МЕНЮ

Аб парадку рэгістрацыі, прыпынення, аднаўлення і спынення дзеяння дэкларацый аб адпаведнасці, прызнання іх несапраўднымі і парадку прыпынення, аднаўлення і спынення дзеяння сертыфікатаў адпаведнасці, прызнання іх несапраўднымі

Правілы рэгістрацыі, прыпынення, аднаўлення і спынення дзеяння дэкларацый аб адпаведнасці, прызнання іх несапраўднымі

I. Парадак рэгістрацыі дэкларацый аб адпаведнасці

 1. Сапраўдныя Правілы вызначаюць парадак рэгістрацыі дэкларацый аб адпаведнасці прадукцыі патрабаванням тэхнічных рэгламентаў РФ, дэкларацый аб адпаведнасці на прадукцыю, уключаную ў адзіны пералік прадукцыі, якая падлягае дэклараванню адпаведнасці, дэкларацый аб адпаведнасці прадукцыі патрабаванням тэхнічных рэгламентаў ЕАЭС (Мытнага саюза) і дэкларацый аб адпаведнасці на прадукцыю, уключаную ў адзіны пералік прадукцыі, якая падлягае абавязковаму пацвярджэнню адпаведнасці з выдачай сертыфікатаў адпаведнасці і дэкларацый аб адпаведнасці па адзінай форме (далей - дэкларацыі аб адпаведнасці), у рэестры выдадзеных сертыфікатаў адпаведнасці і зарэгістраваных дэкларацый аб адпаведнасці (далей - адзіны рэестр) з выкарыстаннем спецыялізаванага сэрвісу аўтаматызаванай электроннай рэгістрацыі дэкларацый аб адпаведнасці з прымяненнем структурнага, фарматна-лагічнага і іншых відаў кантролю.
  Сапраўдныя Правілы не прымяняюцца ў дачыненні да дэкларацый аб адпаведнасці на прадукцыю (работы, паслугі), якая пастаўляецца для федэральных дзяржаўных патрэб па дзяржаўнаму абароннаму заказу, а таксама на прадукцыю (работы, паслугі), якую выкарыстоўвае ў мэтах абароны звестак, якiя складаюць дзяржаўную тайну або адносяцца да ахоўнай у адпаведнасці з заканадаўствам РФ інфармацыі абмежаванага доступу, і на прадукцыю (работы, паслугі), звесткі аб якой складаюць дзяржаўную тайну.
 2. Дэкларацыя аб адпаведнасці фармуецца і рэгіструецца ў адзіным рэестры ў электроннай форме з выкарыстаннем інфармацыйна-тэлекамунікацыйнай сеткі "Інтэрнэт" з дапамогай спецыялізаванага сэрвісу аўтаматызаванай электроннай рэгістрацыі дэкларацый аб адпаведнасці (далей - сэрвіс рэгістрацыі дэкларацый аб адпаведнасці).
 3. Рэгістрацыю дэкларацый аб адпаведнасці ажыццяўляе нацыянальны орган па акрэдытацыі.
  У выпадку, калі правам ЕАЭС прадугледжана, што рэгістрацыю дэкларацый аб адпаведнасці ажыццяўляюць выключна органы па сертыфікацыі, рэгістрацыю дэкларацый аб адпаведнасці ажыццяўляюць акрэдытаваныя ў нацыянальнай сістэме акрэдытацыі органы па сертыфікацыі, уключаныя ў адзіны рэестр органаў па ацэнцы адпаведнасці ЕАЭС і вобласць акрэдытацыі якіх распаўсюджваецца на дэкларавальную прадукцыю.
 4. Дэкларацыя аб адпаведнасці пачынае дзейнічаць з моманту яе рэгістрацыі ў адзіным рэестры.
 5. Пры рэгістрацыі дэкларацыі аб адпаведнасці дакументы і звесткі, прадугледжаныя пунктам 7 гэтых Правіл, прадстаўляюцца ў электроннай форме з выкарыстаннем сэрвісу рэгістрацыі дэкларацый аб адпаведнасці і падпісваюцца узмоцненай кваліфікаванай электроннай подпісам заяўніка, зарэгістраванага ў якасці юрыдычнай асобы або індывідуальнага прадпрымальніка на тэрыторыі РФ і які прыняў дэкларацыю аб адпаведнасці (далей - заяўнік), альбо ўпаўнаважанага заяўнікам асобы, а ў выпадку, прадугледжаным абзацам другiм пункта 3 гэтых Правіл, узмоцненай кваліфікаванай электроннай подпісам упаўнаважанага асобы органа па сертыфікацыі, які ажыццяўляе рэгістрацыю дэкларацыі аб адпаведнасці.
 6. Пры рэгістрацыі дэкларацыі аб адпаведнасці органам па сертыфікацыі заяўнік прадстаўляе ў орган па сертыфікацыі дакументы і звесткі, прадугледжаныя пунктам 7 гэтых Правіл, адным з наступных спосабаў:
  • на папяровым носьбіце (асабіста заяўнікам або ўпаўнаважаным заяўнікам асобай, альбо заказным паштовым адпраўленнем з вопісам укладання і паведамленнем аб ўручэнні);
  • у электроннай форме ў выглядзе электронных дакументаў і (або) электронных вобразаў (скан-копій) дакументаў, падпісаных узмоцненай кваліфікаванай электроннай подпісам. У выпадку прадстаўлення дакументаў і звестак, прадугледжаных пунктам 7 гэтых Правілаў, для рэгістрацыі на папяровым носьбіце дакументы і звесткі, названыя ў падпунктах "б" - "в" пункта 7 сапраўдных Правілаў, могуць быць прадстаўлены ў якасці копій, завераных пячаткай (пры наяўнасці) і подпісам заяўніка.
   Днём прадстаўлення дакументаў і звестак, прадугледжаных пунктам 7 гэтых Правілаў, ў орган па сертыфікацыі лічыцца дзень рэгістрацыі органам па сертыфікацыі заявы аб рэгістрацыі дэкларацыі аб адпаведнасці. Пры накіраванні названых дакументаў і звестак у орган па сертыфікацыі заказным паштовым адпраўленнем днём іх прадстаўлення лічыцца дзень атрымання паштовага адпраўлення ў органе па сертыфікацыі.
 7. Для рэгістрацыі дэкларацыі аб адпаведнасці ў адзіны рэестр з выкарыстаннем сэрвісу рэгістрацыі дэкларацый аб адпаведнасці перадаюцца, ўносяцца i завяраюцца узмоцненай кваліфікаванай электроннай подпісам заяўніка або ўпаўнаважанага заяўнікам асобы або ўпаўнаважанага асобы органа па сертыфікацыі наступныя звесткі і дакументы ў электронным выглядзе, у тым ліку электронныя дакументы і ( або) электронныя вобразы (скан-копіі) наступных дакументаў:
  • а) заяву аб рэгістрацыі дэкларацыі аб адпаведнасці, падпісанае заяўнікам, якое змяшчае звесткі ў адпаведнасці з пунктам 8 сапраўдных Правілаў (у выпадку, прадугледжаным абзацам першым пункта 3 гэтых Правіл, заявай з'яўляюцца звесткі, прадугледжаныя пунктам 8 сапраўдных Правілаў і прадстаўленыя заяўнікам ў сэрвіс рэгістрацыі дэкларацый аб адпаведнасці);
  • б) звесткі, якія пацвярджаюць дзяржаўную рэгістрацыю юрыдычнай асобы або фізічнай асобы ў якасці індывідуальнага прадпрымальніка;
  • в) дамову з вытворцам (у тым ліку з замежным вытворцам), які прадугледжвае забеспячэнне адпаведнасці якая пастаўляецца на мытную тэрыторыю ЕАЭС або на тэрыторыю РФ (у залежнасці ад выгляду дэкларацыі аб адпаведнасці, у дачыненні да якой ўяўляюцца звесткі) прадукцыі патрабаванням тэхнічнага рэгламенту (тэхнічных рэгламентаў) і адказнасць за неадпаведнасць такой прадукцыі названым патрабаванням (для ўпаўнаважанага вытворцам асобы);
  • г) дакументы, якія пацвярджаюць адпаведнасць прадукцыі патрабаванням тэхнічнага рэгламенту (тэхнічных рэгламентаў), або патрабаванням нарматыўных дакументаў, дакументаў па стандартызацыі (у залежнасці ад выгляду дэкларацыі аб адпаведнасці, у дачыненні да якой ўяўляюцца звесткі), уключаючы:
   • пратаколы даследаванняў (выпрабаванняў) і вымярэнняў з указаннем нумара, даты, назвы выпрабавальнай лабараторыі (цэнтра), а ў выпадку, калі гэта прадугледжана схемай дэкларавання адпаведнасці, - назвы акрэдытаванай выпрабавальнай лабараторыі (цэнтра), уключанай у адзіны рэестр органаў па ацэнцы адпаведнасці ЕАЭС, унікальнага нумара запісу аб акрэдытацыі ў рэестры акрэдытаваных асоб;
   • сертыфікат сістэмы менеджменту (у выпадках, прадугледжаных схемай дэкларавання адпаведнасці) з указаннем нумара, даты, назвы органа па сертыфікацыі сістэм менеджменту, які выдаў сертыфікат сістэмы менеджменту, унікальнага нумара запісу аб акрэдытацыі ў рэестры акрэдытаваных асоб;
   • заключэнне аб даследаванні тыпу прадукцыі (у выпадках, прадугледжаных схемай дэкларавання адпаведнасці) з указаннем нумара і даты афармлення;
   • іншыя дакументы, прадстаўленыя заяўнікам ў якасці доказу адпаведнасці прадукцыі патрабаванням тэхнічнага рэгламенту (тэхнічных рэгламентаў), нарматыўных дакументаў, дакументаў па стандартызацыі (пры наяўнасці);
  • в) дакументы (дагавор з органам па сертыфікацыі (акрэдытаванай выпрабавальнай лабараторыяй (цэнтрам) і (або) ліст ад акрэдытаванага асобы), якія пацвярджаюць неабходнае колькасць (вага і аб'ём) ўвозяцца пробаў (узораў) прадукцыі, у выпадку афармлення мытнай дэкларацыі ці іншых дакументаў, якія выкарыстоўваюцца ў якасці мытнай дэкларацыі на прадукцыю, увезеную для правядзення даследаванняў і выпрабаванняў у якасці проб (узораў) для мэт пацверджання адпаведнасці (за выключэннем выпадкаў, прадугледжаных правам ЕАЭС і заканадаўствам РФ).
 8. Заяву аб рэгістрацыі дэкларацыі аб адпаведнасці змяшчае наступныя звесткі:
  • а) звесткі аб заяўніку, а таксама кантактныя дадзеныя, у тым ліку для спажыўцоў, якія ўключаюць у сябе:
   • для юрыдычнай асобы - поўнае найменне заяўніка, адрас юрыдычнай асобы і адрас (адрасы) месцы (месцаў) ажыццяўлення дзейнасці (у выпадку, калі названыя месца (месцы) і адрас (адрасы) адрозніваюцца), прозвішча, імя і імя па бацьку (пры наяўнасці) кіраўніка (упаўнаважанага прадстаўніка) юрыдычнай асобы, а таксама ідэнтыфікацыйны нумар падаткаплацельшчыка, нумар тэлефона (пры наяўнасці) і адрас электроннай пошты (пры наяўнасці);
   • для фізічнай асобы, зарэгістраванага ў якасці індывідуальнага прадпрымальніка, - прозвішча, імя і імя па бацьку (пры наяўнасці), адрас рэгістрацыі па месцы жыхарства (месцы знаходжання) і адрас (адрасы) месцы (месцаў) ажыццяўлення дзейнасці (у выпадку, калі названыя месца (месцы ) і адрас (адрасы) адрозніваюцца), а таксама ідэнтыфікацыйны нумар падаткаплацельшчыка, нумар тэлефона (пры наяўнасці) і адрас электроннай пошты (пры наяўнасці);
  • б) найменне і месцазнаходжанне вытворцы прадукцыі, адрас (адрасы) месцы (месцаў) ажыццяўлення дзейнасці па вырабе прадукцыі, у тым ліку з указаннем глабальнага нумары месцазнаходжаньня GLN (Global Location Number) У выпадку дэкларавання адпаведнасці прадукцыі, вырабленай за межамі тэрыторыі РФ і і тэрыторый дзяржаў - членаў ЕАЭС. У выпадку адсутнасці звестак аб глабальным нумары месцазнаходжаньня GLN (Global Location Number) паказваюцца:
   • інфармацыя аб адсутнасці звестак аб глабальным нумары месцазнаходжаньня GLN (Global Location Number);
   • іншай індывідуальны ідэнтыфікатар, які дазваляе ў аўтаматычным рэжыме ажыццявіць ідэнтыфікацыю адрасы (адрасоў) месцы (месцаў) ажыццяўлення дзейнасці па вырабе прадукцыі, з ліку уключаных у пералік такіх ідэнтыфікатараў, які фарміруецца нацыянальным органам па акрэдытацыі на аснове інфармацыі, якая прадстаўляецца заяўнікамі, з улікам наяўнасці дамовы з рэгіструючым органам (аператарам сістэмы), якія ажыццяўляюць прысваенне адпаведных ідэнтыфікатараў. У выпадку адсутнасці звестак аб глабальным нумары месцазнаходжаньня GLN (Global Location Number) і аб іншым індывідуальным ідэнтыфікатары, які дазваляе ў аўтаматычным рэжыме ажыццявіць ідэнтыфікацыю адрасы (адрасоў) месцы (месцаў) ажыццяўлення дзейнасці па вырабе прадукцыі, прадугледжаным абзацам чацвёртым гэтага падпункта, паказваюцца вызначаныя па сігналах глабальнай навігацыйнай спадарожнікавай сістэмы ГЛОНАСС геаграфічныя (геацэнтрычнай) каардынаты (шырата, даўгата) месцы (месцаў) ажыццяўлення дзейнасці па вырабе прадукцыі;
  • в) інфармацыю аб аб'екце дэкларавання, якая дазваляе яго ідэнтыфікаваць, у тым ліку звесткі аб прадукцыі, уключаючы:
   • найменне і абазначэнне прадукцыі і (або) iншая ўмоўнае пазначэнне, прысвоенае вытворцам прадукцыі (пры наяўнасці);
   • найменне прадукцыі (пры наяўнасці);
   • глабальны ідэнтыфікацыйны нумар гандлёвай адзінкі (GTIN) (Пры наяўнасці, па выбары заяўніка);
   • іншыя звесткі аб прадукцыі, якія забяспечваюць яе ідэнтыфікацыю (гандлёвая марка, размешчаны на прадукцыі (яе ўпакоўцы), мадэль, артыкул, гатунак і іншыя звесткі) (пры наяўнасці);
   • абазначэнне і найменне дакумента (дакументаў), у адпаведнасці з якім выраблена прадукцыя (стандарт, стандарт арганізацыі, тэхнічныя ўмовы або іншы дакумент) (пры наяўнасці);
   • назва аб'екта дэкларавання (серыйны выпуск, партыя ці адзінкавае выраб).
    • Для прадукцыі серыйнага выпуску вырабляецца запіс "серыйны выпуск".
    • Для партыі прадукцыі паказваюцца рэквізіты таварасуправаджальных дакументацыі, ідэнтыфікавалай партыю прадукцыі, ідэнтыфікатар партыі (пры наяўнасці), памер партыі, а таксама найменне адзінкі вымярэння памеру партыі.
    • Для адзінкавага вырабы - рэквізіты таварасуправаджальных дакументацыі, ідэнтыфікавалай адзінкавае выраб, завадскі нумар вырабы, дату вырабу адзінкі прадукцыі, дату заканчэння тэрміну службы (прыдатнасці) або рэсурсу прадукцыі (у выпадку, калi ўстанаўленне такіх тэрмінаў прадугледжана тэхнічнымі рэгламентамі, нарматыўнымі дакументамі і дакументамі па стандартызацыі) .
  • г) код (коды) прадукцыі ў адпаведнасці з адзінай Таварнай наменклатурай знешнеэканамічнай дзейнасці ЕАЭС (далей - ТН ЗЭД ЕАЭС) і (або) код (коды) прадукцыі ў адпаведнасці з агульнарасійскім класіфікатарам прадукцыі па відах эканамічнай дзейнасці (далей - ОКПД 2);
  • в) найменне і абазначэнне (у залежнасці ад выгляду дэкларацыі аб адпаведнасці, у дачыненні да якой ўяўляюцца звесткі):
   • тэхнічнага рэгламенту (тэхнічных рэгламентаў), на адпаведнасць патрабаванням якога праводзілася дэклараванне адпаведнасці;
   • дакументаў па стандартызацыі (іх пунктаў і раздзелаў, калі дакументы не ўжываліся ў цэлым), на адпаведнасць патрабаванням якіх праведзена дэклараванне адпаведнасці і якія прадугледжаны адзіным пералікам прадукцыі, якая падлягае дэклараванню адпаведнасці;
   • нарматыўных дакументаў з указаннем раздзелаў (пунктаў, падпунктаў), на адпаведнасць патрабаванням якіх праведзена дэклараванне адпаведнасці і якія прадугледжаны адзіным пералікам прадукцыі, якая падлягае абавязковаму пацвярджэнню адпаведнасці з выдачай сертыфікатаў адпаведнасці і дэкларацый аб адпаведнасці па адзінай форме Пры дэклараванні адпаведнасці дапушчаецца не ўказваць раздзелы (пункты, падпункты) нарматыўных дакументаў у выпадку прымянення гэтых нарматыўных дакументаў у цэлым;
  • е) звесткі пра прымененай схеме дэкларавання адпаведнасці;
  • ж) рэгістрацыйны нумар мытнай дэкларацыі ці іншых дакументаў, якія выкарыстоўваюцца ў якасці мытнай дэкларацыі, аформленых на прадукцыю, увезеную для правядзення даследаванняў і выпрабаванняў у якасці проб (узораў) для мэт пацвярджэння адпаведнасці, або звесткі аб прычынах, па якіх мытная дэкларацыя ці іншыя дакументы, якія выкарыстоўваюцца ў якасці мытнай дэкларацыі, у адпаведнасці з правам ЕАЭС, заканадаўствам РФ не афармляліся;
  • з) звесткі, прадстаўленыя ў дэкларацыі аб адпаведнасці ў якасці дадатковай інфармацыі:
   • абазначэнне і найменне стандарту, уключанага ў пералік міжнародных і рэгіянальных (міждзяржаўных) стандартаў, а ў выпадку іх адсутнасці - нацыянальных (дзяржаўных) стандартаў, у выніку прымянення якіх на добраахвотнай аснове забяспечваецца выкананне патрабаванняў тэхнічнага рэгламенту (тэхнічных рэгламентаў), або абазначэнне раздзелаў (пунктаў , падпунктаў) i назва такога стандарту, калі выкананне патрабаванняў тэхнічнага рэгламенту (тэхнічных рэгламентаў) можа быць забяспечана прымяненнем асобных частак (пунктаў, падпунктаў) гэтага стандарту, а не стандарту ў цэлым (у выпадку іх прымянення);
   • абазначэнне і найменне іншых стандартаў і дакументаў (у выпадку іх прымянення);
   • ўмовы і тэрмін захоўвання прадукцыі (у выпадках, прадугледжаных тэхнічнымі рэгламентамі, нарматыўнымі дакументамі, дакументамі па стандартызацыі і тэхнічнай дакументацыяй вытворцы);
   • тэрмін службы (прыдатнасці) ці рэсурс прадукцыі (у выпадках, прадугледжаных тэхнічнымі рэгламентамі, нарматыўнымі дакументамі, дакументамі па стандартызацыі і тэхнічнай дакументацыяй вытворцы);
   • іншая інфармацыя, у тым ліку звесткі аб даце вырабу адабраных узораў (проб) прадукцыі, якія прайшлі даследаванні (выпрабаванні) і вымярэння (пры наяўнасці).
 9. У выпадку выканання ўстаноўленых сапраўднымі Правіламі патрабаванняў дэкларацыя аб адпаведнасці падлягае рэгістрацыі. Нацыянальны орган па акрэдытацыі на працягу 3 рабочых дзён з дня прадстаўлення ў адзіны рэестр звестак і дакументаў, прадугледжаных пунктамі 7 і 8 сапраўдных Правілаў, рэгіструе дэкларацыю аб адпаведнасці пасродкам прысваення ёй рэгістрацыйнага нумара і ўносіць звесткі аб дэкларацыі аб адпаведнасці і яе рэгістрацыі ў адзіны рэестр.
  Орган па сертыфікацыі на працягу 3 рабочых дзён з дня прадстаўлення дакументаў і звестак, прадугледжаных пунктамі 7 і 8 сапраўдных Правілаў, рэгіструе дэкларацыю аб адпаведнасці ў электроннай форме праз сэрвісу рэгістрацыі дэкларацый аб адпаведнасці. У выключных выпадках названыя тэрміны перадачы звестак пра дэкларацыі аб адпаведнасці могуць быць прадоўжаны, калі прычынай немагчымасці іх выканання з'явіліся факты правядзення тэхнічных работ у федэральнай дзяржаўнай інфармацыйнай сістэме ў галіне акрэдытацыі, якія цягнуць за сабой немагчымасць прадстаўлення органам па сертыфікацыі названых звестак. У гэтым выпадку тэрміны перадачы звестак пра дэкларацыі аб адпаведнасці падаўжаюцца прапарцыйна часу, затрачанаму на правядзенне тэхнічных работ. Звесткі аб часе, адведзеным на правядзенне тэхнічных работ, а таксама інфармацыя пра запланаванае правядзенні тэхнічных работ публікуюцца на афіцыйным сайце нацыянальнага органа па акрэдытацыі ў інфармацыйна-тэлекамунікацыйнай сеткі "Інтэрнэт".
 10. Дэкларацыя аб адпаведнасці не падлягае рэгістрацыі органам па сертыфікацыі ў выпадку, калі дата прадстаўлення звестак і дакументаў, указаных у пунктах 7 і 8 сапраўдных Правілаў, ў нацыянальны орган па акрэдытацыі прыпадае на перыяд прыпынення, скарачэння галіне акрэдытацыі, якая адпавядае аб'екту дэкларавання адпаведнасці, альбо спынення дзеяння акрэдытацыі органа па сертыфікацыі.
 11. Рэгістрацыя дэкларацый аб адпаведнасці, ўнясенне звестак і прадстаўленых дакументаў у адзіны рэестр, а таксама фарміраванне змяшчаюцца ў ім звестак і інфармацыі ажыццяўляюцца з ужываннем структурнага, фарматна-лагічнага і іншых відаў кантролю адпаведнасці ўключаюцца ў запісу аб дэкларацыі аб адпаведнасці звестак патрабаванням сапраўдных Правілаў, заканадаўства РФ і правы ЕАЭС, накіраваных на забеспячэнне якасці дзяржаўных дадзеных і сэрвісаў.
  Пры ажыццяўленні названых структурнага, фарматна-лагічнага і іншых відаў кантролю павінна забяспечвацца праверка адпаведнасці ўносяцца з выкарыстаннем сэрвісу рэгістрацыі дэкларацый аб адпаведнасці звестак аб акрэдытаваных асобах і выніках іх дзейнасці звестках, якія змяшчаюцца ў федэральнай дзяржаўнай інфармацыйнай сістэме ў галіне акрэдытацыі, у тым ліку звестках аб выдадзеных акрэдытаванымі выпрабавальнымі лабараторыямі (цэнтрамі) пратаколах выпрабаванняў (даследаванняў) і вымярэнняў.
 12. У выпадку выяўлення сродкамі структурнага, фарматна-лагічнага і іншых відаў кантролю неадпаведнасці перададзеных для рэгістрацыі ў адзіны рэестр звестак і прадстаўленых дакументаў патрабаванням, што прад'яўляюцца да звестак і інфармацыі, якія змяшчаюцца ў запісу аб дэкларацыі аб адпаведнасці, а таксама падстаў для адмовы ў рэгістрацыі дэкларацыі аб адпаведнасці , прадугледжаных пунктам 14 гэтых Правіл, дэкларацыя аб адпаведнасці не падлягае рэгістрацыі, а звесткі аб дэкларацыі аб адпаведнасці не падлягаюць унясенню ў адзіны рэестр, пра што ўпаўнаважаная асоба, якая ажыццявіла перадачу звестак, паведамляецца ў электронным выглядзе пры дапамозе функцыянальных магчымасцяў сэрвісу рэгістрацыі дэкларацый аб адпаведнасці.
 13. Дэкларацыя аб адпаведнасці не падлягае рэгістрацыі ў выпадку паступлення ў нацыянальны орган па акрэдытацыі звестак пра адсутнасць інфармацыі аб заяўніку, які з'яўляецца вытворцам, зарэгістраваным ва ўстаноўленым парадку на тэрыторыі РФ, у рэестры апавяшчэнняў, у які ўпаўнаважанымі органамі ажыццяўляецца ўнясенне звестак у адпаведнасці з Правіламі прадстаўлення апавяшчэнняў аб пачатку ажыццяўлення асобных відаў прадпрымальніцкай дзейнасці і ўліку названых апавяшчэнняў, зацверджанымі пастановай Урада РФ ад 16.07.2009 г. № 584 "Аб паведамляльным парадку пачатку ажыццяўлення асобных відаў прадпрымальніцкай дзейнасці" (за выключэннем выпадкаў, калі заяўнік пачаў ажыццяўляць сваю дзейнасць да ўключэння якое ажыццяўляецца ім выгляду дзейнасці ў пералік работ і паслуг у складзе асобных відаў прадпрымальніцкай дзейнасці, аб пачатку ажыццяўлення якіх юрыдычнай асобай або індывідуальным прадпрымальнікам уяўляецца апавяшчэнне па форме згодна з п риложению № 2 да Правіл прадстаўлення апавяшчэнняў аб пачатку ажыццяўлення асобных відаў прадпрымальніцкай дзейнасці і ўліку названых апавяшчэнняў, зацверджаным пастановай Урада РФ ад 16.07.2009 г. № 584).
 14. Падставамі для адмовы ў рэгістрацыі дэкларацыі аб адпаведнасці з'яўляюцца:
  • а) невыкананне заяўнікам устаноўленых патрабаванняў да формы дэкларацыі аб адпаведнасці;
  • б) прадстаўленне дакументаў і звестак, прадугледжаных пунктамі 7 і 8 сапраўдных Правілаў, не ў поўным аб'ёме;
  • в) адсутнасць у заканадаўстве РФ аб тэхнічным рэгуляванні і праве ЕАЭС патрабаванні, які ўстанаўлівае, што адпаведнасць вызначанага выгляду прадукцыі патрабаванням заканадаўства РФ аб тэхнічным рэгуляванні і права ЕАЭС пацвярджаецца ў форме прыняцця дэкларацыі аб адпаведнасці;
  • г) неадпаведнасць заяўніка, які прыняў дэкларацыю аб адпаведнасці, патрабаванням заканадаўства РФ аб тэхнічным рэгуляванні і права ЕАЭС, які ўстанаўлівае круг заяўнікаў для пэўнага аб'екта дэкларавання адпаведнасці (серыйны выпуск, партыя ці адзінкавае выраб);
  • в) адсутнасць у дэкларацыі аб адпаведнасці і ў заяве аб рэгістрацыі дэкларацыі аб адпаведнасці, прадстаўленых заяўнікам у выглядзе электронных дакументаў, узмоцненай кваліфікаванай электроннай подпісы.
 15. Ўнясенне змяненняў у зарэгістраваную дэкларацыю аб адпаведнасці не дапускаецца. Пры неабходнасці ўнясення змяненняў заяўнік прымае новую дэкларацыю аб адпаведнасці і ажыццяўляе яе рэгістрацыю ў адпаведнасці з дадзенымі Правіламі.
  Пры рэгістрацыі новай дэкларацыі аб адпаведнасці заяўнік прымае рашэнне аб спыненні дзеяння дэкларацыі аб адпаведнасці, якая падлягае замене. Пры гэтым у адзіным рэестры вырабляецца запіс "прынятая наўзамен" і паказваюцца рэгістрацыйны нумар і дата рэгістрацыі дэкларацыі аб адпаведнасці, якая падлягае замене.
 16. Заяўнік прымае новую дэкларацыю аб адпаведнасці і ажыццяўляе яе рэгістрацыю без прадстаўлення дакументаў і звестак, прадугледжаных падпунктамі «б" - "в" пункта 7 сапраўдных Правілаў, у наступных выпадках:
  • выяўленне ў дэкларацыі аб адпаведнасці і прыкладаннях да яе памылак (памылак друку);
  • змена арганізацыйна-прававой формы, адрасы юрыдычнай асобы, адрасы рэгістрацыі па месцы жыхарства (месцы знаходжання) фізічнай асобы, зарэгістраванага ў якасці індывідуальнага прадпрымальніка, адрасы месца ажыццяўлення дзейнасці (у выпадку, калі адрасы адрозніваюцца), нумары тэлефона і (або) адрасы электроннай пошты заяўніка;
  • змена арганізацыйна-прававой формы, адрасы юрыдычнай асобы, адрасы рэгістрацыі па месцы жыхарства (месцы знаходжання) фізічнай асобы, зарэгістраванага ў якасці індывідуальнага прадпрымальніка, - у дачыненні да вытворцы прадукцыі;
  • змена назвы юрыдычнай асобы, прозвiшча, iмя, iмя па бацьку (пры наяўнасці) фiзiчнай асобы;
  • змена кода (кодаў) ТН ЗЭД ЕАЭС альбо ОКПД 2;
  • скарачэнне колькасці адрасоў месцаў ажыццяўлення дзейнасці па вырабе прадукцыі. У выпадку змены нумара тэлефона і (або) адрасы электроннай пошты заяўніка, кода (кодаў) ТН ЗЭД ЕАЭС альбо ОКПД 2, а таксама ў выпадку змены адрасу юрыдычнай асобы, адрасы рэгістрацыі па месцы жыхарства (месцы знаходжання) фізічнай асобы, зарэгістраванага ў якасці індывідуальнага прадпрымальніка, адрасы месца ажыццяўлення дзейнасці заяўніка, вытворцы прадукцыі, звязанага з перайменаваннем геаграфічнага аб'екта, перайменаваннем вуліцы, плошчы ці іншай тэрыторыі, змяненнем нумарацыі дома, індэкса, замена дэкларацыі аб адпаведнасці і (або) прыкладанняў да яе не патрабуецца і ажыццяўляецца па меркаванні заяўніка.
 17. За рэгістрацыю дэкларацыі аб адпаведнасці спаганяецца плата ў выпадках, парадку i памерах, устаноўленых у адпаведнасці з Федэральным законам "Аб акрэдытацыі ў нацыянальнай сістэме акрэдытацыі" і прымаюцца ў адпаведнасці з ім іншымі нарматыўнымі прававымі актамі РФ.

II. Парадак прыпынення, аднаўлення і спынення дзеяння дэкларацый аб адпаведнасці, прызнання іх несапраўднымі

 1. Прыпыненне, аднаўленне і спыненне дзеяння дэкларацыі аб адпаведнасці ажыццяўляецца па рашэнні:
  • заяўніка;
  • кантрольнага (нагляднага) органа, упаўнаважанага на ажыццяўленне вiду федэральнага дзяржаўнага кантролю (нагляду) або віду рэгіянальнага дзяржаўнага кантролю (нагляду), у рамках якога ажыццяўляецца дзяржаўны кантроль (нагляд) за выкананнем патрабаванняў тэхнічных рэгламентаў і (або) абавязковых патрабаванняў, якія падлягаюць прымяненню да ўступлення у сілу тэхнічных рэгламентаў у адпаведнасці з Федэральным законам "Аб тэхнічным рэгуляванні" (далей - орган дзяржаўнага кантролю (нагляду);
  • нацыянальнага органа па акрэдытацыі.
 2. Прызнанне несапраўднай дэкларацыі аб адпаведнасці ажыццяўляецца па рашэнні:
  • органа дзяржаўнага кантролю (нагляду);
  • нацыянальнага органа па акрэдытацыі.
 3. У выпадку прыняцця заяўнікам рашэння аб прыпыненні, спыненні або аднаўленні (у выпадку пацверджання фактаў ліквідацыі прычын, якія паслужылі падставай для прыняцця заяўнікам рашэння аб прыпыненні дзеяння дэкларацыі) дзеянні дэкларацыі аб адпаведнасці заяўнік прадстаўляе адпаведныя звесткі (апавяшчэнне) з дапамогай сэрвісу рэгістрацыі дэкларацый аб адпаведнасці ў нацыянальны орган па акрэдытацыі ў мэтах прыняцця рашэння і ўнясення іх у адзіны рэестр. Калі дэкларацыя аб адпаведнасці, у дачыненні да якой заяўнікам прынята названае рашэнне, зарэгістраваная органам па сертыфікацыі, ўпаўнаважаным рэгістраваць дэкларацыі аб адпаведнасці ў выпадку, прадугледжаным абзацам другiм пункта 3 гэтых Правіл, апавяшчэнне аб прыпыненні, спыненні або аднаўленні дзеяння дэкларацыі аб адпаведнасці можа быць накіравана ў такой орган па сертыфікацыі.
  Нацыянальны орган па акрэдытацыі прымае рашэнне аб прыпыненні, аднаўленні або спыненнi дзеяння дэкларацыі аб адпаведнасці і ўносіць звесткі ў адзіны рэестр на працягу 3 рабочых дзён з дня атрымання звестак (паведамлення) аб прыпыненні, спыненні або аднаўленні дзеяння дэкларацыі аб адпаведнасці. У выпадку накiравання паведамлення ў орган па сертыфікацыі ўнясенне адпаведных звестак вырабляецца ў ўказаны тэрмін.
 4. Органы дзяржаўнага кантролю (нагляду) прымаюць рашэнне аб прыпыненні дзеяння дэкларацыі аб адпаведнасці ў наступных выпадках:
  • а) выяўленне фактаў неадпаведнасці прадукцыі, дакументацыі да яе абавязковым патрабаванням, устаноўленым тэхнічнымі рэгламентамі, або абавязковым патрабаванням, якія падлягаюць прымяненню да ўступлення ў сілу тэхнічных рэгламентаў у адпаведнасці з Федэральным законам "Аб тэхнічным рэгуляванні";
  • б) непрадстаўленне заяўнiкам у орган дзяржаўнага кантролю (нагляду) інфармацыі аб выкананні рашэння органа дзяржаўнага кантролю (нагляду) аб неабходнасці прыпынення дзеяння дэкларацыі аб адпаведнасці ў тэрміны, прадугледжаныя названым рашэннем, або невыкананне заяўнікам рашэння аб неабходнасці прыпынення дзеяння дэкларацыі аб адпаведнасці ва ўстаноўлены такім рашэннем тэрмін;
  • в) непрадстаўленне па патрабаванні органа дзяржаўнага кантролю (нагляду) матэрыялаў праверкі дакладнасці інфармацыі аб неадпаведнасці прадукцыі патрабаванням, устаноўленым тэхнічнымі рэгламентамі, або абавязковым патрабаванням, якія падлягаюць прымяненню да ўступлення ў сілу тэхнічных рэгламентаў у адпаведнасці з Федэральным законам "Аб тэхнічным рэгуляванні";
  • г) непрадстаўленне заяўнікам па патрабаванню органа дзяржаўнага кантролю (нагляду) доказательственное матэрыялаў, на падставе якіх прынята дэкларацыя аб адпаведнасці.
 5. У выпадку ліквідацыі абставінаў, якія паслужылі падставай для прыпынення дзеяння дэкларацыі аб адпаведнасці, дзеянне дэкларацыі аб адпаведнасці аднаўляецца органам дзяржаўнага кантролю (нагляду) на працягу 3 рабочых дзён з дня пацверджання органам дзяржаўнага кантролю (нагляду) факты ліквідацыі абставінаў, якія паслужылі падставай для прыпынення дзеяння дэкларацыі аб адпаведнасці.
 6. У выпадку неўстаранення абставін, якія паслужылі падставай для прыпынення дзеяння дэкларацыі аб адпаведнасці, прадугледжаных пунктам 21 гэтых Правіл, орган дзяржаўнага кантролю (нагляду) прымае рашэнне аб спыненні дзеяння дэкларацыі аб адпаведнасці.
 7. Орган дзяржаўнага кантролю (нагляду) прымае рашэнне аб прызнанні несапраўднай дэкларацыі аб адпаведнасці ў выпадку выяўлення:
  • а) устаноўленых фактаў неадпаведнасці прадукцыі абавязковым патрабаванням тэхнічных рэгламентаў або абавязковым патрабаванням, якія падлягаюць прымяненню да ўступлення ў сілу тэхнічных рэгламентаў у адпаведнасці з Федэральным законам "Аб тэхнічным рэгуляванні";
  • б) недакладных звестак аб заяўніку і (або) аб вытворцы прадукцыі, адрасах іх месца знаходжання і (або) ажыццяўлення дзейнасцi, у тым ліку аб месцы (месцах) ажыццяўлення дзейнасці па вырабе прадукцыі ў дэкларацыі аб адпаведнасці;
  • в) недакладнасці звестак і дакументаў, якія паслужылі падставай для пацверджання адпаведнасці прадукцыі абавязковым патрабаванням;
  • г) неадпаведнасці дэкларацыі аб адпаведнасці патрабаванням да дэкларацый аб адпаведнасці, устаноўленым заканадаўствам РФ у сферы тэхнічнага рэгулявання і (або) правам ЕАЭС;
  • д) прыняцця дэкларацыі аб адпаведнасці з парушэннем устаноўленых працэдур абавязковага пацвярджэння адпаведнасці;
  • е) прыняцця дэкларацыі аб адпаведнасці асобай, якая не уключаным ў круг заяўнікаў на ацэнку адпаведнасці па абранай схеме дэкларавання, вызначаны ў адпаведнасці з тэхнічным рэгламентам.
 8.  Выяўленне органам дзяржаўнага кантролю (нагляду) выпадкаў, указаных у пунктах 21 - 24 гэтых Правіл, ажыццяўляецца ў ходзе правядзення кантрольных (наглядных) мерапрыемстваў па ажыццяўленні выгляду федэральнага дзяржаўнага кантролю (нагляду) або віду рэгіянальнага дзяржаўнага кантролю (нагляду), у рамках якога ажыццяўляецца дзяржаўны кантроль (нагляд) за выкананнем патрабаванняў тэхнічных рэгламентаў і (або) абавязковых патрабаванняў, якія падлягаюць прымяненню да ўступлення ў сілу тэхнічных рэгламентаў у адпаведнасці з Федэральным законам "Аб тэхнічным рэгуляванні".
 9. Прыняцце органам дзяржаўнага кантролю (нагляду) рашэнняў аб прыпыненні, аднаўленні і спыненні дзеяння дэкларацыі аб адпаведнасці, прызнанні яе несапраўднай ажыццяўляецца ў адпаведнасці з парадкам і ў тэрміны, устаноўленыя заканадаўствам РФ для прыняцця рашэнняў па выніках кантрольных (наглядных) мерапрыемстваў.
 10. Органы дзяржаўнага кантролю (нагляду) у выпадку прыняцця рашэння аб прыпыненні, аднаўленні, спыненні дзеяння дэкларацыі аб адпаведнасці, прызнання яе несапраўднай ўносяць праз сэрвіс рэгістрацыі дэкларацый аб адпаведнасці інфармацыю, якая змяшчае звесткі аб рэгістрацыйным нумары і даце рэгістрацыі дэкларацыі аб адпаведнасці, даце і рэгістрацыйным нумары рашэння аб прыпыненні, аднаўленні, спыненні дзеяння дэкларацыі аб адпаведнасці, прызнанні яе несапраўднай, аб чым заяўнiку паведамляецца заказным паштовым адпраўленнем з паведамленнем аб ўручэнні ці праз сэрвісу рэгістрацыі дэкларацый аб адпаведнасці ў аўтаматычным рэжыме на адрас электроннай пошты, пазначаны пры рэгістрацыі дэкларацыі аб адпаведнасці.
  Інфармацыя аб прыняцці органам дзяржаўнага кантролю (нагляду) рашэння аб прыпыненні, аднаўленні, спыненні дзеяння дэкларацыі аб адпаведнасці, прызнанні яе несапраўднай уносіцца органамі дзяржаўнага кантролю (нагляду) праз сэрвіс рэгістрацыі дэкларацый аб адпаведнасці ў адзіны рэестр на працягу аднаго працоўнага дня з дня прыняцця такога рашэння .
  Пры гэтым такая інфармацыя завяраецца узмоцненай кваліфікаванай электроннай подпісам службовай асобы органа дзяржаўнага кантролю (нагляду), які ажыццявіў ўнясенне названых звестак.
 11. Нацыянальны орган па акрэдытацыі прымае рашэнне аб прыпыненні дзеяння дэкларацыі аб адпаведнасці ў наступных выпадках:
  • а) неадпаведнасць змяшчаюцца ў адзіным рэестры звестак і дакументаў патрабаванням, што прад'яўляюцца да звестак і інфармацыі, якія змяшчаюцца ў запісу аб дэкларацыі аб адпаведнасці;
  • б) адсутнасць у заканадаўстве РФ аб тэхнічным рэгуляванні і праве ЕАЭС патрабаванні, які ўстанаўлівае, што адпаведнасць вызначанага выгляду прадукцыі патрабаванням заканадаўства РФ аб тэхнічным рэгуляванні і права ЕАЭС пацвярджаецца ў форме прыняцця дэкларацыі аб адпаведнасці;
  • в) выяўленне выпадкаў, якiя з'яўляюцца падставай для прыняцця нацыянальным органам па акрэдытацыі рашэння аб прызнанні несапраўднымі дакументаў, выдадзеных акрэдытаванымі выпрабавальнымі лабараторыямі ў выніку іх дзейнасці, устаноўленых Урадам РФ;
  • г) правядзенне даследаванняў (выпрабаванняў) і вымярэнняў прадукцыі ў выпрабавальнай лабараторыі (цэнтры), якая не адпавядае патрабаванням, прадугледжаным абранай схемай дэкларавання, у тым ліку:
   • неакрэдытаваных асобай, калі схемай дэкларавання прадугледжана правядзенне даследаванняў (выпрабаванняў) і вымярэнняў ў акрэдытаванай выпрабавальнай лабараторыі (цэнтры);
   • выпрабавальнай лабараторыяй (цэнтрам), якая не з'яўляецца уласнай выпрабавальнай лабараторыяй (цэнтрам) вытворцы, калі схемай дэкларавання прадугледжана правядзенне даследаванняў (выпрабаванняў) і вымярэнняў ва ўласнай выпрабавальнай лабараторыі (цэнтры);
  • в) прыняцце дэкларацый аб адпаведнасці на аснове справаздачы выпрабавальнай лабараторыі (цэнтра) (пратакола даследаванняў (выпрабаванняў) і вымярэнняў), на падставе якога раней зарэгістраваная іншая дэкларацыя аб адпаведнасці (за выключэннем выпадкаў, прадугледжаных заканадаўствам РФ аб тэхнічным рэгуляванні і акрэдытацыі ў нацыянальнай сістэме акрэдытацыі , а таксама правам ЕАЭС);
  • е) прыняцце дэкларацый аб адпаведнасці на аснове справаздач выпрабавальных лабараторый (цэнтраў) (пратаколаў даследаванняў (выпрабаванняў) і вымярэнняў), якія не забясьпечваюць пацверджанне правядзення поўнага аб'ёму даследаванняў (выпрабаванняў) і вымярэнняў, неабходных для ацэнкі адпаведнасці аб'екта дэкларавання патрабаванням тэхнічных рэгламентаў і (або) абавязковых патрабаванняў, якія падлягаюць прымяненню да ўступлення ў сілу тэхнічных рэгламентаў у адпаведнасці з Федэральным законам "Аб тэхнічным рэгуляванні".
 12. Выяўленне нацыянальным органам па акрэдытацыі выпадкаў, указаных у пункце 28 гэтых Правіл, ажыццяўляецца ў ходзе правядзення:
  • а) кантрольных (наглядных) мерапрыемстваў па ажыццяўленні федэральнага дзяржаўнага кантролю (нагляду) за дзейнасцю акрэдытаваных асоб (у выпадку, калі дэкларацыя аб адпаведнасці зарэгістраваная органам па сертыфікацыі);
  • б) працэдуры пацвярджэння кампетэнтнасці выпрабавальнай лабараторыі (цэнтра), што выдала справаздачу (пратакол даследаванняў (выпрабаванняў) і вымярэнняў), які паслужыў падставай для прыняцця дэкларацыі аб адпаведнасці;
  • в) структурнага, фарматна-лагічнага і іншых відаў кантролю адпаведнасці звестак, якiя ўтрымлiваюцца ў адзіным рэестры, патрабаванням сапраўдных Правілаў, заканадаўства РФ і права ЕАЭС.
 13. Калі выпадкі, прадугледжаныя пунктам 28 гэтых Правіл, выяўленыя ў ходзе правядзення мерапрыемстваў, прадугледжаных падпунктамі "а" і "б" пункта 29 дадзеных Правіл, нацыянальны орган па акрэдытацыі ўносіць у адзіны рэестр дапамогай сэрвісу рэгістрацыі дэкларацый аб адпаведнасці інфармацыю, якая змяшчае звесткі аб рэгістрацыйным нумары і даце рэгістрацыі дэкларацыі аб адпаведнасці, даце і рэгістрацыйным нумары рашэння аб прыпыненні дзеяння дэкларацыі аб адпаведнасці, пра што заяўнік, які прыняў дэкларацыю аб адпаведнасці, і орган па сертыфікацыі, які зарэгістраваў дэкларацыю аб адпаведнасці (у выпадку, калі такая дэкларацыя аб адпаведнасці была зарэгістраваная органам па сертыфікацыі), паведамляецца ў электронным выглядзе пры дапамозе функцыянальных магчымасцяў сэрвісу рэгістрацыі дэкларацый аб адпаведнасці з указаннем падстаў прыпынення дзеяння дэкларацыі аб адпаведнасці, з адначасовым напрамкам запыту аб прадстаўленні ў нацыянальны орган па акрэдытацыі на працягу 15 рабочых дне й з дня атрымання такога запыту дадатковай інфармацыі па падставах, які паслужыў прычынай прыпынення дзеяння дэкларацыі аб адпаведнасці.
 14. Нацыянальны орган па акрэдытацыі прымае рашэнне аб прызнанні дэкларацыі аб адпаведнасці несапраўднай у наступных выпадках:
  • а) непрадстаўленне заяўнікам, якія прынялі дэкларацыю аб адпаведнасці, і (або) органам па сертыфікацыі, якія зарэгістравалі дэкларацыю аб адпаведнасці (у выпадку, калі такая дэкларацыя аб адпаведнасці была зарэгістраваная органам па сертыфікацыі), дадатковай інфармацыі па падставах, які паслужыў прычынай прыпынення дзеяння дэкларацыі аб адпаведнасці , у тэрміны, прадугледжаныя пунктам 30 гэтых Правіл;
  • б) выяўленне нацыянальным органам па акрэдытацыі па выніках разгляду прадстаўленай інфармацыі пацверджання наяўнасці выпадкаў, прадугледжаных пунктам 28 гэтых Правіл;
  • в) прыняцце нацыянальным органам па акрэдытацыі рашэння аб прызнанні несапраўдным справаздачы выпрабавальнай лабараторыі (цэнтра) (пратакола даследаванняў (выпрабаванняў) і вымярэнняў), якое стала падставай для прыняцця дэкларацыі аб адпаведнасці, у адпаведнасці з парадкам, устаноўленым Урадам РФ.
 15. У выпадку выяўлення нацыянальным органам па акрэдытацыі па выніках разгляду прадстаўленай інфармацыі адсутнасці выпадкаў, прадугледжаных пунктам 28 гэтых Правіл, нацыянальны орган па акрэдытацыі прымае рашэнне аб аднаўленні дзеяння дэкларацыі аб адпаведнасці на працягу 3 рабочых дзён з дня пацверджання нацыянальным органам па акрэдытацыі факту ліквідацыі абставінаў, якія паслужылі падставай для прыпынення дзеяння дэкларацыі аб адпаведнасці.
 16. Прыняцце рашэння нацыянальнага органа па акрэдытацыі аб прыпыненні або аднаўленні дзеяння дэкларацыі аб адпаведнасці, прызнанні несапраўднай дэкларацыі аб адпаведнасці па выніках мерапрыемстваў, прадугледжаных падпунктам "а" пункта 29 дадзеных Правіл, ажыццяўляецца ў адпаведнасці з парадкам, прадугледжаных артыкулам 27 Федэральнага закона "Аб акрэдытацыі ў нацыянальнай сістэме акрэдытацыі ", у тэрміны, прадугледжаныя для прыняцця рашэнняў па выніках кантрольных (наглядных) мерапрыемстваў.
 17. Прыняцце рашэння нацыянальнага органа па акрэдытацыі аб прыпыненні або аднаўленні дзеяння дэкларацыі аб адпаведнасці, прызнанні несапраўднай дэкларацыі аб адпаведнасці па выніках мерапрыемстваў, прадугледжаных падпунктам «б» пункта 29 дадзеных Правіл, ажыццяўляецца ў адпаведнасці з парадкам, прадугледжаных артыкулам 24 Федэральнага закона "Аб акрэдытацыі ў нацыянальнай сістэме акрэдытацыі ", у тэрміны, прадугледжаныя для прыняцця рашэнняў па выніках праходжання працэдуры пацвярджэння кампетэнтнасці акрэдытаванага асобы.
 18. Калі выпадкі, прадугледжаныя пунктам 28 гэтых Правіл, выяўленыя ў ходзе правядзення мерапрыемстваў, прадугледжаных падпунктам "ў" пункта 29 дадзеных Правіл, нацыянальны орган па акрэдытацыі ўносіць у адзіны рэестр дапамогай сэрвісу рэгістрацыі дэкларацый аб адпаведнасці інфармацыю, якая змяшчае звесткі аб рэгістрацыйным нумары і даце рэгістрацыі дэкларацыі аб адпаведнасці, даце і рэгістрацыйным нумары рашэння аб прыпыненні дзеяння дэкларацыі аб адпаведнасці, пра што заяўнік, які прыняў дэкларацыю аб адпаведнасці, і орган па сертыфікацыі, які зарэгістраваў дэкларацыю аб адпаведнасці (у выпадку, калі такая дэкларацыя аб адпаведнасці была зарэгістраваная органам па сертыфікацыі), паведамляецца ў электронным выглядзе пры дапамозе функцыянальных магчымасцяў сэрвісу рэгістрацыі дэкларацый аб адпаведнасці з указаннем падстаў прыпынення дзеяння дэкларацыі аб адпаведнасці.
  Аб прыняцці нацыянальным органам па акрэдытацыі рашэння аб прыпыненні дзеяння дэкларацыі аб адпаведнасці з указаннем звестак аб рэгістрацыйным нумары і даце рэгістрацыі дэкларацыі аб адпаведнасці, даце і рэгістрацыйным нумары рашэння аб прыпыненні дзеяння дэкларацыі аб адпаведнасці, а таксама падстаў прыпынення дзеяння дэкларацыі аб адпаведнасці інфармуюцца у аўтаматычным рэжыме з дапамогай адзінай сістэмы міжведамаснага электроннага ўзаемадзеяння органы дзяржаўнага кантролю (нагляду) у мэтах забеспячэння разгляду названай інфармацыі і прыняцця ва ўстаноўленым парадку рашэння аб правядзенні кантрольных (наглядных) мерапрыемстваў або аднаўленні дзеяння дэкларацыі аб адпаведнасці.
 19. Дзеянне дэкларацыі аб адпаведнасці лічыцца прыпыненым, аднаўленнем, спыненым з дня ўнясення адпаведных звестак у адзіны рэестр.
 20. Дэкларацыя аб адпаведнасці лічыцца несапраўднай з дня яе рэгістрацыі.
 21. Інфармаванне набытчыкаў, у тым ліку спажыўцоў, аб прыпыненні, аднаўленні, спыненні дзеяння дэкларацый аб адпаведнасці, прызнанні іх несапраўднымі забяспечвае заяўнік.

Правілы прыпынення, аднаўлення і спынення дзеяння сертыфікатаў адпаведнасці, прызнання іх несапраўднымі

 Прыпыненне, аднаўленне і спыненне дзеяння сертыфіката адпаведнасці, прызнанне яго несапраўдным ажыццяўляецца па рашэнні:

  • а) органа па сертыфікацыі (за выключэннем прызнання сертыфіката адпаведнасці несапраўдным);
  • б) кантрольнага (нагляднага) органа, упаўнаважанага на ажыццяўленне вiду федэральнага дзяржаўнага кантролю (нагляду) або віду рэгіянальнага дзяржаўнага кантролю (нагляду), у рамках якога ажыццяўляецца дзяржаўны кантроль (нагляд) за выкананнем патрабаванняў тэхнічных рэгламентаў і (або) абавязковых патрабаванняў, якія падлягаюць прымяненню да ўступлення ў сілу тэхнічных рэгламентаў у адпаведнасці з Федэральным законам "Аб тэхнічным рэгуляванні" (далей - орган дзяржаўнага кантролю (нагляду);
  • в) нацыянальнага органа па акрэдытацыі.
 1. Орган па сертыфікацыі прымае рашэнне аб прыпыненні дзеяння сертыфіката адпаведнасці ў наступных выпадках:
  • а) неадпаведнасць прадукцыі абавязковым патрабаванням, устаноўленым тэхнічнымі рэгламентамі, або абавязковым патрабаванням, якія падлягаюць прымяненню да ўступлення ў сілу тэхнічных рэгламентаў у адпаведнасці з Федэральным законам "Аб тэхнічным рэгуляванні";
  • б) наяўнасць адмоўных вынікаў перыядычнай ацэнкі сертыфікаванай прадукцыі (далей - інспекцыйны кантроль);
  • в) змяненне канструкцыі (складу) прадукцыі або тэхналогіі яе вытворчасці (вырабу), якія могуць паўплываць на паказчыкі бяспекі, пацверджаныя пры яе сертыфікацыі, у выпадку, калі заяўнік перад выпускам у абарачэнне такой прадукцыі ў пісьмовай форме не паведаміў пра гэта орган па сертыфікацыі прадукцыі , які выдаў сертыфікат адпаведнасці прадукцыі, з прыкладаннем дакументаў, якія пацвярджаюць такія унесеныя змены (канструктарская дакументацыя, чарцяжы, спецыфікацыя);
  • г) наяўнасць заявы заяўніка аб неабходнасці прыпынення дзеяння сертыфіката адпаведнасці ў выпадку наяўнасці інфармацыі аб неадпаведнасці прадукцыі патрабаванням тэхнічных рэгламентаў або абавязковым патрабаванням, якія падлягаюць прымяненню да ўступлення ў сілу тэхнічных рэгламентаў у адпаведнасці з Федэральным законам "Аб тэхнічным рэгуляванні";
  • в) адсутнасць у заяўніка дзеючага сертыфіката адпаведнасці сістэмы менеджменту (у выпадках, прадугледжаных схемай сертыфікацыі);
  • е) атрыманне рашэння органа дзяржаўнага кантролю (нагляду), нацыянальнага органа па акрэдытацыі аб неабходнасці прыпынення дзеяння сертыфіката адпаведнасці.
 2. Рашэнне аб прыпыненні дзеяння сертыфіката адпаведнасці прадукцыі на перыяд распрацоўкі і правядзення карэкціруючых мерапрыемстваў, узгодненых з органам па сертыфікацыі прадукцыі, які выдаў сертыфікат адпаведнасці прадукцыі, прымаецца ў выпадку, калі шляхам правядзення карэкціруючых мерапрыемстваў заяўнік можа ліквідаваць выяўленыя неадпаведнасці і пацвердзіць адпаведнасць прадукцыі абавязковым патрабаванням, устаноўленым тэхнічнымі рэгламентамі, або абавязковым патрабаванням, якія падлягаюць прымяненню да ўступлення ў сілу тэхнічных рэгламентаў у адпаведнасці з Федэральным законам "Аб тэхнічным рэгуляванні".
 3. У выпадку, калі заяўнік ліквідаваў выяўленыя неадпаведнасці і пацвердзіў адпаведнасць прадукцыі абавязковым патрабаванням, устаноўленым тэхнічнымі рэгламентамі, або абавязковым патрабаванням, якія падлягаюць прымяненню да ўступлення ў сілу тэхнічных рэгламентаў у адпаведнасці з Федэральным законам "Аб тэхнічным рэгуляванні", пасля правядзення заяўнікам карэкціруючых мерапрыемстваў орган па сертыфікацыі, які выдаў сертыфікат адпаведнасці, прымае рашэнне аб аднаўленні дзеяння сертыфіката адпаведнасці.
 4. Орган па сертыфікацыі, які выдаў сертыфікат адпаведнасці, прымае рашэнне аб спыненні сертыфіката адпаведнасці ў наступных выпадках:
  • а) немагчымасць ліквідацыі заяўнікам выяўленых неадпаведнасцяў і іх прычын;
  • б) адмаўленне заяўніка ад правядзення інспекцыйнага кантролю;
  • в) ліквідацыя арганізацыі заяўніка і (або) вытворцы альбо зняцце па ініцыятыве заяўніка прадукцыі з серыйнай вытворчасці;
  • г) атрыманне рашэння органа дзяржаўнага кантролю (нагляду), нацыянальнага органа па акрэдытацыі аб неабходнасці спынення дзеяння сертыфіката адпаведнасці.
 5. У выпадку прыняцця органам па сертыфікацыі рашэння аб прыпыненні, спыненні або аднаўленні дзеяння сертыфіката адпаведнасці орган па сертыфікацыі ўносіць адпаведныя звесткі (апавяшчэнне) у рэестр выдадзеных сертыфікатаў адпаведнасці і зарэгістраваных дэкларацый аб адпаведнасці (далей - адзіны рэестр) у электронным выглядзе з выкарыстаннем інфармацыйна-тэлекамунікацыйнай сеткі "Інтэрнэт".
  У выпадку, прадугледжаным абзацам першым гэтага пункта, нацыянальны орган па акрэдытацыі ўносіць звесткі аб прыпыненні, спыненні або аднаўленні дзеяння сертыфіката адпаведнасці ў адзіны рэестр на працягу 3 рабочых дзён з дня атрымання звестак (паведамлення) аб прыпыненні дзеяння сертыфіката адпаведнасці.
 6. Органы дзяржаўнага кантролю (нагляду) прымаюць рашэнне аб прыпыненні дзеяння сертыфіката адпаведнасці ў наступных выпадках:
  • а) выяўленне фактаў неадпаведнасці прадукцыі, дакументацыі да яе абавязковым патрабаванням, устаноўленым тэхнічнымі рэгламентамі, або абавязковым патрабаванням, якія падлягаюць прымяненню да ўступлення ў сілу тэхнічных рэгламентаў у адпаведнасці з Федэральным законам "Аб тэхнічным рэгуляванні";
  • б) непрадстаўленне органам па сертыфікацыі ў орган дзяржаўнага кантролю (нагляду) інфармацыі аб выкананні рашэння аб неабходнасці прыпынення дзеяння сертыфіката адпаведнасці ў тэрміны, прадугледжаныя такім рашэннем (пры ўмове пацвярджэння атрымання органам па сертыфікацыі інфармацыі пра такое рашэнне ва ўстаноўленым парадку), або невыкананне органам па сертыфікацыі рашэння аб неабходнасці прыпынення дзеяння сертыфіката адпаведнасці ва ўстаноўлены такім рашэннем тэрмін;
  • в) непрадстаўленне вытворцам (прадаўцом, асобай, якая выконвае функцыі замежнага вытворцы) па патрабаванню органа дзяржаўнага кантролю (нагляду) матэрыялаў праверкі дакладнасці інфармацыі аб неадпаведнасці прадукцыі патрабаванням, устаноўленым тэхнічнымі рэгламентамі, або абавязковым патрабаванням, якія падлягаюць прымяненню да ўступлення ў сілу тэхнічных рэгламентаў у адпаведнасці з федэральным законам "Аб тэхнічным рэгуляванні";
  • г) непрадстаўленне вытворцам (прадаўцом, асобай, якая выконвае функцыі замежнага вытворцы) і (або) органам па сертыфікацыі па патрабаванню органа дзяржаўнага кантролю (нагляду) доказательственное матэрыялаў, на падставе якіх выдадзены сертыфікат адпаведнасці.
 7. У выпадку ліквідацыі абставінаў, якія паслужылі падставай для прыпынення дзеяння сертыфіката адпаведнасці па рашэнню органа дзяржаўнага кантролю (нагляду), дзеянне сертыфіката адпаведнасці аднаўляецца органам дзяржаўнага кантролю (нагляду).
 8. У выпадку неўстаранення абставін, якія паслужылі падставай для прыпынення дзеяння сертыфіката аб адпаведнасці, прадугледжаных пунктам 7 гэтых Правіл, орган дзяржаўнага кантролю (нагляду) прымае рашэнне аб спыненні дзеяння сертыфіката адпаведнасці.
 9. Орган дзяржаўнага кантролю (нагляду) прымае рашэнне аб прызнанні несапраўдным сертыфіката адпаведнасці ў выпадку выяўлення:
  • а) устаноўленых фактаў неадпаведнасці прадукцыі абавязковым патрабаванням, устаноўленым тэхнічнымі рэгламентамі, або абавязковым патрабаванням, якія падлягаюць прымяненню да ўступлення ў сілу тэхнічных рэгламентаў у адпаведнасці з Федэральным законам "Аб тэхнічным рэгуляванні";
  • б) недакладных звестак аб заяўніку і (або) аб вытворцы прадукцыі, адрасах іх месца знаходжання і (або) ажыццяўлення дзейнасцi, у тым ліку аб месцы (месцах) ажыццяўлення дзейнасці па вырабе прадукцыі ў сертыфікатах адпаведнасці;
  • в) недакладнасці звестак і дакументаў, якія паслужылі падставай для пацверджання адпаведнасці прадукцыі абавязковым патрабаванням;
  • г) неадпаведнасці сертыфіката адпаведнасці патрабаванням да афармлення сертыфіката адпаведнасці, устаноўленым заканадаўствам РФ у сферы тэхнічнага рэгулявання і (або) правам ЕАЭС;
  • д) выдачы сертыфіката адпаведнасці з парушэннем устаноўленых працэдур абавязковага пацвярджэння адпаведнасці;
  • е) выдачы органам па сертыфікацыі сертыфіката адпаведнасці асобе, якая не ўваходзяць у кола заяўнікаў па абранай схеме сертыфікацыі.
 10. Выяўленне органам дзяржаўнага кантролю (нагляду) выпадкаў, указаных у пунктах 7 - 10 гэтых Правіл, ажыццяўляецца ў ходзе правядзення кантрольных (наглядных) мерапрыемстваў па ажыццяўленні выгляду федэральнага дзяржаўнага кантролю (нагляду) або віду рэгіянальнага дзяржаўнага кантролю (нагляду), у рамках якога ажыццяўляецца дзяржаўны кантроль (нагляд) за выкананнем патрабаванняў тэхнічных рэгламентаў і (або) абавязковых патрабаванняў, якія падлягаюць прымяненню да ўступлення ў сілу тэхнічных рэгламентаў у адпаведнасці з Федэральным законам "Аб тэхнічным рэгуляванні".
 11. Прыняцце органам дзяржаўнага кантролю (нагляду) рашэнняў аб прыпыненні, аднаўленні і спыненні дзеяння сертыфіката адпаведнасці, прызнанні яго несапраўдным ажыццяўляецца ў адпаведнасці з парадкам і ў тэрміны, устаноўленыя заканадаўствам РФ для прыняцця рашэнняў па выніках кантрольных (наглядных) мерапрыемстваў.
 12. Органы дзяржаўнага кантролю (нагляду) ўносяць ў адзіны рэестр звесткі аб накіраванні інфармацыі аб неабходнасці прыпынення або спынення дзеяння сертыфіката адпаведнасці ў які выдаў яго орган па сертыфікацыі або аб прыняцці рашэння аб прыпыненні, спыненні або аднаўленні дзеяння сертыфіката адпаведнасці, прызнанні яго несапраўдным, пра што заяўніку і органу па сертыфікацыі, які выдаў сертыфікат адпаведнасці, накіроўваецца апавяшчэнне, фармаванае федэральнай дзяржаўнай інфармацыйнай сістэмай у галіне акрэдытацыі ў аўтаматычным рэжыме, на адрас электроннай пошты, пазначаны пры унясенні звестак пра сертыфікат адпаведнасці ў адзіны рэестр.
  Ўнясенне названых звестак у адзіны рэестр ажыццяўляецца на працягу аднаго працоўнага дня з дня прыняцця адпаведнага рашэння па выніках іх праверкі сродкамі структурнага, фарматна-лагічнага і іншых відаў кантролю. Ўказаны тэрмін лiчыцца ў тым ліку зыходзячы з наяўнасці або адсутнасці факту правядзення тэхнічных работ у федэральнай дзяржаўнай інфармацыйнай сістэме ў галіне акрэдытацыі, якія цягнуць за сабой немагчымасць ўнясення названых звестак у адзіны рэестр на дату прыняцця адпаведнага рашэння і ў прадугледжаны для гэтага тэрмін.
  Запіс аб унясенні ў адзіны рэестр звестак аб накіраванні органам дзяржаўнага кантролю (нагляду) інфармацыі аб неабходнасці прыпынення або спынення дзеяння сертыфіката адпаведнасці або аб прыняцці рашэння аб прыпыненні, спыненні або аднаўленні дзеяння сертыфіката адпаведнасці, прызнанні яго несапраўдным завяраецца узмоцненай кваліфікаванай электроннай подпісам службовай асобы органа дзяржаўнага кантролю (нагляду), які ажыццявіў ўнясенне названых звестак.
 13. Нацыянальны орган па акрэдытацыі прымае рашэнне аб прыпыненні дзеяння сертыфіката адпаведнасці ў наступных выпадках:
  • а) неадпаведнасць змяшчаюцца ў адзіным рэестры звестак і дакументаў патрабаванням, што прад'яўляюцца да звестак і дакументаў, якія змяшчаюцца ў запісу аб выдадзеным органам па сертыфікацыі сертыфікаце адпаведнасці;
  • б) адсутнасць у заканадаўстве РФ аб тэхнічным рэгуляванні і праве ЕАЭС патрабаванні, які ўстанаўлівае, што адпаведнасць вызначанага выгляду прадукцыі патрабаванням заканадаўства РФ аб тэхнічным рэгуляванні і права ЕАЭС пацвярджаецца ў форме сертыфікацыі;
  • в) выяўленне выпадкаў, якiя з'яўляюцца падставай для прыняцця нацыянальным органам па акрэдытацыі рашэння аб прызнанні несапраўднымі дакументаў, выдадзеных акрэдытаванымі выпрабавальнымі лабараторыямі ў выніку іх дзейнасці, устаноўленых Урадам РФ;
  • г) выдача (афармленне) сертыфіката адпаведнасці на аснове справаздач выпрабавальных лабараторый (цэнтраў) (пратаколаў даследаванняў (выпрабаванняў) і вымярэнняў), якія не забясьпечваюць пацверджанне правядзення поўнага аб'ёму даследаванняў (выпрабаванняў) і вымярэнняў, неабходных для ацэнкі адпаведнасці аб'екта сертыфікацыі патрабаванням тэхнічных рэгламентаў і ( або) абавязковых патрабаванняў, якія падлягаюць прымяненню да ўступлення ў сілу тэхнічных рэгламентаў у адпаведнасці з Федэральным законам "Аб тэхнічным рэгуляванні";
  • д) выдача (афармленне) сертыфіката адпаведнасці на аснове справаздачы выпрабавальнай лабараторыі (цэнтра) (пратакола даследаванняў (выпрабаванняў) і вымярэнняў), на падставе якога раней выдадзены іншай сертыфікат адпаведнасці (за выключэннем выпадкаў, прадугледжаных заканадаўствам РФ аб тэхнічным рэгуляванні і акрэдытацыі ў нацыянальнай сістэме акрэдытацыі, а таксама правам ЕАЭС);
  • е) выдача (афармленне) сертыфіката адпаведнасці на падставе справаздачы выпрабавальнай лабараторыі (цэнтра) (пратакола даследаванняў (выпрабаванняў) і вымярэнняў), прызнанага несапраўдным па рашэнні нацыянальнага органа па акрэдытацыі ў парадку, устаноўленым Урадам РФ, альбо выдадзенага выпрабавальнай лабараторыяй (цэнтрам) па-за вобласцю яе акрэдытацыі, пэўнай пры акрэдытацыі, пашырэнні, скарачэнні ці актуалізацыі галіне акрэдытацыі;
  • ж) выдача (афармленне) сертыфіката адпаведнасці органам па сертыфікацыі ў перыяд прыпынення дзеяння акрэдытацыі ў нацыянальнай сістэме акрэдытацыі;
  • з) выдача (афармленне) сертыфіката адпаведнасці органам па сертыфікацыі па-за вобласцю акрэдытацыі, пэўнай пры акрэдытацыі, пашырэнні, скарачэнні ці актуалізацыі галіне акрэдытацыі;
  • і) выдача (афармленне) сертыфіката адпаведнасці прадукцыі патрабаванням тэхнічных рэгламентаў ЕАЭС (Мытнага саюза) органам па сертыфікацыі, не ўключаным у адзіны рэестр органаў па ацэнцы адпаведнасці ЕАЭС, альбо на аснове справаздачы выпрабавальнай лабараторыі (цэнтра) (пратакола даследаванняў (выпрабаванняў) і вымярэнняў) , не ўключанай у адзіны рэестр органаў па ацэнцы адпаведнасці ЕАЭС;
  • к) адсутнасць у адзіным рэестры звестак аб правядзенні інспекцыйнага кантролю ва ўстаноўленыя тэрміны ў выпадку, калі інспекцыйны кантроль прадугледжаны тэхнічным рэгламентам, схемай абавязковай сертыфікацыі.
 14. Нацыянальны орган па акрэдытацыі прымае рашэнне аб спыненні дзеяння сертыфіката адпаведнасці ў выпадку, прадугледжаным абзацам другiм пункта 2.1 артыкула 25 Федэральнага закона "Аб тэхнічным рэгуляванні".
 15. Выяўленне нацыянальным органам па акрэдытацыі выпадкаў, указаных у пунктах 14 і 15 дадзеных Правіл, ажыццяўляецца ў ходзе правядзення:
  • а) кантрольных (наглядных) мерапрыемстваў па ажыццяўленні федэральнага дзяржаўнага кантролю (нагляду) за дзейнасцю акрэдытаваных асоб;
  • б) працэдуры пацвярджэння кампетэнтнасці выпрабавальнай лабараторыі (цэнтра), што выдала пратакол выпрабаванняў, які паслужыў падставай для выдачы сертыфіката адпаведнасці, і (або) органа па сертыфікацыі, які выдаў (які аформіў) сертыфікат адпаведнасці;
  • в) структурнага, фарматна-лагічнага і іншых відаў кантролю адпаведнасці звестак, якiя ўтрымлiваюцца ў адзіным рэестры, патрабаванням сапраўдных Правілаў, заканадаўства РФ і права ЕАЭС, накіраваных на забеспячэнне якасці дзяржаўных дадзеных і сэрвісаў.
 16. Нацыянальны орган па акрэдытацыі ўносіць у адзіны рэестр звесткі аб прыняцці рашэння аб прыпыненні дзеяння сертыфіката адпаведнасці, пра што заяўніку і органу па сертыфікацыі, які выдаў сертыфікат адпаведнасці, накіроўваецца апавяшчэнне, фармаванае федэральнай дзяржаўнай інфармацыйнай сістэмай у галіне акрэдытацыі ў аўтаматычным рэжыме, на адрас электроннай пошты, пазначаны пры унясенні звестак пра сертыфікат адпаведнасці ў адзіны рэестр, з указаннем падстаў прыпынення дзеяння сертыфіката адпаведнасці і запытам прадстаўлення ў нацыянальны орган па акрэдытацыі на працягу 15 рабочых дзён з дня атрымання запыту дадатковай інфармацыі па падставах, які паслужыў прычынай прыпынення дзеяння сертыфіката адпаведнасці.
 17. Нацыянальны орган па акрэдытацыі прымае рашэнне аб прызнанні сертыфіката адпаведнасці несапраўдным ў наступных выпадках:
  • а) непрадстаўленне заяўнікам і (або) органам па сертыфікацыі, які выдаў сертыфікат адпаведнасці, названай інфармацыі ў тэрміны, прадугледжаныя пунктам 17 гэтых Правіл;
  • б) выяўленне нацыянальным органам па акрэдытацыі па выніках разгляду прадстаўленай інфармацыі пацверджання наяўнасці выпадкаў, прадугледжаных пунктам 14 гэтых Правіл;
  • в) прыняцце нацыянальным органам па акрэдытацыі рашэння аб прызнанні несапраўдным справаздачы выпрабавальнай лабараторыі (цэнтра) (пратакола даследаванняў (выпрабаванняў) і вымярэнняў), якое стала падставай для выдачы (афармлення) сертыфіката адпаведнасці, у адпаведнасці з парадкам, устаноўленым Урадам РФ;
  • г) невыкананне органам па сертыфікацыі рашэння нацыянальнага органа па акрэдытацыі аб прызнанні несапраўднымі вынікаў сваёй дзейнасці ў якасці акрэдытаванага асобы;
  • в) спыненне дзеяння акрэдытацыі органа па сертыфікацыі, які выдаў сертыфікат адпаведнасці, калі ў ходзе кантрольнага (нагляднага) мерапрыемствы устаноўлены факты, названыя ў пункце 8 часткі 1 артыкула 22 Федэральнага закона "Аб акрэдытацыі ў нацыянальнай сістэме акрэдытацыі".
 18. У выпадку выяўлення нацыянальным органам па акрэдытацыі па выніках разгляду прадстаўленай інфармацыі адсутнасці выпадкаў, прадугледжаных пунктам 14 гэтых Правіл, нацыянальны орган па акрэдытацыі прымае рашэнне аб аднаўленні дзеяння сертыфіката аб адпаведнасці.
 19. Прыняцце рашэння нацыянальнага органа па акрэдытацыі аб прыпыненні, аднаўленні, спыненні дзеяння сертыфіката адпаведнасці, аб прызнанні яго несапраўдным па выніках мерапрыемстваў, прадугледжаных падпунктам "а" пункта 16 дадзеных Правіл, ажыццяўляецца ў адпаведнасці з парадкам, прадугледжаных артыкулам 27 Федэральнага закона "Аб акрэдытацыі ў нацыянальнай сістэме акрэдытацыі ", у тэрміны, прадугледжаныя для прыняцця рашэнняў па выніках кантрольных (наглядных) мерапрыемстваў.
 20. Прыняцце рашэння нацыянальнага органа па акрэдытацыі аб прыпыненні, аднаўленні, спыненні дзеяння сертыфіката адпаведнасці, аб прызнанні яго несапраўдным па выніках мерапрыемстваў, прадугледжаных падпунктам «б» пункта 16 гэтых Правіл, ажыццяўляецца ў адпаведнасці з парадкам, прадугледжаных артыкулам 24 Федэральнага закона "Аб акрэдытацыі ў нацыянальнай сістэме акрэдытацыі ", у тэрміны, прадугледжаныя для прыняцця рашэнняў па выніках праходжання працэдуры пацвярджэння кампетэнтнасці акрэдытаванага асобы.
 21. Рашэнне аб прыпыненні, аднаўленні, спыненні дзеяння сертыфіката адпаведнасці, аб прызнанні яго несапраўдным па выніках мерапрыемстваў, прадугледжаных падпунктам "ў" пункта 16 дадзеных Правіл, прымаецца кіраўніком (упаўнаважаным асобай) нацыянальнага органа па акрэдытацыі на падставе матываванай прадстаўлення службовай асобы нацыянальнага органа па акрэдытацыі, прадстаўляемага на працягу 3 рабочых дзён пасля выяўлення выпадкаў, прадугледжаных пунктамі 14, 15 і 18 дадзеных Правіл.
 22. Нацыянальны орган па акрэдытацыі ўносіць у адзіны рэестр звесткі аб прыняцці рашэння аб спыненні, аднаўленні дзеяння сертыфіката адпаведнасці, прызнанні яго несапраўдным на працягу 3 рабочых дзён з дня прыняцця такога рашэння, пра што заяўніку і органу па сертыфікацыі, які выдаў сертыфікат адпаведнасці, накіроўваецца апавяшчэнне, якая фарміруецца, федэральнай дзяржаўнай інфармацыйнай сістэмай у галіне акрэдытацыі ў аўтаматычным рэжыме, на адрас электроннай пошты, пазначаны пры унясенні звестак пра сертыфікат адпаведнасці ў адзіны рэестр.
  Аб прыняцці нацыянальным органам па акрэдытацыі рашэння аб прыпыненні, спыненні, аднаўленні дзеяння сертыфіката адпаведнасці, аб прызнанні яго несапраўдным інфармуюцца органы дзяржаўнага кантролю (нагляду) (у аўтаматычным рэжыме з дапамогай адзінай сістэмы міжведамаснага электроннага ўзаемадзеяння).
 23. Дзеянне сертыфіката адпаведнасці лічыцца прыпыненым, аднаўленнем, спыненым з дня ўнясення адпаведных звестак у адзіны рэестр.
 24. Сертыфікат адпаведнасці лічыцца прызнаным несапраўдным з дня ўнясення звестак пра сертыфікат адпаведнасці ў адзіны рэестр.
 25. Інфармаванне набытчыкаў, у тым ліку спажыўцоў, аб прыпыненні, аднаўленні, спыненні дзеяння сертыфіката адпаведнасці, прызнанні яго несапраўдным забяспечвае заяўнік.