-1H-1,4-бензодиазепин-3-карбоновая кислота 2933919000
191 Клатыязепам 5-(о-хлорфенил)-7-этил-1,3-дигидро-1-метил-2H-тиено[2,3-e]-1,4-диазепин-2-он 2934910000
192 Кланідзін клафелін 2933299000
193 Саматужна прыгатаваныя прэпараты з ката прадукты перапрацоўкі неодревесневших уцёкаў і лісця раслін выгляду Catha edulis, якія ўтрымліваюць псіхатропныя рэчывы 1302199000
194 саматужна прыгатаваныя прэпараты з пейота прадукты перапрацоўкі раслін роду Lophophora, якія змяшчаюць мескалін 1302199000
195 саматужна прыгатаваныя прэпараты з псилоциба прадукты перапрацоўкі любых частак грыбоў роду Psilocybe, якія змяшчаюць псилоцин і (або) псилоцибин 1302199000
196 саматужна прыгатаваныя прэпараты з травы эфедры прадукты перапрацоўкі раслін роду Ephedra, якія ўтрымліваюць псіхатропныя рэчывы 1302140000
197 саматужна вырабленыя прэпараты з псеўдаэфедрыну або з прэпаратаў, якія змяшчаюць псеўдаэфедрыну 2939410000 2939490000 382499920 382499930 382499960
198 саматужна вырабленыя прэпараты з фенілпрапаналамін або з прэпаратаў, якія змяшчаюць фенілпрапаналамін (норэфедрин) 2939410000 2939490000 382499920 382499930 382499960
199 саматужна вырабленыя прэпараты з эфедрыну або з прэпаратаў, якія змяшчаюць эфедрын 2939410000 2939490000 382499920 382499930 382499960
2 Альфамепрадзін альфа-3-этылен-1-пазначаў-4-феніл-4-пропионоксипиперидин 2933399900
20 Бетамепрадзін бэта-3-этылен-1-пазначаў-4-феніл-4-пропионоксипиперидин 2933399900
200 Левамфетамін 1-альфа-метилфенилэтиламин, (-) - (R) -альфа-метилфенэтиламин 2921460000
201 леваметамфетамін 1-N-альфа-диметилфенилэтиламин, (-) - N-альфа-диметилфенэтиламин 2939710000
202 Лефетамін (-) - 1-диметиламино-1,3-дифенилэтан, (-) - 1N, N-диметил-1,2-дифенилэтиламин 2921460000
203 Леваметарфан (-) - 3-метокси-N-метилморфинан 2933499000
204 (+) - Лизергид d-лізэргід, ЛСД, ЛСД-25 (+) - N, N-диэтиллизергамид (d-диэтиламид лизергиновой кіслаты), 9,10-дидегидро-N, N-диэтил-6-метилэрголин-8-бэта-карбоксамид 2939690000
205 Лапразолам 6-(о-хлорфенил)-2,4-дигидро-2[(4-метил-1-пиперазинил)метилен]-8-нитро-1H-имидазо-[1,2-a][1,4]бензодиазепин-1-он 2933550000
206 Ларазепам 7-хлоро-5-(о-хлорфенил)-1,3-дигидро-3-гидрокси-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
207 Лорметазепам 7-хлор-5-(о-хлорфенил)-1,3-дигидро-3-гидрокси-1-метил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
208 Мазіндол 5-(р-хлорфенил)-2,5-дигидро-3H-имидазо[2,1-a]изоиндол-5-ол 2933919000
209 МБДБ 2-метиламино-1(3,4-метилендиоксифенил)бутан;N-метил-1-(3,4-метилендиоксифенил)-2-бутанамин 2932990000
21 Бетаметадол бэта-6-диметиламино-4,4-дифенил-3-гептанол 2922197000
210 медазепам 7-хлоро-2,3-дигидро-1-метил-5-фенил-1H-1,4-бензодиазепин 2933919000
211 Мезакарб сіднокарб 3- (альфа-метилфенетилин) -N- (фенилкарбамоил) сиднонимин 2934910000
212 Меклаквалон 3- (о-хлорфенил) -2-пазначаў-4 (3H) -квиназолинон 2933550000
213 Мепрабамат 2-пазначаў-2-прапіў-1,3-пропандиол дикарбамат 2924110000
214 метамфетамін метамфетаміну рацемат, первитин (+) - 2-метиламино-1-фенилпропан, (+) - (S) -N-альфа-диметилфенэтиламин 2939710000
215 Метылфенідат рыталін метылавы эфир2-феніл-2- (2-пиперидил) -уксусной кіслаты, пазначаў-альфа-феніл-2-пиперидинацетат 2933330000
216 Метылфенабарбітал 5-этылен-1-пазначаў-5-фенилбарбитуровая кіслата 2933539000
217 Метыпрылон 3,3-диэтил-5-пазначаў-2,4-пиперидиндион 2933720000
218 МДМА dl-3,4-метилендиокси-N, альфа-диметилфенилэтиламин, (+/-) - N-альфа-диметил-3,4- (метилендиокси) фенэтиламин 2932990000
219 мескалін 3,4,5-трыметоксифенэтыламін 2939790000 2939800000
22 Бетапрадзін бэта-1,3-диметил-4-феніл-4-пропионоксипиперидин 2933399900
220 Метаквалон 2-пазначаў-3-о-толил-4 (3H) -квиназолинон 2933550000
221 Эфедрон меткацінон 2- (метиламино) -1-фенилпропанон-1-ён 2939490000
222 Мефенарэкс dl-N- (3-хлоропропил) -альфа-метилфенэтиламин 2921460000
223 Мідазолам 8-хлоро-6-(о-фторфенил)-1-метил-4H-имидазо[1,5-a][1,4]бензодиазепин 2933919000
224 4-метыламінарэкс (+/-)-цис-2-амино-4-метил-5-фенил-2-оксазолин;(+/-)-цис-4,5-дигидро-4-метил-5-фенил-2-оксазоламин 2934999000
225 ммда dl-5-метокси-3,4-метилендиокси-альфа-метилфенилэтиламин, 5-метокси-альфа-пазначаў-3,4- (метилендиокси) фенэтиламин 2932990000
226 2C-Б 4-бром-2,5-диметоксифенетиламин 2922290000
227 4-МТА альфа-пазначаў-4-метилтиофенэтиламин 2930909509
228 Німетазепам 1,3-дигидро-1-метил-7-нитро-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
229 Нітразепам 1,3-дигидро-7-нитро-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
23 Бетацэтылметадол бэта-3-ацетокси-6-диметиламино-4,4-дифенилгептан 2922197000
230 Нордазепам 7-хлор-1,3-дигидро-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
231 Аксазепам 7-хлор-1,3-дигидро-3-гидрокси-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
232 Оксазолам 10-хлоро-2,3,7,11b-тетрагидро-2-метил-11b-фенилоксазоло[3,2-d][1,4]бензодиазепин-6(5H)-он 2934910000
233 Парагексіл 3-гексил-1-гидрокси-7,8,9,10-тетрагидро-6,6,9-триметил-6H-дибензо[b,d]пиран,3-гексил-7,8,9,10-тетрагидро-6,6,9-триметил-6H-дибензо[b,d]пиран-1-ол 2932990000
234 ПМА 4-метокси-альфа-метилфенилэтиламин, р-метокси-альфа-метилфенэтиламин 2922290000
235 Пямолін 2-амінакіс-5-феніл-2-оксазолин-4-ён 2934910000
236 Этаминал натрыю самбрэвін, пентабарбітал 5-этылен-5- (1-метилбутил) барбитуровая кіслата 2933539000
237 пейот усе часткі расліны роду Lophophora як цэлыя, так і здробненыя, як высушаныя, так і нявысушанай, якія змяшчаюць мескалін 1211908609
238 Піназепам 7-хлоро-1,3-дигидро-5-фенил-1-(2-пропинил)-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
239 Піпрадрол 1,1-дифенил-1- (2-пиперидил) -метанол 2933330000
24 Бупрэнарфін нарфін, бупранал 21-циклопропил-7-альфа-[(S)-1-гидрокси-1,2,2-триметилпропил]-6,14-эндо-этано-6,7,8,14-тетрагидроорипавин 2939110000
240 Піралерон dl-1-(4-метилфенил)-2-(1-пирролидил)-1-пентанон,4'-метил-2-(1-пирролидинил)валерофенон 2933919000
241 Празепам 7-хлоро-1-(циклопропилметил)-1,3-дигидро-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
242 псілацын 3-(2-диметиламиноэтил)-4-гидроксииндол,3-[2-(диметиламино)этил]индол-4-ол 2939790000 2939800000
243 Псілацыбін 3- [2- (диметиламино) этылен] індол-4-глей-дигидрофосфат 2939790000 2939800000
244 Раліцыклідзін 1- (1-фенилциклогексил) пирролидин 2933998008
245 СТП (ДОМ) 2-амино-1-(2,5-диметокси-4-метил)фенилпропан;2,5-диметокси-альфа-4-диметилфенэтиламин 2922290000
246 Секбутабарбітал 5-секбутил-5-этилбарбитуровая кіслата 2933539000
247 Секабарбітал 5-аллил-5- (1-метилбутил) барбитуровая кіслата 29335390003
248 Тэнамфетамін МДА 3,4-метылендыяксіамфетамін, альфа-пазначаў-3,4- (метилендиокси) фенэтиламин 2932990000
249 Тэнацыклідзін ТЦП 1- [1- (2-тиенил) циклогексил] пиперидин 2934999000
25 Бэта-гідраксілу-3-метилфентанил N- [1- (бэта-гидроксифенэтил) -3-пазначаў-4-пиперидил] пропионанилид 2933399900
250 темазепам 7-хлоро-1,3-дигидро-3-гидрокси-1-метил-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
251 Тэтразепам 7-хлоро-5-(циклогексен-1-ил)-1,3-дигидро-1-метил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
252 тетрагидроканнабинол 7,8,9,10-тетрагидро-6,6,9-триметил-3-пентил-6H-дибензо[b,d]пиран-1-ол (9R,10aR)-8,9,10,10a-тетрагидро-6,6,9-триметил-3-пентил-6H-дибензо[b,d]пиран-1-ол (6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10a-тетрагидро-6,6,9-триметил-3-пентил-6H-дибензо[b,d]пиран-1-ол (6aR,10aR)-6a 2932950000
253 ТМА (+/-) - 3,4,5-триметокси-альфа-метилфенэтиламин 2922290000
254 трава эфедры неодревесневшие уцёкі раслін любога віду роду Ephedra, як цэлыя, так і здробненыя, як высушаныя, так і нявысушанай, якія ўтрымліваюць псіхатропныя рэчывы 1211500000
255 Хальцыён трыазолам 8-хлоро-6-(о-хлорфенил)-1-метил-4H-s-триазоло[4,3-a][1,4]бензодиазепин 2933919000
256 феназепам 7-бром-5-(о-хлорфенил)-2-3-дигидро-1H-1,4-бензодиазепин-2-он 293399
257 Фенацін 2933399900
258 Фенфлурамін 2921490009
259 Фэндыметразін (+)-3,4-диметил-2-фенилморфолин,(+)-(2S,3S)-3,4-диметил-2-фенилморфолин 2934910000
26 Бэта-гидроксифентанил N- [1- (бэта-гидроксифенэтил) -4-пиперидил] пропионанилид 2933399900
260 Фенетылін dl-3,7-дигидро-1,3-диметил-7-(2-[(1-метил-2-фенилэтил)амино]этил)-1-H-пурин-2,6-дион7-[2-[(альфа-метилфенэтил)амино]этил]теофиллин 2939510000
261 Фенкамфамін dl-N-этил-3-фенилбицикло(2,2,1)-гептан-2-амин,N-этил-3-фенил-2-норборнанамин 2921460000
262 Фенметразін 3-пазначаў-2-фенилморфолин 2934910000
263 фенабарбітал 5-этылен-5-фенилбарбитуровая кіслата 2933531000
264 Фенпрапорэкс (+/-) - 3 - [(альфа-метилфенилэтил) амінакіс] пропионитрил 2926300000
265 Фэнтэрмін альфа, альфа-дыметылфенэтыламін 2921460000
266 Фенцыклідзін ФЦП 1- (1-фенилциклогексил) пиперидин 2933330000
267 Флудыязепам 7-хлор-5-(о-фторфенил)-1,3-дигидро-1-метил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
268 Флунітразепам 5-(о-фторфенил)-1,3-дигидро-1-метил-7-нитро-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
269 флуразепам 7-хлоро-1-[2-(диэтиламино)этил]-5-(о-фторфенил)-1,3-дигидро-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
27 гашыш анаша, смала канабіс спецыяльна прыгатаваная сумесь аддзеленай смалы, пылка раслін роду Cannabis або сумесь, прыгатаваная шляхам апрацоўкі (драбненнем, прэсаваннем і г.д.) верхавін раслін роду Cannabis з рознымі напаўняльнікамі, незалежна ад надаць форму, содержаща 1301900000
270 Хлорыдыязексікс 7-хлоро-2-(метиламино)-5-фенил-3H-1,4-бензодиазепин-4-оксид 2933911000
271 Цыклабарбітал 5- (1-циклогексен-1-глей) -5-этилбарбитуровая кіслата 2933539000
272 Цыпепрол альфа- (альфа-метоксибензил) -4- (бэта-метоксифенэтил) -1-пиперазинэтанол 2933599500
273 Эстазолам 8-хлор-6-фенил-4H-s-триазоло[4,3-a][1,4]бензодиазепин 2933919000
274 Эскадол абязбольвальнае наркатычнае сродак: водны раствор у ампулах утрымлівае ў 1 мл 0,02 г промедола, 0,0005 г скополамина і 0,025 г эфедрыну гідрахларыд 3003410000 3004410000
275 этылен лофлазепат этил-7-хлоро-5-(о-фторфенил)-2,3-дигидро-2-оксо-1H-1,4-бензодиазепин-3-карбоксилат 2933919000
276 Этыцыклідзін N-этылен-1-фенилциклогексиламин 2921490009
277 Этрыптамін 3- (2-аминобутил) індол 2933998008
278 Этыламфетамін N-этыламфетамін N-этылен-альфа-метилфенилэтиламин 2921460000
279 Этынамат 1-этынілцыклагексанолкарбамат 2924240000
279.1 Гамабуціралактон 2932202000
28 гераін дыяцэтылмарфін 2939110000
280 Этхлорвінол этил-2-хлорвинилэтинил карбинол,1-хлоро-3-этил-1-пентен-4-ин-3-ол 2905510000
281 2С-Т-7 2,5-диметокси-4-N-пропилтиофенэтиламин 2930909509
282 БЗП N-бензілпіперазін 2933599500
283 N-метылэфедронам 2922390000
284 TFMPP 1- (3-трифлюорометилфенил) піперазін) 2933599500
285 N-гідраксілу-тенамфетамин N-гідраксілу-МДА (+/-) - N- [альфа-пазначаў-3,4- (метилендиокси) фенэтил] гидроксиламин 2932209000
286 N-этылен-тенамфетамин N-этылен-МДА (+/-) - N-этылен-альфа-пазначаў-3,4- (метилендиокси) фенэтиламин 29322090003
287 N-дыметыламфетамін 2921490009
288 Сінтэтычныя канабіноіды:
288.1 CP-47, 497 2-[(1R,3S)-3-гидроксициклогексил]-5-(2-метилоктан-2-ил)фенол 2907199000
288.10 JWH-007 (2-метил-1-пентил-1H-индол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон 2933998008
288.11 JWH-149 (4-метилнафталин-1-ил)(2-метил-1-пентил-1H-индол-3-ил)метанон 2933998008
288.12 JWH-098 (2-метил-1-пентил-1H-индол-3-ил)-(4-метоксинафталин-1-ил)метанон 2933998008
288.13 JWH-195 (1-[2-(4-морфолино)этил]-1-H-индол-3-ил)(нафталин-1-ил)метан 2933998008
288.14 JWH-192 (4-метилнафталин-1-ил)(1-[2-(4-морфолино)этил]-1H-индол-3-ил)метан 2933998008
288.15 JWH-199 (4-метокси-1-нафтил)(1-[2-(4-морфолино)этил]-1H-индол-3-ил)метан 2933998008
288.16 JWH-200 (1-[2-(4-морфолино)этил]-1H-индол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон 2933998008
288.17 JWH-193 (4-метилнафталин-1-ил)(1-[2-(4-морфолино)этил]-1H-индол-3-ил)метанон 2933998008
288.18 JWH-198 (4-метокси-1-нафтил)(1-[2-(4-морфолино)этил]-1H-индол-3-ил)метанон 2933998008
288.19 JWH-176 (E)-1-[1-(нафталин-1-илметилиден)-1H-инден-3-ил]пентан 2902900000
288.2 (CP-47,497) -C6 2-[(1R,3S)-3-гидроксициклогексил]-5-(2-метилоктан-2-ил)фенол 2907199000
288.20 JWH-122 (4-метилнафталин-1-ил)(1-пентил-1H-индол-3-ил)метанон 2933998008
288.21 JWH-081 (4-метоксинафталин-1-ил)(1-пентил-1H-индол-3-ил)метанон 2933998008
288.22 JWH-175 1-Пента-1H-індол-3-ил- (1-нафта) метан 2933998008
288.23 JWH-184 1-пентил-1H-индол-3-ил-(4-метил-1-нафтил)метан 2933998008
288.24 JWH-185 1-пентил-1H-индол-3-ил-(4-метокси-1-нафтил)метан 2933998008
288.25 JWH-018 1-Пента-3- (1-нафтоил) індол 2933998008
288.26 JWH-116 1-этылен-1-цэнта-3- (1-нафтоил) індол 2933998008
288.27 JWH-250 1-пентил-3-(2-метоксифенилацетил)индол;2-(2-метоксифенил)-1-(1-пентил-1H-индол-3-ил)этанон 2933998008
288.28 JWH-210 3-(4-этилнафто-1-ил)-1-пентил-1H-индол,(4-этилнафт-1-ил)(1-пентил-1H-индол-3-ил)метанон 2933998008
288.29 JWH-234 3-(7-этилнафто-1-ил)-1-пентил-1H-индол,(7-этилнафт-1-ил)(1-пентил-1H-индол-3-ил)метанон 2933998008
288.3 (CP-47,497) -C9 2-[(1R,3S)-3-гидроксициклогексил]-5-(2-метилдекан-2-ил)фенол 2907199000
288.30 JWH-251 2-(2-метилфенил)-1-(1-пентил-1H-индол-3-ил)этанон 2933998008
288.4 (CP-47,497) -C8 2-[(1R,3S)-3-гидроксициклогексил]-5-(2-метилнонан-2-ил)фенол 2907199000
288.5 HU-210 (6aR,10aR)-9-(гидроксиметил)-6,6-диметил-3-(2-метилоктан-2-ил)-6a,7,10,10a-тетрагидробензо[с]хромен-1-ол 2932990000
288.6 JWH-073 (1-бутылен-1H-індол-3-глей) (нафталін-1-глей) метанон 2933998008
288.7 JWH-196 2-метил-1-пентил-1H-индол-3-ил-(1-нафтил)метан 2933998008
288.8 JWH-194 2-метил-1-пентил-1H-индол-3-ил-(4-метил-1-нафтил)метан 2933998008
288.9 JWH-197 2-метил-1-пентил-1H-индол-3-ил(4-метокси-1-нафтил)метан 2933998008
289 трамадол (+) - транс-2 - [(диметиламино) пазначаў] -1- (м-метоксифенил) цыклагексану гідрахларыд 2922500000
29 Гідракадон дигидрокодеинон, 4,5-эпокси-3-метокси-17-пазначаў-6-морфинан 2939110000
290 параметылэфедрону 2- (метиламино) -1- (4-метилфенил) прапан-1-ён 2922390000
291 AM-694 (1-(5-фторопентил)-1H-индол-3-ил)(2-йодофенил)метанон 2933998008
292 5-MeO-DALT N, N-Дыяла-5-метокситриптамин 2933998008
293 2C-E 4-этылен-2,5-диметоксифенэтиламин 2922290000
294 Бутылон 2-метиламино-1- (3,4-метилендиоксифенил) бутан-1-ён 2932990000
295 буторфанола 17- (циклобутилметил) морфинан-3,14-диол 2933499000
296 1,4-дыбензілпіперазін 1,4-дыбензілпіперазін 2933599500
297 Диметилкатинон N-метылэфедронам, 2- (диметиламино) -1-фенилпропан-1-ён 2939790000 2939800000
298 Ліст шалфею прадказальнікаў ліст расліны выгляду Salvia divinorum 1211908609
299 3,4-метилендиокси-піралерон 1-(3,4-метилендиоксифенил)-2-(1-пирролидинил)-1-пентанон 2934999000
3 Альфаметадол альфа-6-дыметыламіну-4,4-дыфеніл-3-гептанал 2922197000
30 Гідраксіпетыдзін 4-мета-гидроксифенил-1-метилпиперидин-4-карбоновой кіслаты этылавы эфір 2933399900
300 Метылон 3,4-метилендиокси-N-метилкатинон 2939790000 2939800000
301 Метылфенілпіперазін 1-(2-метилфенил)пиперазин,1-(3-метилфенил)пиперазин,1-(4-метилфенил)пиперазин 2933599500
302 Метаксіфенілпіперазін 1-(2-метоксифенил)пиперазин,1-(3-метоксифенил)пиперазин,1-(4-метоксифенил)пиперазин 2933599500
303 Нафірон 1-(2-нафтил)-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он 2933998008
304 Пара-метыламфетамін 2-амінакіс-1- (4-метилфенил) прапан 2921490009
305 Пара-метилэткатинон 2- (этыламін) -1- (4-метилфенил) прапан-1-ён 2939790000 2939800000
306 Пара-фтарамфетамін 2-амінакіс-1- (4-фторофенил) прапан 2921490009
307 Пладовае цела (любая частка) любога віду грыбоў, якія змяшчаюць псилоцибин і (або) псилоцин 1211908609
308 сальвінарын A 8-метокарбонил-4a,8a-диметил-6-ацето-5-кето-3,4,4b,7,9e,10,10a-септагидро-3-(4-фуранил)-2,1-нафто[4,3-e]пирон 2939790000 2939800000
309 Насенне ружы гавайскай насенне расліны выгляду Argyrea nervosa 1209999100 1211908609
31 Гідрамарфінол 14-гідраксідыгідрамарфін 2939190000
310 Тыянепцін коаксіл 7-[(3-хлор-6,11-дигидро-6-метилдибензо[c,f][1,2]тиазепин-11-ил)амино]гептановой кислоты S,S-диоксид 2934999000
311 Фтараметкацінон 2-(метиламино)-1-(2-фторофенил)пропан-1-он,2-(метиламино)-1-(3-фторофенил)пропан-1-он,2-(метиламино)-1-(4-фторофенил)пропан-1-он 2939790000 2939800000
312 Фтарафенілпіперазін 1-(2-фторофенил)пиперазин,1-(3-фторофенил)пиперазин,1-(4-фторофенил)пиперазин 2933599500
313 Хлорфенілпіперазін 1- (3-хлорфенил) піперазін, мета-хлорфенилпиперазин 2933599500
314 Кветкі і лісты блакітнага лотаса кветкі і лісце расліны выгляду Nymphea caerulea 1211908609
315 Эткатынон N-этилкатинон, 2- (этыламін) -1-фенилпропан-1-ён 2939790000 2939800000
316 1- (3,4-метилендиокси - феніл) -2-нитропроп-1-ен 2932990000
317 3- (1-нафтоил) індол (1-нафта) (1H-індол-3-глей) метанон 2933998008
318 АМТ і яго вытворныя, за выключэннем вытворных, уключаных у якасці самастойных пазіцый у сапраўдны падзел альфа-метылтрыптамін 293399800
319 (Нафталін-1-глей) (1H-пиррол-3-глей) метанон і яго вытворныя, за выключэннем вытворных, уключаных у якасці самастойных пазіцый у сапраўдны падзел (Нафталін-1-глей) (1H-пиррол-3-глей) метанон 293399800
32 Гідрамарфон дыгідрамарфінон 2939110000
320 (Нафталін-1-глей) (4-пентилоксинафталин-1-глей) метанон і яго вытворныя, за выключэннем вытворных, уключаных у якасці самастойных пазіцый у сапраўдны падзел (Нафталін-1-глей) (4-пентилоксинафталин-1-глей) метанон 2914500000
321 Мадафініл [((Дифенилметил) сульфинил) ацетамид] 2930909509
322 Налбуфін [(5-альфа, 6-альфа)-17-(циклобутилметил)-4,5-эпоксиморфинан-3,6,14-триол] 2939190000
323 3-бутаноил-1-метилиндол [1- (1-пазначаў-1H-індол-3-глей) бутан-1-он] і яго вытворныя, за выключэннем вытворных, уключаных у якасці самастойных пазіцый у сапраўдны падзел 3-бутаноил-1-метилиндол[1-(1-метил-1H-индол-3-ил)бутан-1-он] 293399800
324 Дыметакаін [(3-диэтиламино-2,2-диметилпропил) -4-аминобензоат 2922498500
325 3-адамантоилиндол і яго вытворныя, за выключэннем вытворных, уключаных у якасці самастойных пазіцый у сапраўдны падзел [(Адамантан-1-глей) (1H-індол-3-глей) метанон 293399800
326 2-амінакіс-1-бензо [1,2-b: 4,5-b '] дифуран-4-илэтан і яго вытворныя, за выключэннем вытворных, уключаных у якасці самастойных пазіцый у сапраўдны падзел 2-амино-1-бензо[1,2-b:4,5-b']дифуран-4-илэтан 2932190000
327 2-аминоиндан і яго вытворныя, за выключэннем вытворных, уключаных у якасці самастойных пазіцый у сапраўдны падзел 2-амінаіндан 2921490009
328 7-ацэтаксімітрагінін 293399800
329 3-бензоилиндол і яго вытворныя, за выключэннем вытворных, уключаных у якасці самастойных пазіцый у сапраўдны падзел [(1H-індол-3-глей) фенилметанон] 293399800
33 Дэзамарфін дыгідродааксімарфін 2939190000
330 5-гідраксілу-N-метилтриптамин і яго вытворныя, за выключэннем вытворных, уключаных у якасці самастойных пазіцый у сапраўдны падзел 5-гідраксілу-N-метилтриптамин 293399800
331 7-гідраксімітрагінін 7-гідраксімітрагінін 293399800
332 2,5-диметоксифенэтиламин і яго вытворныя, за выключэннем вытворных, уключаных у якасці самастойных пазіцый у сапраўдны падзел 2,5-диметоксифенэтиламин 2922290000
333 метаксетамін і яго вытворныя, за выключэннем вытворных, уключаных у якасці самастойных пазіцый у сапраўдны падзел [2- (3-метоксифенил) -2- (этыламін) циклогексанон] 2922500000
334 митрагинин і яго вытворныя, за выключэннем вытворных, уключаных у якасці самастойных пазіцый у сапраўдны падзел 9-метокси-карынантэідын 293399800
335 JWH-17 і яго вытворныя, за выключэннем вытворных, уключаных у якасці самастойных пазіцый у сапраўдны падзел E)-1-[1-(нафталин-1-илметилиден)-1H-инден-3-ил]пентан 2902900000
336 3-нафтоилиндол і яго вытворныя, за выключэннем вытворных, уключаных у якасці самастойных пазіцый у сапраўдны падзел [(1H-індол-3-глей) нафталін-1-глей) метанон] 293399800
337 (Пиперидин-2-глей) дифенилметан і яго вытворныя, за выключэннем вытворных, уключаных у якасці самастойных пазіцый у сапраўдны падзел (Пиперидин-2-глей) дифенилметан 2933399900
338 (Пирролидин-2-глей) дифенилметан і яго вытворныя, за выключэннем вытворных, уключаных у якасці самастойных пазіцый у сапраўдны падзел (Пирролидин-2-глей) дифенилметан 293399800
339 2-тиофен-2-илэтиламин і яго вытворныя, за выключэннем вытворных, уключаных у якасці самастойных пазіцый у сапраўдны падзел 2-тыяфен-2-ілэтыламін 2934999000
34 Дыгідраэтарфін 7,8-дигидро-7-альфа-[1-(R)-гидрокси-1-метилбутил]-6,14-эндоэтанотетрагидроорипавин 2939190000
340 1-фенилпиперазин і яго вытворныя, за выключэннем вытворных, уключаных у якасці самастойных пазіцый у сапраўдны падзел 1-фенілпіперазін 2933599500
341 1-фенилциклогексиламин і яго вытворныя, за выключэннем вытворных, уключаных у якасці самастойных пазіцый у сапраўдны падзел 1-фенілцыклагексіламін 2921490009
342 6-дэзаксікадэін 2939190000
343 фенилацетилиндол яго вытворныя, за выключэннем вытворных, уключаных у якасці самастойных пазіцый у сапраўдны падзел [1- (1H-індол-3-глей) -2-фенилэтанон] 293399800
344 AM-1220 (1-((1-метилпиперидин-2-ил)метил)-1H-индол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон 293399800
345 AM-2201 1- (5-фторопентил) -3- (нафталін-1-глей) індол 293399800
346 AM-2233 (1-((1-метилпиперидин-2-ил)метил)-1H-индол-3-ил)(2-йодофенил)метанон 293399800
347 2C-D 4-пазначаў-2,5-диметоксифенэтиламин 2922290000
348 N-Метылбутылон bk-MMBDB2- (диметиламино) -1- (3,4-метилендиоксифенил) бутан-1-ён 2932990000
349 Дыметылметкацінон 2- (метиламино) -1- (диметилфенил) прапан-1он 2939790000 2939800000
35 Дэкстрамарамід (+)-4-[2-метил-4-оксо-3,3-дифенил-4-(1-пирролидинил)-бутил]морфолин 2934910000
350 MDAI 5,6-метилендиокси-2-амінаіндан 2932990000
351 Метэдрон 2- (метиламино) -1- (4-метоксифенил) прапан-1-ён 2922500000
352 метаксетамін 2- (3-метоксифенил) -2- (этыламін) циклогексанон 2922500000
353 МПА N-пазначаў-1- (тиофен-2-глей) прапан-2-амін 2934999000
354 5-MeO-AMT 5-метокси-альфа-метылтрыптамін 293399800
355 Альфа-метылтрыптамін 1- (1H-індол-3-глей) -2-аминопропан 293399800
356 2-амінаіндан 2-амінаіндан 2921490009
357 5-ёда-2-аминоиндан 5-ёда-2-аминоиндан 2921490009
358 Пара-метылметамфетамін 2- (метиламино) -1- (4-метилфенил) прапан 2939710000
359 Пара-метылэфедрын 2- (метиламино) -1- (4-метилфенил) пропанол-1 2939490000
36 Декстропропоксифен ібупраксірон, проксівон, спазмапраксівінальфа - (+) - 4-диметиламино-1,2-дифенил-3-пазначаў-2-бутанолпропионат 2922140000
360 (1-Пента-1H-індол-3-глей) (2,2,3,3-тетраметилциклопропил) метанон (1-Пента-1H-індол-3-глей) (2,2,3,3тетраметилциклопропил) метанон 293399800
361 Фтараметамфетамін 2- (метиламино) -1- (фторофенил) прапан 2939710000
362 AM-1248 (адамантан-1-ил)-1-[(1-метилпиперидин-2-илметил)-1H-индол-3-ил]метанон 293399800
363 APB 5- (2-аминопропил) бензофуран6- (2-аминопропил) бензофуран 2932990000
364 APDB 5-(2-аминопропил)-2,3-дигидробензофуран6-(2-аминопропил)-2,3-дигидробензофуран 2932990000
365 JWH-122-F (4-метилнафталин-1-ил)(1-(5-фторопентил)1H-нндол-3-ил)метанон 293399800
366 JWH-307 (5-(2-фторофенил)-1-пентил-1H-пиррол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон 293399800
367 NBOMe-2C-1 2- (4-ёда-2,5-диметоксифенил) -M- (2-метоксибензил) этанамин 2922290000
368 (1-(5-фторопентил)-1H-индол-3-ил) (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)метанон (1-(5-фторопентил)-1H-индол-3-ил)(2,2,3,3-тетраметилциклопропил)метанон 293399800
369 ACBM-018 K- (адамантан-1-глей) -1-Пента-1H-індол-3-карбоксамид 293399800
37 Дыямпрамід N- [2- (метилфенэтиламино) -пропил] пропионанилид 2924299909
370 ACBM (N) -018 N- (адамантан-1-глей) -1-Пента-1H-индазол-3-карбоксамид 293399800
371 ACBM-2201 N-(адамантан-1-ил)-1-(5-фторопентил)-1H-индол-3-карбоксамид 293399800
372 ACBM (N) -2201 N-(адамантан-1-ил)-1-(5-фторопентил)-1H-индазол-3-карбоксамид 293399800
373 2CP-P 4-прапіў-2,5-диметоксифенэтиламин 2922290000
374 (Адамантан-1-ил) (1-(5-фторопентил)-1H-индол-3-ил) метанон (адамантан-1-ил)(1-(5-фторопентил)-1H-индол-3-ил)метанон 293399800
375 (1-гептыл-1H-індол-3-глей) (2,2,3,3-тетраметилциклопропил) метанон (1-гептыл-1H-індол-3-глей) (2,2,3,3-тетраметилциклопропил) метанон 293399800
376 N-(3-(2-метоксиэтил)4,5-диметилтиазол-2(3H)-илиден)2,2,3,3-тетраметилциклопропилкарбоксамид N-(3-(2-метоксиэтил)4,5-диметилтиазол-2(3H)-илиден)2,2,3,3-тетраметилциклопропилкарбоксамид 2934100000
377 (1-(2-морфолиноэтил)-1H-индол-3-ил)(2,2,3,3-тетраметилциклопропил)метанон (1-(2-морфолиноэтил)-1H-индол-3-ил)(2,2,3,3-тетраметилциклопропил)метанон 293399800
378 4-метоксифенциклидин 1- (1- (4-метоксифенил) циклогексил) пиперидин 2933399900
379 Этылфенідат 2-феніл-2- (пиперидин-2-глей) воцатнай кіслаты этылавы эфір 2933399900
38 Дыяцэтылмарфін 2939110000
380 Ізамерыя, у тым ліку стереоизомеры указаных у Спісе I сродкаў і рэчываў, у тых выпадках, калі існаванне такіх ізамерыя, у тым ліку стереоизомеров, магчыма ў рамках дадзенага хімічнага абазначэння.
381 Эфіры складаныя і простыя указаных у Спісе I сродкаў і рэчываў.
382 Солі указаных у Спісе I сродкаў і рэчываў, калі існаванне такіх соляў магчыма.
383 Сумесі, якія змяшчаюць названыя ў Спісе I сродкі і рэчывы ў любой форме і фізічным стане незалежна ад іх колькасці ў дадзенай сумесі, за выключэннем камбінаваных лекавых сродкаў, не ўказаных у Спісе I.
39 Дыгідракадзеін 4,5-эпокси-6-гідраксілу-3-метокси-N-метилморфинан 2939110000
4 Альфапродзін альфа-1,3-диметил-4-феніл-4-пропионоксипиперидин 2933399900
40 Дыгідрамарфін 7,8-дыгідрамарфін 2939190000
41 Дыменаксадол 2-диметиламиноэтил-1-этокси-1,1-дифенилацетат 2922197000
42 Дымэпгетанол 6-дыметыламіну-4,4-дыфеніл-3-гептанал 2922197000
43 Диметилтиамбутен 3-диметиламино-1,1-ды- (2-тиенил) -1-бутен 2934999000
44 Диоксафетил бутырату этылен-4-морфолино-2,2-дифенилбутират 2934999000
45 Дыпіпанон 4,4-дыфеніл-6-піперыдын-3-гептанан 2933330000
46 Дыфенаксілат 1- (3-циано-3,3-дифенилпропил) -4-фенилпиперидин-4-карбоновой кіслаты этылавы эфір 2933330000
47 Дыфенаксін 1- (3-циано-3,3-дифенилпропил) -4-фенилизонипекотиновая кіслата 2933330000
48 Дыэтылтыямбутэн 3-диэтиламино-1,1-ды- (2'-тиенил) -1-бутен 2934999000
49 Дратэбанол 3,4-диметокси-17-метилморфинан-6-бэта-14-диол 2933499000
5 Альфацэтылметадол альфа-3-ацэтаксі-6-дыметыламіну-4,4-дыфенілгептан 2922197000
50 Ізаметадон 6-диметиламино-5-пазначаў-4,4-дифенил-3-гексанон 2922390000
51 капсулы, якія змяшчаюць 30 мг кодеіна і 10 мг фенилтолоксамина 3003490000 3004490009
52 Кетабемідон 4-мета-гидроксифенил-1-пазначаў-4-пропионилпиперидин 2933330000
53 Кланітазен (2-пара-хлорбензил) -1-диэтиламиноэтил-5-нитробензимидазол 2933998008
54 кадэін 3-метылмарфін 2939110000
55 Кадэін-N-вокіс 2939190000
56 Кадаксім дыгідракадзеінон-6-карбоксиметилоксим 2939190000
57 какаін метылавы эфір бензоилэкгонина 2939710000
58 ліст кока ліст кокаинового куста, які змяшчае ў сваім складзе экгонин, какаін і іншыя алкалоіды экгонина 1211300000
59 3-монаацэцілмарфін 2939190000
6 Альфентаніл алфентаніл N-[1-[2-(4-этил-4,5-дигидро-5-оксо-1H-тетразол-1-ил)этил]-4-(метоксиметил)-4-пиперидинил]-N-фенилпропанамид 2933330000
60 6-монаацэцілмарфін 2939190000
61 Какаінавы куст расліна любога віду роду Erythroxylon 1211908609
62 Экстракт макавай саломы канцэнтрат макавай саломы, экстракцыйны опій сыравіна для фармацэўтычнай прамысловасці 1302110000 2939110000
63 Левамарамід (-)-4-[2-метил-4-оксо-3,3-дифенил-4-(1-пирролидинил)-бутил]морфолин 2934999000
64 Леварфанол лемаран (-) - 3-гідраксілу-N-метилморфинан 2933410000
65 Левафенацылмарфан (-) - 3-гідраксілу-N-фенацилморфинан 2933499000
66 макавая салома любыя часткі (як цэлыя, так і здробненыя, як высушаныя, так і нявысушанай, за выключэннем спелых насення) любога расліны роду Papaver, якія змяшчаюць наркатычна актыўныя алкалоіды опію 1211400000
67 канабіс марыхуана прыгатаваная сумесь як высушаных, так і нявысушанай, як здробненых, так і няздробленай частак раслін роду Cannabis (акрамя каранёвай сістэмы), якая змяшчае ў сваім складзе любы з ізамерыя тетрагидроканнабинола 1211908609
68 алей канабіс гашишное алей, экстракт канабіс сродак, якое атрымліваецца з частак расліны роду Cannabis шляхам здабывання (экстракцыі) любых ізамерыя тетрагидроканнабинола і спадарожных ім каннабинолов рознымі растваральнікамі або тлушчамі; можа сустракацца ў выглядзе раствора або вязкай масы 1302199000
69 метадон d-метадон, L-метадон, фенадон, далафін 6-дыметыламіну-4,4-дыфеніл-3-гептанану 2922310000
7 р-амінапрапіяфенон (РАРР) і яго аптычныя ізамеры (антыдот супраць цыянідам) 2922390000
70 Метадону - прамежкавы прадукт 4-цыяна-2-дыметыламіну-4,4-дыфенілбутан 2926300000
71 Метазацын 2'-гідраксілу-2,5,9-триметил-6,7-бензоморфан 2933399900
72 Метылдэзарфін 6-пазначаў-дэльта-6-деоксиморфин 2939190000
73 Метылдыгідрамарфін 6-метылдыгідрамарфін 2939190000
74 Метапон 5-метылдыгідрамарфінон 2939190000
75 Мірафін мірыстылбензілмарфін 2939190000
76 Млечны сок розных відаў маку, якія не з'яўляюцца опіумнага або алейных макам, але якія змяшчаюць алкалоіды маку, уключаныя ў спісы наркатычных сродкаў і псіхатропных рэчываў 1302110000
77 Морамид, прамежкавы прадукт 2-пазначаў-3-морфолино-1,1-дифенилпропанкарбоновая кіслата 2934999000
78 Марферыдзін 1- (2-морфолиноэтил) -4-фенилпиперидин-4-карбоновой кіслаты этылавы эфір 2934999000
79 Марфілонг прэпарат, які складаецца з сумесі 0,5-адсоткавага раствора марфіну гідрахларыд ў 30-адсоткавым водным растворы поливинилпирролидона з малекулярнай масай 3500 ± 50002 3003490000 3004490009
8 Анілерыдзін анілерыдзін 1-пара-аминофенэтил-4-фенилпиперидин-4-карбоновой кіслаты этылавы эфір 2933330000
80 марфін 7,8-дэгідра-4,5-эпаксі-3,6-дыгідраксі-N-метилморфинан 2939110000
81 Марфін-N-вокіс 3,6-дигидрокси-N-пазначаў-4,5-эпоксиморфинен-7-N-аксід 2939190000
82 Морфинметобромид і інш марфін метилбромид морфинметобромид і іншыя пятивалентные азоцістыя вытворныя марфіну, уключаючы N-оксиморфиновые, адно з якіх N-оксикодеин 2939190000
83 МППВ МФПП 1-пазначаў-4-феніл-4-пиперидинол-пропионат (эфір) 2933399900
84 3-метилтиофентанил N-[3-метил-1-[2-(2-тионил)этил]-4-пиперидил]пропионанилид 2934999000
85 3-метылфентаніл N- (3-пазначаў-1-фенэтил-4-пиперидил) пропионанилид 2933399900
86 Нікадзікодзін 6-нікацінілдыгідракадзеін 2939190000
87 Нікакадзін 6-нікацінілкадэін 2939190000
88 Нікамарфін 3,6-дынікатынілмарфін 2939110000
89 Нарацыметадол (+/-) - альфа-3-ацетокси-6-метиламино-4,4-дифенилгептан 2922197000
9 Ацэтылгідракадзеін ацэтылдыгідракадзеін, тэбакон 6-ацетокси-3-метокси-N-пазначаў-4,5-эпоксиморфинан 2939190000
90 Наркадэін N-дыметылкадэін 2939190000
91 Норлеварфанол (-) - 3-гидроксиморфинан 2933499000
92 Норметадон 6-дыметыламіну-4,4-дыфеніл-3-гексанон 2922310000
93 Нармарфін диметилморфин або N-диметилированный марфін 2939190000
94 Нарпіпанон 4,4-дыфеніл-6-піперыдына-3-гексанон 2933399900
95 Оксікодон тэкадзін 14-гидроксидигидрокодеинон 2939110000 3003 3004
96 Оксікодон + налоксона 14-гидроксидигидрокодеинон+(5R,14S)-N-аллил-3,14-дигидрокси-4,5-эпоксиморфинан-6-он 3003490000 3004490009
97 Аксімарфон 14-гідраксідзігідрамарфінон 2939110000
98 омнопон сумесь гідрахларыд алкалоідаў опію ў парашку: 48 - 50 адсоткаў марфіну, 32 - 35 адсоткаў іншых алкалоідаў опію ў 1 мл 1-адсотак нага раствора: марфіну гідрахларыд - 0,0067 г, наркотина - 0,0027 г, папаверыну гідрахларыд - 0,00036 г, кодеіна - 0,0007 2939190000 3003 3004
99 Опій (у тым ліку медыцынскі) - скручаны ў сок опіумнага або алейнага маку 1302110000 3003 3004

 

Заўвага:

Аднясенне рэчывы да адпаведнага наркатычнаму сродку, псіхатропнымі рэчыву або іх прэкурсораў, занесенага ў сапраўдны пералік, не залежыць ад таго, якія фірмовыя (гандлёвыя) наймення, сінонімы або абрэвіятуры выкарыстоўваюцца ў якасці яго назвы.

У дачыненні да камбінаваных лекавых прэпаратаў, якія змяшчаюць, акрамя уключанага ў сапраўдны пералік сродкі або рэчывы, іншыя фармакалагічна актыўныя кампаненты, кантроль усталёўваецца ў індывідуальным парадку шляхам ўключэння дадзенага камбінаванага лекавага прэпарата ў сапраўдны пералік.

Канцэнтрацыя рэчываў, указаных у гэтым пераліку, вызначаецца зыходзячы з масавай долі рэчывы ў складзе сумесі (раствора).

Для мэтаў выкарыстання гэтага пераліку неабходна кіравацца як кодам ТН ЗЭД МС, так і міжнародным незарэгістраваных або іншым Ненавуковым назвай альбо хімічным назвай або кароткім апісаннем наркатычнага сродку, псіхатропнага рэчыва або іх прэкурсоры.

Палажэнне аб парадку ўвозу на мытную тэрыторыю, вывазу з мытнай тэрыторыі і транзіту па мытнай тэрыторыі Мытнага саюза наркатычных сродкаў, псіхатропных рэчываў і іх прэкурсораў

У Расійскай Федэрацыі, ўпаўнаважанымі федэральнымі органамі выканаўчай улады на ўзгадненне заяў аб выдачы ліцэнзій і афармленне іншых дазваленчых дакументаў на ўвоз і вываз наркатычных сродкаў, псіхатропных рэчываў і іх прэкурсораў, у гандлі з трэцімі краінамі, з'яўляюцца Федэральная служба Расійскай Федэрацыі па кантролі за абаротам наркотыкаў ( ФСКН Расіі) і Федэральная служба па наглядзе ў сферы аховы здароўя і сацыяльнага развіцця (Расздароўнагляд), см. распараджэнне Урада РФ № 1567-р ад 23.09.2010 г.

 1. Палажэнне аб парадку ўвозу на мытную тэрыторыю, вывазу з мытнай тэрыторыі і транзіту па мытнай тэрыторыі Мытнага саюза наркатычных сродкаў, псіхатропных рэчываў і іх прэкурсораў (далей - Палажэнне) распрацавана ў адпаведнасці з Пагадненнем аб правілах ліцэнзавання ў сферы знешняга гандлю таварамі ад 9 чэрвеня 2009 года (далей - Пагадненне) і Пагадненнем аб парадку ўвядзення і прымянення мер, якія закранаюць знешні гандаль таварамі на адзінай мытнай тэрыторыі ў дачыненні да трэціх краін ад 9 чэрвеня 2009 года.
 2. Палажэнне распаўсюджваецца на юрыдычных асоб, якія ажыццяўляюць ўвоз на мытную тэрыторыю, вываз з мытнай тэрыторыі або транзіт па мытнай тэрыторыі Мытнага саюза наркатычных сродкаў, псіхатропных рэчываў і іх прэкурсораў, названых у раздзеле 2.12 Адзінага пераліку тавараў, да якіх прымяняюцца забароны ці абмежаванні на ўвоз ці вываз дзяржавамі - членамі Мытнага саюза ў рамках Еўразійскай эканамічнай супольнасці ў гандлі з трэцімі краінамі (далей - заяўнікі), а таксама на фізічных асоб, якія ажыццяўляюць ўвоз ці вываз такіх тавараў для асабістага карыстання.
 3. Ўвоз і (або) вываз юрыдычнымі асобамі наркатычных сродкаў, псіхатропных рэчываў і іх прэкурсораў ажыццяўляецца на падставе разавых ліцэнзій, што выдаюцца ўпаўнаважаным дзяржаўным органам дзяржавы - члена Мытнага саюза, на тэрыторыі якога зарэгістраваны заяўнік (далей - упаўнаважаны орган).
 4. Фізічныя асобы могуць ажыццяўляць ўвоз і (або) вываз абмежаваных колькасцяў наркатычных сродкаў і псіхатропных рэчываў у выглядзе лекавых сродкаў для асабістага прымянення па медыцынскіх паказаннях пры наяўнасці адпаведных дакументаў, а таксама прэкурсораў у аб'ёмах, вызначаных заканадаўствам дзяржавы - члена Мытнага саюза.
 5. Транзіт наркатычных сродкаў, псіхатропных рэчываў і іх прэкурсораў праз тэрыторыі дзяржаў - членаў Мытнага саюза ажыццяўляецца з захаваннем палажэнняў, прадугледжаных міжнароднымі дамовамі дзяржаў - членаў Мытнага саюза ў сферы абароту кантраляваных сродкаў і рэчываў, якія пазначаны ў раздзеле 2.12 Адзінага пераліку тавараў, да якіх прымяняюцца забароны або абмежаванні на ўвоз ці вываз дзяржавамі - членамі Мытнага саюза ў рамках Еўразійскай эканамічнай супольнасці ў гандлі з трэцімі краінамі.
 6. Выдача ўпаўнаважаным органам ліцэнзій на ўвоз і (або) вываз наркатычных сродкаў і псіхатропных рэчываў ажыццяўляецца з улікам патрэбнасці дзяржавы - члена Мытнага саюза ў наркатычных сродках і псіхатропных рэчывах.
 7. Для афармлення ліцэнзіі заяўнікам ва ўпаўнаважаны орган прадстаўляюцца дакументы, прадугледжаныя пунктам 3 артыкула 3 Пагаднення.
  Пры ажыццяўленні вывазу наркатычных сродкаў, псіхатропных рэчываў і іх прэкурсораў заяўнік прадстаўляе ў упаўнаважаны орган дазвол на ўвоз (арыгінал або яго натарыяльна засведчыць копію), выданы кампетэнтным органам краіны-імпарцёра.
  Пры ажыццяўленні транзіту наркатычных сродкаў, псіхатропных рэчываў і іх прэкурсораў па мытнай тэрыторыі дзяржаў - членаў Мытнага саюза заяўнік дадаткова прадстаўляе ў упаўнаважаны орган дазвол на ўвоз (арыгінал або яго натарыяльна засведчыць копію), выданы кампетэнтным органам краіны-імпарцёра, і копію дазволу на вываз краіны -экспортера, калі іншае не прадугледжана патрабаваннямі краіны-імпарцёра або краіны-экспарцёра.
 8. У выпадку, калі ў адпаведнасці з заканадаўствам дзяржавы - члена Мытнага саюза рашэнне аб выдачы лiцэнзii прымаецца ўпаўнаважаным органам па ўзгадненні з іншымі органамі выканаўчай улады дзяржавы - члена Мытнага саюза, то заяўнік у дадатак да дакументаў, вызначаных пунктам 3 артыкула 3 Пагаднення, прадстаўляе ў упаўнаважаны орган дакументы органаў выканаўчай улады, якія пацвярджаюць магчымасць ўвозу і (або) вывазу наркатычных сродкаў, псіхатропных рэчываў і іх прэкурсораў.
  Тэрмін разгляду дакументаў, што прадстаўляюцца ў ўзгадняе орган, вызначаецца дзяржавай - членам Мытнага саюза.
 9. У выдачы ліцэнзіі і дакументаў, якія пацвярджаюць магчымасць ўвозу і (або) вывазу наркатычных сродкаў, псіхатропных рэчываў і іх прэкурсораў, акрамя падстаў, названых у пункце 6 артыкула 3 Пагаднення, можа быць адмоўлена ў выпадку непрадстаўлення дакументаў, прадугледжаных пунктамі 7 і 8 дадзенага Палажэння, а таксама ў выпадку перавышэння нормы патрэбнасці ў наркатычных сродках, псіхатропных рэчывах і іх прэкурсорах, усталяванай для дзяржавы - члена Мытнага саюза.
 10. Ўвоз і (або) вываз, а таксама транзіт наркатычных сродкаў, псіхатропных рэчываў і іх прэкурсораў, прызначаных для аказання неадкладнай дапамогі пры надзвычайных сітуацыях, ажыццяўляецца без ліцэнзіі ў адпаведнасці з заканадаўствам дзяржавы - члена Мытнага саюза.
 11. Заяўнік дзяржавы - члена Мытнага саюза абавязаны на працягу 10 каляндарных дзён з дня ажыццяўлення ўвозу (вывазу) наркатычных сродкаў, псіхатропных рэчываў і іх прэкурсораў паведаміць упаўнаважаны орган краіны, што выдала ліцэнзію, аб фактычна увезеных (вывезеных) колькасцях наркатычных сродкаў, псіхатропных рэчываў і іх прэкурсораў , выглядзе транспартнага сродку, які выкарыстоўваўся для іх ўвозу (вывазу), а таксама аб месцы і даце перамяшчэння грузу праз мытную мяжу Мытнага саюза.
 12. Ўвоз і (або) вываз абмежаваных колькасцяў наркатычных сродкаў, псіхатропных рэчываў і іх прэкурсораў у аптэчках першай дапамогі на марскіх (рачных) судах, самалётах міжнародных зносін для аказання першай медыцынскай дапамогі ажыццяўляецца без ліцэнзіі з прымяненнем мер кантролю, вызначаных заканадаўствам дзяржавы рэгістрацыі адпаведных транспартных сродкаў .
  Ўвоз і (або) вываз якія выкарыстоўваюцца ў якасці харчоў прэкурсораў у колькасці, неабходным для забеспячэння нармальнай эксплуатацыі абсталявання і тэхнічных прылад паветранага, марскога (рачнога), чыгуначнага транспартнага сродку, ажыццяўляецца без ліцэнзіі з захаваннем патрабаванняў мытнага заканадаўства, якое рэгулюе перасоўванне харчоў праз мытную мяжу.
 13. Упаўнаважаны орган мае права выдаваць тлумачэнні (заключэння) па пытаннях выдачы ліцэнзій. Інфармацыя аб выдадзеных растлумачэннях (заключэннях) накіроўваецца ў Еўразійскую эканамічную камісію.