МЕНЮ

Аб парадку прадстаўлення рэзідэнтамі і нерэзідэнтамі ўпаўнаважаным банкам пацвярджаючых дакументаў і інфармацыі пры ажыццяўленні валютных аперацый, аб адзіных формах уліку і справаздачнасці па валютных аперацыях, парадку і тэрмінах іх прадстаўлення

Раздзел I. Парадак прадстаўлення рэзідэнтамі і нерэзідэнтамі ўпаўнаважаным банкам пацвярджаючых дакументаў і інфармацыі пры ажыццяўленні валютных аперацый. Адзіныя формы ўліку і справаздачнасці па валютных аперацыях

Кіраўнік 1. агульныя палажэнні

1.1. У мэтах арганізацыі работы ў адпаведнасці з гэтай Інструкцыяй упаўнаважаны банк (філіял упаўнаважанага банка) (далей - упаўнаважаны банк, за выключэннем прамога ўказання на філіял упаўнаважанага банка) з ліку сваіх супрацоўнікаў вызначае адказнага супрацоўніка (супрацоўнікаў), які мае (якія маюць) права ўчыняць ад імя упаўнаважанага банка як агента валютнага кантролю дзеянні па валютным кантролі, прадугледжаныя гэтай Інструкцыяй, у тым ліку падпісваць і завяраць дакументы, указаныя ў гэтай Інструкцыі (далей - адказная асоба).

1.2. У выпадках, устаноўленых гэтай Інструкцыяй, рэзідэнты прадстаўляюць ва ўпаўнаважаны банк пацвярджаючыя дакументы і інфармацыю, устаноўленыя часткай 4 артыкула 23 Федэральнага закона "Аб валютным рэгуляванні і валютным кантролі" (далей - дакументы, звязаныя з правядзеннем аперацый), з улікам патрабаванняў да такіх дакументаў, устаноўленых часткай 5 артыкула 23 Федэральнага закона "Аб валютным рэгуляванні і валютным кантролі", а таксама інфармацыю ў адпаведнасці з часткамі 1.1 і 1.2 артыкула 19 Федэральнага закона "Аб валютным рэгуляванні і валютным кантролі" (далей - інфармацыя аб чаканых тэрмінах рэпатрыяцыі замежнай валюты і ( або) валюты Расійскай Федэрацыі).

1.3. Даведка аб пацвярджаючых дакументах, парадак і тэрміны прадстаўлення якой устаноўлены гэтай Інструкцыяй, з'яўляецца адзінай формай уліку і справаздачнасці па валютных аперацыях рэзідэнтаў.

Ведамасць банкаўскага кантролю, парадак і тэрміны фарміравання і вядзення якой устаноўлены гэтай Інструкцыяй, з'яўляецца адзінай формай уліку і справаздачнасці па валютных аперацыях упаўнаважаных банкаў.

1.4. Упаўнаважаны банк у адпаведнасці з кіраўнікамі 2 і 3 гэтай Інструкцыі фарміруе справаздачныя дадзеныя, складае і вядзе справаздачнасць па аперацыях рэзідэнтаў у замежнай валюце і ў валюце Расійскай Федэрацыі, нерэзідэнтаў у валюце Расійскай Федэрацыі, якія адпавядаюць найменням і кодам відаў аперацый (далей - аперацыя), указаным у дадатку 1 да гэтай Інструкцыі (далей - дадзеныя па аперацыях). - Пункт 1.4 у рэдакцыі ўказанні Банка Расіі № 4855-У ад 05.07.2018

1.5. Дадзеная Інструкцыя распаўсюджваецца на рэзідэнтаў, якія з'яўляюцца юрыдычнымі асобамі (за выключэннем крэдытных арганізацый і дзяржаўнай карпарацыі "Банк развіцця і знешнеэканамічнай дзейнасці (Знешэканомбанк)"), фізічнымі асобамі, якія з'яўляюцца індывідуальнымі прадпрымальнікамі або асобамі, якія займаюцца ва ўстаноўленым заканадаўствам Расійскай Федэрацыі парадку прыватнай практыкай ( сумесным згадванні - рэзідэнты). - абзац у рэдакцыі ўказання Банка Расіі № 4855-У ад 05.07.2018

Сапраўдная Інструкцыя распаўсюджваецца на фізічных асоб - рэзідэнтаў пры ажыццяўленні імі валютных аперацый у замежнай валюце і (або) валюце Расійскай Федэрацыі, звязаных з прадастаўленнем нерэзідэнтам пазык і вяртаннем ад нерэзідэнтаў такіх пазык, з выкарыстаннем сваіх банкаўскіх рахункаў (укладаў) (далей - фізічная асоба - рэзідэнт). - абзац у рэдакцыі ўказання Банка Расіі № 4855-У ад 05.07.2018

Патрабаванні данай Інструкцыі распаўсюджваюцца на нерэзідэнтаў, за выключэннем фізічных асоб. - абзац уключаны дадаткова, гл. указанне Банка Расіі № 4855-У ад 05.07.2018

1.6. Сапраўдная Інструкцыя не распаўсюджваецца на ажыццяўленне аперацый па рахунках, адкрытым у Банку Расіі, а таксама на ажыццяўленне аперацый федэральнымі органамі выканаўчай улады, спецыяльна ўпаўнаважанымі Урадам Расійскай Федэрацыі на ажыццяўленне валютных аперацый у адпаведнасці з часткай 5 артыкула 5 Федэральнага закона "Аб валютным рэгуляванні і валютным кантролі ".

Кіраўнік 2. Прадстаўленне рэзідэнтамі дакументаў, звязаных з правядзеннем аперацый. Прадстаўленне нерэзідэнтамі інфармацыі пры ажыццяўленні аперацый

2.1. Рэзідэнт пры правядзенні аперацыі па залічэнні замежнай валюты на транзітны валютны рахунак павінен прадставіць ва ўпаўнаважаны банк дакументы, звязаныя з правядзеннем аперацый, не пазней за пятнаццаць працоўных дзён пасля даты залічэння замежнай валюты на транзітны валютны рахунак, указанай у апавяшчэнні ўпаўнаважанага банка аб яе залічэнні на транзітны валют рахунак, за выключэннем выпадкаў, устаноўленых пунктамі 2.6, 2.7 і абзацам другім пункта 2.8 сапраўднай Інструкцыі.

Дакументы, звязаныя з правядзеннем аперацый па залічэнні замежнай валюты на транзітны валютны рахунак, прадстаўляюцца рэзідэнтам ва ўпаўнаважаны банк адначасова з распараджэннем аб спісанні замежнай валюты з транзітнага валютнага рахунку або без прадстаўлення распараджэння аб спісанні замежнай валюты з транзітнага валютнага рахунку.

2.2. Рэзідэнт мае права даць распараджэнне ўпаўнаважанаму банку аб спісанні са свайго транзітнага валютнага рахунку залічанай на яго замежнай валюты да прадстаўлення ў адпаведнасці з пунктам 2.1 сапраўднай Інструкцыяй дакументаў, звязаных з правядзеннем аперацый, пры ўмове прадстаўлення рэзідэнтам ва ўпаўнаважаны банк інфармацыі аб кодзе віду аперацый, адпаведна аперацыі, указаным у дадатку 1 да гэтай Інструкцыі (далей - код віду аперацыі), пры залічэнні замежнай валюты на транзітны валютны рахунак рэзідэнта. - абзац у рэдакцыі ўказання Банка Расіі № 4855-У ад 05.07.2018

Інфармаванне рэзідэнтам упаўнаважанага банка аб кодзе віду аперацыі ва ўказаным у абзацы першым гэтага пункта выпадку ажыццяўляецца ў парадку, устаноўленым упаўнаважаным банкам па ўзгадненню з рэзідэнтам.

2.3. Упаўнаважаны банк па аперацыі залічэння замежнай валюты на транзітны валютны рахунак рэзідэнта самастойна адлюстроўвае ў дадзеных па аперацыях звесткі ў адпаведнасці з дадаткам 2 да гэтай Інструкцыі, уключаючы код віду аперацыі, у наступныя тэрміны:

пры прадстаўленні рэзідэнтам інфармацыі аб кодзе віду аперацыі, указанай у пункце 2.2 гэтай Інструкцыі, да прадстаўлення дакументаў, звязаных з правядзеннем аперацый - не пазней за два працоўныя дні, якія ідуць за днём прадстаўлення рэзідэнтам такой інфармацыі ва ўпаўнаважаны банк;

пры прадстаўленні рэзідэнтам дакументаў, звязаных з правядзеннем аперацый - не пазней за два працоўныя дні, якія ідуць за днём іх прадстаўлення рэзідэнтам ва ўпаўнаважаны банк.

2.4. Пры прадстаўленні рэзідэнтам ва ўпаўнаважаны банк дакументаў, звязаных з правядзеннем аперацый, пасля прадстаўлення інфармацыі аб кодзе віду аперацыі ў адпаведнасці з пунктам 2.2 гэтай Інструкцыі, пры залічэнні замежнай валюты на транзітны валютны рахунак упаўнаважаны банк ажыццяўляе праверку адпаведнасці інфармацыі рэзідэнта аб кодзе віду аперацыі, указанай банкам у дадзеных па аперацыях, прадстаўленым рэзідэнтам дакументам, злучаным з правядзеннем аперацый.

У выпадку, калі па выніках праверкі такіх дакументаў, звязаных з правядзеннем аперацый, патрабуецца змяніць код віду аперацыі, раней названы ўпаўнаважаным банкам у даных па аперацыях, упаўнаважаны банк самастойна ўносіць змяненні аб кодзе віду аперацыі ў даныя па аперацыях у тэрмін, устаноўлены абзацам трэцім пункта 2.3. сапраўднай Інструкцыі.

2.5. Рэзідэнт пры спісанні замежнай валюты з яго разліковага рахунку ў замежнай валюце адначасова з распараджэннем аб спісанні замежнай валюты павінен прадставіць ва ўпаўнаважаны банк дакументы, звязаныя з правядзеннем аперацый, за выключэннем выпадкаў, указаных у пунктах 2.6 і 2.7, абзацы другім пункта 2.8, пункце 10.11. чале 14 сапраўднай Інструкцыі.

Упаўнаважаны банк ажыццяўляе спісанне замежнай валюты з разліковага рахунку рэзідэнта ў замежнай валюце толькі пры прадстаўленні рэзідэнтам ва ўпаўнаважаны банк дакументаў, звязаных з правядзеннем аперацый, за выключэннем выпадкаў, указаных у пунктах 2.6 і 2.7, абзацы другім пункта 2.8, пункце 10.11 .

Упаўнаважаны банк самастойна адлюстроўвае ў дадзеных па аперацыях звесткі ў адпаведнасці з дадаткам 2 да гэтай Інструкцыі, уключаючы код віду аперацыі, які адпавядае найменню віду аперацыі, указанаму ў дадатку 1 да гэтай Інструкцыі, пры спісанні замежнай валюты з разліковага рахунку рэзідэнта ў замежнай валюце на падставе прадстаўленых рэзідэнтам ва ўпаўнаважаны банк дакументаў, звязаных з правядзеннем аперацый, не пазней за два працоўныя дні, якія ідуць за днём спісання замежнай валюты з разліковага рахунку рэзідэнта ў замежнай валюце.

2.6. Рэзідэнт не павінен прадстаўляць дакументы, звязаныя з правядзеннем аперацый, ва ўпаўнаважаны банк пры ажыццяўленні аперацый у замежнай валюце ў наступных выпадках:

 • пры спагнанні з рэзідэнта грашовых сродкаў у адпаведнасці з заканадаўствам Расійскай Федэрацыі;
 • пры спісанні замежнай валюты з разліковага рахунку рэзідэнта ў замежнай валюце шляхам прамога дэбетавання са згоды рэзідэнта (акцэпт, у тым ліку загадзя дадзены акцэпт), прадугледжанага паміж рэзідэнтам і ўпаўнаважаным банкам у адпаведнасці з заканадаўствам Расійскай Федэрацыі аб нацыянальнай плацежнай сістэме;
 • пры ажыццяўленні аперацый паміж рэзідэнтам і ўпаўнаважаным банкам, у якім рэзідэнту адкрыты разліковы рахунак у замежнай валюце;
 • пры спісанні рэзідэнтам замежнай валюты са свайго разліковага рахунку ў замежнай валюце і яе залічэнні на свой разліковы рахунак у замежнай валюце, на свой рахунак па дэпазіце ў замежнай валюце, адкрытыя ў адным упаўнаважаным банку, пры спісанні замежнай валюты са свайго рахунку па дэпазіце, залічэнні замежнай валюты на свой рахунак па дэпазіце ў замежнай валюце, пры ўнясенні (зняцці) наяўнай замежнай валюты на свой разліковы рахунак (са свайго разліковага рахунку) у замежнай валюце;
 • пры спісанні рэзідэнтам замежнай валюты са свайго разліковага рахунку ў замежнай валюце на карысць фізічнай асобы - нерэзідэнта, звязаным з ажыццяўленнем выплат пенсій, кампенсацый, дапамог і іншых выплат у выпадках, устаноўленых заканадаўствам Расійскай Федэрацыі аб пенсіённым забеспячэнні і страхаванні;
 • пры ажыццяўленні рэзідэнтам аперацый, звязаных са спісаннем замежнай валюты з разліковага рахунку рэзідэнта ў замежнай валюце з выкарыстаннем банкаўскай карты, за выключэннем выпадку ажыццяўлення валютных аперацый па дагавору, прынятаму на ўлік упаўнаважаным банкам у адпаведнасці з раздзелам II гэтай Інструкцыі;
 • пры ажыццяўленні рэзідэнтам аперацый, звязаных з разлікамі па акрэдытыву, за выключэннем выпадкаў, указаных у главе 14 гэтай Інструкцыі.

У выпадках, указаных у абзацах другім - восьмым гэтага пункта, упаўнаважаны банк самастойна адлюстроўвае ў даных па аперацыях звесткі ў адпаведнасці з дадаткам 2 да гэтай Інструкцыі, уключаючы код віду аперацыі, які адпавядае найменню віду аперацыі, які змяшчаецца ў дадатку 1 да гэтай Інструкцыі, па такім аперацыям. Указаныя ў гэтым пункце звесткi адлюстроўваюцца ўпаўнаважаным банкам у даных па аперацыях не пазней як за два рабочыя днi, якiя iдуць за днём залiчэння замежнай валюты на рахунак рэзiдэнта ў замежнай валюце (спiсанне замежнай валюты з рахунку рэзiдэнта ў замежнай валюце).

2.7. Пры залічэнні замежнай валюты на транзітны валютны рахунак рэзідэнта або спісанні замежнай валюты з разліковага рахунку ў замежнай валюце рэзідэнта па дагаворы, заключанай з нерэзідэнтам, сума абавязацельстваў па якім роўна або не перавышае ў эквіваленце 200 тыс. рублёў (далей - кантракт, сума абавязацельстваў па якім не перавышае ў эквіваленце 200 тыс. рублёў), рэзідэнт ва ўстаноўленым упаўнаважаным банкам парадку павінен прадставіць ва ўпаўнаважаны банк інфармацыю аб кодзе віду аперацыі, які адпавядае найменню віду аперацыі, указанаму ў дадатку 1 да гэтай Інструкцыі.

Сума абавязацельстваў па дагавору, указанаму ў абзацы першым гэтага пункта, вызначаецца на дату заключэння дагавора або ў выпадку змянення сумы абавязацельстваў па дагавору на дату заключэння апошніх змяненняў (дапаўненняў) да дагавора, якія прадугледжваюць такую ​​змену сумы. Сума абавязацельстваў па дагаворы, указаным у абзацы першым гэтага пункта, разлічваецца па афіцыйным курсе замежных валют у адносінах да рубля, устаноўленым Банкам Расіі, або ў выпадку, калі афіцыйны курс замежных валют у адносінах да рубля не ўстанаўліваецца Банкам Расіі, па курсе замежных валют, устаноўленаму іншым спосабам, рэкамендаваным Банкам Расіі (далей - курс замежных валют у адносінах да рубля).

2.8. Пры спісанні замежнай валюты з клірынгавага банкаўскага рахунку ў замежнай валюце рэзідэнта - клірынгавай арганізацыі па дагаворы аб аказанні клірынгавых паслуг або пры залічэнні замежнай валюты на клірынгавы банкаўскі рахунак у замежнай валюце рэзідэнта - клірынгавай арганізацыі па дагаворы аб аказанні клірынгавых паслуг упаўнаважаны банк дакументы, звязаныя з правядзеннем аперацый па спісанні або залічэнні замежнай валюты пры выплаце ўзнагароджання клірынгавай арганізацыі па дагаворы аб аказанні клірынгавых паслуг, па якім у адпаведнасці з раздзелам II гэтай Інструкцыі прадугледжана патрабаванне аб яго пастаноўцы на ўлік.

У іншых выпадках, не звязаных з выплатай узнагароды клірынгавай арганізацыі па дагаворы аб аказанні клірынгавых паслуг, упаўнаважаны банк самастойна адлюстроўвае ў даных па аперацыях звесткі ў адпаведнасці з дадаткам 2 да гэтай Інструкцыі, уключаючы код віду аперацыі, які адпавядае найменню віду аперацыі, указанаму ў дадатку. 1 да гэтай Інструкцыі, у тэрмін, устаноўлены пунктам 2.9 гэтай Інструкцыі.

2.9. Упаўнаважаны банк самастойна адлюстроўвае ў дадзеных па аперацыях звесткі ў адпаведнасці з дадаткам 2 да гэтай Інструкцыі па ўказаных у пункце 2.7 і абзацы другім пункта 2.8 гэтай Інструкцыі аперацыях, уключаючы код віду аперацыі, на падставе прадстаўленай рэзідэнтам інфармацыі аб кодзе віду аперацыі або дакументаў, звязаных з правядзеннем аперацый (у выпадку іх прадстаўлення рэзідэнтам ва ўпаўнаважаны банк), і (або) іншай інфармацыі, якую мае ўпаўнаважаны банк у сувязі з правядзеннем аперацый рэзідэнта, у наступныя тэрміны:

 • пры залічэнні замежнай валюты на транзітны валютны рахунак рэзідэнта - не пазней за два працоўныя дні, якія ідуць за днём прадстаўлення рэзідэнтам упаўнаважанаму банку інфармацыі аб кодзе віду аперацыі;
 • пры спісанні замежнай валюты з рахунку рэзідэнта ў замежнай валюце - не пазней за два працоўныя дні, якія ідуць за днём спісання замежнай валюты з рахунку рэзідэнта ў замежнай валюце.

2.10. Рэзідэнт, уключаючы фінансавага агента (фактару) - рэзідэнта, указанага ў частцы 5 артыкула 19 Федэральнага закона "Аб валютным рэгуляванні і валютным кантролі" (далей - фінансавы агент (фактар) - рэзідэнт), пры ажыццяўленні аперацыі, звязанай са спісаннем валюты Расійскай Федэрацыі з свайго разліковага рахунку ў валюце Расійскай Федэрацыі, адкрытага ва ўпаўнаважаным банку, якая адпавядае ўвазе аперацыі, указанаму ў дадатку 1 да гэтай Інструкцыі, за выключэннем выпадкаў, указаных у пунктах 2.14 і 2.15 і абзацы другім пункта 2.16 гэтай Інструкцыі, павінен прадставіць ва ўпаўнаважаны банк наступныя дакументы:

распараджэнне аб пераводзе грашовых сродкаў, прадугледжанае Палажэннем Банка Расіі ад 19.06.2012 года № 383-П "Аб правілах ажыццяўлення пераводу грашовых сродкаў", зарэгістраваным Міністэрствам юстыцыі Расійскай Федэрацыі 22.06.2012/24667/14.08.2013 № 29387 года № 19, 2014 года № 32323, 11.06.2015 студзеня 37649 года № 27, 2016 года № 40831, аформленае з улікам патрабаванняў, прадугледжаных пунктам 31.07.2017 гэтай Інструкцыі (далей – разліковы дакумент)

дакументы, звязаныя з правядзеннем аперацый.

2.11. У выпадках, указаных у пункце 2.10 гэтай Інструкцыі, упаўнаважаны банк ажыццяўляе спісанне валюты Расійскай Федэрацыі з разліковага рахунку рэзідэнта ў валюце Расійскай Федэрацыі толькі пры прадстаўленні рэзідэнтам ва ўпаўнаважаны банк дакументаў, звязаных з правядзеннем аперацый, за выключэннем выпадкаў, устаноўленых пунктамі 2.14 і 2.15. другім пункта 2.16 сапраўднай Інструкцыі.

2.12. Упаўнаважаны банк самастойна адлюстроўвае ў дадзеных па аперацыях звесткі ў адпаведнасці з дадаткам 2 да гэтай Інструкцыі, уключаючы код віду аперацыі па ўказаных у пункце 2.10 гэтай Інструкцыі аперацыях, на падставе дакументаў, звязаных з правядзеннем аперацый, не пазней за два працоўныя дні, якія ідуць за днём спісання. валюты Расійскай Федэрацыі з разліковага рахунку рэзідэнта ў валюце Расійскай Федэрацыі.

2.13. У разліковым дакуменце па аперацыі перад тэкставай часткай у рэквізіце "Прызначэнне плацяжу" павінен змяшчацца код віду аперацыі, які адпавядае найменню віду аперацыі, указанаму ў дадатку 1 да гэтай Інструкцыі, а таксама звесткам, якія змяшчаюцца ў прадстаўленых рэзідэнтам дакументах, звязаных з правядзеннем аперацый.

Інфармацыя аб кодзе віду аперацыі павінна быць заключана ў фігурныя дужкі і мець наступны выгляд:

{VO<код віду аперацыі>}.

Водступы (прабелы) усярэдзіне фігурных дужак не дапускаюцца.

Сімвал "VO" паказваецца вялікімі лацінскімі літарамі (напрыклад, {VO11100}).

2.14. Рэзідэнт не павінен прадстаўляць ва ўпаўнаважаны банк разліковы дакумент па аперацыі і дакументы, звязаныя з правядзеннем аперацый, у наступных выпадках:

пры спагнанні з рэзідэнта на карысць нерэзідэнта грашовых сродкаў у адпаведнасці з заканадаўствам Расійскай Федэрацыі;

пры спісанні валюты Расійскай Федэрацыі з разліковага рахунку рэзідэнта ў валюце Расійскай Федэрацыі шляхам прамога дэбетавання са згоды рэзідэнта (акцэпт, у тым ліку загадзя дадзены акцэпт), прадугледжанага паміж рэзідэнтам і ўпаўнаважаным банкам у адпаведнасці з заканадаўствам Расійскай Федэрацыі аб нацыянальнай плацежнай сістэме;

пры ажыццяўленні рэзідэнтам аперацый з выкарыстаннем банкаўскіх карт, за выключэннем выпадкаў ажыццяўлення разлікаў па дагаворы, прынятай на ўлік упаўнаважаным банкам у адпаведнасці з раздзелам II сапраўднай Інструкцыі;

пры спісанні рэзідэнтам валюты Расійскай Федэрацыі са свайго разліковага рахунку ў валюце Расійскай Федэрацыі на карысць фізічнай асобы - нерэзідэнта, звязаным з ажыццяўленнем выплат пенсій, кампенсацый, дапамог і іншых выплат у выпадках, устаноўленых заканадаўствам Расійскай Федэрацыі аб пенсіённым забеспячэнні і страхаванні;

пры ажыццяўленні рэзідэнтам аперацый, звязаных з разлікамі па акрэдытыву, за выключэннем выпадкаў, указаных у главе 14 гэтай Інструкцыі.

У выпадках, указаных у абзацах другім - шостым гэтага пункта, упаўнаважаны банк самастойна адлюстроўвае ў даных па аперацыях звесткі ў адпаведнасці з дадаткам 2 да гэтай Інструкцыі, уключаючы код віду аперацыі, які адпавядае найменню віду аперацыі, прыведзенаму ў дадатку 1 да дадзенай Інструкцыі. Указаныя ў гэтым пункце звесткі адлюстроўваюцца ўпаўнаважаным банкам у даных па аперацыях не пазней за два працоўныя дні, якія ідуць за днём залічэння валюты Расійскай Федэрацыі на разліковы рахунак рэзідэнта ў валюце Расійскай Федэрацыі (спісанні валюты Расійскай Федэрацыі з разліковага рахунку рэзідэнта ў валюце Расійскай Федэрацыі).

2.15. Пры спісанні валюты Расійскай Федэрацыі з разліковага рахунку рэзідэнта ў валюце Расійскай Федэрацыі па кантракце, сума абавязацельстваў па якім не перасягае ў эквіваленце 200 тыс. рублёў, рэзідэнт павінен прадставіць ва ўпаўнаважаны банк разліковы дакумент па аперацыі.

2.16. Пры спісанні валюты Расійскай Федэрацыі з клірынгавага банкаўскага рахунку ў валюце Расійскай Федэрацыі рэзідэнта - клірынгавай арганізацыі па дагаворы аб аказанні клірынгавых паслуг на карысць нерэзідэнта рэзідэнт - клірынгавая арганізацыя павінен прадставіць ва ўпаўнаважаны банк разліковы дакумент па аперацыі і дакументы, звязаныя з правядзеннем аперацый, пры выплаце ўзнагароджання клірынгавай арганізацыі па дагаворы аб аказанні клірынгавых паслуг, па якім у адпаведнасці з раздзелам II сапраўднай Інструкцыі прадугледжана патрабаванне аб яго пастаноўцы на ўлік.

У іншых выпадках, не звязаных з выплатай узнагароджання клірынгавай арганізацыі па дагаворы аб аказанні клірынгавых паслуг, упаўнаважаны банк самастойна адлюстроўвае ў даных па аперацыях звесткі ў адпаведнасці з дадаткам 2 да гэтай Інструкцыі, уключаючы код віду аперацыі, які адпавядае найменню віду аперацыі, прыведзенаму ў дадатку. 1 да гэтай Інструкцыі, у тэрмін, устаноўлены пунктам 2.17 гэтай Інструкцыі.

2.17. Упаўнаважаны банк самастойна адлюстроўвае ў дадзеных па аперацыях звесткі ў адпаведнасці з дадаткам 2 да гэтай Інструкцыі па ўказаных у пункце 2.15 і абзацы другім пункта 2.16 аперацыях, уключаючы код віду аперацыі, на падставе інфармацыі, якая змяшчаецца ў разліковым дакуменце па аперацыі або дакументах, звязаных з правядзеннем. аперацый (у выпадку іх прадстаўлення рэзідэнтам ва ўпаўнаважаным банк), і (або) іншай інфармацыі, якую мае ўпаўнаважаны банк у сувязі з правядзеннем аперацый рэзідэнта. Указаныя ў гэтым пункце звесткi адлюстроўваюцца ўпаўнаважаным банкам у даных па аперацыях не пазней як за два рабочыя днi, якiя iдуць за днём спiсання валюты Расiйскай Федэрацыі з разліковага рахунку рэзiдэнта ў валюце Расiйскай Федэрацыі.

2.18. Нерэзідэнт пры ажыццяўленні аперацыі, звязанай са спісаннем валюты Расійскай Федэрацыі са свайго банкаўскага рахунку, адкрытага ва ўпаўнаважаным банку ў валюце Расійскай Федэрацыі, павінен прадставіць ва ўпаўнаважаны банк разліковы дакумент па аперацыі з указаннем у ім у парадку, устаноўленым пунктам 2.13 сапраўднай Інструкцыі, кода віду аперацыі , Які адпавядае найменні выгляду аперацыі, указанаму ў дадатку 1 да гэтай Інструкцыі, за выключэннем наступных выпадкаў:

пры спагнанні з нерэзідэнта грашовых сродкаў у адпаведнасці з заканадаўствам Расійскай Федэрацыі;

пры спісанні валюты Расійскай Федэрацыі з банкаўскага рахунку нерэзідэнта ў валюце Расійскай Федэрацыі шляхам прамога дэбетавання са згоды нерэзідэнта (акцэпт, у тым ліку загадзя дадзены акцэпт), прадугледжанага паміж нерэзідэнтам і ўпаўнаважаным банкам у адпаведнасці з заканадаўствам Расійскай Федэрацыі аб нацыянальнай плацежнай сістэме; - абзац у рэдакцыі ўказання Банка Расіі № 4855-У ад 05.07.2018

пры ажыццяўленні аперацый у валюце Расійскай Федэрацыі паміж нерэзідэнтам і ўпаўнаважаным банкам, у якім нерэзідэнту адкрыты банкаўскі рахунак у валюце Расійскай Федэрацыі;

пры пераводзе нерэзідэнтам валюты Расійскай Федэрацыі з банкаўскага рахунку ў валюце Расійскай Федэрацыі на іншы банкаўскі рахунак нерэзідэнта, рахунак па дэпазіце ў валюце Расійскай Федэрацыі нерэзідэнта, адкрытыя ў адным упаўнаважаным банку, пры пераводзе нерэзідэнтам валюты Расійскай Федэрацыі з рахунку па дэпазіце ў валюце Расійскай Федэрацыі на свой банкаўскі рахунак;

пры пераводзе нерэзідэнтам валюты Расійскай Федэрацыі з банкаўскага рахунку ў валюце Расійскай Федэрацыі з выкарыстаннем банкаўскай карты.

У выпадках, указаных у абзацах другім - шостым гэтага пункта, упаўнаважаны банк самастойна адлюстроўвае ў даных па аперацыях звесткі ў адпаведнасці з дадаткам 2 да гэтай Інструкцыі, уключаючы код віду аперацыі, на падставе інфармацыі, якая змяшчаецца ў разліковым дакуменце па аперацыі, і (або) іншай інфармацыі, наяўнай у распараджэнні ўпаўнаважанага банка, якую мае ўпаўнаважаны банк у сувязі з правядзеннем аперацый нерэзідэнта. Указаная інфармацыя адлюстроўваецца ўпаўнаважаным банкам у дадзеных па аперацыях у тэрмін не пазней за два працоўныя дні пасля дня спісання валюты Расійскай Федэрацыі з банкаўскага рахунку нерэзідэнта ў валюце Расійскай Федэрацыі. - абзац у рэдакцыі ўказання Банка Расіі № 4855-У ад 05.07.2018

2.19. У выпадку, калі ўпаўнаважанаму банку рэзідэнтам (нерэзідэнтам) прадастаўлена права самастойна скласці разліковы дакумент па аперацыі з указаннем у ім кода віду аперацыі на падставе дакументаў, звязаных з правядзеннем аперацыі, упаўнаважаны банк самастойна складае разліковы дакумент па аперацыі з указаннем у ім кода віду аперацыі.

2.20. Пры змяненні звестак, якія змяшчаюцца ў прадстаўленых рэзідэнтамі ў адпаведнасці з гэтым кіраўніком ва ўпаўнаважаны банк інфармацыі аб кодзе віду аперацыі і (або) у дакументах, звязаных з правядзеннем аперацый, у выніку якіх неабходна змяніць код віду аперацыі, раней адлюстраваны ўпаўнаважаным банкам у даных па аперацыях , рэзідэнт у тэрмін не пазней за пятнаццаць рабочых дзён пасля даты афармлення дакументаў, якія пацвярджаюць такія змяненні, павінен прадставіць іх ва ўпаўнаважаны банк.

Датай афармлення дакумента, які пацвярджае такія змяненні, лічыцца найбольш позняя па тэрміну дата яго падпісання або дата ўступлення яго ў сілу або ў выпадку адсутнасці гэтых дат - дата яго складання.

Упаўнаважаны банк самастойна адлюстроўвае змяненні аб кодзе віду аперацыі ў даных па аперацыях не пазней за два працоўныя дні, якія ідуць за днём прадстаўлення рэзідэнтам такіх дакументаў ва ўпаўнаважаны банк.

2.21. У выпадку, калі ў прадстаўленых рэзідэнтам у адпаведнасці з гэтым кіраўніком дакументах, звязаных з правядзеннем аперацый, утрымліваецца недастаткова інфармацыі для адлюстравання кода віду аперацыі ў дадзеных па аперацыях, упаўнаважаны банк павінен запытаць у рэзідэнта і рэзідэнт павінен прадставіць дадатковыя дакументы і (або) інфармацыю, якія дазваляюць. на іх падставе ўказаць у даных па аперацыях адпаведны праводзімай аперацыі код віду аперацыі, у парадку і тэрміны, устаноўленыя ўпаўнаважаным банкам.

Рэзідэнт мае права прадставіць упаўнаважанаму банку без яго запыту дадатковыя дакументы і (або) інфармацыю, якія даюць магчымасць на іх падставе ўказаць у даных па аперацыях адпаведны праводзімай аперацыі код віду аперацыі.

2.22. Пры залічэнні замежнай валюты на транзітны валютны рахунак рэзідэнта, пры спісанні замежнай валюты з разліковага рахунку ў замежнай валюце рэзідэнта, пры залічэнні валюты Расійскай Федэрацыі на разліковы рахунак у валюце Расійскай Федэрацыі рэзідэнта, пры спісанні валюты Расійскай Федэрацыі з разліковага рахунку ў валюце Расійскай Федэрацыі рэзідэнта па дагаворах, прынятым на ўлік упаўнаважаным банкам у адпаведнасці з раздзелам II гэтай Інструкцыі, рэзідэнт у парадку, устаноўленым упаўнаважаным банкам па ўзгадненню з рэзідэнтам, павінен прадставіць ва ўпаўнаважаны банк інфармацыю аб унікальным нумары дагавора, прысвоеным у парадку, устаноўленым гэтай Інструкцыяй. Указаная ў гэтым пункце інфармацыя прадстаўляецца рэзідэнтам ва ўпаўнаважаны банк у наступныя тэрміны:

пры залічэнні замежнай валюты на транзітны валютны рахунак - адначасова з прадстаўленнем інфармацыі аб кодзе віду аперацыі або дакументаў, звязаных з правядзеннем аперацый, якія даюць магчымасць на іх падставе ўказаць у даных па аперацыях адпаведны праводзімай аперацыі код віду аперацыі, у залежнасці ад таго, якая з названых падзей. наступіць раней;

пры залічэнні валюты Расійскай Федэрацыі на разліковы рахунак у валюце Расійскай Федэрацыі - не пазней за пятнаццаць працоўных дзён пасля даты яе залічэння на разліковы рахунак рэзідэнта, указанай у выпісцы па аперацыях на рахунку або ў іншым дакуменце, перададзеным упаўнаважаным банкам рэзідэнту, які змяшчае інфармацыю аб залічэнні валюты Расійскай Федэрацыі на гэты разліковы рахунак рэзідэнта (далей - выпіс па аперацыях на рахунку);

пры спісанні замежнай валюты з разліковага рахунку ў замежнай валюце - адначасова з распараджэннем аб спісанні замежнай валюты;

пры спісанні валюты Расійскай Федэрацыі з разліковага рахунку ў валюце Расійскай Федэрацыі - адначасова з разліковым дакументам па аперацыі.

Аперацыя па спісанні замежнай валюты або валюты Расійскай Федэрацыі з рахунку рэзідэнта не ажыццяўляецца па дагаворы, які не пастаўлены на ўлік ва ўпаўнаважаным банку ў адпаведнасці з раздзелам ІІ гэтай Інструкцыі.

2.23. Пры залічэнні валюты Расійскай Федэрацыі на разліковы рахунак рэзідэнта ў валюце Расійскай Федэрацыі па дагаворах, прынятых на ўлік упаўнаважаным банкам у адпаведнасці з раздзелам II гэтай Інструкцыі, рэзідэнт у парадку, узгодненым упаўнаважаным банкам з рэзідэнтам, павінен прадставіць ва ўпаўнаважаны банк дакументы, звязаныя з правядзеннем аперацый. , не пазней за пятнаццаць рабочых дзён пасля даты яе залічэння на разліковы рахунак рэзідэнта, указанай у выпісцы па аперацыях на рахунку.

Пры залічэнні валюты Расійскай Федэрацыі на разліковы рахунак рэзідэнта ў валюце Расійскай Федэрацыі, якая паступіла ад нерэзідэнта, у выпадку нязгоды рэзідэнта з кодам віду аперацыі, указаным у разліковым дакуменце па аперацыі, які паступіў ад нерэзідэнта, або ў выпадку адсутнасці ў разліковым дакуменце па аперацыі кода віду аперацыі рэзідэнт адначасова з дакументамі, звязанымі з правядзеннем аперацый, мае права прадставіць ва ўпаўнаважаны банк інфармацыю аб адпаведным такім дакументам кодзе віду аперацыі.

2.24. Пры спісанні рэзідэнтам, які паставіў на ўлік дагавор, замежнай валюты або валюты Расійскай Федэрацыі, якія з'яўляюцца авансавымі плацяжамі па такой дамове, прынятай на ўлік упаўнаважаным банкам у адпаведнасці з раздзелам II гэтай Інструкцыі, рэзідэнт павінен прадставіць ва ўпаўнаважаны банк у парадку, устаноўленым упаўнаважаным банкам па ўзгадненню з рэзідэнтам, інфармацыю аб чаканых тэрмінах рэпатрыяцыі замежнай валюты і (або) валюты Расійскай Федэрацыі згодна з дадаткам 3 да гэтай Інструкцыі.

Аперацыя па спісанні замежнай валюты або валюты Расійскай Федэрацыі з разліковага рахунку рэзідэнта, які паставіў на ўлік дагавор, якія з'яўляюцца авансавымі плацяжамі па такой дамове, прынятай на ўлік упаўнаважаным банкам у адпаведнасці з раздзелам II гэтай Інструкцыі, не ажыццяўляецца, у выпадку, калі рэзідэнтам пры прадстаўленні распараджэння аб спісанні замежнай валюты або валюты Расійскай Федэрацыі не прадстаўлена інфармацыя аб чаканых тэрмінах рэпатрыяцыі замежнай валюты і (або) валюты Расійскай Федэрацыі.

У выпадку змянення інфармацыі аб чаканых тэрмінах рэпатрыяцыі замежнай валюты і (або) валюты Расійскай Федэрацыі рэзідэнт павінен прадставіць упаўнаважанаму банку дакументы, якія пацвярджаюць змяненне названай інфармацыі, не пазней за пятнаццаць рабочых дзён пасля даты афармлення такіх дакументаў у парадку, устаноўленым упаўнаважаным банкам па ўзгадненню з рэзідэнтам.

Датай афармлення дакумента, які пацвярджае такія змяненні, лічыцца найбольш позняя па тэрміну дата яго падпісання або дата ўступлення яго ў сілу або ў выпадку адсутнасці гэтых дат - дата яго складання.

2.25. Упаўнаважаны банк па ўзгадненню з рэзідэнтам мае права праінфармаваць рэзідэнта аб кодзе віду аперацыі, які адлюстраваны ім у даных па аперацыях у адпаведнасці з кіраўніком 3 гэтай Інструкцыі, у парадку, устаноўленым упаўнаважаным банкам па ўзгадненню з рэзідэнтам.

У выпадку нязгоды рэзідэнта з названым упаўнаважаным банкам кодам віду аперацыі рэзідэнт мае права прадставіць ва ўпаўнаважаны банк інфармацыю аб змяненні кода віду аперацыі і дакументы, звязаныя з правядзеннем аперацыі, у парадку і тэрміны, вызначаныя ўпаўнаважаным банкам.

У выпадку згоды ўпаўнаважанага банка са змяненнем кода віду аперацыі на падставе прадстаўленых рэзідэнтам інфармацыі аб змяненні кода віду аперацыі і дакументаў, звязаных з правядзеннем аперацыі, упаўнаважаны банк павінен змяніць (скарэкціраваць) звесткі аб кодзе віду аперацыі, указаныя ў даных па аперацыях і ведамасці банкаўскага кантролю. , не пазней за два працоўныя дні пасля даты прадстаўлення рэзідэнтам інфармацыі аб змяненні кода віду аперацыі і дакументаў, звязаных з правядзеннем аперацыі.

Увага! Пункт 2.26 уключаны дадаткова, гл. ўказанне Банка Расіі № 4855-У ад 05.07.2018

2.26. Фізічная асоба - рэзідэнт пры спісанні на карысць нерэзідэнта замежнай валюты або валюты Расійскай Федэрацыі са свайго банкаўскага рахунку (укладу) у замежнай валюце або валюце Расійскай Федэрацыі, адкрытага ва ўпаўнаважаным банку, пры прадастаўленні пазыкі нерэзідэнту па дагавору пазыкі павінна прадставіць ва ўпаўнаважаны банк у парадку, устаноўленым упаўнаважаным банкам па ўзгадненню з фізічнай асобай - рэзідэнтам, дагавор пазыкі, заключаны паміж фізічнай асобай - рэзідэнтам і нерэзідэнтам.

Пры спісанні фізічнай асобай - рэзідэнтам на карысць нерэзідэнта замежнай валюты або валюты Расійскай Федэрацыі са свайго банкаўскага рахунку (укладу) у замежнай валюце або валюце Расійскай Федэрацыі, адкрытага ва ўпаўнаважаным банку, пры прадастаўленні пазыкі нерэзідэнту па дагавору пазыкі, сума абавязацельстваў якой роўна або перавышае суму , указаную ў абзацы другім пункта 4.2 гэтай Інструкцыі, фізічная асоба - рэзідэнт павінна прадставіць ва ўпаўнаважаны банк у парадку, устаноўленым упаўнаважаным банкам па ўзгадненню з фізічнай асобай - рэзідэнтам, адначасова з дагаворам пазыкі інфармацыю аб чаканых тэрмінах рэпатрыяцыі замежнай валюты і (або) валюты. Федэрацыі згодна з дадаткам 3 да гэтай Інструкцыі. Указаная інфармацыя не прадстаўляецца фізічнай асобай - рэзідэнтам паўторна ва ўпаўнаважаны банк, калі раней была прадстаўлена ва ўпаўнаважаны банк і не змянялася.

Фізічная асоба - рэзідэнт пры залічэнні замежнай валюты або валюты Расійскай Федэрацыі на свой банкаўскі рахунак (уклад) у замежнай валюце або валюце Расійскай Федэрацыі, адкрыты ва ўпаўнаважаным банку, па аперацыі, звязанай з вяртаннем пазыкі, ажыццяўленнем працэнтных і іншых плацяжоў нерэзідэнтам па дагавору пазыкі, код віду якой указаны ў дадатку 1 да гэтай Інструкцыі, павінна паведаміць упаўнаважанаму банку інфармацыю аб назначэнні такога плацяжу і звесткі аб дагаворы пазыкі, указаныя ў пункце 3 дадатка 2 да гэтай Інструкцыі, у парадку, устаноўленым упаўнаважаным банкам па ўзгадненню з фізічнай асобай - рэзідэнтам, у тэрмін не пазней за трыццаць рабочых дзён пасля дня залічэння замежнай валюты або валюты Расійскай Федэрацыі на рахунак фізічнай асобы - рэзідэнта.

Упаўнаважаны банк самастойна адлюстроўвае ў даных па аперацыях звесткі аб такім залічэнні або спісанні ў адпаведнасці з дадаткам 2 да гэтай Інструкцыі па ўказаных у гэтым пункце аперацыях, уключаючы код віду аперацыі, на падставе прадстаўленых фізічнай асобай - рэзідэнтам дакументаў і (або) інфармацыі. Указаныя ў гэтым пункце звесткi адлюстроўваюцца ўпаўнаважаным банкам у даных па аперацыях у тэрмiн не пазней як за два рабочыя днi пасля дня спiсання замежнай валюты або валюты Расійскай Федэрацыі з банкаўскага рахунку (укладу) у замежнай валюце або валюце Расійскай Федэрацыі або дня прадстаўлення фізічнай асобай - рэзідэнтам інфармацыі, указанай у абзацы трэцім гэтага пункта, пры залічэнні замежнай валюты або валюты Расійскай Федэрацыі на банкаўскі рахунак (уклад) у замежнай валюце або валюце Расійскай Федэрацыі.

Кіраўнік 3. Фарміраванне ўпаўнаважаным банкам даных па аперацыях

3.1. Упаўнаважаны банк ва ўстаноўленым ім парадку ў мэтах уліку і справаздачнасці павінен фарміраваць у электронным выглядзе ў адпаведнасці з дадаткам 2 да гэтай Інструкцыі даныя па аперацыях, указаных у дадатку 1 да гэтай Інструкцыі, якія праводзяцца рэзідэнтамі і фізічнымі асобамі - рэзідэнтамі ў замежнай валюце і ў валюце Расійскай. Федэрацыі і нерэзідэнтамі ў валюце Расійскай Федэрацыі праз іх рахункі, адкрытыя ў гэтым упаўнаважаным банку. - абзац у рэдакцыі ўказання Банка Расіі № 4855-У ад 05.07.2018

Упаўнаважаны банк не фарміруе ў адпаведнасці з дадаткам 2 да гэтай Інструкцыі даныя па аперацыях, указаных у дадатку 1 да гэтай Інструкцыі, якія ажыццяўляюцца рэзідэнтамі і нерэзідэнтамі праз іх рахункі па ўкладу (дэпазіту), адкрытыя ў гэтым упаўнаважаным банку.

3.2. Даныя па аперацыях фарміруюцца (карэктуюцца) упаўнаважаным банкам на падставе дакументаў, звязаных з правядзеннем аперацый, і інфармацыі аб кодзе віду аперацыі, патрабаванні аб прадстаўленні якіх рэзідэнтамі, фізічнымі асобамі - рэзідэнтамі і нерэзідэнтамі ўстаноўлены кіраўніком 2 гэтай Інструкцыі, а таксама на падставе іншых дакументаў і інфармацыі, якімі мае ўпаўнаважаны банк у сувязі з правядзеннем аперацыі рэзідэнта, фізічнай асобы - рэзідэнта, у тым ліку распараджэнняў аб пераводзе грашовых сродкаў і даручэнняў на куплю і (або) продаж замежнай валюты, і (або) якія прадстаўляюцца рэзідэнтамі, фізічнымі асобамі - рэзідэнтамі. і нерэзідэнтамі ў сувязі з адкрыццём і вядзеннем банкаўскага рахунку (банкаўскага ўкладу). - Пункт 3.2 у рэдакцыі ўказанні Банка Расіі № 4855-У ад 05.07.2018

3.3. Па меркаванні ўпаўнаважанага банка даныя па аперацыях могуць быць дапоўнены іншай інфармацыяй, выдатнай ад указанай у дадатку 2 да гэтай Інструкцыі, якую мае ўпаўнаважаны банк у сувязі з правядзеннем аперацый рэзідэнта, фізічнай асобы - рэзідэнта або нерэзідэнта. - Пункт 3.3 у рэдакцыі ўказанні Банка Расіі № 4855-У ад 05.07.2018

3.4. Парадак фарміравання даных па аперацыях, за выключэннем тэрмінаў захоўвання, вызначаецца ўпаўнаважаным банкам самастойна.

Даныя па аперацыях павінны захоўвацца ўпаўнаважаным банкам у электронным выглядзе не менш як тры гады пасля даты правядзення адпаведнай аперацыі.

Даныя па аперацыях, праведзеных па прынятаму на ўлік упаўнаважаным банкам дагавору ў адпаведнасці з раздзелам II гэтай Інструкцыі, павінны захоўвацца ўпаўнаважаным банкам у электронным выглядзе не менш як тры гады пасля даты зняцця з уліку дагавора.

Увага! Пункт 3.5 уключаны дадаткова, гл. ўказанне Банка Расіі № 4855-У ад 05.07.2018

3.5. Упаўнаважаны банк адлюстроўвае ў дадзеных па аперацыях у адпаведнасці з дадаткам 2 да дадзенай Інструкцыі звесткі аб праводзімых рэзідэнтамі ў замежнай валюце або ў валюце Расійскай Федэрацыі, нерэзідэнтамі ў валюце Расійскай Федэрацыі аперацыях, коды якіх указаны ў дадатку 1 да дадзенай Інструкцыі, праз іх рахункі, адкрытыя у гэтым упаўнаважаным банку, у тэрмін не пазней за два працоўныя дні пасля дня залічэння замежнай валюты або валюты Расійскай Федэрацыі на рахунак рэзідэнта, валюты Расійскай Федэрацыі на рахунак нерэзідэнта (спісанні замежнай валюты або валюты Расійскай Федэрацыі з рахунку рэзідэнта, валюты Расійскай Федэрацыі з рахунку нерэзідэнта) , калі іншыя тэрміны не ўстаноўлены кіраўніком 2 гэтай Інструкцыі.

Раздзел ІІ. Парадак уліку дагавораў, прадстаўлення рэзідэнтам пацвярджаючых дакументаў па дагаворы, прынятым на ўлік упаўнаважаным банкам, фарміравання і вядзення ведамасці банкаўскага кантролю па дагаворы, прынятым на ўлік упаўнаважаным банкам, пераводу на абслугоўванне дагавора, прынятага на ўлік упаўнаважаным банкам, у іншы ўпаўнаважаны банк

Кіраўнік 4. агульныя палажэнні

4.1. Палажэнні гэтага раздзела распаўсюджваюцца на наступныя дагаворы, заключаныя паміж рэзідэнтамі і нерэзідэнтамі (праекты дагавораў, накіраваныя рэзідэнтамі нерэзідэнтам або нерэзідэнтамі рэзідэнтам для заключэння), якія прадугледжваюць ажыццяўленне разлікаў праз рахункі рэзідэнтаў, адкрытыя ва ўпаўнаважаных банках, і (або) праз рахункі рэзідэнтаў, адкрыты банках за межамі тэрыторыі Расійскай Федэрацыі (далей - банк-нерэзідэнт).

4.1.1. Дагаворы, у тым ліку агенцкія дагаворы, дагаворы камісіі, дагаворы даручэння, якія прадугледжваюць пры ажыццяўленні знешнегандлёвай дзейнасці вываз з тэрыторыі Расійскай Федэрацыі або ўвоз на тэрыторыю Расійскай Федэрацыі тавараў, за выключэннем вывазу (увозу) каштоўных папер у дакументарнай форме.

4.1.2. Дагаворы, якія прадугледжваюць продаж (набыццё) і (або) аказанне паслуг, звязаных з продажам (набыццём), на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі (за межамі тэрыторыі Расійскай Федэрацыі) гаруча-змазачных матэрыялаў (бункернага паліва), харчавання, матэрыяльна-тэхнічных запасаў і іншых тавараў (за выключэннем запасных частак і абсталявання), неабходных для забеспячэння эксплуатацыі і тэхнічнага абслугоўвання транспартных сродкаў незалежна ад іх віду і прызначэння ў дарозе або ў пунктах прамежкавага прыпынку або стаянкі.

4.1.3. Дагаворы, у тым ліку агенцкія дагаворы, дагаворы камісіі, дагаворы даручэння, за выключэннем дагавораў, указаных у падпунктах 4.1.1, 4.1.2 і 4.1.4 гэтага пункта, якія прадугледжваюць выкананне работ, аказанне паслуг, перадачу інфармацыі і вынікаў інтэлектуальнай дзейнасці, у тым ліку выключных правоў на іх.

4.1.4. Дагаворы, якія прадугледжваюць перадачу рухомай і (або) нерухомай маёмасці па дагаворы арэнды, дагаворы фінансавай арэнды (лізінгу) (далей названыя ў гэтым падпункце, а таксама ў падпунктах 4.1.1 - 4.1.3 гэтага пункта дагаворы - экспартныя кантракты, імпартныя кантракты, пры сумесным згадванні - кантракты).

4.1.5. Дагаворы, прадметам якіх з'яўляецца атрыманне або прадастаўленне грашовых сродкаў у выглядзе крэдыту (пазы), вяртанне грашовых сродкаў па крэдытнай дамове (дагавору пазыкі), а таксама ажыццяўленне іншых валютных аперацый, звязаных з атрыманнем, прадастаўленнем, вяртаннем грашовых сродкаў у выглядзе крэдыту (пазы) (за выключэннем дагавораў (кантрактаў (пагадненняў), якія прызнаюцца заканадаўствам Расійскай Федэрацыі пазыкай або прыраўнаваных да пазыкі) (далей - крэдытны дагавор).

4.2. Сума абавязацельстваў па кантрактах (крэдытных дагаворах), указаных у пункце 4.1 дадзенай Інструкцыі, павінна быць роўная або перавышаць эквівалент:

для імпартных кантрактаў або крэдытных дагавораў - 3 млн. рублёў;

для экспартных кантрактаў - 6 млн. рублёў.

Сума абавязацельстваў па кантракце (крэдытнай дамове), указанай у пункце 4.1 сапраўднай Інструкцыі, вызначаецца на дату заключэння кантракта (крэдытнага дагавора) або ў выпадку змянення сумы абавязацельстваў па кантракце (крэдытнай дамове) на дату заключэння апошніх змяненняў (дапаўненняў) да кантракта (крэдытнай дамове) ), якія прадугледжваюць такое змяненне сумы па афіцыйным курсе замежных валют у адносінах да рубля.

Кіраўнік 5. Улік кантрактаў (крэдытных дагавораў)

5.1. Рэзідэнт, які з'яўляецца бокам па экспартным кантракце (далей - рэзідэнт-экспарцёр), па імпартным кантракце (далей - рэзідэнт-імпарцёр) або па крэдытнай дамове, указанай у главе 4 гэтай Інструкцыі, павінен ажыццявіць іх пастаноўку на ўлік ва ўпаўнаважаным банку ў парадку, устаноўленым сапраўдным кіраўніком, і праводзіць разлікі па кантракце (крэдытнай дамове) толькі праз свае рахункі, адкрытыя ва ўпаўнаважаным банку (галаўным офісе ўпаўнаважанага банка або філіяле ўпаўнаважанага банка), які прыняў на ўлік кантракт (крэдытны дагавор), або ва ўпаўнаважаным банку, які прыняў на абслугоўванне кантракт (крэдытны дагавор) у адпаведнасці з кіраўнікамі 11 - 13 сапраўднай Інструкцыі (далей - банк КК), і (або) праз свой рахунак, адкрыты ў банку-нерэзідэнце, за выключэннем выпадкаў, указаных у абзацы другім гэтага пункта і раздзелах 10 і 14 сапраўднай Інструкцыі.

У выпадку, калі банкам КК з'яўляецца філіял упаўнаважанага банка або банкам КК з'яўляецца галаўны офіс упаўнаважанага банка, то разлікі па кантракце (крэдытнай дамове) могуць праводзіцца праз рахункі рэзідэнта, адкрытыя як у філіяле ўпаўнаважанага банка, так і ў галаўным офісе ўпаўнаважанага банка пры ўмове забеспячэння ўпаўнаважаным. банкам захавання парадку ўліку і справаздачнасці па аперацыях, прадугледжаных дадзенай Інструкцыяй.

5.2. Пры наяўнасці ў банку КК разліковых рахункаў, адкрытых як філіялам юрыдычнай асобы - рэзідэнта, які паставіў на ўлік кантракт (крэдытны дагавор), так і юрыдычнай асобай - рэзідэнтам, разлікі па такім кантракце (крэдытнай дамове) могуць ажыццяўляцца з выкарыстаннем разліковых рахункаў юрыдычнай асобы - рэзідэнта. і яго філіяла.

5.3. Рэзідэнт-экспарцёр, які з'яўляецца бокам па экспартным кантракце, указаным у главе 4 гэтай Інструкцыі, які плануе выкананне сваіх абавязацельстваў па такім экспартным кантракце, павінен прадставіць у банк КК з улікам тэрмінаў пастаноўкі экспартнага кантракта на ўлік, указаных у пункце 5.7 гэтай Інструкцыі:

звесткі аб экспартным кантракце, неабходныя для пастаноўкі яго на ўлік (далей - звесткі), у адпаведнасці з парадкам і формай, устаноўленымі банкам КК;

або экспартны кантракт (выпіску з экспартнага кантракта, якія змяшчаюць інфармацыю, неабходную банку КК для пастаноўкі на ўлік экспартнага кантракта і ажыццяўлення валютнага кантролю, у тым ліку за выкананнем рэзідэнтам-экспарцёрам патрабаванняў артыкула 19 Федэральнага закона "Аб валютным рэгуляванні і валютным кантролі"), і іншую інфармацыю, неабходную для фарміравання банкам КК раздзела I ведамасці банкаўскага кантролю.

Экспартны кантракт павінен быць прадстаўлены рэзідэнтам-экспарцёрам у банк КК не пазней за пятнаццаць рабочых дзён пасля даты пастаноўкі экспартнага кантракта на ўлік банкам КК у выпадку, калі для пастаноўкі экспартнага кантракта на ўлік рэзідэнт-экспарцёр прадставіў толькі звесткі, указаныя ў абзацы другім гэтага пункта.

5.4. Для пастаноўкі экспартнага кантракта на ўлік у выпадку, указаным у абзацы другім пункта 5.3 сапраўднай Інструкцыі, у банк КК рэзідэнтам-экспарцёрам павінны быць прадстаўлены наступныя звесткі:

агульныя звесткі аб экспартным кантракце: від экспартнага кантракта, які вызначаецца ў адпаведнасці з падпунктам 1.1.3 пункта 1 дадатка 4 да гэтай Інструкцыі, дата, нумар (пры наяўнасці), валюта экспартнага кантракта (назва), сума абавязацельстваў, прадугледжаная экспартным кантрактам, дата завяршэння выканання абавязацельстваў па экспартным кантракце;

рэквізіты нерэзідэнта (нерэзідэнтаў), які з'яўляецца (які з'яўляецца) бокам (бакамі) па экспартным кантракце: найменне, краіна.

У выпадку, калі звесткі, прадстаўленыя рэзідэнтам-экспарцёрам у адпаведнасці з гэтым пунктам, не адпавядаюць звесткам, якія змяшчаюцца ў экспартным кантракце, прадстаўленым рэзідэнтам-экспарцёрам у адпаведнасці з абзацам чацвёртым пункта 5.3 гэтай Інструкцыі, банк КК павінен унесці адпаведныя змяненні ў раздзел I ведамасці банкаў. не пазней за два працоўныя дні, якія ідуць за днём прадстаўлення рэзідэнтам экспартнага кантракту ў банк КК.

5.5. Банк КК павінен прыняць на ўлік экспартны кантракт не пазней за наступны рабочы дзень пасля дня прадстаўлення рэзідэнтам-экспарцёрам звестак або экспартнага кантракта і прысвоіць экспартнаму кантракту унікальны нумар у парадку, устаноўленым у дадатку 4 да гэтай Інструкцыі (далей - пастаноўка на ўлік экспартнага кантракта).

Адначасова з прысваеннем унікальнага нумара экспартнаму кантракту банк КК павінен сфарміраваць у электронным выглядзе ведамасць банкаўскага кантролю і запоўніць раздзел I ведамасці банкаўскага кантролю ў парадку фарміравання і вядзення ведамасці валютнага кантролю, устаноўленага кіраўніком 9 гэтай Інструкцыі.

Банк КК павінен накіраваць рэзідэнту-экспарцёру інфармацыю аб унікальным нумары прынятага на ўлік экспартнага кантракта і даце пастаноўкі на ўлік экспартнага кантракта ў парадку, устаноўленым банкам КК, не пазней за адзін рабочы дзень пасля даты пастаноўкі экспартнага кантракта на ўлік. - абзац у рэдакцыі ўказання Банка Расіі № 4855-У ад 05.07.2018

5.6. Рэзідэнт-імпарцёр або рэзідэнт, які з'яўляецца бокам па крэдытнай дамове, для пастаноўкі на ўлік такога кантракту, крэдытнай дамовы, указаных у главе 4 гэтай Інструкцыі, павінен прадставіць у банк КК у парадку, устаноўленым банкам КК, імпартны кантракт, крэдытны дагавор (выпіску з кантракта (крэдытнага дагавора), якія змяшчаюць інфармацыю, неабходную банку КК для пастаноўкі на ўлік такога кантракту (крэдытнага дагавора) і ажыццяўлення валютнага кантролю, у тым ліку за выкананнем рэзідэнтам патрабаванняў артыкула 19 Федэральнага закона "Аб валютным рэгуляванні і валютным кантролі"), і іншую інфармацыю , Неабходную для фарміравання банкам КК раздзела I ведамасці банкаўскага кантролю, з улікам тэрмінаў пастаноўкі імпартнага кантракта (крэдытнага дагавора) на ўлік, указаных у пункце 5.7 сапраўднай Інструкцыі.

Для пастаноўкі на ўлік крэдытнага дагавора, умовамі якога прадугледжана прадастаўленне рэзідэнтам нерэзідэнту пазыкі, рэзідэнт, які з'яўляецца бокам па крэдытнай дамове, дадаткова да дакументаў, указаных у абзацы першым гэтага пункта, павінен прадставіць у банк КК інфармацыю аб чаканых тэрмінах рэпатрыяцыі замежнай валюты і (або) валюты Расійскай Федэрацыі згодна з дадаткам 3 да гэтай Інструкцыі. - абзац уключаны дадаткова, гл. указанне Банка Расіі № 4855-У ад 05.07.2018

5.7. Рэзідэнт-экспарцёр, рэзідэнт-імпарцёр, рэзідэнт, які з'яўляецца бокам па крэдытнай дамове, павінен ажыццявіць пастаноўку на ўлік кантракту (крэдытнага дагавора) у наступныя тэрміны.

5.7.1. Пры спісанні замежнай валюты або валюты Расійскай Федэрацыі на карысць нерэзідэнта з рахунку рэзідэнта, адкрытага ў банку КК, - не пазней за дату прадстаўлення распараджэння аб спісанні грашовых сродкаў.

5.7.2. Пры залічэнні замежнай валюты або валюты Расійскай Федэрацыі ад нерэзідэнта на рахунак рэзідэнта, адкрыты ў банку КК, - не пазней за пятнаццаць працоўных дзён пасля даты залічэння замежнай валюты або валюты Расійскай Федэрацыі на рахунак рэзідэнта, адкрыты ў банку КК.

5.7.3. Пры спісанні замежнай валюты або валюты Расійскай Федэрацыі на карысць нерэзідэнта з рахунку рэзідэнта, адкрытага ў банку-нерэзідэнце, або пры залічэнні замежнай валюты або валюты Расійскай Федэрацыі ад нерэзідэнта на рахунак рэзідэнта, адкрыты ў банку-нерэзідэнце, - не пазней за трыццаць працоўных дзён пасля месяца , у якім была ажыццёўлена названая аперацыя.

5.7.4. У выпадку, калі кантрактам (крэдытным дагаворам) не вызначана сума абавязацельстваў:

пры спісанні замежнай валюты або валюты Расійскай Федэрацыі па кантракце (крэдытнай дамове) на карысць нерэзідэнта з рахунку рэзідэнта, адкрытага ў банку КК або ў банку-нерэзідэнце, а таксама пры залічэнні замежнай валюты або валюты Расійскай Федэрацыі ад нерэзідэнта на рахунак рэзідэнта, адкрыты ў банку КК або ў банку-нерэзідэнце, - не пазней за тэрмін, устаноўлены гэтай Інструкцыяй для прадстаўлення рэзідэнтам дакументаў, звязаных з правядзеннем аперацый, пры правядзенні той аперацыі, у выніку якой сума разлікаў па імпартным кантракце (крэдытным дагаворы) будзе роўная або перавысіць у эквіваленце 3 млн. - рублёў, а па экспартным кантракце будзе роўная або перавысіць у эквіваленце 6 млн. рублёў. Указаная ў гэтым абзацы сума разлічваецца па курсе замежных валют у адносінах да рубля на дату заключэння кантракта (крэдытнага дагавора) або ў выпадку змянення сумы абавязацельстваў па кантракту (крэдытнай дамове) на дату заключэння апошніх змяненняў (дапаўненняў) да кантракта (крэдытнага дагавора), якія прадугледжваюць такое змяненне сумы;

пры выкананні абавязацельстваў па кантракту праз увоз на тэрыторыю Расійскай Федэрацыі (вываз з тэрыторыі Расійскай Федэрацыі) тавараў і пры наяўнасці патрабавання аб мытным дэклараванні тавараў у адпаведнасці з міжнароднымі дагаворамі і актамі, якія складаюць права Еўразійскага эканамічнага саюза, уключаючы Дагавор аб Еўразійскім эканамічным саюзе ад 29 мая 2014 года, а таксама заканадаўствам Расійскай Федэрацыі аб мытным рэгуляванні (далей - заканадаўства аб мытным рэгуляванні) - не пазней за дату падачы той дэкларацыі на тавары, дакумента, які выкарыстоўваецца ў якасці дэкларацыі на тавары ў адпаведнасці з заканадаўствам аб мытным рэгуляванні, у выніку падачы якіх кошт тавара па імпартным кантракце будзе роўная або перавысіць у эквіваленце 3 млн рублёў (па экспартным кантракце будзе роўная або перавысіць у эквіваленце 6 млн рублёў). Указаная ў гэтым абзацы сума разлічваецца па курсе замежных валют у адносінах да рубля на дату заключэння кантракта або, у выпадку змянення сумы абавязацельстваў па кантракце (крэдытнай дамове), на дату заключэння апошніх змяненняў (дапаўненняў) да кантракта (крэдытнага дагавора), якія прадугледжваюць такую ​​змену сумы; - абзац у рэдакцыі ўказання Банка Расіі № 4855-У ад 05.07.2018

пры выкананні абавязацельстваў па кантракце (крэдытнай дамове) спосабамі, адрознымі ад указаных у абзацах другім - трэцім гэтага падпункта, - не пазней за тэрмін, устаноўлены падпунктам 8.2.2 пункта 8.2 гэтай Інструкцыі для прадстаўлення рэзідэнтам даведкі аб пацвярджаючых дакументах у сувязі з выкананнем абавязацельстваў (крэдытнай дамове) на суму, роўную або якая перавышае ў эквіваленце 3 млн. рублёў па імпартным кантракце (крэдытнай дамове) або роўную або якая перавышае ў эквіваленце 6 млн. рублёў па экспартным кантракце. Указаная ў гэтым абзацы сума разлічваецца па курсе замежных валют у адносінах да рубля на дату заключэння кантракта (крэдытнага дагавора) або ў выпадку змянення сумы абавязацельстваў па кантракту (крэдытнай дамове) на дату заключэння апошніх змяненняў (дапаўненняў) да кантракта (крэдытнага дагавора), якія прадугледжваюць такое змяненне сумы.

5.7.5. Пры выкананні абавязацельстваў па кантракту шляхам увозу на тэрыторыю Расійскай Федэрацыі (вывазу з тэрыторыі Расійскай Федэрацыі) тавараў і пры наяўнасці патрабавання аб мытным дэклараванні тавараў у адпаведнасці з заканадаўствам аб мытным рэгуляванні - не пазней за дату падачы дэкларацыі на тавары, дакумента, які выкарыстоўваецца ў якасці дэкларацыі на тавары ў адпаведнасці з заканадаўствам аб мытным рэгуляванні.

5.7.6. Пры выкананні абавязацельстваў па кантракту шляхам увозу на тэрыторыю Расійскай Федэрацыі (вывазу з тэрыторыі Расійскай Федэрацыі) тавараў і пры адсутнасці патрабавання аб мытным дэклараванні тавараў у адпаведнасці з заканадаўствам аб мытным рэгуляванні - не пазней за тэрмін, устаноўлены падпунктам 8.2.2 пункта 8.2 гэтай Інструкцыі для прадстаўлення рэзідэнтам даведкі аб пацвярджаючых дакументах. – Падпункт у рэдакцыі ўказання Банка Расіі № 4855-У ад 05.07.2018

5.7.7. Пры выкананні абавязацельстваў па кантракту шляхам выканання работ, аказання паслуг, перадачы інфармацыі і вынікаў інтэлектуальнай дзейнасці, у тым ліку выключных правоў на іх, - не пазней за тэрмін, устаноўлены падпунктам 8.2.2 пункта 8.2 гэтай Інструкцыі для прадстаўлення рэзідэнтам даведкі аб пацвярджальных дакументах.

5.7.8. Пры выкананні абавязацельстваў па кантракту (крэдытнаму дагавору) спосабам, адрозным ад указаных у падпунктах 5.7.1 - 5.7.7 гэтага пункта, - не пазней за тэрмін, устаноўлены падпунктам 8.2.2 пункта 8.2 гэтай Інструкцыі для прадстаўлення рэзідэнтам даведкі аб пацвярджальных дакументах, або ў іншыя тэрміны, устаноўленыя дадзенай Інструкцыяй у дачыненні да прадстаўлення інфармацыі аб выкананні абавязацельстваў па кантракце (крэдытнай дамове) спосабам, адрозным ад указаных у падпунктах 5.7.1 - 5.7.7 гэтага пункта.

5.8. Банк КК павінен прыняць на ўлік імпартны кантракт (крэдытны дагавор) не пазней за наступны рабочы дзень пасля даты прадстаўлення рэзідэнтам дакументаў, указаных у пункце 5.6 гэтай Інструкцыі, і прысвоіць імпартнаму кантракту (крэдытнаму дагавору) унікальны нумар у парадку, устаноўленым у дадатках 4 і 5 да сапраўднай Інструкцыі (далей - пастаноўка на ўлік імпартнага кантракту (крэдытнага дагавора)).

Адначасова з прысваеннем унікальнага нумара імпартнаму кантракту (крэдытнаму дагавору) банк КК павінен сфарміраваць у электронным выглядзе ведамасць банкаўскага кантролю і запоўніць раздзел I ведамасці банкаўскага кантролю, у парадку фарміравання і вядзення ведамасці банкаўскага кантролю, які ўстаноўлены кіраўніком 9 сапраўднай Інструкцыі.

Банк КК павінен накіраваць рэзідэнту-імпарцёру, рэзідэнту, які з'яўляецца бокам па крэдытным дагаворы, інфармацыю аб унікальным нумары прынятага на ўлік імпартнага кантракта (крэдытнага дагавора) і даце пастаноўкі на ўлік імпартнага кантракта (крэдытнага дагавора) у парадку, устаноўленым банкам КК, не пазней за адзін працоўнага дня пасля даты пастаноўкі на ўлік імпартнага кантракта (крэдытнай дамовы). - абзац у рэдакцыі ўказання Банка Расіі № 4855-У ад 05.07.2018

5.9. Кожнаму экспартнаму кантракту, імпартнаму кантракту, крэдытнаму дагавору, указаным у главе 4 дадзенай Інструкцыі, прысвойваецца банкам КК адзін унікальны нумар, за выключэннем выпадкаў, указаных у абзацы другім пункта 10.1 і пункта 10.2 дадзенай Інструкцыі.

5.10. У выпадку, калі для пастаноўкі на ўлік кантракта (крэдытнага дагавора) рэзідэнтам у банк КК прадстаўлены праект кантракта (крэдытнага дагавора), рэзідэнт у тэрмін не пазней за пятнаццаць рабочых дзён пасля даты падпісання адпаведнага кантракта (крэдытнага дагавора) павінен прадставіць яго ў банк КК.

Датай падпісання кантракта (крэдытнага дагавора) у названым выпадку лічыцца найбольш позняя па тэрміну дата яго падпісання або дата ўступлення яго ў сілу або ў выпадку адсутнасці гэтых дат - дата яго складання.

У выпадку, калі ў сувязі з падпісаннем кантракта (крэдытнага дагавора) узнікаюць падставы для ўнясення змяненняў у звесткі аб кантракце (крэдытнай дамове), адлюстраваныя банкам КК у раздзеле I ведамасці банкаўскага кантролю, банк КК павінен унесці змяненні ў ведамасць банкаўскага кантролю ў адпаведнасці з кіраўніком 7. сапраўднай Інструкцыі.

5.11. У выпадку, калі ў прадстаўленых рэзідэнтам у адпаведнасці з гэтай главай дакументах і інфармацыі ўпаўнаважанаму банку недастаткова звестак для запаўнення банкам КК раздзела I ведамасці банкаўскага кантролю ў парадку, устаноўленым кіраўніком 9 гэтай Інструкцыі, банк КК павінен запытаць у рэзідэнта і рэзідэнт павінен прадставіць дадатковыя дакументы і ( або) інфармацыю, якія дазваляюць банку КК на іх падставе запоўніць раздзел I ведамасці банкаўскага кантролю, у парадку і тэрміны, устаноўленыя банкам КК.

Кіраўнік 6. Зняцце з уліку кантрактаў (крэдытных дагавораў)

6.1. Рэзідэнт павінен прадставіць у банк КК заяву аб зняцці з уліку кантракта (крэдытнага дагавора) па наступных падставах.

6.1.1. Пры пераводзе з банка КК кантракту (крэдытнага дагавора) на абслугоўванне ў іншы ўпаўнаважаны банк (уключаючы перавод з аднаго філіяла ў іншы філіял банка КК, з галаўнога офіса банка КК у філіял банка КК, з філіяла банка КК у галаўны офіс банка КК), а таксама пры закрыцці рэзідэнтам усіх разліковых рахункаў у банку КК.

6.1.2. Пры выкананні бакамі ўсіх абавязацельстваў па кантракце (крэдытнай дамове), уключаючы выкананне абавязацельстваў трэцяй асобай.

6.1.3. Пры ўступцы рэзідэнтам патрабавання па кантракту (крэдытнаму дагавору) іншай асобе - рэзідэнту або пры пераводзе доўгу рэзідэнтам па кантракту (крэдытнаму дагавору) на іншую асобу - рэзідэнта.

6.1.4. Пры ўступцы рэзідэнтам патрабавання па кантракце (крэдытнай дамове) нерэзідэнту або пры пераводзе доўгу рэзідэнтам па кантракце (крэдытнай дамове) на нерэзідэнта.

6.1.5. Пры выкананні (спыненні) абавязацельстваў па кантракце (крэдытнай дамове) па іншых, не названых у падпункце 6.1.2 гэтага пункта падставах, прадугледжаным заканадаўствам Расійскай Федэрацыі.

6.1.6. Пры спыненні падстаў пастаноўкі на ўлік кантракта (крэдытнага дагавора) у адпаведнасці з дадзенай Інструкцыяй, у тым ліку з прычыны ўнясення адпаведных змяненняў і (або) дапаўненняў у кантракт (крэдытны дагавор), а таксама ў выпадку, калі кантракт (крэдытны дагавор) быў памылкова прыняты на улік пры адсутнасці ў кантракце (крэдытнай дамове) падстаў яго прыняцця на ўлік.

6.2. У заяве рэзідэнта аб зняцці з уліку кантракта (крэдытнага дагавора) павінны быць указаны:

унікальны нумар кантракту (крэдытнага дагавора);

падстава для зняцця з уліку кантракта (крэдытнага дагавора) са спасылкай на адпаведны падпункт пункта 6.1 гэтай Інструкцыі;

звесткі аб рэзідэнце, якому саступаюць патрабаванні (на якога пераводзіцца доўг) па кантракце (крэдытнай дамове), неабходныя банку КК для запаўнення пункта 8 раздзела I ведамасці банкаўскага кантролю (у выпадку зняцця з уліку кантракта (крэдытнага дагавора) па падставе, указанай у падпункце 6.1.3 .6.1 пункта XNUMX сапраўднай Інструкцыі);

дата падпісання рэзідэнтам заявы аб зняцці кантракта (крэдытнага дагавора) з уліку, яго подпіс і пячатка (пры яе наяўнасці).

У адной заяве аб зняцці з уліку кантракта (крэдытнага дагавора) рэзідэнт мае права ўказаць інфармацыю аб зняцці з уліку некалькіх кантрактаў (крэдытных дагавораў).

6.3. Адначасова з заявай аб зняцці з уліку кантракта (крэдытнай дамовы) па падставе, указанай у падпункце 6.1.3 пункта 6.1 сапраўднай Інструкцыі, рэзідэнт павінен прадставіць у банк КК дакументы, якія пацвярджаюць саступку патрабавання па кантракце (крэдытнай дамове) іншай асобе - рэзідэнту або перавод доўгу па кантракце (крэдытнай дамове) на іншую асобу - рэзідэнта.

Адначасова з заявай аб зняцці з уліку кантракта (крэдытнай дамовы) па падставе, указанай у падпункце 6.1.4 пункта 6.1 сапраўднай Інструкцыі, у выпадку пераводу доўгу рэзідэнтам па кантракце (крэдытнай дамове) на нерэзідэнта рэзідэнт павінен прадставіць у банк КК даведку аб пацвярджальных дакументах і дакументы, якія пацвярджаюць перавод абавязку па кантракце (крэдытнай дамове) на нерэзідэнта, за выключэннем выпадку, калі раней названая даведка аб пацвярджальных дакументах была прадстаўлена рэзідэнтам і прынятая банкам КК у адпаведнасці з кіраўніком 8 гэтай Інструкцыі.

Адначасова з заявай аб зняцці з уліку кантракта (крэдытнага дагавора) на падставе, указанай у падпункце 6.1.5 пункта 6.1 сапраўднай Інструкцыі, рэзідэнт павінен прадставіць у банк КК даведку аб пацвярджаючых дакументах і дакументы, якія змяшчаюць звесткі, якія пацвярджаюць выкананне (спыненне) абавязацельстваў па кантракту (крэдытнай дамове) па іншых, не ўказаных у падпункце 6.1.2 пункта 6.1 гэтай Інструкцыі падставах, прадугледжаных заканадаўствам Расійскай Федэрацыі, за выключэннем выпадку, калі раней названая даведка аб пацвярджальных дакументах была прадстаўлена рэзідэнтам і прынятая банкам КК у адпаведнасці з кіраўніком 8 гэтай Інструкцыі. .

Адначасова з заявай аб зняцці з уліку кантракта (крэдытнага дагавора) на падставе, указанай у падпункце 6.1.6 пункта 6.1 сапраўднай Інструкцыі, рэзідэнт павінен прадставіць у банк КК дакументы, якія сведчаць аб адсутнасці (спыненні) падстаў, якія патрабуюць прыняцця на ўлік кантракта (крэдытнага дагавора) ), за выключэннем выпадкаў, калі ў адпаведнасці са зменамі, унесенымі ў дадзеную Інструкцыю, змяняюцца падставы, якія патрабуюць прыняцця на ўлік кантракту (крэдытнага дагавора).

6.4. Банк КК не пазней за два працоўныя дні пасля даты прадстаўлення рэзідэнтам заявы аб зняцці з уліку кантракта (крэдытнага дагавора) і дакументаў, неабходных для яго зняцця з уліку, павінен праверыць заяву аб зняцці з уліку кантракта (крэдытнага дагавора), паўнату прадстаўленага камплекта дакументаў, адпаведнасць падставы зняцця з уліку кантракта (крэдытнага дагавора) звесткам, якія змяшчаюцца ў прадстаўленых дакументах, або іншай інфармацыі, якую мае банк КК у сувязі з правядзеннем аперацый рэзідэнта, і прыняць рашэнне аб зняцці з уліку кантракта (крэдытнага дагавора) або аб адмове ў зняцці з уліку кантракта (крэдытнага дагавора).

6.5. Банк КК не пазней за тэрмін, устаноўлены пунктам 6.4 гэтай Інструкцыі, павінен вярнуць рэзідэнту заяву аб зняцці з уліку кантракта (крэдытнага дагавора), прадстаўленыя дакументы і праінфармаваць рэзідэнта аб прычынах адмовы ў зняцці з уліку кантракта (крэдытнага дагавора) з указаннем даты вяртання прадстаўленых дакументаў у любым з наступных выпадкаў:

непрадстаўлення рэзідэнтам у банк КК неабходных для зняцця з уліку кантракта (крэдытнага дагавора) дакументаў;

прадстаўлення дакументаў, якія не змяшчаюць неабходных звестак, якія пацвярджаюць указаную рэзідэнтам у заяве аб зняцці з уліку кантракта (крэдытнага дагавора) падставу для зняцця з уліку кантракта (крэдытнага дагавора);

адсутнасці ў банку КК інфармацыі, дастатковай для зняцця з уліку кантракта (крэдытнага дагавора).

У выпадку, калі ў адной заяве аб зняцці з уліку кантракта (крэдытнага дагавора) указана інфармацыя аб некалькіх пастаўленых на ўлік кантрактах (крэдытных дагаворах) і банк КК прымае рашэнне аб адмове ў зняцці з уліку асобнага кантракта (крэдытнага дагавора) (асобных кантрактаў (крэдытных дагавораў) ), банк КК у парадку, узгодненым з рэзідэнтам, павінен інфармаваць яго аб кантракце (крэдытным дагаворы) (кантрактах (крэдытных дагаворах), у дачыненні да якога (якіх) прынята рашэнне аб адмове ў зняцці яго (іх) з уліку, вярнуць прадстаўленыя дакументы і паведаміць рэзідэнту аб прычынах адмовы ў зняцці яго (іх) з уліку.

Кантракты (крэдытныя дагаворы), у адносінах да якіх прынята рашэнне аб іх зняцці з уліку, здымаюцца з уліку ўпаўнаважаным банкам у парадку, устаноўленым пунктам 6.6 гэтай Інструкцыі.

У выпадку атрымання рэзідэнтам інфармацыі аб адмове ў зняцці з уліку кантракта (крэдытнага дагавора) рэзідэнт мае права пасля ўстаранення выяўленых недахопаў паўторна прадставіць у банк КК заяву аб зняцці з уліку кантракта (крэдытнага дагавора) і неабходныя дакументы.

6.6. Пры прыняцці рашэння аб зняцці з уліку кантракта (крэдытнага дагавора) банк КК ва ўстаноўлены пунктам 6.4 сапраўднай Інструкцыі тэрмін павінен зняць кантракт (крэдытны дагавор) з уліку.

Кантракт (крэдытны дагавор) лічыцца знятым з уліку ў парадку, устаноўленым у дадатках 4 і 5 да гэтай Інструкцыі, з даты, указанай банкам КК у раздзеле I ведамасці банкаўскага кантролю.

Пры зняцці з уліку кантракта (крэдытнага дагавора) банк КК павінен перадаць па патрабаванні рэзідэнта ведамасць банкаўскага кантролю ў парадку, устаноўленым упаўнаважаным банкам па ўзгадненню з рэзідэнтам, за выключэннем выпадку, указанага ў абзацы чацвёртым гэтага пункта.

Пры зняцці з уліку кантракта (крэдытнага дагавора) па падставе, указанай у падпункце 6.1.1 пункта 6.1 сапраўднай Інструкцыі, банк КК у тэрмін не пазней за адзін рабочы дзень пасля даты зняцця кантракта (крэдытнага дагавора) з уліку павінен паведаміць рэзідэнту дату зняцця кантракта (крэдытнага) дагавора) з уліку ў парадку, устаноўленым упаўнаважаным банкам па ўзгадненню з рэзідэнтам. - абзац у рэдакцыі ўказання Банка Расіі № 4855-У ад 05.07.2018

Пры зняцці з уліку кантракта (крэдытнага дагавора) на падставе, указанай у падпункце 6.1.3 пункта 6.1 сапраўднай Інструкцыі, банк КК у тэрмін не пазней за адзін рабочы дзень пасля даты зняцця кантракта (крэдытнага дагавора) з уліку павінен перадаць рэзідэнту інфармацыю, якая змяшчаецца ў раздзеле. I ведамасці банкаўскага кантролю, у парадку, устаноўленым упаўнаважаным банкам па ўзгадненню з рэзідэнтам. - абзац уключаны дадаткова, гл. указанне Банка Расіі № 4855-У ад 05.07.2018

6.7. Банк КК, зыходзячы з наяўнай у банку КК інфармацыі, якая змяшчаецца ў ведамасці банкаўскага кантролю, мае права самастойна зняць з уліку кантракт (крэдытны дагавор) па заканчэнні дзевяноста каляндарных дзён, якія ідуць за датай, указанай у графе 6 пункта 3 раздзела I ведамасці банкаўскага кантролю па кантракту (графе 6 пункта 3.1 раздзела I ведамасці банкаўскага кантролю па крэдытнай дамове), у наступных выпадках: - абзац у рэдакцыі ўказання Банка Расіі № 4855-У ад 05.07.2018

пры выкананні (спыненні) усіх абавязацельстваў па кантракце (крэдытнай дамове) і непрадстаўленні рэзідэнтам заявы аб зняцці з уліку кантракту (крэдытнага дагавора);

пры невыкананні ўсіх абавязацельстваў па кантракце (крэдытнай дамове) і непрадстаўленні рэзідэнтам на працягу дзевяноста каляндарных дзён, якія ідуць за датай, указанай у графе 6 пункта 3 раздзела I ведамасці банкаўскага кантролю па кантракце (графе 6 пункта 3.1 раздзела I ведамасці банкаўскага кантролю па крэдытнай дамове) , устаноўленых сапраўднай Інструкцыяй дакументаў і інфармацыі, на падставе якіх банк КК вядзе ведамасць банкаўскага кантролю. - абзац у рэдакцыі ўказання Банка Расіі № 4855-У ад 05.07.2018

У выпадку, указаным у гэтым пункце, банк КК у парадку, узгодненым з рэзідэнтам, павінен праінфармаваць рэзідэнта аб зняцці з уліку кантракта (крэдытнага дагавора) у тэрмін не пазней за адзін рабочы дзень пасля даты зняцця яго з уліку.

6.8. Пры закрыцці рэзідэнтам у банку КК усіх разліковых рахункаў без зняцця з уліку кантракта (крэдытнага дагавора) у адпаведнасці з падпунктам 6.1.1 пункта 6.1 гэтай Інструкцыі або пры ліквідацыі юрыдычнай асобы - рэзідэнта, спыненні дзейнасці фізічнай асобай - індывідуальным прадпрымальнікам і фізічнай асобай, якая займаецца ў устаноўленым заканадаўствам Расійскай Федэрацыі парадку прыватнай практыкай, банк КК мае права самастойна зняць з уліку кантракт (крэдытны дагавор) ва ўстаноўлены ім тэрмін.

6.9. У выпадку, калі пасля даты зняцця з уліку кантракта (крэдытнага дагавора) у выніку ўнясення змяненняў у такі кантракт (крэдытны дагавор) або на падставе заявы рэзідэнта, складзенай па форме, узгодненай з банкам КК, у выпадку, калі ў такі кантракт (крэдытны дагавор) змяненні не ўносіліся, працягнецца выкананне абавязацельстваў, рэзідэнт павінен прадставіць у банк КК заяву аб унясенні змяненняў у раздзел I ведамасці банкаўскага кантролю ў адпаведнасці з кіраўніком 7 сапраўднай Інструкцыі. У гэтым выпадку банк КК павінен аднавіць улік у ведамасці банкаўскага кантролю па раней пастаўленым на ўлік кантракце (крэдытнай дамове) і працягнуць улічваць выкананне абавязацельстваў па гэтым кантракце (крэдытнай дамове) у парадку, устаноўленым дадзенай Інструкцыяй.

Кіраўнік 7. Змяненне звестак аб кантрактах (крэдытных дагаворах), прынятых на ўлік

7.1. Пры ўнясенні змяненняў і (або) дапаўненняў у кантракт (крэдытны дагавор), а таксама пры змяненні іншых звестак, якія змяшчаюцца ў раздзеле I ведамасці банкаўскага кантролю па прынятаму на ўлік кантракту (крэдытнаму дагавору), за выключэннем выпадку, указанага ў пункце 7.10 дадзенай Інструкцыі, рэзідэнт павінен накіраваць у банк КК заяву аб унясенні змяненняў у раздзел I ведамасці банкаўскага кантролю.

7.2. У заяве рэзідэнта аб унясенні змяненняў у раздзел I ведамасці банкаўскага кантролю павінны быць указаны:

 • унікальны нумар прынятага на ўлік кантракта (крэдытнага дагавора), у раздзел I ведамасці банкаўскага кантролю па якім уносяцца змяненні, і змест названых змяненняў;
 • дакументы, якія з'яўляюцца падставай для ўнясення змяненняў у раздзел I ведамасці банкаўскага кантролю (іх рэквізіты (нумар (пры наяўнасці), дата));
 • звесткі аб рэзідэнце, якія павінны быць зменены ў раздзеле I ведамасці банкаўскага кантролю, у выпадку змянення толькі звестак аб рэзідэнце (інфармацыя, якая змяшчаецца ў абзацы трэцім гэтага пункта ў гэтым выпадку рэзідэнтам не ўказваецца);
 • дата падпісання рэзідэнтам заявы аб унясенні змяненняў у раздзел I ведамасці банкаўскага кантролю, яго подпіс і пячатку (пры яе наяўнасці).

7.3. Адначасова з заявай, якая прадстаўляецца ў адпаведнасці з пунктам 7.1 сапраўднай Інструкцыі, рэзідэнт павінен прадставіць у банк КК дакументы, якія пацвярджаюць неабходнасць унясення змяненняў у раздзел I ведамасці банкаўскага кантролю, за выключэннем выпадкаў, указаных у пунктах 7.8 і 7.9 сапраўднай Інструкцыі.

7.4. Дакументы, пералічаныя ў пунктах 7.1 і 7.3 дадзенай Інструкцыі, прадстаўляюцца рэзідэнтам у тэрмін не пазней за пятнаццаць працоўных дзён пасля даты іх афармлення, за выключэннем выпадкаў, указаных у пунктах 7.8 і 7.9 дадзенай Інструкцыі.

Датай афармлення дакументаў, указаных у пункце 7.3 гэтай Інструкцыі, лічыцца найбольш позняя па тэрміну дата іх падпісання або дата ўступлення іх у сілу або ў выпадку адсутнасці гэтых дат - дата іх складання.

У выпадку, указаным у пункце 6.9 дадзенай Інструкцыі, дакументы, якія пералічаныя ў пунктах 7.1 і 7.3 (пры наяўнасці) дадзенай Інструкцыі, прадстаўляюцца рэзідэнтам не пазней за тэрміны, устаноўленыя пунктам 5.7 дадзенай Інструкцыі.

7.5. Банк КК у тэрмін, які не перавышае двух працоўных дзён пасля даты прадстаўлення рэзідэнтам дакументаў, указаных у пунктах 7.1 і 7.3 (пры наяўнасці) гэтай Інструкцыі, павінен праверыць заяву аб унясенні змяненняў у раздзел I ведамасці банкаўскага кантролю, паўнату прадстаўленага камплекта дакументаў, наяўнасць і адпаведнасць падстаў для ўнясення змяненняў у раздзел I ведамасці банкаўскага кантролю і прыняць рашэнне аб унясенні змяненняў у раздзел I ведамасці банкаўскага кантролю або аб адмове ва ўнясенні змяненняў у раздзел I ведамасці банкаўскага кантролю.

7.6. Банк КК павінен адмовіць рэзідэнту ва ўнясенні змяненняў у раздзел I ведамасці банкаўскага кантролю ў выпадку непрадстаўлення рэзідэнтам неабходных дакументаў і інфармацыі, у тым ліку прадстаўлення няпоўнага камплекта дакументаў, недакладных дакументаў, неадпаведнасці звестак і інфармацыі, якія змяшчаюцца ў прадстаўленых дакументах, заяве аб унясенні змяненняў у раздзел I ведамасці банкаўскага кантролю, у тым ліку адсутнасці ў іх падстаў для ўнясення змяненняў у раздзел I ведамасці банкаўскага кантролю.

У выпадку адмовы банка КК ва ўнясенні змяненняў у раздзел I ведамасці банкаўскага кантролю банк КК не пазней за тэрмін, устаноўлены пунктам 7.5 гэтай Інструкцыі, павінен вярнуць рэзідэнту дакументы, указаныя ў пунктах 7.1 і 7.3 гэтай Інструкцыі, і праінфармаваць рэзідэнта аб прычынах адмовы ва ўнясенні змяненняў у раздзел I ведамасці банкаўскага кантролю з указаннем даты вяртання прадстаўленых дакументаў.

У выпадку, калі ў адной заяве аб унясенні змяненняў у раздзел I ведамасці банкаўскага кантролю ўказана інфармацыя аб некалькіх кантрактах (крэдытных дагаворах), прынятых на ўлік, і банк КК прымае рашэнне аб адмове ва ўнясенні змяненняў у раздзел I ведамасці банкаўскага кантролю па асобным (асобным). кантрактам (крэдытных дагаворах), банк КК павінен праінфармаваць рэзідэнта аб кантракце (крэдытнай дамове), у дачыненні да якога (якіх) прынята рашэнне аб адмове ва ўнясенні змяненняў у раздзел I ведамасці банкаўскага кантролю, вярнуць прадстаўленыя па такіх кантрактах (крэдытных дагаворах) дакументы і паведаміць рэзідэнту аб прычынах названай адмовы. У адносінах да іншых кантрактаў (крэдытных дагавораў), указаных у заяве аб унясенні змяненняў у раздзел I ведамасці банкаўскага кантролю, банкам КК уносяцца адпаведныя змяненні ў раздзел I ведамасці банкаўскага кантролю ў парадку і тэрміны, устаноўленыя кіраўніком 9 гэтай Інструкцыі.

У выпадку атрымання рэзідэнтам адмовы банка КК ва ўнясенні змяненняў у раздзел I ведамасці банкаўскага кантролю рэзідэнт пасля ўстаранення выяўленых недахопаў паўторна павінен прадставіць у банк КК дакументы, указаныя ў пунктах 7.1 і 7.3 сапраўднай Інструкцыі.

7.7. У выпадку прыняцця дакументаў, указаных у пунктах 7.1 і 7.3 сапраўднай Інструкцыі, банк КК павінен унесці неабходныя змены ў раздзел I ведамасці банкаўскага кантролю ў парадку і тэрміны, устаноўленыя кіраўніком 9 дадзенай Інструкцыі.

7.8. У выпадку змянення змешчаных у раздзеле I ведамасці банкаўскага кантролю звестак аб рэзідэнце, які паставіў на ўлік кантракт (крэдытны дагавор), рэзідэнт павінен прадставіць у банк КК толькі заяву, указаную ў пункце 7.1 сапраўднай Інструкцыі. У гэтым выпадку заява прадстаўляецца рэзідэнтам у адпаведнасці з пунктам 7.1 гэтай Інструкцыі не пазней за трыццаць працоўных дзён пасля даты ўнясення адпаведных змяненняў у адзіны дзяржаўны рэестр юрыдычных асоб, або ў адзіны дзяржаўны рэестр індывідуальных прадпрымальнікаў, або ў рэестр натарыусаў і асоб, якія здалі кваліфікацыю. у рэестр адвакатаў суб'екта Расійскай Федэрацыі.

Пры ўнясенні змяненняў у звесткі аб рэзідэнце, указаныя ў раздзеле I ведамасці банкаўскага кантролю, банк КК выкарыстоўвае інфармацыю з адкрытых інфармацыйных сістэм органаў дзяржаўнай улады Расійскай Федэрацыі, размешчаных у інфармацыйна-тэлекамунікацыйнай сетцы "Інтэрнэт" або адзінай сістэме міжведамаснага электроннага ўзаемадзеяння.

7.9. У выпадку, калі ў кантракце (крэдытным дагаворы) змяшчаюцца ўмовы аб магчымасці яго прадаўжэння без падпісання дапаўненняў і змяненняў да кантракта (крэдытнага дагавора), а таксама ў выпадках, калі кантракт (крэдытны дагавор) дзейнічае да выканання бакамі абавязацельстваў, для ўнясення змяненняў у раздзел I ведамасці банкаўскага кантролю ў сувязі з неабходнасцю ўказання іншай даты завяршэння выканання абавязацельстваў па кантракце (крэдытнай дамове) рэзідэнт павінен прадставіць у банк КК толькі заяву аб унясенні змяненняў у раздзел I ведамасці банкаўскага кантролю. Указаная ў гэтым абзацы заява прадстаўляецца рэзідэнтам у банк КК не пазней за пятнаццаць рабочых дзён пасля даты, указанай у графе 6 пункта 3 раздзела I ведамасці банкаўскага кантролю.

У гэтым выпадку ў заяве ўказваецца новая дата завяршэння выканання абавязацельстваў па кантракце (крэдытнай дамове).

7.10. Пры змене наймення і (або) рэарганізацыі банка КК у форме пераўтварэння ўнясенне змяненняў у раздзел I ведамасці банкаўскага кантролю ажыццяўляецца банкам КК самастойна без прадстаўлення рэзідэнтам заявы ў адпаведнасці з пунктам 7.1 сапраўднай Інструкцыі і дакументаў, указаных у пункце 7.3 сапраўднай Інструкцыі.

У гэтым выпадку новае найменне і (або) новая арганізацыйна-прававая форма банка КК уносяцца банкам КК у раздзел I ведамасці банкаўскага кантролю ва ўстаноўлены банкам КК тэрмін, але не пазней за адзін з наступных тэрмінаў:

 • шасцідзесяці каляндарных дзён пасля даты ўнясення адпаведных змяненняў у Кнігу дзяржаўнай рэгістрацыі крэдытных арганізацый;
 • адначасова з унясеннем іншых змяненняў у раздзел I ведамасці банкаўскага кантролю па заяве рэзідэнта, якая прадстаўляецца ў адпаведнасці з пунктам 7.1 сапраўднай Інструкцыі;
 • адначасова са зняццем кантракта (крэдытнага дагавора) з уліку на падставе заявы рэзідэнта, якая прадстаўляецца ў адпаведнасці з пунктам 6.1 гэтай Інструкцыі.

7.11. Раздзел I ведамасці банкаўскага кантролю з унесенымі ў яго ў адпаведнасці з гэтым кіраўніком змяненнямі накіроўваецца банкам КК рэзідэнту па патрабаванню рэзідэнта ў парадку, узгодненым банкам КК з рэзідэнтам.

Кіраўнік 8. Прадстаўленне рэзідэнтамі пацвярджальных дакументаў па кантрактах (крэдытных дагаворах), прынятых на ўлік

8.1. Пры выкананні, спыненні абавязацельстваў, змене асобы ў абавязацельстве, змяненні сумы абавязацельстваў па кантракце (крэдытнай дамове), у дачыненні да якога сапраўднай Інструкцыяй устаноўлена патрабаванне аб яго пастаноўцы на ўлік, рэзідэнт павінен прадставіць у банк КК адначасова з адным экзэмплярам даведкі аб пацвярджаючых дакументах, запоўненай у адпаведнасці з дадаткам 6 да гэтай Інструкцыі, наступныя дакументы, якія пацвярджаюць выкананне, спыненне абавязацельстваў, змену асобы ў абавязацельстве, змяненне сумы абавязацельстваў па кантракце (крэдытнай дамове) спосабам, адрозным ад разлікаў (далей - пацвярджаючыя дакументы).

8.1.1. Пры вывазе з тэрыторыі Расійскай Федэрацыі (увозе на тэрыторыю Расійскай Федэрацыі) тавару і пры наяўнасці патрабавання аб мытным дэклараванні тавараў у адпаведнасці з заканадаўствам аб мытным рэгуляванні спосабам, адрозным ад падачы мытным органам дэкларацыі на тавары, - дакументы, якія выкарыстоўваюцца ў якасці мытнай дэкларацыі, прадугледжаныя пунктам 6 артыкула 105 Мытнага кодэкса Еўразійскага эканамічнага саюза ("Афіцыйны інтэрнэт-партал прававой інфармацыі" (www.pravo.gov.ru), 9 студзеня 2018 года)

8.1.2. Пры вывазе (увозе) тавару з тэрыторыі (на тэрыторыю) Расійскай Федэрацыі і пры адсутнасці патрабавання аб мытным дэклараванні тавараў у адпаведнасці з заканадаўствам аб мытным рэгуляванні - таварна-транспартныя (перавозачныя, таварасуправаджальныя), камерцыйныя дакументы. - абзац у рэдакцыі ўказання Банка Расіі № 4855-У ад 05.07.2018

Дадаткова рэзідэнт можа прадставіць у банк КК іншыя дакументы, якія змяшчаюць звесткі аб вывазе тавару з тэрыторыі Расійскай Федэрацыі (адгрузцы, перадачы, пастаўцы, перамяшчэнні) або ўвозе тавару на тэрыторыю Расійскай Федэрацыі (атрыманні, пастаўцы, прыёме, перамяшчэнні), аформленыя ў рамках кантракта, і (або) дакументы, якія выкарыстоўваюцца рэзідэнтам для ўліку сваіх гаспадарчых аперацый у адпаведнасці з правіламі бухгалтарскага ўліку і звычаямі дзелавога абароту.

8.1.3. У выпадку выканання работ, аказання паслуг, перадачы інфармацыі і вынікаў інтэлектуальнай дзейнасці, у тым ліку выключных правоў на іх, - акты прыёму-перадачы, рахункі, рахункі-фактуры і (або) іншыя камерцыйныя дакументы, аформленыя ў рамках кантракта, і (або ) дакументы, якія выкарыстоўваюцца рэзідэнтам для ўліку сваіх гаспадарчых аперацый у адпаведнасці з правіламі бухгалтарскага ўліку і звычаямі дзелавога абароту.

8.1.4. У выпадку выканання абавязацельстваў па кантракту (крэдытнаму дагавору), якія не ўказаны ў падпунктах 8.1.1 - 8.1.3 гэтага пункта, а таксама ў выпадках спынення абавязацельстваў, перамены асобы ў абавязацельстве, змянення сумы абавязацельстваў (уключаючы абавязацельствы па выплаце працэнтных плацяжоў пры прадастаўленні пазыкі рэзідэнтам нерэзідэнту) - іншыя дакументы, якія пацвярджаюць адпаведнае выкананне, спыненне абавязацельстваў, змену асобы ў абавязацельстве, змяненне сумы абавязацельстваў па кантракту (крэдытнаму дагавору) (уключаючы абавязацельствы па выплаце працэнтных плацяжоў пры прадастаўленні пазыкі рэзідэнтам нерэзідэнту), у тым ліку дакументы, якія выкарыстоўваюцца рэзідэнтам для уліку сваіх гаспадарчых аперацый у адпаведнасці з правіламі бухгалтарскага ўліку і звычаямі дзелавога абароту.

8.2. Даведка аб пацвярджальных дакументах і пацвярджальныя дакументы, указаныя ў пункце 8.1 сапраўднай Інструкцыі, прадстаўляюцца рэзідэнтам у банк КК у наступныя тэрміны (у выпадку, калі іншыя тэрміны спецыяльна не ўстаноўлены дадзенай Інструкцыяй у дачыненні да прадстаўлення даведкі аб пацвярджальных дакументах).

8.2.1. У тэрмін не пазней за пятнаццаць рабочых дзён пасля апошняга дня месяца, у якім на дакументах, якія выкарыстоўваюцца ў якасці мытнай дэкларацыі, прастаўлена адзнака аб даце іх выпуску. Пры наяўнасці на названых дакументах некалькіх адзнак аб розных датах выпуску тавараў тэрмін, устаноўлены гэтым падпунктам, вылічаецца ад найбольш позняй даты выпуску тавараў, прастаўленай на дакуменце. - абзац у рэдакцыі ўказання Банка Расіі № 4855-У ад 05.07.2018

8.2.2. У тэрмін не пазней за пятнаццаць працоўных дзён пасля апошняга дня месяца, у якім былі аформлены пацвярджальныя дакументы, указаныя ў падпунктах 8.1.2 - 8.1.4 пункта 8.1 дадзенай Інструкцыі.

У выпадку, калі інфармацыя аб выкананні абавязацельстваў, спыненні абавязацельстваў, перамене асобы ў абавязацельстве, змяненні сумы абавязацельстваў па кантракту (крэдытнай дамове) змяшчаецца ў некалькіх пацвярджаючых дакументах, то тэрмін прадстаўлення даведкі аб пацвярджальных дакументах, запоўненай на падставе ўсіх такіх дакументаў, устаноўлены гэтым падпунктам, адлічваецца ад найболей позняй па тэрміне даты афармлення адпаведнага пацвярджальнага дакумента.

8.3. Датай афармлення пацвярджальнага дакумента, указанага ў падпунктах 8.1.2 - 8.1.4 пункта 8.1 і ў пункце 8.7 гэтай Інструкцыі, лічыцца найбольш позняя па тэрміну дата яго падпісання або дата ўступлення яго ў сілу або ў выпадку адсутнасці гэтых дат - дата яго складання або дата. , якая сведчыць аб увозе на тэрыторыю Расійскай Федэрацыі (атрыманні, пастаўцы, прыёме, перамяшчэнні) або вывазе тавару з тэрыторыі Расійскай Федэрацыі (адгрузцы, перадачы, перамяшчэнні), якая змяшчаецца ў пацвярджаючым дакуменце.

8.4. У выпадку, калі ў адпаведнасці з умовамі дагавора ўпаўнаважанаму банку рэзідэнтам прадастаўлена права самастойна на падставе пацвярджаючых дакументаў, якія прадстаўляюцца рэзідэнтам у тэрміны, устаноўленыя пунктам 8.2 сапраўднай Інструкцыі, запоўніць даведку аб пацвярджальных дакументах, упаўнаважаны банк мае права самастойна запоўніць даведку аб пацвярджэнні. 8.2 сапраўднай Інструкцыі.

У выпадку нязгоды рэзідэнта са зместам інфармацыі ў даведцы аб пацвярджальных дакументах, запоўненай банкам КК у адпаведнасці з абзацам першым гэтага пункта, рэзідэнт у тэрмін не пазней за пятнаццаць рабочых дзён пасля даты яе атрымання мае права прадставіць у банк КК даведку аб пацвярджальных дакументах, якая змяшчае скарэкціраваныя звесткі. Адначасова з названай даведкай аб пацвярджальных дакументах рэзідэнт павінен прадставіць у банк КК складзеную ў адвольнай форме заяву, у якой ён паказвае прычыны прадстаўлення даведкі аб пацвярджальных дакументах, а таксама дадатковыя дакументы (пры іх наяўнасці), звязаныя з унясеннем такіх змяненняў, у выпадку, калі яны раней не былі прадстаўлены банку КК.

8.5. У выпадку, калі кантрактам, які прадугледжвае перадачу рухомай і (або) нерухомай маёмасці па дагаворы арэнды, фінансавай арэнды (лізінгу), аказанне паслуг сувязі, страхаванне, вызначаны плацяжы, якія ажыццяўляюцца (будуць ажыццяўляцца) з перыядычнасцю па часе, зафіксаванай ва ўмовах кантракта (далей - перыядычныя фіксаваныя плацяжы), рэзідэнт не прадстаўляе ў банк КК даведку аб пацвярджаюць дакументах і пацвярджаюць дакументы. У выпадку ажыццяўлення іншых плацяжоў, адрозных ад перыядычных фіксаваных плацяжоў, рэзідэнт павінен прадставіць у банк КК даведку аб пацвярджальных дакументах і пацвярджаюць дакументы ў парадку, устаноўленым дадзенай Інструкцыяй.

8.6. У выпадку наяўнасці ў банка КК інфармацыі аб утрыманні банкам-карэспандэнтам банкаўскай камісіі за перавод грашовых сродкаў з сумы сродкаў, якія належаць рэзідэнту па кантракце (крэдытнай дамове), або з сум вяртаемых грашовых сродкаў, раней пераведзеных нерэзідэнту па кантракце (крэдытнай дамове), які прыняты на ўлік банкам КК, банк КК са згоды рэзідэнта мае права самастойна на падставе наяўнай у яго інфармацыі адлюстраваць звесткі аб утрыманні банкаўскай камісіі ў раздзеле III ведамасці банкаўскага кантролю ў парадку, устаноўленым кіраўніком 9 і дадаткамі 4 і 5 да гэтай Інструкцыі. У гэтым выпадку рэзідэнт мае права не прадстаўляць у банк КК даведку аб пацвярджаючых дакументах і пацвярджаюць дакументы.

Пры адсутнасці ў банка КК інфармацыі, указанай у абзацы першым гэтага пункта, рэзідэнт павінен прадставіць у банк КК даведку аб пацвярджаючых дакументах і пацвярджаючых дакументах аб утрыманні банкаўскай камісіі ў адпаведнасці з падпунктам 8.1.4 пункта 8.1 сапраўднай Інструкцыі.

8.7. Пры змяненні звестак, якія змяшчаюцца ў прынятай банкам КК даведцы аб пацвярджальных дакументах (за выключэннем звестак аб банку КК або рэзідэнце), рэзідэнт у тэрмін не пазней за пятнаццаць рабочых дзён пасля ўказанай у пункце 8.3 гэтай Інструкцыі даты афармлення дакументаў, якія пацвярджаюць такія змяненні, з улікам тэрміну , указанага ў абзацы другім падпункта 8.2.2 пункта 8.2 сапраўднай Інструкцыі, павінен прадставіць у банк КК новую даведку аб пацвярджальных дакументах, якая змяшчае скарэкціраваныя звесткі, з дадаткам дакументаў, якія пацвярджаюць такія змены.

У выпадку, калі банку КК прадастаўлена рэзідэнтам права на падставе дакументаў, якія прадстаўляюцца рэзідэнтам, якія пацвярджаюць такія змяненні, з захаваннем тэрміну, устаноўленага гэтым пунктам, змяніць змешчаныя ў раней прынятай банкам КК даведцы аб пацвярджаючых дакументах звесткі, банк КК мае права самастойна запоўніць даведку аб пацвярджальных дакументах.

8.8. Пры вывазе тавару з тэрыторыі Расійскай Федэрацыі на ўмовах прадастаўлення рэзідэнтам нерэзідэнту камерцыйнага крэдыту ў выглядзе адтэрміноўкі аплаты або ўвозе тавару на тэрыторыю Расійскай Федэрацыі на ўмовах прадастаўлення рэзідэнтам нерэзідэнту камерцыйнага крэдыту ў выглядзе перадаплаты (авансавага плацяжу) і пры наяўнасці патрабавання аб мытным дэклараванні тавараў у адпаведнасці з заканадаўствам аб мытным рэгуляванні шляхам падачы дэкларацыі на тавары рэзідэнт павінен прадставіць у банк КК у тэрмін не пазней за пятнаццаць рабочых дзён пасля месяца, у якім зарэгістраваны дэкларацыі на тавары (далей - справаздачны месяц), даведку аб пацвярджальных дакументах, запоўненую ў адпаведнасці з дадаткам 6 да сапраўднай Інструкцыі, без прадстаўлення дэкларацыі на тавары. - абзац у рэдакцыі ўказання Банка Расіі № 4855-У ад 05.07.2018

У названую ў абзацы першым гэтага пункта даведку аб пацвярджаючых дакументах уключаюцца звесткі аб зарэгістраваных мытнымі органамі дэкларацыях на тавары, за выключэннем звестак аб часовай дэкларацыі на тавары, транзітнай дэкларацыі на тавары. - абзац у рэдакцыі ўказання Банка Расіі № 4855-У ад 05.07.2018

Пры паступленні ў банк КК інфармацыі аб зарэгістраваных мытнымі органамі дэкларацыях на тавары ў адпаведнасці з Палажэннем аб перадачы мытнымі органамі Цэнтральнаму банку Расійскай Федэрацыі і ўпаўнаважаным банкам у электронным выглядзе інфармацыі аб зарэгістраваных мытнымі органамі дэкларацыях на тавары, зацверджаным пастановай Урада Расійскай Федэрацыі ад 28.12.2012 года № 1459 "Аб парадку перадачы мытнымі органамі Цэнтральнаму банку Расійскай Федэрацыі і ўпаўнаважаным банкам у электронным выглядзе інфармацыі аб зарэгістраваных мытнымі органамі дэкларацыях на тавары" (Збор заканадаўства Расійскай Федэрацыі, 2013, № 1, арт. 55) (далей - Палажэнне аб перадачы інфармацыі аб дэкларацыях на тавары), названая інфармацыя ўносіцца банкам КК у ведамасць банкаўскага кантролю ў аўтаматызаваным рэжыме ў адпаведнасці з дадаткам 4 да дадзенай Інструкцыі.

8.9. У выпадку, калі кантрактам, у дачыненні да якога дадзенай Інструкцыяй устаноўлена патрабаванне аб яго пастаноўцы на ўлік, прадугледжана як аказанне паслуг, выкананне работ, перадача інфармацыі і вынікаў інтэлектуальнай дзейнасці, у тым ліку выключных правоў на іх, так і вываз (увоз) тавару з тэрыторыі. (на тэрыторыю) Расійскай Федэрацыі, якія дэкларуюцца ў адпаведнасці з заканадаўствам аб мытным рэгуляванні шляхам падачы дэкларацыі на тавары, рэзідэнт павінен прадставіць у банк КК даведку аб пацвярджаючых дакументах наступным чынам. - абзац у рэдакцыі ўказання Банка Расіі № 4855-У ад 05.07.2018

У выпадку паступлення ў адпаведнасці з Палажэннем аб перадачы інфармацыі аб дэкларацыях на тавары ў банк КК дэкларацыі на тавары, у якой указаны кошт тавараў, якая ўключае ў сябе інфармацыю як аб суме тавараў, якія вывозяцца (увозяцца) з тэрыторыі (на тэрыторыю) Расійскай Федэрацыі, так і аб суме аказаных паслуг, выкананых работ, перададзенай інфармацыі і вынікаў інтэлектуальнай дзейнасці, у тым ліку выключных правоў на іх, рэзідэнт павінен прадставіць у банк КК даведку аб пацвярджаючых дакументах па такім кантракце ў адпаведнасці з пунктам 8.8 гэтай Інструкцыі, запоўненую на падставе дэкларацыі на тавары.

У выпадку паступлення ў адпаведнасці з Палажэннем аб перадачы інфармацыі аб дэкларацыях на тавары ў банк КК дэкларацыі на тавары, у якой указаны кошт тавараў, якая ўключае ў сябе толькі суму тавараў, якія вывозяцца (увозяцца) з тэрыторыі (на тэрыторыю) Расійскай Федэрацыі, рэзідэнт павінен прадставіць у банк КК даведку аб пацвярджаючых дакументах у адпаведнасці з пунктам 8.8 сапраўднай Інструкцыі, запоўненую на падставе дэкларацыі на тавары. Інфармацыя аб суме аказаных паслуг, выкананых работ, перададзенай інфармацыі і вынікаў інтэлектуальнай дзейнасці, у тым ліку выключных правоў на іх, уключаецца рэзідэнтам у даведку аб пацвярджальных дакументах, у тым ліку ўказаную ў гэтым абзацы, і прадстаўляецца ў банк КК з пацвярджальнымі дакументамі, названымі. у падпункце 8.1.3 пункта 8.1 сапраўднай Інструкцыі.

Кіраўнік 9. Фарміраванне і вядзенне ведамасці банкаўскага кантролю

9.1. Па кожным кантракце (крэдытнай дамове), прынятаму на ўлік банкам КК у парадку, устаноўленым у дадатках 4 і 5 да дадзенай Інструкцыі, вядзецца адна ведамасць банкаўскага кантролю, за выключэннем выпадкаў, указаных у абзацы другім пункта 10.1 і пункце 10.2 сапраўднай Інструкцыі.

9.2. Фарміраванне і вядзенне ведамасці банкаўскага кантролю ажыццяўляецца банкам КК на падставе наступных дакументаў і інфармацыі:

 • звестак, указаных у абзацы другім пункта 5.3 сапраўднай Інструкцыі;
 • кантракта (крэдытнага дагавора);
 • даных па аперацыях;
 • даведкі аб пацвярджальных дакументах;
 • інфармацыі аб зарэгістраваных мытнымі органамі дэкларацыях на тавары, атрыманай у адпаведнасці з Палажэннем аб перадачы інфармацыі аб дэкларацыях на тавары;
 • ведамасці банкаўскага кантролю, атрыманай ад Банка Расіі (у выпадках, устаноўленых абзацам сёмым пункта 10.2,пунктамі 11.5 і 12.6 сапраўднай Інструкцыі);
 • iншых дакументаў i iнфармацыi, якiя прадстаўляюцца рэзiдэнтам у банк КК у адпаведнасцi з гэтай Iнструкцыяй, або якiя мае банк КК у сувязi з правядзеннем аперацый рэзiдэнта.

9.3. Фарміраванне ведамасці банкаўскага кантролю і ўнясенне ў яе інфармацыі ажыццяўляецца банкам КК у наступныя тэрміны:

 • пры пастаноўцы кантракта (крэдытнага дагавора) на ўлік фарміруецца раздзел I ведамасці банкаўскага кантролю ў дзень яго пастаноўкі на ўлік, за выключэннем пастаноўкі кантракта (крэдытнага дагавора) на ўлік у выпадку, устаноўленым пунктам 10.2/XNUMX сапраўднай Інструкцыі;
 • пры пастаноўцы кантракта (крэдытнага дагавора) на ўлік у выпадку, устаноўленым пунктам 10.2/XNUMX сапраўднай Інструкцыі, - не пазней за два працоўныя дні пасля даты атрымання ведамасці банкаўскага кантролю ад Банка Расіі;
 • пры прыняцці кантракта (крэдытнага дагавора) на абслугоўванне ў выпадках, устаноўленых пунктамі 11.5/12.6 і XNUMX/XNUMX сапраўднай Інструкцыі, - не пазней двух працоўных дзён пасля даты атрымання ведамасці банкаўскага кантролю ад Банка Расіі;
 • пры прыняцці даведкі аб пацвярджальных дакументах - не пазней за два працоўныя дні пасля даты яе прыняцця;
 • пры правядзенні аперацый - не пазней за два працоўныя дні пасля дзён фарміравання (карэкціроўкі) даных па аперацыях;
 • пры самастойным адлюстраванні банкам КК у выпадках, указаных у абзацах шостым і трынаццатым пункта 10.14 сапраўднай Інструкцыі, - не пазней за два працоўныя дні пасля даты прадстаўлення адпаведнай інфармацыі ў банк КК;
 • пры атрыманні інфармацыі аб зарэгістраваных мытнымі органамі дэкларацыях на тавары - не пазней за адзін рабочы дзень пасля даты фарміравання банкам КК квітанцыі аб прыняцці электроннага паведамлення ў адпаведнасці з пунктам 13 Палажэння аб перадачы інфармацыі аб дэкларацыях на тавары;
 • пры ўнясенні змяненняў у раздзел I ведамасці банкаўскага кантролю - не пазней за два працоўныя дні пасля даты прыняцця банкам КК заявы, указанай у пункце 7.1 сапраўднай Інструкцыі, за выключэннем выпадку, устаноўленага пунктам 7.10 сапраўднай Інструкцыі; - абзац у рэдакцыі ўказання Банка Расіі № 4855-У ад 05.07.2018
 • пры ўнясенні змяненняў у раздзел I ведамасці банкаўскага кантролю ў выпадках, устаноўленых пунктам 7.10 гэтай Інструкцыі, - не пазней за тэрміны, устаноўленыя пунктам 7.10 гэтай Інструкцыі;
 • пры зняцці з уліку кантракта (крэдытнага дагавора) - не пазней за два працоўныя дні пасля дня зняцця з уліку кантракта (крэдытнага дагавора);
 • пры прадстаўленні інфармацыі ў іншых, не названых у абзацах другім - адзінаццатым гэтага пункта выпадках, якая падлягае адлюстраванню ў ведамасці банкаўскага кантролю ў адпаведнасці з гэтай Інструкцыяй, - не пазней за два працоўныя дні пасля даты прадстаўлення рэзідэнтам у банк КК адпаведнай інфармацыі.

9.4. Пры пастаноўцы кантракта (крэдытнага дагавора) на ўлік банкам КК у выпадку, указаным у падпункце 5.7.4 пункта 5.7 сапраўднай Інструкцыі, у фармаваную па ім ведамасць банкаўскага кантролю банкам КК не ўносіцца інфармацыя аб праведзеных па ім аперацыях або аб выкананні па ім абавязацельстваў спосабам, адрозным ад разлікаў, якія адбыліся да даты пастаноўкі на ўлік такога кантракту (крэдытнага дагавора), за выключэннем інфармацыі аб аперацыі або аб выкананні па ім абавязацельстваў спосабам, адрозным ад разлікаў, у выніку ажыццяўлення якіх у рэзідэнта ўзнікла падстава для пастаноўкі на ўлік кантракта (крэдытнага дагавора) ) у адпаведнасці з падпунктам 5.7.4 пункта 5.7 дадзенай Інструкцыі.

9.5. У выпадку, калі пасля даты зняцця з уліку кантракта па падставах, устаноўленых у пункце 6.1 сапраўднай Інструкцыі, а таксама ў выпадку, указаным у пункце 6.9 сапраўднай Інструкцыі, у банк КК у адпаведнасці з Палажэннем аб перадачы інфармацыі аб дэкларацыях на тавары паступіла інфармацыя аб унясенні змяненняў. у дэкларацыю на тавары, інфармацыя аб якой змяшчаецца ў раздзеле III ведамасці банкаўскага кантролю, банк КК павінен адлюстраваць у такой ведамасці банкаўскага кантролю звесткі аб атрыманых змяненнях. У гэтым выпадку банк КК уносіць такія змяненні ў ведамасць банкаўскага кантролю ў тэрмін не пазней за два працоўныя дні пасля даты фарміравання банкам КК квітанцыі аб прыняцці электроннага паведамлення ў адпаведнасці з пунктам 13 Палажэння аб перадачы інфармацыі аб дэкларацыях на тавары пры паступленні інфармацыі аб унясенні змяненняў у дэкларацыю. на тавары.

Кіраўнік 10. Улік аперацый па кантрактах (крэдытных дагаворах), якія змяшчаюць адначасова ўмовы экспартнага і імпартнага кантракта або кантракта і крэдытнага дагавора або ўмовы па атрыманні і прадастаўленні крэдыту (пазы), а таксама ў выпадках саступкі патрабавання або пераводу доўгу па кантракту (крэдытнай дамове) ) на iншую асобу, фiнансаванне пад уступку грашовага патрабавання, што вынiкае з кантракта, або правядзення аперацый па кантракту (крэдытнаму дагавору) трэцiмi асобамi.

10.1. У выпадку, калі адзін дагавор, заключаны паміж рэзідэнтам і нерэзідэнтам і ўказаны ў пункце 4.1 гэтай Інструкцыі, адначасова змяшчае ўмовы як экспартнага кантракта, так і імпартнага кантракта пастаноўка на ўлік такога кантракта ва ўпаўнаважаным банку ажыццяўляецца ў адпаведнасці з патрабаваннямі, устаноўленымі дадзенай Інструкцыяй для імпартных кантрактаў. , і па такім кантракце фарміруецца і вядзецца адна ведамасць банкаўскага кантролю ў парадку, устаноўленым дадаткам 4 да гэтай Інструкцыі, з указаннем у ёй аднаго ўнікальнага нумара кантракта. - абзац у рэдакцыі ўказання Банка Расіі № 4855-У ад 05.07.2018

У выпадку, калі адзін дагавор, заключаны паміж рэзідэнтам і нерэзідэнтам і ўказаны ў пункце 4.1 гэтай Інструкцыі, адначасова змяшчае ўмовы як кантракта, так і крэдытнага дагавора, або ўмовамі аднаго крэдытнага дагавора, заключанага паміж рэзідэнтам і нерэзідэнтам, адначасова прадугледжана як прадастаўленне крэдыту (пазы) , так і яго атрыманне, па такім дагаворы фарміруюцца і вядуцца дзве ведамасці банкаўскага кантролю ў парадку, устаноўленым дадаткамі 4 і (або) 5 да гэтай Інструкцыі, з указаннем у іх самастойнага унікальнага нумара кантракта (крэдытнага дагавора).

10.2. У выпадку перадачы рэзідэнтам сваіх правоў па кантракце (крэдытнай дамове) (далей – першы рэзідэнт), які прыняты на ўлік банкам КК, шляхам саступкі патрабаванні іншай асобе – рэзідэнту (у тым ліку ў выпадку пераходу правоў да іншай асобы – рэзідэнту на падставе федэральнага закона або судовага акта), за выключэннем выпадку, указанага ў пункце 10.14 сапраўднай Інструкцыі, або ў выпадку пераводу першым рэзідэнтам доўгу па кантракту (крэдытнаму дагавору), які прыняты на ўлік банкам КК, на іншую асобу - рэзідэнта (далей указаную ў гэтым пункце іншую асобу - рэзідэнт - другі рэзідэнт), першы рэзідэнт павінен зняць кантракт (крэдытную дамову) з уліку ў парадку, устаноўленым кіраўніком 6 гэтай Інструкцыі, з улікам наступнага.

Першы рэзідэнт павінен перадаць другому рэзідэнту не пазней за тэрміны, указаныя ў абзацах чацвёртым або пятым гэтага пункта, кантракт (крэдытны дагавор) або выпіску з такога кантракта (крэдытнага дагавора), якія змяшчаюць інфармацыю, неабходную банку КК для пастаноўкі на ўлік другім рэзідэнтам кантракта (крэдытнага дагавора ) і ажыццяўлення валютнага кантролю за выкананнем рэзідэнтам патрабаванняў артыкула 19 Федэральнага закона "Аб валютным рэгуляванні і валютным кантролі". У названыя ў гэтым абзацы тэрміны першы рэзідэнт павінен перадаць другому рэзідэнту таксама інфармацыю, якая змяшчаецца ў раздзеле I ведамасці банкаўскага кантролю па кантракту (крэдытнаму дагавору), атрыманую першым рэзідэнтам ад банка КК у адпаведнасці з абзацам чацвёртым пункта 6.6 сапраўднай Інструкцыі.

Другі рэзідэнт для прыняцця кантракта (крэдытнага дагавора) на абслугоўванне новым банкам КК павінен прадставіць у новы банк КК звесткі або кантракт (крэдытны дагавор) у адпаведнасці з гэтай Інструкцыяй і інфармацыю, якая змяшчаецца ў раздзеле I ведамасці банкаўскага кантролю, указаную ў абзацы другім гэтага пункта, а таксама дакумент, які пацвярджае ўступку яму патрабавання або перавод на яго доўгу па кантракце (крэдытнай дамове), які зняты з уліку першым рэзідэнтам.

Другі рэзідэнт павінен прадставіць у новы банк КК звесткі і дакументы, указаныя ў абзацы трэцім гэтага пункта, у тэрмін, устаноўлены пунктам 5.7 сапраўднай Інструкцыі.

У выпадку, калі пасля зняцця з уліку кантракта (крэдытнага дагавора) першым рэзідэнтам не адбываецца падзей, указаных у пункце 5.7 сапраўднай Інструкцыі, другі рэзідэнт павінен прадставіць у новы банк КК звесткі і дакументы, указаныя ў абзацы трэцім гэтага пункта, у тэрмін не пазней за трыццаць рабочых дзён пасля даты зняцця з уліку кантракта (крэдытнай дамовы) першым рэзідэнтам.

Новы банк КК не пазней за наступны рабочы дзень пасля дня прадстаўлення другім рэзідэнтам звестак і дакументаў, указаных у абзацы трэцім гэтага пункта, павінен запытаць у Банку Расіі ў электронным выглядзе ў адпаведнасці з правіламі складання і прадстаўлення названай у гэтым пункце інфармацыі ў электронным выглядзе, размешчанымі на афіцыйным сайце Банка Расіі ў інфармацыйна-тэлекамунікацыйнай сетцы "Інтэрнэт", ведамасць банкаўскага кантролю, якая адпавядае унікальнаму нумару кантракту (крэдытнага дагавора), прадстаўленага другім рэзідэнтам у новы банк КК. Новы банк КК не запытвае ў Банку Расіі указаную ў гэтым абзацы ведамасць банкаўскага кантролю, калі банк КК і новы банк КК з'яўляюцца адным і тым жа банкам КК. - абзац у рэдакцыі ўказання Банка Расіі № 4855-У ад 05.07.2018

Не пазней за два працоўныя дні пасля даты атрымання новым банкам КК ад Банка Расіі ведамасці банкаўскага кантролю па кантракце (крэдытнай дамове) новы банк КК у парадку, устаноўленым кіраўніком 9 гэтай Інструкцыі, з выкарыстаннем праграмна-тэхнічных сродкаў прымае названую ведамасць банкаўскага кантролю, фарміруе новую ведамасць банкаўскага кантролю, запаўняе раздзел I ведамасці банкаўскага кантролю, прысвойвае новы ўнікальны нумар кантракту (крэдытнай дамове), пераносіць інфармацыю з раздзелаў II - IV ведамасці банкаўскага кантролю па кантракце (раздзелаў II - III, V ведамасці банкаўскага кантролю па крэдытнай дамове) у новую ведамасць банкаўскага кантролю. - абзац у рэдакцыі ўказання Банка Расіі № 4855-У ад 05.07.2018

У выпадку, указаным у другім сказе абзаца шостага гэтага пункта, новы банк КК фарміруе ведамасць банкаўскага кантролю, запаўняе раздзел I ведамасці банкаўскага кантролю, прысвойвае новы унікальны нумар кантракту (крэдытнаму дагавору), пераносіць інфармацыю з раздзелаў II - IV ведамасці банкаўскага кантролю па кантракце ( раздзелаў II - III, V ведамасці банкаўскага кантролю па крэдытным дагаворы) у новасфарміраваную ведамасць банкаўскага кантролю ў тэрмін не пазней за два працоўныя дні пасля дня прадстаўлення другім рэзідэнтам звестак і дакументаў, указаных у абзацы трэцім гэтага пункта. - абзац у рэдакцыі ўказання Банка Расіі № 4855-У ад 05.07.2018

Новы банк КК павінен ажыццявіць далейшае вядзенне зноў сфарміраванай ведамасці банкаўскага кантролю ў электронным выглядзе ў адпаведнасці з кіраўніком 9 гэтай Інструкцыі. - абзац у рэдакцыі ўказання Банка Расіі № 4855-У ад 05.07.2018

У выпадку атрымання новым банкам КК ад Банка Расіі ў электронным выглядзе ў адпаведнасці з правіламі складання і прадстаўлення названай у гэтым пункце інфармацыі ў электронным выглядзе, размешчанымі на афіцыйным сайце Банка Расіі ў інфармацыйна-тэлекамунікацыйнай сетцы "Інтэрнэт", інфармацыі аб адсутнасці ў Банка Расіі адпаведнай ведамасці банкаўскага кантролю новы банк КК павінен адмовіць другому рэзідэнту ў прыняцці на ўлік такога кантракта (крэдытнага дагавора). У гэтым выпадку другі рэзідэнт мае права звярнуцца ў Банк Расіі ў адвольнай форме з абавязковым указаннем унікальнага нумара кантракта (крэдытнага дагавора), нумара (пры наяўнасці) і даты кантракта (крэдытнага дагавора), ідэнтыфікацыйнага нумара падаткаплацельшчыка (далей – ІНАЎ) першага і другога рэзідэнта. - абзац у рэдакцыі ўказання Банка Расіі № 4855-У ад 05.07.2018

Першы рэзідэнт пры зняцці кантракта (крэдытнага дагавора) з уліку ў банку КК ва ўказаных у гэтым пункце выпадках не павінен прадстаўляць у гэты банк КК даведку аб пацвярджаючых дакументах. - абзац уключаны дадаткова, гл. указанне Банка Расіі № 4855-У ад 05.07.2018

10.3. Патрабаванні пункта 10.2 гэтай Інструкцыі не распаўсюджваюцца на выпадкі частковай перадачы рэзідэнтам сваіх правоў па кантракце (крэдытнай дамове), які пастаўлены рэзідэнтам на ўлік у банку КК, шляхам частковай саступкі патрабаванні іншай асобе - рэзідэнту або частковага пераводу рэзідэнтам доўгу па кантракце (крэдытнаму дагавору) які пастаўлены рэзідэнтам на ўлік у банку КК, на іншую асобу - рэзідэнта.

10.4. Пры выкананні абавязацельстваў па кантракце (крэдытнай дамове), які пастаўлены рэзідэнтам на ўлік у банку КК, у выпадках:

 • калі рэзідэнтам, які паставіў на ўлік кантракт (крэдытны дагавор), ускладзена выкананне абавязацельстваў па такому кантракту (крэдытнаму дагавору) на трэцюю асобу - рэзідэнта, якая не з'яўляецца бокам па кантракту (крэдытнаму дагавору) (далей - трэцяя асоба - рэзідэнт);
 • калі рэзідэнтам, які паставіў на ўлік кантракт (крэдытны дагавор), часткова ўступлены патрабаванні або часткова пераведзены доўг па ўказанаму кантракту (крэдытнаму дагавору) на іншага рэзідэнта (далей - іншая асоба - рэзідэнт),
 • рэзідэнт, які з'яўляецца бокам па кантракце (крэдытнай дамове), павінен перадаць трэцяй асобе - рэзідэнту (іншай асобе - рэзідэнту) копію кантракта (крэдытнага дагавора) або выпіску з такога кантракта (крэдытнага дагавора), якія змяшчаюць інфармацыю, неабходную для выканання трэцяй асобай - рэзідэнтам ( іншай асобай - рэзідэнтам) часткі (усіх) абавязацельстваў па кантракце (крэдытнай дамове), а таксама інфармацыю аб унікальным нумары кантракта (крэдытнага дагавора).

Трэцяя асоба - рэзідэнт (іншая асоба - рэзідэнт) пры ажыццяўленні разлікаў па ўказаным кантракце (крэдытным дагаворы) павінен прадставіць ва ўпаўнаважаны банк, праз рахункі ў якім ён ажыццяўляе такія разлікі, інфармацыю і дакументы, указаныя ў абзацы чацвёртым гэтага пункта, а таксама дакумент ( дакументы), на падставе якога (якіх) рэзідэнт, які паставіў на ўлік кантракт (крэдытны дагавор), усклаў частковае (поўнае) выкананне абавязацельстваў па кантракту (крэдытнай дамове) на трэцюю асобу - рэзідэнта (далей - дагавор аб выкананні абавязацельстваў трэцяй асобай - рэзідэнтам) або часткова ўступіў патрабаванні або часткова перавёў доўг па кантракту (крэдытнаму дагавору) іншай асобе - рэзідэнту (далей - дагавор аб частковай уступцы патрабавання (частковым пераводзе доўгу)).

Упаўнаважаны банк, у які трэцяя асоба - рэзідэнт (іншая асоба - рэзідэнт) пры правядзенні ўказаных у абзацы пятым гэтага пункта разлікаў прадставіў дакументы, звязаныя з правядзеннем аперацый, у адпаведнасці з кіраўніком 2 гэтай Інструкцыі і дакументы, указаныя ў абзацы пятым гэтага пункта, не пазней за два працоўныя дні пасля даты прадстаўлення названых дакументаў павінен перадаць трэцяй асобе - рэзідэнту (іншай асобе - рэзідэнту) у парадку, устаноўленым упаўнаважаным банкам, інфармацыю аб унікальным нумары кантракта (крэдытнага дагавора).

У тэрміны, устаноўленыя абзацам шостым гэтага пункта, упаўнаважаны банк павінен таксама перадаць трэцяй асобе - рэзідэнту (іншай асобе - рэзідэнту) інфармацыю, якая ўказваецца ў графах 2 - 6, 10, 12 і 15 раздзела II ведамасці банкаўскага кантролю па кантракце дадатка 4 да гэтай Інструкцыі або ў графах 2 - 6, 9, 11 і 14 раздзела II ведамасці банкаўскага кантролю па крэдытнай дамове дадатку 5 да гэтай Інструкцыі (далей - звесткі ўпаўнаважанага банка аб праведзенай аперацыі з указаннем унікальнага нумара кантракта (крэдытнага дагавора), завераную ўпаўнаважаным банкам у парадку , устаноўленым кіраўніком 15 сапраўднай Інструкцыі.

Трэцяя асоба - рэзідэнт (іншая асоба - рэзідэнт) павінен перадаць указаныя ў абзацы сёмым гэтага пункта звесткі ўпаўнаважанага банка аб праведзенай аперацыі з указаннем унікальнага нумара кантракта (крэдытнага дагавора) рэзідэнту, які паставіў на ўлік кантракт (крэдытны дагавор), не пазней за тэрміны, указаныя ў абзацы дзевятым гэтага пункта, у парадку, вызначаным рэзідэнтамі.

Рэзідэнт, які паставіў на ўлік кантракт (крэдытны дагавор), не пазней за пятнаццаць працоўных дзён пасля апошняга дня месяца, у якім была ажыццёўлена трэцяй асобай - рэзідэнтам (іншай асобай - рэзідэнтам) аперацыя, павінен прадставіць у банк КК звесткі ўпаўнаважанага банка аб праведзенай аперацыі з указаннем унікальнага нумара кантракта (крэдытнага дагавора), а таксама дагавор аб выкананні абавязацельстваў трэцяй асобай рэзідэнтам або дагавор аб частковай уступцы патрабавання (частковым пераводзе доўгу) на іншую асобу рэзідэнта.

У выпадку, калі рахункі рэзідэнтаў, якія ажыццяўляюць разлікі ў адпаведнасці з гэтым пунктам па кантракту (крэдытнаму дагавору), пастаўленаму на ўлік, адкрыты ў адным упаўнаважаным банку - банку КК, дакументы і інфармацыя, указаныя ў абзацах чацвёртым і восьмым гэтага пункта, рэзідэнтамі, якія ў адпаведнасці з гэтым пунктам не ставяць на ўлік кантракт (крэдытны дагавор), у банк КК могуць не прадстаўляцца і звесткі ўпаўнаважанага банка аб праведзенай аперацыі з указаннем унікальнага нумара кантракта (крэдытнага дагавора) імі рэзідэнту, які паставіў на ўлік кантракт (крэдытны дагавор), могуць не перадавацца.

10.5/10.4. У выпадках, указаных у пункце XNUMX гэтай Інструкцыі, пры ажыццяўленні трэцяй асобай - рэзідэнтам (іншай асобай - рэзідэнтам) разлікаў праз яго рахунак, адкрыты ў банку-нерэзідэнце, рэзідэнт, які паставіў на ўлік кантракт (крэдытны дагавор), не пазней за трыццаць працоўных дзён пасля апошняга дня месяца, у якім былі ажыццёўлены трэцяй асобай - рэзідэнтам (іншай асобай - рэзідэнтам) разлікі па кантракце (крэдытнай дамове), павінен прадставіць у банк КК выпіскі па аперацыях, ажыццёўленым трэцяй асобай - рэзідэнтам (іншай асобай - рэзідэнтам) праз яго рахунак, адкрыты ў банку-нерэзідэнце, а таксама дагавор, на падставе якога абавязацельствы выконваюцца трэцяй асобай - рэзідэнтам, або дагавор аб частковай уступцы патрабавання (частковым пераводзе доўгу) на іншую асобу - рэзідэнта.

10.6/10.4. У выпадках, указаных у пункце 8.2 гэтай Інструкцыі, пры частковым (поўным) выкананні трэцяй асобай - рэзідэнтам (іншай асобай - рэзідэнтам) абавязацельстваў спосабам, адрозным ад разлікаў, рэзідэнт, які паставіў на ўлік кантракт (крэдытны дагавор), у тэрмін, устаноўлены пунктам XNUMX сапраўднай Інструкцыі, павінен прадставіць у банк КК даведку аб пацвярджальных дакументах, у якой адлюстроўвае інфармацыю аб такім выкананні абавязацельстваў па кантракце (крэдытнай дамове).

Адначасова з даведкай аб пацвярджальных дакументах рэзідэнт, які паставіў на ўлік кантракт (крэдытны дагавор), павінен прадставіць у банк КК дакументы, якія пацвярджаюць выкананне трэцяй асобай - рэзідэнтам (іншай асобай - рэзідэнтам) абавязацельстваў па кантракце (крэдытнай дамове), а таксама дагавор, на падставе якога абавязацельствы выконваюцца трэцяй асобай - рэзідэнтам, або дагавор аб частковай уступцы патрабавання (частковым пераводзе доўгу).

10.7/8. Пры выкананні трэцяй асобай - нерэзідэнтам часткі або ўсіх абавязацельстваў па кантракце (крэдытнай дамове), які пастаўлены на ўлік (прыняты на абслугоўванне), рэзідэнт, які паставіў на ўлік кантракт (крэдытны дагавор), павінен прадставіць у банк КК у парадку, устаноўленым кіраўніком XNUMX гэтага Інструкцыі, даведку аб пацвярджальных дакументах, у якой адлюстроўвае выкананне абавязацельстваў трэцяй асобай - нерэзідэнтам.

Адначасова з даведкай аб пацвярджальных дакументах рэзідэнт, які паставіў на ўлік кантракт (крэдытны дагавор), павінен прадставіць у банк КК дакументы, якія пацвярджаюць выкананне абавязацельстваў па кантракту (крэдытнай дамове) трэцяй асобай - нерэзідэнтам, а таксама дакумент (дакументы), на падставе якога (якіх ) названым рэзідэнтам ускладзена частковае (поўнае) выкананне абавязацельстваў па кантракце (крэдытнай дамове) на трэцюю асобу - нерэзідэнта.

У выпадку атрымання грашовых сродкаў ад нерэзідэнта на рахункі рэзідэнта ў банку КК у сувязі з частковай уступкай патрабавання рэзідэнтам сваіх правоў па кантракце (крэдытнай дамове), пастаўленаму на ўлік, нерэзідэнту (далей - дагавор частковай саступкі патрабавання нерэзідэнту) або ў выпадку спісання грашовых сродкаў з рахункаў у банку КК на карысць нерэзідэнта ў сувязі з частковым пераводам доўгу на нерэзідэнта па кантракце (крэдытнай дамове), пастаўленаму на ўлік (далей - дагавор частковага пераводу доўгу на нерэзідэнта), рэзідэнт, які паставіў на ўлік кантракт (крэдытны дагавор), павінен прадставіць у банк КК:

інфармацыю аб унікальным нумары кантракта (крэдытнага дагавора), па якім ажыццяўляецца аперацыя;

даведку аб пацвярджаючых дакументах - у выпадку выканання нерэзідэнтам абавязацельстваў па дагавору частковай саступкі патрабавання нерэзідэнту (частковага пераводу доўгу на нерэзідэнта) спосабам, адрозным ад разлікаў, у адпаведнасці з кіраўніком 8 гэтай Інструкцыі.

Адначасова з даведкай аб пацвярджальных дакументах рэзідэнт павінен прадставіць у банк КК дакументы, якія пацвярджаюць выкананне нерэзідэнтам абавязацельстваў па дагаворы частковай саступкі патрабаванні нерэзідэнту (па дагавору частковага пераводу доўгу на нерэзідэнта), а таксама дагавор частковай саступкі патрабавання нерэзідэнту (частковага пераводу доўгу на нерэзідэнта).

У выпадку правядзення разлікаў рэзідэнтам, які паставіў на ўлік кантракт (крэдытны дагавор), з нерэзідэнтам у адпаведнасці з умовамі дагавора частковай уступкі патрабавання нерэзідэнту (частковага пераводу доўгу на нерэзідэнта) праз рахункі рэзідэнта, які паставіў на ўлік кантракт (крэдытны дагавор), ва ўпаўнаважаным банку, выдатным ад банка КК, упаўнаважаны банк павінен накіраваць такому рэзідэнту ў парадку, вызначаным упаўнаважаным банкам, звесткі ўпаўнаважанага банка аб праведзенай аперацыі з указаннем унікальнага нумара кантракта (крэдытнага дагавора).

Указаная ў абзацы сёмым гэтага пункта інфармацыя павінна быць накіравана ўпаўнаважаным банкам рэзідэнту, які паставіў на ўлік кантракт (крэдытны дагавор), не пазней за два працоўныя дні пасля даты прадстаўлення рэзідэнтам, які паставіў на ўлік кантракт (крэдытны дагавор), дакументаў, звязаных з правядзеннем аперацый, у адпаведнасці з кіраўніком 2 дадзенай Інструкцыі і інфармацыі аб унікальным нумары кантракта (крэдытнага дагавора).

Рэзідэнт, які паставіў на ўлік кантракт (крэдытны дагавор), у тэрмін не пазней за трыццаць працоўных дзён пасля даты залічэння грашовых сродкаў на яго рахунак (спісанні грашовых сродкаў з яго рахунку) ва ўпаўнаважаным банку, выдатным ад банка КК, павінен прадставіць у банк КК звесткі ўпаўнаважанага банка аб праведзенай аперацыі з указаннем унікальнага нумара кантракта (крэдытнага дагавора) па названай аперацыі, а таксама дагавор частковай саступкі патрабавання нерэзідэнту (дагавор частковага пераводу доўгу на нерэзідэнта).

10.8/XNUMX. У выпадку перадачы рэзідэнтам, які паставіў на ўлік кантракт (крэдытны дагавор), усіх сваіх правоў па такім кантракце (крэдытным дагаворы) шляхам уступкі патрабавання іншай асобе - нерэзідэнту ўказаны рэзідэнт здымае кантракт (крэдытны дагавор) з уліку ў банку КК пасля атрымання ад іншай асобы - нерэзідэнта ў поўным аб'ёме грашовых сродкаў, якія належаць яму ў адпаведнасці з умовамі дагавора аб уступцы патрабавання па кантракце (крэдытнай дамове), пастаўленаму на ўлік, заключанага рэзідэнтам з іншай асобай - нерэзідэнтам (далей - дагавор поўнай саступкі патрабавання нерэзідэнту), і (або) пасля поўнага выканання іншай асобай - нерэзідэнтам сваіх абавязацельстваў па дагавору поўнай уступкі патрабаванняў нерэзідэнту спосабам, адрозным ад разлікаў.

У названых у гэтым пункце выпадках рэзідэнт, які паставіў на ўлік кантракт (крэдытны дагавор), пры атрыманні грашовых сродкаў ад нерэзідэнта на яго рахункі ў банку КК павінен прадставіць у банк КК наступныя дакументы і (або) інфармацыю:

інфармацыю аб унікальным нумары кантракта (крэдытнай дамовы):

 • даведку аб пацвярджаючых дакументах з адлюстраваннем у ёй інфармацыі аб выкананні нерэзідэнтам абавязацельстваў па дагавору поўнай уступкі патрабавання нерэзідэнту спосабам, адрозным ад разлікаў. Указаная даведка аб пацвярджаючых дакументах прадстаўляецца рэзідэнтам, які паставіў на ўлік кантракт (крэдытны дагавор), у банк КК у адпаведнасці з кіраўніком 8 дадзенай Інструкцыі;
 • дакумент, які пацвярджае выкананне нерэзідэнтам абавязацельстваў па дагавору поўнай уступкі патрабавання нерэзідэнту спосабам, адрозным ад разлікаў;
 • дагавор поўнай уступкі патрабавання нерэзідэнту.

У выпадку атрымання рэзідэнтам, які паставіў на ўлік кантракт (крэдытны дагавор), ад нерэзідэнта грашовых сродкаў, якія належаць рэзідэнту ў адпаведнасці з умовамі дагавора поўнай уступкі патрабаванню нерэзідэнту, на рахунак рэзідэнта ва ўпаўнаважаным банку, выдатным ад банка КК, упаўнаважаны банк павінен накіраваць рэзідэнту, паставіўшы на ўлік кантракт (крэдытны дагавор), у парадку, вызначаным упаўнаважаным банкам, звесткі ўпаўнаважанага банка аб праведзенай аперацыі з указаннем унікальнага нумара кантракта (крэдытнага дагавора).

Указаная ў абзацы сёмым гэтага пункта інфармацыя павінна быць накіравана ўпаўнаважаным банкам рэзідэнту, які паставіў на ўлік кантракт (крэдытны дагавор), не пазней за два працоўныя дні пасля даты прадстаўлення рэзідэнтам, які паставіў на ўлік кантракт (крэдытны дагавор), дакументаў, звязаных з правядзеннем аперацый, у адпаведнасці з кіраўніком 2 дадзенай Інструкцыі і інфармацыі аб унікальным нумары кантракта (крэдытнага дагавора).

Рэзідэнт, які паставіў на ўлік кантракт (крэдытны дагавор), у тэрмін не пазней за трыццаць працоўных дзён пасля даты залічэння грашовых сродкаў на рахунак рэзідэнта ва ўпаўнаважаным банку, выдатным ад банка КК, павінен прадставіць у банк КК звесткі ўпаўнаважанага банка аб праведзенай аперацыі з указаннем унікальнага нумара кантракта (крэдытнага дагавора), а таксама дагавор поўнай уступкі патрабавання нерэзідэнту.

10.9. У выпадку, калі бакамі па кантракце (крэдытнай дамове) з'яўляюцца нерэзідэнт і два ці больш рэзідэнта (трохбаковы (шматбаковы) кантракт (крэдытны дагавор), такі кантракт (крэдытны дагавор) ставіцца на ўлік у адпаведнасці з патрабаваннямі раздзела II гэтай Інструкцыі рэзідэнтам, выбар якога ажыццяўляецца рэзідэнтамі, якія з'яўляюцца бакамі па кантракце (крэдытнай дамове), самастойна.

Рэзідэнт, які паставіў на ўлік кантракт (крэдытны дагавор), павінен перадаць астатнім рэзідэнтам, якія з'яўляюцца бакамі па кантракце (крэдытнай дамове), інфармацыю аб унікальным нумары кантракта (крэдытнага дагавора), прысвоенага банкам КК, не пазней за пяць працоўных дзён пасля даты пастаноўкі на ўлік кантракту. (крэдытнага дагавора).

Разлікі па такім кантракце (крэдытнай дамове), якія ажыццяўляюцца рэзідэнтамі, якія не ставяць на ўлік кантракт (крэдытны дагавор), а таксама ўлік такіх аперацый і (або) выканання названымі рэзідэнтамі абавязацельстваў па кантракту (крэдытнай дамове) спосабам, адрозным ад разлікаў, ажыццяўляецца ў парадку, аналагічным парадку, устаноўленаму пунктамі 10.4/10.6 - XNUMX/XNUMX сапраўднай Інструкцыі.

Рэзідэнты, якія не ставяць на ўлік кантракт (крэдытны дагавор), пры ажыццяўленні разлікаў па такім кантракце (крэдытным дагаворы) павінны прадставіць ва ўпаўнаважаны банк інфармацыю аб унікальным нумары кантракта (крэдытнага дагавора), атрыманую ад рэзідэнта, які паставіў на ўлік кантракт (крэдытны дагавор) , у тэрміны, указаныя ў пункце 2.22 сапраўднай Інструкцыі.

10.10. У выпадку, калі ў адпаведнасці з умовамі кантракта рэзідэнт-агент (камісіянер), які з'яўляецца бокам па кантракту, дзейнічае ад свайго імя і за кошт іншага рэзідэнта (нерэзідэнта) - прынцыпала (камітэнта), рэзідэнт-агент (камісіянер) павінен паставіць на ўлік кантракт у адпаведнасці з патрабаваннямі раздзела II сапраўднай Інструкцыі.

У выпадку, калі ў адпаведнасці з умовамі кантракта рэзідэнт-агент (павераны), які з'яўляецца бокам па кантракту, дзейнічае ад імя і за кошт іншага рэзідэнта-прынцыпала (даверніка), то рэзідэнт-прынцыпал (давернік) павінен паставіць на ўлік кантракт у адпаведнасці з патрабаваннямі. раздзела II сапраўднай Інструкцыі. Разлікі па такім кантракце, якія ажыццяўляюцца рэзідэнтам-агентам (павераным), а таксама ўлік выканання рэзідэнтам-агентам (павераным) абавязацельстваў па кантракце іншым спосабам, адрозным ад разлікаў, ажыццяўляюцца ў парадку, аналагічным парадку, устаноўленым пунктамі 10.4 - 10.6 дадзенай Інструкцыі.

10.11/XNUMX. Пры ажыццяўленні рэзідэнтам спісання замежнай валюты або валюты Расійскай Федэрацыі з яго рахунку, адкрытага ў банку КК у замежнай валюце або валюце Расійскай Федэрацыі, з выкарыстаннем банкаўскай карты па кантракце, па якім устаноўлена патрабаванне аб яго пастаноўцы на ўлік у адпаведнасці з раздзелам ІІ гэтай Інструкцыі, рэзідэнт павінен прадставіць у банк КК дакументы, звязаныя з правядзеннем аперацый, і інфармацыю аб унікальным нумары кантракта, у рамках якога ажыццёўлены адпаведныя разлікі. Указаныя ў гэтым абзацы дакументы павінны быць прадстаўлены рэзідэнтам у банк КК у тэрмін не пазней за пятнаццаць рабочых дзён пасля апошняга дня месяца, у якім былі ажыццёўлены адпаведныя разлікі з выкарыстаннем банкаўскай карты.

У выпадку ажыццяўлення рэзідэнтам першай аперацыі, звязанай з разлікамі па кантракце, па якім устаноўлена патрабаванне аб яго пастаноўцы на ўлік у адпаведнасці з раздзелам II гэтай Інструкцыі, на карысць нерэзідэнта з выкарыстаннем банкаўскай карты (да выканання рэзідэнтам абавязацельстваў па кантракце спосабам, адрозным ад разлікаў) , рэзідэнт павінен ажыццявіць пастаноўку на ўлік кантракта ў банку КК не пазней за тэрміны, указаныя ў падпунктах 5.7.1 і 5.7.3 пункта 5.7 сапраўднай Інструкцыі.

10.12/4855. У выпадку выканання нерэзідэнтам сваіх абавязацельстваў па кантракце (крэдытнай дамове), па якім устаноўлена патрабаванне аб яго пастаноўцы на ўлік у адпаведнасці з раздзелам II гэтай Інструкцыі, шляхам перадачы каштоўных папер, уключаючы вэксалі, у аплату тавараў, работ, паслуг, перадачы інфармацыі і вынікаў інтэлектуальнай дзейнасці ў якасці вяртання пазыкі, прадастаўленага рэзідэнтам, і працэнтных плацяжоў рэзідэнт мае права зняць з уліку кантракт (крэдытны дагавор) у банку КК толькі пры атрыманні ад нерэзідэнта грашовых сродкаў у якасці аплаты такіх каштоўных папер, уключаючы вэксалі, або перадачы іх па індасаменце і ( або) у сувязі са ўступкай патрабавання (цэсіяй) шляхам учынення на каштоўных паперах імянных перадаткавых надпісаў. - абзац у рэдакцыі ўказання Банка Расіі № 05.07.2018-У ад XNUMX

У выпадку, указаным у абзацы першым гэтага пункта, рэзідэнт адначасова з заявай аб зняцці кантракта (крэдытнага дагавора) з уліку ў адпаведнасці з кіраўніком 6 сапраўднай Інструкцыі павінен прадставіць у банк КК: - абзац у рэдакцыі ўказання Банка Расіі № 4855-У ад 05.07.2018/XNUMX. XNUMX

інфармацыю аб унікальным нумары кантракта (крэдытнага дагавора) - у выпадку, калі залічэнне грашовых сродкаў у якасці аплаты каштоўных папер, уключаючы вэксалі, ажыццяўляецца на рахунак рэзідэнта, адкрыты ў банку КК;

звесткі ўпаўнаважанага банка аб праведзенай аперацыі з указаннем унікальнага нумара кантракта (крэдытнага дагавора) - у выпадку, калі залічэнне грашовых сродкаў у якасці аплаты каштоўных папер, уключаючы вэксалі, ажыццяўляецца на рахунак рэзідэнта, адкрыты ва ўпаўнаважаным банку, выдатным ад банка КК.

У выпадку перадачы каштоўных папер, уключаючы вэксалі, па індасаменце і (або) у сувязі з уступкай патрабавання (цэсіі) шляхам учынення на іх імянных перадаткавых надпісаў рэзідэнт павінен прадставіць у банк КК дакументы, якія пацвярджаюць факт перадачы каштоўных папер, уключаючы вэксалі, па індасаменце і (або) у сувязі са ўступкай патрабавання (цэсіі) шляхам учынення на іх імянных перадаткавых надпісаў.

Банк КК у парадку, устаноўленым дадаткамі 4 і 5 да гэтай Інструкцыі, павінен адлюстраваць інфармацыю аб факце аплаты названых каштоўных папер, уключаючы вэксалі, або перадачы іх па індасаменце і (або) у сувязі са ўступкай патрабавання (цэсіі) шляхам учынення на іх імянных перадаткавых. надпісаў у ведамасці банкаўскага кантролю па кантракце (крэдытнай дамове). - абзац у рэдакцыі ўказання Банка Расіі № 4855-У ад 05.07.2018

10.13. Пры ажыццяўленні рэзідэнтам разлікаў па кантракце (крэдытнай дамове), у дачыненні да якога ўстаноўлена патрабаванне аб яго пастаноўцы на ўлік у адпаведнасці з раздзелам II гэтай Інструкцыі, праз рахунак рэзідэнта, адкрыты ў банку-нерэзідэнце, рэзідэнт павінен прадставіць у банк КК інфармацыю аб унікальным нумары кантракта (крэдытнага дагавора) і выпіскі (копіі выпісак) аб названых аперацыях на рахунку ў банку-нерэзідэнце ў тэрмін не пазней за трыццаць рабочых дзён пасля апошняга дня месяца, у якім былі ажыццёўлены такія разлікі.

10.14. У выпадку, калі рэзідэнтам, якія паставілі на ўлік у банку КК кантракт, было саступлена фінансаваму агенту (фактару) - рэзідэнту, указанаму ў частцы 5 артыкула 19 Федэральнага закона "Аб валютным рэгуляванні і валютным кантролі", грашовае патрабаванне замежнай валюты або валюты Расійскай Федэрацыі, належнай рэзідэнту ў рамках адпаведнага кантракта ў якасці платы за перададзеныя нерэзідэнту тавары, выкананыя для яго работы, аказаныя яму паслугі, перададзеныя яму інфармацыю і вынікі інтэлектуальнай дзейнасці, у тым ліку выключныя правы на іх, рэзідэнт, які паставіў на ўлік кантракт, павінен прадставіць у банк КК інфармацыю аб унікальным нумары кантракта, па якім ажыццяўляюцца разлікі, а таксама дагавор фінансавання пад уступку грашовага патрабавання (факторынгу) і (або) дагавор аб наступнай саступцы грашовага патрабавання ў наступныя тэрміны:

пры атрыманні на свой рахунак, адкрыты ў банку КК, ад фінансавага агента (фактару) - рэзідэнта замежнай валюты - не пазней за пятнаццаць працоўных дзён пасля даты залічэння замежнай валюты на рахунак рэзідэнта, які паставіў на ўлік кантракт;

пры атрыманні на свой разліковы рахунак у валюце Расійскай Федэрацыі, адкрыты ў банку КК, ад фінансавага агента (фактару) - рэзідэнта валюты Расійскай Федэрацыі - не пазней за пятнаццаць працоўных дзён пасля даты залічэння валюты Расійскай Федэрацыі, указанай у выпісцы па разліковым рахунку рэзідэнта, які паставіў на улік кантракт, або ў іншым дакуменце, перададзеным банкам КК рэзідэнту, які паставіў на ўлік кантракт, які змяшчае інфармацыю аб залічэнні на яго разліковы рахунак валюты Расійскай Федэрацыі, якая паступіла ад фінансавага агента (фактару) - рэзідэнта.

У выпадку залічэння грашовых сродкаў ад фінансавага агента (фактару) - рэзідэнта на рахунак рэзідэнта, які паставіў на ўлік кантракт, адкрыты ва ўпаўнаважаным банку, адрозным ад банка КК, рэзідэнт, які паставіў на ўлік кантракт, павінен прадставіць ва ўпаўнаважаны банк, адрозны ад банка КК, дакументы і інфармацыю, указаныя ў абзацы першым гэтага пункта, у тэрміны, устаноўленыя ў абзацах другім і трэцім гэтага пункта. У гэтым выпадку ўпаўнаважаны банк, выдатны ад банка КК, не пазней за два працоўныя дні пасля даты прадстаўлення рэзідэнтам, які паставіў на ўлік кантракт, указаных у гэтым абзацы дакументаў і інфармацыі, пры залічэнні названых грашовых сродкаў на яго рахунак, адкрыты ва ўпаўнаважаным банку, выдатным ад банка КК, павінен перадаць названаму рэзідэнту ў парадку, вызначаным упаўнаважаным банкам, звесткі ўпаўнаважанага банка аб праведзенай аперацыі з указаннем унікальнага нумара кантракта (крэдытнага дагавора).

Рэзідэнт, які паставіў на ўлік кантракт, павінен прадставіць у банк КК звесткі ўпаўнаважанага банка аб праведзенай аперацыі з указаннем унікальнага нумара кантракта (крэдытнага дагавора) не пазней за трыццаць працоўных дзён пасля даты залічэння грашовых сродкаў ад фінансавага агента (фактару) - рэзідэнта на рахунак рэзідэнта, які паставіў на ўлік кантракт, адкрыты ва ўпаўнаважаным банку, адрозным ад банка КК.

У выпадку, калі банк КК з'яўляецца адначасова фінансавым агентам (фактарам), банк КК самастойна ўносіць звесткі аб залічэнні ім замежнай валюты або валюты Расійскай Федэрацыі на рахунак рэзідэнта, які паставіў на ўлік кантракт, па дагаворы фінансавання пад уступку грашовага патрабавання (факторынгу) і (або) дагавору аб наступнай уступцы грашовага патрабавання, у раздзел II ведамасці банкаўскага кантролю без прадстаўлення рэзідэнтам, які паставіў на ўлік кантракт, указаных у абзацы першым гэтага пункта дакументаў і інфармацыі.

Пры залічэнні фінансаваму агенту (фактару) - рэзідэнту, які не з'яўляецца банкам КК, ад нерэзідэнта грашовых сродкаў у рахунак выканання нерэзідэнтам абавязацельстваў, прадугледжаных кантрактам, фінансавы агент (фактар) - рэзідэнт, якому ўступлена грашовае патрабаванне (у тым ліку ў выніку наступнай саступкі), павінен прадставіць ва ўпаўнаважаны банк, на рахунак у якім залічаны названыя грашовыя сродкі, дакументы і інфармацыю, пералічаныя ў абзацы першым гэтага пункта.

Указаныя ў абзацы сёмым гэтага пункта дакументы і інфармацыя прадстаўляюцца фінансавым агентам (фактарам) - рэзідэнтам ва ўпаўнаважаны банк у тэрмін, не пазней за пятнаццаць рабочых дзён пасля даты залічэння грашовых сродкаў на рахунак фінансавага агента (фактару) - рэзідэнта ва ўпаўнаважаным банку. У гэтым выпадку ўпаўнаважаны банк не пазней за два працоўныя дні пасля даты прадстаўлення названых у абзацы сёмым гэтага пункта дакументаў і інфармацыі павінен перадаць фінансаваму агенту (фактару) - рэзідэнту ў парадку, вызначаным упаўнаважаным банкам, звесткі ўпаўнаважанага банка аб праведзенай аперацыі з указаннем унікальнага нумара кантракта ( крэдытнага дагавора).

Рэзідэнт, які паставіў на ўлік кантракт, не пазней за трыццаць працоўных дзён пасля даты залічэння фінансаваму агенту (фактару) - рэзідэнту, які не з'яўляецца банкам КК, ад нерэзідэнта грашовых сродкаў у рахунак выканання нерэзідэнтам абавязацельстваў, прадугледжаных кантрактам, павінен прадставіць у банк КК:

звесткі ўпаўнаважанага банка аб праведзенай аперацыі з указаннем унікальнага нумара кантракта (крэдытнага дагавора) па названай аперацыі, атрыманыя ад фінансавага агента (фактару) - рэзідэнта ў парадку, вызначаным указанымі рэзідэнтамі;

дагавор фінансавання пад уступку грашовага патрабавання (факторынгу) і (або) дагавор аб наступнай саступцы грашовага патрабавання.

Аперацыя, уключаная ў звесткі ўпаўнаважанага банка аб праведзенай аперацыі з указаннем унікальнага нумара кантракта (крэдытнага дагавора), павінна быць адлюстравана банкам КК у раздзеле II ведамасці банкаўскага кантролю з прысваеннем кода віду аперацыі па адпаведнаму кантракту, зыходзячы з віду кантракта, па якім ажыццяўляюцца разлікі нерэзідэнта. (за перададзеныя нерэзідэнту тавары, выкананыя для яго работы, аказаныя яму паслугі, перададзеныя яму інфармацыю і вынікі інтэлектуальнай дзейнасці, у тым ліку выключныя правы на іх).

Пры атрыманні фінансавым агентам (фактарам) - рэзідэнтам, які з'яўляецца банкам КК, грашовых сродкаў ад нерэзідэнта ў лік выканання нерэзідэнтам абавязацельстваў, прадугледжаных кантрактам, фінансавы агент (фактар) - банк КК самастойна адлюстроўвае звесткі аб названай аперацыі ў раздзеле II ведамасці банкаўскага кантролю з прысваеннем кода. віду аперацыі, зыходзячы з віду кантракта, па якім ажыццяўляюцца разлікі нерэзідэнта (за перададзеныя нерэзідэнту тавары, выкананыя для яго работы, аказаныя яму паслугі, перададзеныя яму інфармацыю і вынікі інтэлектуальнай дзейнасці, у тым ліку выключныя правы на іх).

Рэзідэнт, які паставіў на ўлік кантракт, здымае яго з уліку ў банку КК толькі ў выпадку прадстаўлення ў банк КК дакументаў і інфармацыі, прадугледжаных гэтым пунктам, якія пацвярджаюць атрыманне фінансавым агентам (фактарам) - рэзідэнтам ад нерэзідэнта грашовых сродкаў, якія належаць па такім кантракце, і банк КК адлюстроўвае інфармацыю аб такой аперацыі ў ведамасці банкаўскага кантролю.

10.15. У выпадках, указаных у пунктах 10.4, 10.7, 10.8, 10.9 і 10.14 гэтай Інструкцыі, разлікі па кантракту (крэдытнаму дагавору), прынятаму на ўлік, праводзяцца трэцяй асобай - рэзідэнтам (іншай асобай - рэзідэнтам, рэзідэнтам, які не ставіць на ўлік кантракт ( крэдытны дагавор), фінансавым агентам (фактарам) - рэзідэнтам) толькі пры прадстаўленні ім ва ўпаўнаважаны банк, у якім ажыццяўляюцца названыя разлікі, інфармацыі аб унікальным нумары кантракта (крэдытнага дагавора) або копіі I раздзела ведамасці банкаўскага кантролю ў тэрміны, устаноўленыя пунктам 2.22 сапраўднай Інструкцыі .

Упаўнаважаны банк павінен адлюстраваць інфармацыю аб аперацыях, якія праводзяцца трэцяй асобай - рэзідэнтам (іншай асобай - рэзідэнтам, рэзідэнтам, які не ставіць на ўлік кантракт (крэдытны дагавор), фінансавым агентам (фактарам) - рэзідэнтам), у дадзеных па аперацыях з указаннем кода віду аперацыі па адпаведным кантракце (крэдытным дагаворы), зыходзячы з віду кантракта, па якім ажыццяўляюцца разлікі, і унікальнага нумара кантракта (крэдытнага дагавора).

Аперацыі па спісанні замежнай валюты або валюты Расійскай Федэрацыі з рахунку рэзідэнта (трэцяй асобы, іншай асобы, рэзідэнта, які не ставіць на ўлік кантракт (крэдытны дагавор), фінансавага агента (фактару) у выпадках, указаных у гэтым раздзеле, не ажыццяўляюцца, калі ўказаным рэзідэнтам не прадстаўлена інфармацыя аб унікальным нумары кантракта (крэдытнага дагавора).

10.16. У выпадках, устаноўленых гэтай главай, рэзідэнт, які паставіў на ўлік кантракт (крэдытны дагавор), адначасова з прадстаўленнем звестак упаўнаважанага банка аб праведзенай аперацыі з указаннем унікальнага нумара кантракта (крэдытнага дагавора), атрыманых ад рэзідэнта (трэцяй асобы, іншай асобы, рэзідэнта, які не ставіць на ўлік кантракт (крэдытны дагавор), фінансавага агента (фактару), павінен прадставіць у банк КК у парадку, устаноўленым банкам КК па ўзгадненні з рэзідэнтам, інфармацыю аб чаканых тэрмінах рэпатрыяцыі замежнай валюты і (або) валюты Расійскай Федэрацыі ў адпаведнасці з дадаткам 3 да сапраўднай Інструкцыі.

Кіраўнік 11. Улік аперацый па кантрактах (крэдытных дагаворах), пастаўленых на ўлік ва ўпаўнаважаным банку, у выпадку адклікання ліцэнзіі на ажыццяўленне банкаўскіх аперацый ва ўпаўнаважанага банка

11.1. У выпадку адклікання ліцэнзіі на ажыццяўленне банкаўскіх аперацый (далей - банкаўская ліцэнзія) у банка КК рэзідэнт, які паставіў на ўлік кантракт (крэдытны дагавор), у тэрмін не пазней за трыццаць працоўных дзён пасля даты адклікання банкаўскай ліцэнзіі, за выключэннем выпадку, указанага ў пункце 11.2 гэтай Інструкцыі, павінен прадставіць у іншы ўпаўнаважаны банк:

інфармацыю аб унікальным нумары кантракта (крэдытнага дагавора) і даце пастаноўкі на ўлік кантракта (крэдытнага дагавора); - абзац у рэдакцыі ўказання Банка Расіі № 4855-У ад 05.07.2018

кантракт (крэдытны дагавор) або выпіску з такога кантракта (крэдытнага дагавора), якія змяшчаюць інфармацыю, неабходную новаму банку КК для прыняцця на абслугоўванне кантракта (крэдытнага дагавора) і ажыццяўлення валютнага кантролю за выкананнем рэзідэнтам патрабаванняў артыкула 19 Федэральнага закона "Аб валютным рэгуляванні і валютным кантролі ".

11.2. У выпадку, калі ў перыяд паміж датай адклікання банкаўскай ліцэнзіі і датай прыняцця на абслугоўванне кантракта (крэдытнай дамовы) у новым банку КК па такім кантракце (крэдытнай дамове) адбываецца залічэнне (спісанне) грашовых сродкаў на рахунак (з рахунку) рэзідэнта ў іншым упаўнаважаным банку, рэзідэнт павінен звярнуцца для прыняцця на абслугоўванне кантракта (крэдытнага дагавора) у гэты ўпаўнаважаны банк не пазней за тэрміны, указаныя ў падпунктах 5.7.1 і 5.7.2 пункта 5.7 дадзенай Інструкцыі.

11.3. У выпадку, калі ў перыяд паміж датай адклікання банкаўскай ліцэнзіі і датай прыняцця на абслугоўванне кантракта (крэдытнага дагавора) у новым банку КК надыходзіць тэрмін прадстаўлення даведкі аб пацвярджальных дакументах і (або) дакументаў і інфармацыі, указаных у главе 10 сапраўднай Інструкцыі, рэзідэнт павінен прадставіць у новы банк КК даведку аб пацвярджальных дакументах і пацвярджальныя дакументы, указаныя ў главе 8 гэтай Інструкцыі, і (або) дакументы і інфармацыю, указаныя ў главе 10 гэтай Інструкцыі, не пазней за пятнаццаць рабочых дзён пасля даты прыняцця на абслугоўванне новым банкам КК кантракта (крэдытнага дагавора ).

11.4. Новы банк КК не пазней за наступны рабочы дзень пасля дня прадстаўлення рэзідэнтам інфармацыі аб унікальным нумары кантракта (крэдытнага дагавора) і даце пастаноўкі на ўлік кантракта (крэдытнага дагавора) павінен запытаць у Банку Расіі ў электронным выглядзе ў адпаведнасці з правіламі складання і прадстаўлення названай у гэтым пункце інфармацыі ў электронным выглядзе, размешчанымі на афіцыйным сайце Банка Расіі ў інфармацыйна-тэлекамунікацыйнай сетцы "Інтэрнэт", ведамасць банкаўскага кантролю, якая адпавядае унікальнаму нумару кантракту (крэдытнага дагавора), прадстаўленага рэзідэнтам у новы банк КК. - пункт у рэдакцыі ўказанні Банка Расіі № 4855-У ад 05.07.2018

11.5. Пры атрыманні новым банкам КК ад Банка Расіі ведамасці банкаўскага кантролю па кантракце (крэдытнай дамове) новы банк КК у парадку, устаноўленым кіраўніком 9 сапраўднай Інструкцыі, з выкарыстаннем праграмна-тэхнічных сродкаў прымае названую ведамасць банкаўскага кантролю, не пазней за два працоўныя дні пасля даты яе атрымання ад Банка Расіі ўносіць інфармацыю, прадугледжаную прыкладаннямі 4 і 5 да сапраўднай Інструкцыі, у пункт 4 раздзела I ведамасці банкаўскага кантролю, захоўвае унікальны нумар, прысвоены кантракту (крэдытнай дамове) банкам КК, у якога адклікана банкаўская ліцэнзія. Далейшае вядзенне прынятай ведамасці банкаўскага кантролю ажыццяўляецца новым банкам КК у электронным выглядзе ў парадку, устаноўленым главой 9 сапраўднай Інструкцыі.

11.6. Кантракт (крэдытны дагавор) лічыцца прынятым на абслугоўванне новым банкам КК з даты, указанай у пункце 4 раздзела I ведамасці банкаўскага кантролю, аб чым новы банк КК ва ўстаноўленым ім парадку павінен інфармаваць рэзідэнта.

11.7. У выпадку атрымання новым банкам КК ад Банка Расіі ў электронным выглядзе ў адпаведнасці з правіламі складання і прадстаўлення названай у гэтым пункце інфармацыі ў электронным выглядзе, размешчанымі на афіцыйным сайце Банка Расіі ў інфармацыйна-тэлекамунікацыйнай сетцы "Інтэрнэт", інфармацыі аб адсутнасці ў Банка Расіі адпаведнай ведамасці банкаўскага кантролю новы банк КК павінен адмовіць рэзідэнту ў прыняцці на абслугоўванне такога кантракта (крэдытнага дагавора) і праінфармаваць аб гэтым рэзідэнта. Указаныя ў гэтым пункце дзеяння новы банк КК павінен ажыццявіць не пазней наступнага працоўнага дня пасля дня атрымання новым банкам КК ад Банка Расіі інфармацыі аб адсутнасці ў Банка Расіі адпаведнай ведамасці банкаўскага кантролю ў парадку, устаноўленым новым банкам КК.

У гэтым выпадку рэзідэнт мае права звярнуцца ў Банк Расіі ў адвольнай форме з абавязковым указаннем унікальнага нумара кантракта (крэдытнага дагавора), нумара і даты (пры наяўнасці) кантракта (крэдытнага дагавора) і ІНАЎ рэзідэнта.

Кіраўнік 12. Улік аперацый па кантрактах (крэдытных дагаворах), пастаўленых на ўлік ва ўпаўнаважаным банку, у выпадку іх пераводу на абслугоўванне ў іншы ўпаўнаважаны банк

12.1. У выпадку зняцця з уліку кантракта (крэдытнага дагавора) рэзідэнтам у банку КК (далей - папярэдні банк КК) па падставах, указаных у падпункце 6.1.1 пункта 6.1 сапраўднай Інструкцыі, такі кантракт (крэдытны дагавор) павінен быць пераведзены на абслугоўванне рэзідэнтам у новы банк КК у парадку, устаноўленым гэтай главай (далей - перавод кантракта (крэдытнага дагавора) у новы банк КК), у тэрмін не пазней за трыццаць рабочых дзён пасля даты зняцця з уліку кантракта (крэдытнага дагавора) у папярэднім банку КК, за выключэннем выпадку, указанага ў пункце 12.2 сапраўднай Інструкцыі.

Для пераводу кантракта (крэдытнага дагавора) у новы банк КК рэзідэнт павінен прадставіць у новы банк КК:

інфармацыю аб унікальным нумары кантракта (крэдытнага дагавора), даце пастаноўкі на ўлік кантракта (крэдытнага дагавора), даце зняцця з уліку кантракта (крэдытнага дагавора) у папярэднім банку КК і рэгістрацыйным нумары папярэдняга банка КК, які вызначаецца ў адпаведнасці з падпунктам 1.1.2 пункта 1 заўваг да ведамасці банкаўскага кантролю па кантракце дадатку 4 і падпунктам 1.1.2 пункта 1 заўваг да ведамасці банкаўскага кантролю па крэдытнай дамове дадатку 5 да гэтай Інструкцыі; - абзац у рэдакцыі ўказання Банка Расіі № 4855-У ад 05.07.2018

кантракт (крэдытны дагавор) або выпіску з такога кантракта (крэдытнага дагавора), якія змяшчаюць інфармацыю, неабходную ўпаўнаважанаму банку для прыняцця на абслугоўванне кантракта (крэдытнага дагавора), указаную ў дадатку 4 і 5 да гэтай Інструкцыі, і ажыццяўлення валютнага кантролю за выкананнем рэзідэнтам патрабаванняў артыкула 19 Федэральнага закона "Аб валютным рэгуляванні і валютным кантролі".

12.2. У выпадку, калі ў перыяд паміж датай зняцця з уліку кантракту (крэдытнай дамовы) у папярэднім банку КК і датай прыняцця яго на абслугоўванне новым банкам КК па такім кантракце (крэдытнай дамове) адбываецца залічэнне (спісанне) грашовых сродкаў на рахунак (з рахунку) рэзідэнта ў упаўнаважаным банку, рэзідэнт павінен звярнуцца для прыняцця на абслугоўванне кантракта (крэдытнага дагавора) у гэты ўпаўнаважаны банк не пазней за тэрміны, указаныя ў падпунктах 5.7.1 і 5.7.2 пункта 5.7 дадзенай Інструкцыі.

12.3. У выпадку, калі ў перыяд паміж датай зняцця з уліку кантракта (крэдытнага дагавора) у папярэднім банку КК і датай яго прыняцця на абслугоўванне новым банкам КК надыходзіць тэрмін прадстаўлення даведкі аб пацвярджальных дакументах і (або) дакументаў і інфармацыі, указаных у главе 10 дадзенай Інструкцыі, рэзідэнт павінен прадставіць у новы банк КК даведку аб пацвярджальных дакументах, якія пацвярджаюць дакументы, указаныя ў главе 8 гэтай Інструкцыі, і (або) дакументы і інфармацыю, указаныя ў главе 10 гэтай Інструкцыі, не пазней за пятнаццаць рабочых дзён пасля даты прыняцця на абслугоўванне новым банкам КК кантракта (крэдытнага дагавора).

12.4. У выпадку, калі ў перыяд паміж датай зняцця з уліку кантракту (крэдытнай дамовы) у папярэднім банку КК і датай яго прыняцця на абслугоўванне новым банкам КК па кантракце (крэдытнай дамове) адбываецца залічэнне грашовых сродкаў на рахунак рэзідэнта ў папярэднім банку КК, рэзідэнт павінен прадставіць у папярэдні банк КК дакументы, звязаныя з правядзеннем аперацый, і інфармацыю аб унікальным нумары кантракта (крэдытнага дагавора), неабходныя для мэт адлюстравання інфармацыі аб названай аперацыі папярэднім банкам КК у даных па аперацыях, у парадку, устаноўленым кіраўніком 2 гэтай Інструкцыі. У гэтым выпадку папярэдні банк КК не пазней за два працоўныя дні пасля даты прадстаўлення пералічаных у гэтым абзацы дакументаў і інфармацыі, павінен перадаць указанаму рэзідэнту ў парадку, вызначаным папярэднім банкам КК, звесткі ўпаўнаважанага банка аб праведзенай аперацыі з указаннем унікальнага нумара кантракта (крэдытнага дагавора) па такой аперацыі.

Рэзідэнт павінен прадставіць у новы банк КК указаныя ў абзацы першым гэтага пункта звесткі ўпаўнаважанага банка аб праведзенай аперацыі з указаннем унікальнага нумара кантракта (крэдытнага дагавора) па названай аперацыі не пазней за пятнаццаць рабочых дзён пасля даты прыняцця на абслугоўванне новым банкам КК кантракта (крэдытнага дагавора) для адлюстравання новым банкам КК такой аперацыі ў раздзеле II ведамасці банкаўскага кантролю ў парадку, устаноўленым кіраўніком 9 сапраўднай Інструкцыі.

12.5. Новы банк КК не пазней за наступны рабочы дзень пасля дня прадстаўлення рэзідэнтам інфармацыі аб унікальным нумары кантракта (крэдытнага дагавора), даце пастаноўкі на ўлік кантракта (крэдытнага дагавора), даце зняцця з уліку кантракта (крэдытнага дагавора) у папярэднім банку КК і рэгістрацыйным нумары папярэдняга банка КК, які вызначаецца ў адпаведнасці з падпунктам 1.1.2 пункта 1 заўваг да ведамасці банкаўскага кантролю па кантракце дадатку 4 і падпунктам 1.1.2 пункта 1 заўваг да ведамасці банкаўскага кантролю па крэдытнай дамове дадатку 5 да гэтай Інструкцыі, павінен запытаць у Банку Расіі ў электронным выглядзе. у адпаведнасці з правіламі складання і прадстаўлення названай у гэтым пункце інфармацыі ў электронным выглядзе, размешчанымі на афіцыйным сайце Банка Расіі ў інфармацыйна-тэлекамунікацыйнай сетцы "Інтэрнэт", ведамасць банкаўскага кантролю, якая адпавядае унікальнаму нумару кантракта (крэдытнага дагавора), прадстаўленага рэзідэнтам у новы банк КК . - пункт у рэдакцыі ўказанні Банка Расіі № 4855-У ад 05.07.2018

12.6. Пры атрыманні новым банкам КК ад Банка Расіі ведамасці банкаўскага кантролю па кантракце (крэдытнай дамове) новы банк КК у парадку, устаноўленым кіраўніком 9 гэтай Інструкцыі, з выкарыстаннем праграмна-тэхнічных сродкаў прымае названую ведамасць банкаўскага кантролю, не пазней за два працоўныя дні пасля даты яе атрымання. ад Банка Расіі ўносіць інфармацыю, прадугледжаную прыкладаннямі 4 і 5 да сапраўднай Інструкцыі ў пункт 4 раздзела I ведамасці банкаўскага кантролю, захоўвае унікальны нумар, прысвоены кантракту (крэдытнай дамове) папярэднім банкам КК. Далейшае вядзенне прынятай ведамасці банкаўскага кантролю ажыццяўляецца новым банкам КК у электронным выглядзе ў парадку, устаноўленым главой 9 сапраўднай Інструкцыі.

12.7. Кантракт (крэдытны дагавор) лічыцца прынятым на абслугоўванне новым банкам КК з даты, указанай у пункце 4 раздзела I ведамасці банкаўскага кантролю, аб чым новы банк КК ва ўстаноўленым ім парадку павінен праінфармаваць рэзідэнта.

12.8. У выпадку атрымання новым банкам КК ад Банка Расіі ў электронным выглядзе ў адпаведнасці з правіламі складання і прадстаўлення названай у гэтым пункце інфармацыі ў электронным выглядзе, размешчанымі на афіцыйным сайце Банка Расіі ў інфармацыйна-тэлекамунікацыйнай сетцы "Інтэрнэт", інфармацыі аб адсутнасці ў Банка Расіі адпаведнай ведамасці банкаўскага кантролю новы банк КК павінен адмовіць рэзідэнту ў прыняцці на абслугоўванне такога кантракта (крэдытнага дагавора) і праінфармаваць аб гэтым рэзідэнта. Указаныя ў гэтым пункце дзеяння новы банк КК павінен ажыццявіць не пазней наступнага працоўнага дня пасля дня атрымання новым банкам КК ад Банка Расіі інфармацыі аб адсутнасці ў Банка Расіі адпаведнай ведамасці банкаўскага кантролю ў парадку, устаноўленым новым банкам КК.

У выпадку, указаным у гэтым пункце, рэзідэнт мае права звярнуцца ў Банк Расіі ў адвольнай форме з абавязковым указаннем унікальнага нумара кантракта (крэдытнага дагавора), нумара і даты (пры наяўнасці) кантракта (крэдытнага дагавора) і ІНАЎ рэзідэнта.

Кіраўнік 13. Улік аперацый па кантрактах (крэдытных дагаворах), пастаўленых на ўлік у банку КК, у выпадку рэарганізацыі банка КК або закрыцця філіяла банка КК

13.1. Сапраўдная глава распаўсюджваецца на выпадкі пераводу кантракта (крэдытнага дагавора) з рэарганізуемага банка КК на ўлік у зноў створаны ў выніку рэарганізацыі банк КК або ў дапаўняльны ўпаўнаважаны банк (далей - банк-правапераемнік), а таксама на выпадкі пераводу кантракта (крэдытнага дагавора) з закрываемага філіяла банка КК (у тым ліку ў выпадку змянення яго статусу) на ўлік у іншае падраздзяленне ўпаўнаважанага банка (галаўны офіс або іншы філіял) (далей - банк-правапераемнік), у выніку якіх змяняюцца звесткі аб упаўнаважаным банку (філіяле ўпаўнаважанага банка), указаныя у раздзеле I ведамасці банкаўскага кантролю.

13.2. Рэарганізуемы банк КК або філіял банка КК, які зачыняецца, які з'яўляецца банкам КК, павінен перадаць у банк-правапераемнік ва ўзгодненыя з ім парадку і тэрміны, але не пазней за дзесяць рабочых дзён пасля даты ўнясення ў Кнігу дзяржаўнай рэгістрацыі крэдытных арганізацый звестак аб дзяржаўнай рэгістрацыі банка-правапераемніка або аб закрыцці філіяла ўпаўнаважанага банка, які з'яўляецца банкам КК (далей - дата ўнясення звестак у КДРКА):

якія знаходзяцца ў банка КК незакрытыя ведамасці банкаўскага кантролю па прынятых на ўлік кантрактах (крэдытных дагаворах) у адпаведнасці з правіламі складання і прадстаўлення названай у гэтым пункце інфармацыі ў электронным выглядзе, размешчанымі на афіцыйным сайце Банка Расіі ў інфармацыйна-тэлекамунікацыйнай сетцы "Інтэрнэт";

дасье валютнага кантролю па ўсіх кантрактах (крэдытных дагаворах), прынятых на ўлік банкам КК, якія падлягаюць на дату ўнясення звестак у КДРКА захоўванню (у тым ліку па знятым з уліку кантрактах (крэдытных дагаворах) на дату ўнясення звестак у КДРКА, тэрмін захоўвання якіх не скончыўся ).

13.3. Не пазней за дзесяць рабочых дзён пасля даты перадачы дакументаў у адпаведнасці з пунктам 13.2 гэтай Інструкцыі банк-правапераемнік уносіць у пункт 4 раздзела I перададзеных яму ведамасцей банкаўскага кантролю звесткі ў адпаведнасці з парадкам, устаноўленым у дадатках 4 і 5 да гэтай Інструкцыі. Усе астатнія дадзеныя, указаныя ў ведамасці банкаўскага кантролю, у тым ліку ўнікальны нумар кантракту (крэдытнага дагавора), не змяняюцца.

Кантракт (крэдытны дагавор) лічыцца прынятым на абслугоўванне банкам-правапераемнікам з даты ўнясення адпаведных звестак у пункт 4 раздзела I ведамасці банкаўскага кантролю.

13.4. Не пазней за два працоўныя дні пасля даты ўнясення адпаведных звестак у пункт 4 раздзела I ведамасці банкаўскага кантролю банк-правапераемнік ва ўстаноўленым ім парадку павінен праінфармаваць рэзідэнта аб тым, што ён з'яўляецца яго банкам КК.

13.5. У выпадку рэарганізацыі банка КК у форме пераўтварэння ўнясенне змяненняў у пункт 4 раздзела I ведамасцей банкаўскага кантролю, якія вядуцца па прынятых на абслугоўванне кантрактах (крэдытных дагаворах), ажыццяўляецца ў адпаведнасці з пунктам 7.10 гэтай Інструкцыі.

Кіраўнік 14. Улік банкам КК аперацый, якія ажыццяўляюцца з выкарыстаннем акрэдытыўнай формы разлікаў па кантрактах, пастаўленых на ўлік ва ўпаўнаважаным банку

14.1. Пры спісанні для разлікаў з выкарыстаннем акрэдытыўнай формы разлікаў (далей - акрэдытыў) замежнай валюты або валюты Расійскай Федэрацыі з рахунку рэзідэнта ў банку КК, які адкрывае акрэдытыў на карысць нерэзідэнта, банк КК павінен самастойна сфарміраваць у адпаведнасці з кіраўніком 3 дадзенай Інструкцыі дадзеныя па аперацыях з кодам віду аперацыі 80120, указаным у дадатку 1 да гэтай Інструкцыі. У гэтым выпадку рэзідэнт не павінен прадстаўляць у банк КК дакументы, звязаныя з правядзеннем аперацый, разліковы дакумент па аперацыі і інфармацыю аб унікальным нумары кантракта, патрабаванні аб прадстаўленні якіх устаноўлены кіраўніком 2 гэтай Інструкцыі.

14.2. Пасля перадачы рэзідэнту дакументаў, якія пацвярджаюць перавод грашовых сродкаў на карысць нерэзідэнта пры выкананні акрэдытыва, рэзідэнт у тэрмін не пазней за пятнаццаць працоўных дзён пасля апошняга дня месяца, у якім быў выкананы плацеж па акрэдытыву, павінен прадставіць у банк КК, за выключэннем выпадку, устаноўленага абзацам другім гэтага пункта, названыя дакументы, а таксама інфармацыю аб унікальным нумары кантракта, па якім ажыццяўляюцца аперацыі. Банк КК павінен адлюстраваць у раздзеле II ведамасці банкаўскага кантролю звесткі аб выкананні акрэдытыва з кодам віду аперацыі, зыходзячы з віду кантракта, па якім выконваецца акрэдытыў.

У выпадку, калі банк КК валодае ўсёй інфармацыяй і дакументамі аб выкананні акрэдытыва для адлюстравання звестак аб выкананні акрэдытыва ў раздзеле II ведамасці банкаўскага кантролю, банк КК самастойна ўносіць звесткі аб выкананні акрэдытыва ў раздзел II ведамасці банкаўскага кантролю, зыходзячы з наяўных у яго дакументаў і інфармацыі ў сувязі з правядзеннем аперацый рэзідэнта.

14.3. Пры спісанні па акрэдытыву валюты Расійскай Федэрацыі з рахунку нерэзідэнта, адкрытага ва ўпаўнаважаным банку, які адкрывае акрэдытыў на карысць рэзідэнта, упаўнаважаны банк у адпаведнасці з кіраўніком 3 гэтай Інструкцыі павінен сфарміраваць дадзеныя па аперацыях з кодам віду аперацыі 80020, указаным у дадатку І на , без прадстаўлення нерэзідэнтам разліковага дакумента па аперацыі, указанага ў главе 1 дадзенай Інструкцыі.

14.4. Пры залічэнні замежнай валюты або валюты Расійскай Федэрацыі пры выкананні акрэдытыва, адкрытага нерэзідэнтам на карысць рэзідэнта, на рахунак рэзідэнта, адкрыты ў банку КК, рэзідэнт павінен прадставіць у банк КК дакументы, звязаныя з правядзеннем аперацый, а таксама інфармацыю аб унікальным нумары кантракта, па якім ажыццяўляюцца аперацыі, у тэрмін не пазней за пятнаццаць рабочых дзён пасля даты залічэння на рахунак рэзідэнта замежнай валюты або валюты Расійскай Федэрацыі.

Інфармацыя аб указаных у гэтым пункце аперацыях павінна быць адлюстравана банкам КК у даных па аперацыях у адпаведнасці з главой 3 гэтай Інструкцыі і ў ведамасці банкаўскага кантролю ў адпаведнасці з кіраўніком 9 гэтай Інструкцыі.

14.5. Пры залічэнні замежнай валюты або валюты Расійскай Федэрацыі на рахунак рэзідэнта, адкрыты ў банку КК, ад упаўнаважанага банка, які з'яўляецца банкам, які адкрыў акрэдытыў нерэзідэнту, або выконваючым банкам па такім акрэдытыву, пры выкананні акрэдытыва на карысць рэзідэнта, у выпадку, калі ў выніку такога залічэння грашоў сродкаў поўнасцю выкананы абавязацельствы нерэзідэнта па кантракту, рэзідэнт здымае яго з уліку па падставе, указанай у падпункце 6.1.2 пункта 6.1 гэтай Інструкцыі ў парадку, устаноўленым кіраўніком 6 гэтай Інструкцыі.

14.6. У выпадку, калі разлікі па акрэдытыву або пры выкананні акрэдытыва, адкрытага рэзідэнтам на карысць нерэзідэнта, ажыццяўляюцца праз рахунак рэзідэнта, адкрыты ва ўпаўнаважаным банку, выдатным ад банка КК, рэзідэнт павінен прадставіць у такі ўпаўнаважаны банк інфармацыю аб унікальным нумары кантракта. Указаны ўпаўнаважаны банк не пазней за два рабочыя днi пасля даты правядзення адпаведных разлікаў па акрэдытыву або выканання акрэдытыва павінен накіраваць рэзідэнту ў парадку, вызначаным упаўнаважаным банкам, звесткі ўпаўнаважанага банка аб праведзенай аперацыі з указаннем унікальнага нумара кантракта па аперацыі. Рэзідэнт у тэрмін не пазней за пятнаццаць рабочых дзён пасля апошняга дня месяца, у якім былі праведзены разлікі або выкананы плацеж па акрэдытыву, павінен прадставіць у банк КК звесткі ўпаўнаважанага банка аб праведзенай аперацыі з указаннем унікальнага нумара кантракта па названай аперацыі для адлюстравання банкам КК выканання па акрэдытыву у раздзеле II ведамасці банкаўскага кантролю. - пункт у рэдакцыі ўказанні Банка Расіі № 4855-У ад 05.07.2018

Раздзел ІІІ. Узаемадзеянне рэзідэнтаў (нерэзідэнтаў) з упаўнаважанымі банкамі пры прадстаўленні дакументаў і інфармацыі. Ажыццяўленне ўпаўнаважанымі банкамі праверкі прадстаўленых рэзідэнтамі (нерэзідэнтамі) дакументаў і інфармацыі. Дасье валютнага кантролю

Кіраўнік 15. Узаемадзеянне рэзідэнтаў (нерэзідэнтаў) з упаўнаважанымі банкамі пры прадстаўленні дакументаў і інфармацыі

15.1. Спосаб узаемадзеяння рэзідэнтаў (нерэзідэнтаў) з упаўнаважанымі банкамі пры прадстаўленні дакументаў і інфармацыі, патрабаванне аб прадстаўленні якіх устаноўлена гэтай Інструкцыяй, вызначаецца па ўзгадненню ўпаўнаважанага банка з рэзідэнтам, з нерэзідэнтам.

15.2. Дакументы, патрабаванне аб прадстаўленні якіх устаноўлена гэтай Інструкцыяй, прадстаўляюцца рэзідэнтам ва ўпаўнаважаны банк у арыгінале або ў форме належным чынам заверанай копіі.

Парадак афармлення (запэўнення) копій дакументаў вызначаецца па ўзгадненні ўпаўнаважанага банка з рэзідэнтам.

15.3. Дакументы і інфармацыя, звязаныя з правядзеннем аперацый, а таксама іншыя дакументы і інфармацыя, патрабаванне аб прадстаўленні якіх устаноўлены дадзенай Інструкцыяй, прадстаўляюцца рэзідэнтам (нерэзідэнтам) ва ўпаўнаважаны банк у электронным выглядзе і (або) на папяровым носьбіце ў парадку, узгодненым упаўнаважаным банкам з рэзідэнтам (нерэзідэнтам).

15.4. Дакументы, указаныя ў гэтай Інструкцыі, падпісваюцца адказнай асобай і завяраюцца на папяровым носьбіце адбіткам друку (штампа) упаўнаважанага банка, якая выкарыстоўваецца для мэт валютнага кантролю (далей - пячатка ўпаўнаважанага банка).

Адказная асоба і пячатка ўпаўнаважанага банка зацвярджаюцца распарадчым актам упаўнаважанага банка.

15.5. Пры абмене дакументамі і інфармацыяй на папяровым носьбіце дакументы, якія афармляюцца ў адпаведнасці з гэтай Інструкцыяй фізічнай асобай - рэзідэнтам, які з'яўляецца індывідуальным прадпрымальнікам, або фізічнай асобай, якая займаецца ва ўстаноўленым заканадаўствам Расійскай Федэрацыі парадку прыватнай практыкай, падпісваюцца гэтым фізічным асобай або яго прадстаўніком і завяраюцца. такой фізічнай асобы - рэзідэнта (пры яе наяўнасці), узор якой прастаўлены ў картцы з узорамі подпісаў і адбітку друку, указанай у Інструкцыі Банка Расіі ад 30 мая 2014 года № 153-І "Аб адкрыцці і закрыцці банкаўскіх рахункаў, рахункаў па ўкладах (дэпазітах) ), дэпазітных рахункаў", зарэгістраванай Міністэрствам юстыцыі Расійскай Федэрацыі 19.06.2014 года № 32813, 14 лютага 2017 года № 45638 (далей - картка з узорамі подпісаў і адбітку друку).

15.6. Пры абмене дакументамі і інфармацыяй на папяровым носьбіце дакументы, якія афармляюцца ў адпаведнасці з гэтай Інструкцыяй юрыдычнай асобай - рэзідэнтам, падпісваюцца асобай (асобамі), надзеленай (надзеленымі) правам подпісу, заяўленай у картцы з узорамі подпісаў і адбітку пячаткі, і завяраюцца адбіткам пячаткі юрыдычнай асобы. (пры яе наяўнасці), узор якой прастаўлены ў картцы з узорамі подпісаў і адбітку пячаткі гэтай юрыдычнай асобы.

Дакументы, якія афармляюцца ў адпаведнасці з гэтай Інструкцыяй юрыдычнай асобай - рэзідэнтам, могуць быць падпісаны супрацоўнікам юрыдычнай асобы - рэзідэнта, у выпадку яе надзялення правам падпісання названых дакументаў на падставе распарадчага акта, даверанасці, якая выдаецца ў парадку, устаноўленым заканадаўствам Расійскай Федэрацыі.

15.7. Дакументы, якія накіроўваюцца рэзідэнтам ва ўпаўнаважаны банк у электронным выглядзе, падпісваюцца электронным подпісам рэзідэнта.

15.8. Датай прадстаўлення рэзідэнтам ва ўпаўнаважаны банк дакументаў і інфармацыі, якія ўказаны ў гэтай Інструкцыі, лічыцца дата іх атрымання ўпаўнаважаным банкам, зафіксаваная ў адпаведнасці з парадкам упаўнаважанага банка аб рэгістрацыі (прыёме) паступаючых (уваходных) дакументаў, уключаючы дакументы ў электронным выглядзе.

15.9. Дакументы, якія накіроўваюцца ўпаўнаважаным банкам рэзідэнту ў адпаведнасці з дадзенай Інструкцыяй, павінны мець:

на папяровым носьбіце на кожнай старонцы - подпіс адказнай асобы і пячатку ўпаўнаважанага банка;

у электронным выглядзе - электронны подпіс адказнай асобы або электронны подпіс упаўнаважанага банка. - абзац у рэдакцыі ўказання Банка Расіі № 4855-У ад 05.07.2018

15.10. У выпадку абмену паміж упаўнаважаным банкам і рэзідэнтам у электронным выглядзе дакументамі і інфармацыяй, патрабаванне аб прадстаўленні якіх прадугледжана гэтай Інструкцыяй, парадак такога абмену, устанаўленне працэдуры прызнання аналага ўласнаручнага подпісу, у тым ліку электроннага подпісу адпраўніка (электронны подпіс), вызначэнне спосабаў перадачы і рэгламентаў. прыёму (перадачы), ажыццяўленне кантролю цэласнасці і паўнаты электроннага паведамлення, адказнасць за дакладнасць інфармацыі, а таксама сапраўднасць электроннага подпісу, накіраванне электроннага паведамлення аб прыняцці (непрыняцці) з інфармацыяй аб адпраўніку і аб атрымальніку электроннага паведамлення, дата яго адпраўлення і дата яго прыняцця ( непрыняцця), прычыны адмовы ў прыняцці вызначаюцца ўпаўнаважаным банкам па ўзгадненні з рэзідэнтам.

15.11/XNUMX. Пры абмене дакументамі і інфармацыяй у электронным выглядзе могуць перадавацца як дакументы, сфарміраваныя ў электронным выглядзе, так і атрыманыя з выкарыстаннем сканіруючых устройстваў выявы дакументаў, аформленых першапачаткова на папяровым носьбіце.

15.12/XNUMX. Пры абмене дакументамі і інфармацыяй у электронным выглядзе паміж упаўнаважаным банкам і рэзідэнтам павінны забяспечвацца парадак і спосабы аховы пры перадачы ад несанкцыянаванага доступу трэціх асоб.

15.13. Патрабаванні гэтай главы распаўсюджваюцца на прадстаўленне дакументаў і (або) інфармацыі фізічнымі асобамі - рэзідэнтамі ўпаўнаважаным банкам у выпадках, указаных у пункце 2.26 дадзенай Інструкцыі. - пункт уключаны дадаткова, гл. ўказанне Банка Расіі № 4855-У ад 05.07.2018

Кіраўнік 16. Ажыццяўленне ўпаўнаважанымі банкамі праверкі прадстаўленых дакументаў і інфармацыі

16.1. Пры прадстаўленні рэзідэнтам, фізічнай асобай - рэзідэнтам, нерэзідэнтам ва ўпаўнаважаны банк дакументаў і інфармацыі, патрабаванне аб прадстаўленні якіх устаноўлена гэтай Інструкцыяй, упаўнаважаны банк павінен ажыццявіць наступную праверку, за выключэннем выпадку, устаноўленага пунктам 16.6/4855 дадзенай Інструкцыі. - абзац у рэдакцыі ўказання Банка Расіі № 05.07.2018-У ад XNUMX

16.1.1. Наяўнасці інфармацыі аб кодзе віду аперацыі, у тым ліку ў разліковым дакуменце па аперацыі рэзідэнта (нерэзідэнта), наяўнасці інфармацыі аб унікальным нумары кантракта (крэдытнага дагавора), наяўнасці інфармацыі аб чаканых тэрмінах рэпатрыяцыі замежнай валюты і (або) валюты Расійскай Федэрацыі ў дакументах і інфармацыі , якія прадстаўляюцца рэзідэнтам, фізічнай асобай - рэзідэнтам ва ўпаўнаважаны банк у выпадках, устаноўленых гэтай Інструкцыяй, праверку чаканых тэрмінаў рэпатрыяцыі замежнай валюты і (або) валюты Расійскай Федэрацыі ў частцы іх неперавышэння даты завяршэння выканання абавязацельстваў па дагавору, указанай у графе 6 пункта 3 раздзела I ведамасці банкаўскага кантролю па кантракце (графе 6 падпункта 3.1 пункта 3 раздзела I ведамасці банкаўскага кантролю па крэдытнай дамове). – Падпункт у рэдакцыі ўказання Банка Расіі № 4855-У ад 05.07.2018

16.1.2. Адпаведнасці кода віду аперацыі, прадстаўленага рэзідэнтам ва ўпаўнаважаны банк або названага ў разліковым дакуменце па аперацыі, інфармацыі, якая змяшчаецца ў прадстаўленых рэзідэнтам інфармацыі і дакументах, звязаных з правядзеннем аперацый.

16.1.3. Адпаведнасці інфармацыі (уключаючы код віду пацвярджальнага дакумента), указанай рэзідэнтам у даведцы аб пацвярджальных дакументах, звесткам, якія змяшчаюцца ў прадстаўленых рэзідэнтам пацвярджальных дакументах, за выключэннем інфармацыі аб чаканых тэрмінах рэпатрыяцыі замежнай валюты і (або) валюты Расійскай Федэрацыі.

16.1.4. Дастатковасці дакументаў і інфармацыі, у тым ліку прадстаўленых рэзідэнтам для пастаноўкі на ўлік (прыняцці на абслугоўванне) кантракта (крэдытнага дагавора), у адпаведнасці з патрабаваннямі раздзела II гэтай Інструкцыі, а таксама наяўнасці ў кантракце (крэдытнай дамове) інфармацыі, неабходнай упаўнаважанаму банку для ажыццяўлення валютнага кантролю, у тым ліку за выкананнем патрабаванняў артыкула 19 Федэральнага закона "Аб валютным рэгуляванні і валютным кантролі. – Падпункт у рэдакцыі ўказанні Банка Расіі № 4855-У ад 05.07.2018

16.1.5. Захаванне ўстаноўленага дадзенай Інструкцыяй парадку запаўнення, прадстаўлення рэзідэнтам, фізічнай асобай - рэзідэнтам адпаведных дакументаў і інфармацыі, патрабаванне аб прадстаўленні якіх устаноўлена сапраўднай Інструкцыяй. – Падпункт у рэдакцыі ўказання Банка Расіі № 4855-У ад 05.07.2018

16.2. Праверка ажыццяўляецца ўпаўнаважаным банкам у наступныя тэрмiны.

16.2.1. Пры спісанні з рахунку або залічэнні на рахунак грашовых сродкаў - у тэрмін не пазней за працоўны дзень пасля даты прадстаўлення адпаведных дакументаў і інфармацыі, патрабаванне аб прадстаўленні якіх устаноўлена сапраўднай Інструкцыяй.

16.2.2. Пры прадстаўленні рэзідэнтам даведкі аб пацвярджальных дакументах - у тэрмін не пазней за тры працоўныя дні пасля даты яе прадстаўлення ва ўпаўнаважаны банк, а ў дачыненні да даведкі аб пацвярджальных дакументах, указанай у пункце 8.8 гэтай Інструкцыі, - у тэрмін не пазней за дзесяць працоўных дзён пасля даты яе прадстаўлення ва ўпаўнаважаны банк.

16.2.3. У выпадках, якія не ўказаны ў падпунктах 16.2.1 і 16.2.2 гэтага пункта, - у іншыя тэрміны, устаноўленыя дадзенай Інструкцыяй.

16.3. Пры станоўчым выніку праверкі, указанай у пункце 16.1 гэтай Інструкцыі, упаўнаважаны банк у тэрміны, устаноўленыя для праверкі, павінен прыняць прадстаўленыя рэзідэнтам, фізічнай асобай - рэзідэнтам дакументы і інфармацыю. - абзац у рэдакцыі ўказання Банка Расіі № 4855-У ад 05.07.2018

Прынятая ўпаўнаважаным банкам даведка аб пацвярджаючых дакументах павінна быць накіравана рэзідэнту ў тэрмін, узгоднены з рэзідэнтам, з указаннем у ёй даты яе прыняцця ўпаўнаважаным банкам.

16.4. Дакументы і інфармацыя, патрабаванне аб прадстаўленні якіх устаноўлена гэтай Інструкцыяй, прынятыя ўпаўнаважаным банкам па выніках праверкі, павінны быць змешчаны ўпаўнаважаным банкам у дасье валютнага кантролю ў адпаведнасці з кіраўніком 17 гэтай Інструкцыі.

16.5. Пры адмоўным выніку праверкі, указанай у пункце 16.1 гэтай Інструкцыі, упаўнаважаны банк не пазней за тэрміны, устаноўленыя для праверкі, павінен вярнуць прадстаўленыя рэзідэнтам, фізічнай асобай - рэзідэнтам дакументы і інфармацыю з указаннем даты і прычыны адмовы ў іх прыняцці. - абзац у рэдакцыі ўказання Банка Расіі № 4855-У ад 05.07.2018

У выпадку адмовы ўпаўнаважанага банка ў прыняцці прадстаўленых рэзідэнтам, фізічнай асобай - рэзідэнтам дакументаў і інфармацыі рэзідэнт, фізічная асоба - рэзідэнт павінны ўстараніць заўвагі ўпаўнаважанага банка. - абзац у рэдакцыі ўказання Банка Расіі № 4855-У ад 05.07.2018

Упаўнаважаны банк у выпадку наяўнасці ў яго інфармацыі, якая дазваляе самастойна адлюстраваць аперацыю, якая праводзіцца нерэзідэнтам, у дадзеных па аперацыях у адпаведнасці з дадаткам 2 да гэтай Інструкцыі, мае права не адмаўляць у прыняцці разліковага дакумента па аперацыі і не вяртаць нерэзідэнту разліковы дакумент па аперацыі ў выпадку адсутнасці ў ім. кода віду аперацыі або ўказання нерэзідэнтам кода віду аперацыі, які адсутнічае ў дадатку 1 да гэтай Інструкцыі або не адпавядае прызначэнню (у тым ліку накіраванню) плацяжу і звесткам, якія ёсць у распараджэнні ўпаўнаважанага банка. - абзац уключаны дадаткова, гл. указанне Банка Расіі № 4855-У ад 05.07.2018

16.6. У выпадку запаўнення даведкі аб пацвярджальных дакументах, разліковага дакумента па аперацыі ўпаўнаважаным банкам самастойна ў адпаведнасці з пунктамі 2.19, 8.4 і 8.7 гэтай Інструкцыяй упаўнаважаны банк павінен праверыць наяўнасць поўнага камплекта дакументаў, неабходных для іх запаўнення.

Пры станоўчым выніку праверкі ўпаўнаважаны банк павінен запоўніць даведку аб пацвярджаючых дакументах, разліковы дакумент па аперацыі і накіраваць іх рэзідэнту ў тэрмін, узгоднены з рэзідэнтам.

У выпадку прадстаўлення рэзідэнтам няпоўнага камплекта дакументаў, неабходных для запаўнення ўпаўнаважаным банкам даведкі аб пацвярджальных дакументах, разліковага дакумента па аперацыі, упаўнаважаны банк адмаўляе рэзідэнту ў іх запаўненні і вяртае прадстаўленыя рэзідэнтам дакументы з указаннем даты і прычыны адмовы ў іх прыняцці ў згоду.

16.7. Патрабаванні дадзенай Інструкцыі аб прадстаўленні рэзідэнтам, фізічнай асобай - рэзідэнтам ва ўпаўнаважаны банк дакументаў і інфармацыі ва ўстаноўленыя сапраўднай Інструкцыяй тэрміны будуць выкананы рэзідэнтам у выпадку, калі яны прадстаўлены рэзідэнтам ва ўпаўнаважаны банк у тэрміны, устаноўленыя дадзенай Інструкцыяй, і прыняты ўпаўнаважаным банкам у тэрмін пунктам 16.2 сапраўднай Інструкцыі. - абзац у рэдакцыі ўказання Банка Расіі № 4855-У ад 05.07.2018

Кіраўнік 17. Дасье валютнага кантролю

17.1. Упаўнаважаны банк у парадку, устаноўленым унутранымі дакументамі, павінен забяспечыць вядзенне і захоўванне дакументаў па валютным кантролі (далей - дасье валютнага кантролю). У дасье валютнага кантролю змяшчаюцца наступныя дакументы (копіі дакументаў) і інфармацыя.

17.1.1. Дакументы, звязаныя з правядзеннем аперацый.

17.1.2. Кантракты (крэдытныя дамовы), ведамасці банкаўскага кантролю.

17.1.3. Заявы аб унясенні змяненняў у прыняты на ўлік кантракт (крэдытны дагавор), аб зняцці з уліку кантракта (крэдытнага дагавора).

17.1.4. Пацвярджаючыя дакументы, даведкі аб пацвярджаючых дакументах.

17.1.5. Іншыя дакументы і інфармацыя, якія прадстаўляюцца ў адпаведнасці з гэтай Інструкцыяй.

17.2. Вядзенне дасье валютнага кантролю вызначаецца ўпаўнаважаным банкам самастойна ва ўнутраных дакументах.

Упаўнаважаны банк, які з'яўляецца банкам КК, павінен змяшчаць у дасье валютнага кантролю даведкі аб пацвярджальных дакументах, прыняты на ўлік кантракт (крэдытны дагавор), уключаючы змяненні ў прыняты на ўлік кантракт (крэдытны дагавор), і забяспечваць захоўванне такіх дакументаў у электронным выглядзе.

17.3. Пры змяшчэнні дакументаў у дасье валютнага кантролю ў электронным выглядзе ўпаўнаважаны банк павінен забяспечыць іх наступнае пры неабходнасці ўзнаўленне на папяровым носьбіце з захаваннем цэласнасці ўсіх даных у тым выглядзе, у якім яны былі прадстаўлены ва ўпаўнаважаны банк.

17.4. У выпадку неабходнасці атрымання рэзідэнтам копій дакументаў, змешчаных у дасье валютнага кантролю, рэзідэнт мае права звярнуцца ва ўпаўнаважаны банк у парадку, устаноўленым упаўнаважаным банкам. Упаўнаважаны банк павінен выдаць з дасье валютнага кантролю копіі такіх дакументаў не пазней за два працоўныя дні пасля даты атрымання названага звароту рэзідэнта.

У выпадку выдачы рэзідэнту ведамасці банкаўскага кантролю на папяровым носьбіце адказная асоба павінна падпісаць і запэўніць пячаткай упаўнаважанага банка кожную старонку ведамасці банкаўскага кантролю. Упаўнаважаны банк мае права пранумараваць, збрашураваць ведамасць банкаўскага кантролю на папяровым носьбіце, праставіць подпіс адказнай асобы і заверыць пячаткай упаўнаважанага банка на апошняй старонцы ведамасці банкаўскага кантролю. У выпадку накіравання рэзідэнту ведамасці банкаўскага кантролю ў электронным выглядзе ўпаўнаважаны банк павінен падпісаць электронны дакумент, які змяшчае ведамасць банкаўскага кантролю, электронным подпісам адказнай асобы.

Раздзел IV. Пераходныя і заключныя становішчы

Кіраўнік 18. Пераходныя становішчы

18.1. Пашпарты здзелак па кантракце (крэдытнай дамове), якія на дату ўступлення ў сілу сапраўднай Інструкцыі не зачыненыя і знаходзяцца ў дасье валютнага кантролю, вядзенне якога прадугледжана кіраўніком 19 Інструкцыі Банка Расіі ад 4.06.2012/138/3.08.2012 № 25103-І "Аб парадку прадстаўлення рэзідэнтамі і нерэзідэнтамі упаўнаважаным банкам дакументаў і інфармацыі, звязаных з правядзеннем валютных аперацый, парадку афармлення пашпартоў здзелак, а таксама парадку ўліку ўпаўнаважанымі банкамі валютных аперацый і кантролю за іх правядзеннем", зарэгістраванай Міністэрствам юстыцыі Расійскай Федэрацыі 15.08.2013 года № 29394, 12.12.2014 года № 35153 , 1.07.2015 года № 37876, 24.12.2015 года № 40219, 15.06.2017 года № 47043, 138 года № XNUMX (далей - Інструкцыя Банка Расіі № XNUMX-і) і захоўваюцца ў дасье валютнага кантролю ў адпаведнасці з патрабаваннямі дадзенай Інструкцыі.

Нумар такога пашпарта здзелкі па кантракце (крэдытнай дамове) лічыцца унікальным нумарам кантракта (крэдытнага дагавора), прынятага на ўлік упаўнаважаным банкам. Далейшае абслугоўванне такога кантракта (крэдытнага дагавора) ва ўпаўнаважаным банку ажыццяўляецца ў адпаведнасці з патрабаваннямі дадзенай Інструкцыі.

У выпадку звароту рэзідэнта ва ўпаўнаважаны банк у мэтах атрымання пашпарта здзелкі, які захоўваецца ў дасье валютнага кантролю, упаўнаважаны банк павінен выдаць яму такі. пашпарт здзелкі у парадку, вызначаным упаўнаважаным банкам па ўзгадненню з рэзідэнтам.

18.2. Упаўнаважаны банк на дату ўступлення ў сілу гэтай Інструкцыі павінен прывесці ведамасць банкаўскага кантролю па пашпарце здзелкі, указаным у пункце 18.1 гэтай Інструкцыі, у адпаведнасць з патрабаваннямі гэтай Інструкцыі і прадоўжыць яе вядзенне ў парадку, устаноўленым гэтай Інструкцыяй.

18.3. У выпадку, калі на дату ўступлення ў сілу сапраўднай Інструкцыі ва ўпаўнаважаным банку на праверцы знаходзяцца дакументы і інфармацыя для афармлення (унясення змяненняў, закрыцця, прыняцця на абслугоўванне) пашпарты здзелкі, якія аформлены і прадстаўлены рэзідэнтам ва ўпаўнаважаны банк у адпаведнасці з патрабаваннямі Інструкцыі Банка Расіі № 138-І, упаўнаважаны банк павінен ажыццявіць дзеянні па пастаноўцы на ўлік кантракта (крэдытнага дагавора), унясенню змяненняў у ведамасць банкаўскага кантролю, зняццю з уліку кантракта (крэдытнага дагавора), прыняццю на абслугоўванне кантракта (крэдытнага дагавора) у адпаведнасці з патрабаваннямі дадзенай Інструкцыі, не ажыццяўляючы вяртанне названых у гэтым пункце дакументаў і інфармацыі рэзідэнту.

18.4. У выпадку, калі на дату ўступлення ў сілу дадзенай Інструкцыі ва ўпаўнаважаным банку на праверцы знаходзіцца запоўненая форма даведкі аб пацвярджальных дакументах з пацвярджальнымі дакументамі, якая аформлена і прадстаўлена рэзідэнтам ва ўпаўнаважаны банк у адпаведнасці з патрабаваннямі Інструкцыі Банка Расіі № 138-І, упаўнаважаны банк рэзідэнту даведку аб пацвярджальных дакументах і пацвярджаючыя дакументы. У гэтым выпадку ўпаўнаважаны банк павінен праверыць наяўнасць у даведцы аб пацвярджальных дакументах і пацвярджальных дакументах інфармацыі, дастатковай для прыняцця даведкі аб пацвярджальных дакументах і пацвярджальных дакументах у адпаведнасці з патрабаваннямі дадзенай Інструкцыі. Пры станоўчым выніку праверкі ўпаўнаважаны банк павінен прыняць даведку аб пацвярджаючых дакументах і пацвярджаючых дакументах у адпаведнасці з патрабаваннямі дадзенай Інструкцыі.

18.5. У выпадку, калі на дату ўступлення ў сілу сапраўднай Інструкцыі ва ўпаўнаважаным банку на праверцы знаходзіцца запоўненая форма даведкі аб валютных аперацыях і дакументы, звязаныя з правядзеннем валютных аперацый, якая аформлена і прадстаўлена рэзідэнтам ва ўпаўнаважаны банк у адпаведнасці з патрабаваннямі Інструкцыі Банка Расіі № 138-І. , упаўнаважаны банк павінен ажыццявіць дзеянні, прадугледжаныя дадзенай Інструкцыяй.

Кіраўнік 19. заключныя палажэнні

19.1. Дадзеная Інструкцыя падлягае афіцыйнаму апублікаванню і набывае моц з 1.03.2018 года. - Пункт 19.1/4629 прыводзіцца ў рэдакцыі ўказанні Банка Расіі № 29.11.2017-У ад XNUMX/XNUMX/XNUMX

19.2. Цэнтральны банк Расійскай Федэрацыі на дзень уступлення ў сілу сапраўднай Інструкцыі размяшчае на афіцыйным сайце Банка Расіі ў інфармацыйна-тэлекамунікацыйнай сетцы "Інтэрнэт" правілы складання і прадстаўлення ў электронным выглядзе інфармацыі, прадугледжанай сапраўднай Інструкцыяй.

Змены ў названыя правілы складання і прадстаўлення ў электронным выглядзе інфармацыі, прадугледжанай дадзенай Інструкцыяй, размяшчаюцца на афіцыйным сайце Банка Расіі ў інфармацыйна-тэлекамунікацыйнай сеткі "Інтэрнэт" і прымяняюцца па заканчэнні трыццаці каляндарных дзён пасля дня іх размяшчэння.

19.3. З дня ўступлення ў сілу гэтай Інструкцыі прызнаць страціўшымі сілу:

Інструкцыю Банка Расіі ад 4.06.2012/138/3.08.2012 № 25103-І "Аб парадку прадстаўлення рэзідэнтамі і нерэзідэнтамі ўпаўнаважаным банкам дакументаў і інфармацыі, звязаных з правядзеннем валютных аперацый, парадку афармлення пашпартоў здзелак, а таксама парадку ўліку ўпаўнаважанымі банкамі валютных аперацый і кантролю за іх правядзеннем" , зарэгістраваную Міністэрствам юстыцыі Расійскай Федэрацыі XNUMX года № XNUMX;

Указанне Банка Расіі ад 14.06.2013 года № 3016-У "Аб унясенні змяненняў у Інструкцыю Банка Расіі ад 04.06.2012 года № 138-І "Аб парадку прадстаўлення рэзідэнтамі і нерэзідэнтамі ўпаўнаважаным банкам дакументаў і інфармацыі, звязаных з правядзеннем валютных аперацый, парадку аформлення пашпартоў здзелак, а таксама парадку ўліку ўпаўнаважанымі банкамі валютных аперацый і кантролю за іх правядзеннем", зарэгістраванае Міністэрствам юстыцыі Расійскай Федэрацыі 15.08.2013 года № 29394;

Указанне Банка Расіі ад 6.11.2014 года № 3438-У "Аб унясенні змяненняў у Інструкцыю Банка Расіі ад 04.06.2012 года № 138-І "Аб парадку прадстаўлення рэзідэнтамі і нерэзідэнтамі ўпаўнаважаным банкам дакументаў і інфармацыі, звязаных з правядзеннем валютных аперацый, парадку аформлення пашпартоў здзелак, а таксама парадку ўліку ўпаўнаважанымі банкамі валютных аперацый і кантролю за іх правядзеннем", зарэгістраванае Міністэрствам юстыцыі Расійскай Федэрацыі 12.12.2014 года № 35153;

Указанне Банка Расіі ад 11.06.2015 года № 3671-У "Аб унясенні змяненняў у Інструкцыю Банка Расіі ад 04.06.2012 года № 138-І "Аб парадку прадстаўлення рэзідэнтамі і нерэзідэнтамі ўпаўнаважаным банкам дакументаў і інфармацыі, звязаных з правядзеннем валютных аперацый, парадку аформлення пашпартоў здзелак, а таксама парадку ўліку ўпаўнаважанымі банкамі валютных аперацый і кантролю за іх правядзеннем", зарэгістраванае Міністэрствам юстыцыі Расійскай Федэрацыі 1.07.2015 года № 37876;

Указанне Банка Расіі ад 30.11.2015 года № 3865-У "Аб унясенні змяненняў у Інструкцыю Банка Расіі ад 04.06.2012 года № 138-І "Аб парадку прадстаўлення рэзідэнтамі і нерэзідэнтамі ўпаўнаважаным банкам дакументаў і інфармацыі, звязаных з правядзеннем валютных аперацый, парадку аформлення пашпартоў здзелак, а таксама парадку ўліку ўпаўнаважанымі банкамі валютных аперацый і кантролю за іх правядзеннем", зарэгістраванае Міністэрствам юстыцыі Расійскай Федэрацыі 24.12.2015 года № 40219;

Указанне Банка Расіі ад 25.04.2017 года № 4360-У "Аб унясенні змяненняў у Інструкцыю Банка Расіі ад 04.06.2012 года № 138-І "Аб парадку прадстаўлення рэзідэнтамі і нерэзідэнтамі ўпаўнаважаным банкам дакументаў і інфармацыі, звязаных з правядзеннем валютных аперацый, парадку аформлення пашпартоў здзелак, а таксама парадку ўліку ўпаўнаважанымі банкамі валютных аперацый і кантролю за іх правядзеннем", зарэгістраванае Міністэрствам юстыцыі Расійскай Федэрацыі 15.06.2017 года № 47043.