МЕНЮ

Мытная працэдура выпуску для ўнутранага спажывання

Артыкул 134. Змест і прымяненне мытнай працэдуры выпуску для ўнутранага спажывання

 1. мытная працэдура выпуску для ўнутранага спажывання -таможенная працэдура, якая прымяняецца ў адносінах да замежных тавараў, у адпаведнасці з якой тавары знаходзяцца і выкарыстоўваюцца на мытнай тэрыторыі Саюза без абмежаванняў па валоданні, карыстанні і (або) распараджэнню імі, прадугледжаных міжнароднымі дамовамі і актамі ў сферы мытнага рэгулявання ў дачыненні да замежных тавараў, калi iншае не ўстаноўлена гэтым Кодэксам.
 2. Тавары, змешчаныя пад мытную працэдуру выпуску для ўнутранага спажывання, набываюць статус тавараў Саюза, за выключэннем ўмоўна выпушчаных тавараў, указаных у пункце 1 артыкула 126 гэтага Кодэкса.
 3. Дапускаецца прымяненне мытнай працэдуры выпуску для ўнутранага спажывання ў адносiнах да:
  1. тавараў, якія з'яўляюцца прадуктамі перапрацоўкі тавараў, да якіх ўжывалася мытная працэдура перапрацоўкі на мытнай тэрыторыі, і вывезеных з мытнай тэрыторыі Саюза ў адпаведнасці з мытнай працэдурай рээкспарту;
  2. часова вывезеных транспартных сродкаў міжнароднай перавозкі, змешчаных пад мытную працэдуру перапрацоўкі па-за мытнай тэрыторыі ў адпаведнасці з абзацам першым пункта 3 артыкула 277 гэтага Кодэкса, для завяршэння дзеяння мытнай працэдуры перапрацоўкі па-за мытнай тэрыторыі ў адпаведнасці з артыкулам 184 гэтага Кодэкса;
  3. часова вывезеных транспартных сродкаў міжнароднай перавозкі ў выпадку, прадугледжаным абзацам другiм пункта 3 артыкула 277 гэтага Кодэкса.

Артыкул 135. Умовы змяшчэння тавараў пад мытную працэдуру выпуску для ўнутранага спажывання

 1. Ўмовамі змяшчэння тавараў пад мытную працэдуру выпуску для ўнутранага спажывання з'яўляюцца:
  1. выплата ўвазных мытных пошлін, падаткаў у адпаведнасцi з гэтым Кодэксам;
  2. выплата спецыяльных, антыдэмпінгавых, кампенсацыйных пошлін у адпаведнасці з гэтым Кодэксам;
  3. захаванне забаронаў і абмежаванняў у адпаведнасці з артыкулам 7 гэтага Кодэкса;
  4. выкананне мер абароны ўнутранага рынку, устаноўленых у іншым выглядзе, чым спецыяльныя, антыдэмпінгавыя, кампенсацыйныя пошліны і (або) устаноўленыя ў адпаведнасцi з артыкулам 50 Дагавора аб Саюзе іншыя пошліны.
 2. Ўмовамі памяшкання тавараў, названых у падпункце 1 пункта 3 артыкула 134 гэтага Кодэкса, пад мытную працэдуру выпуску для ўнутранага спажывання з'яўляюцца:
  1. памяшканне тавараў пад мытную працэдуру выпуску для ўнутранага спажывання на працягу 3 гадоў з дня, наступнага за днём іх фактычнага вывазу з мытнай тэрыторыі Саюза;
  2. захаванне нязменнага стану тавараў, за выключэннем змяненняў з прычыны натуральнага зносу, а таксама змяненняў з прычыны натуральнага змяншэння пры нармальных умовах перавозкі (транспарціроўкі) і (або) захоўвання;
  3. магчымасць ідэнтыфікацыі мытнымі органамі тавараў;
  4. прадстаўленне ў мытны орган звестак пра абставіны вывазу тавараў з мытнай тэрыторыі Саюза, якія пацьвярджаюцца прадстаўленнем мытных і (або) іншых дакументаў або звестак аб такіх дакументах;
  5. захаванне ўмоў, указаных у падпунктах 1 і 2 пункта 1 гэтага артыкула.

Артыкул 136. Узнікненне і спыненне абавязкі па выплаце ўвазных мытных пошлін, падаткаў, спецыяльных, антыдэмпінгавых, кампенсацыйных пошлін у дачыненні да тавараў, што змяшчаюцца (змешчаны) пад мытную працэдуру выпуску для ўнутранага спажывання, тэрмін іх выплаты і падлік

 1. Абавязак па выплаце ўвазных мытных пошлін, падаткаў, спецыяльных, антыдэмпінгавых, кампенсацыйных пошлін у дачыненні да тавараў, што змяшчаюцца пад мытную працэдуру выпуску для ўнутранага спажывання, узнікае ў дэкларанта з моманту рэгістрацыі мытным органам дэкларацыі на тавары.
 2. Абавязак па выплаце ўвазных мытных пошлін, падаткаў у дачыненні да змяшчаюцца пад мытную працэдуру выпуску для ўнутранага спажывання тавараў, якія ўвозяцца ў адрас аднаго атрымальніка ад аднаго адпраўніка па адным транспартнаму (перавозачных) з дакументам і агульная мытны кошт якіх не перавышае сумы, эквівалентнай 200 еўра, а калі Камісіяй вызначаны іншы памер такой сумы, - памеру сумы, вызначанага Камісіяй, па курсе валют, які дзейнічае на дзень рэгістрацыі мытным органам дэкларацыі на тавары, не ўзнікае. Пры гэтым для мэт гэтага пункта ў мытны кошт не ўключаюцца выдаткі на перавозку (транспарціроўку) ўвозяцца на мытную тэрыторыю Саюза тавараў да месца прыбыцця, выдаткі на пагрузку, разгрузку або перагрузку такіх тавараў і выдаткі на страхаванне ў сувязі з такой перавозкай (транспарціроўкай), пагрузкай , разгрузкай або перагрузкай такіх тавараў.
  Абавязак па выплаце падаткаў, спецыяльных, антыдэмпінгавых, кампенсацыйных пошлін у дачыненні да тавараў, названых у артыкулах 199 і 200 гэтага Кодэкса i змяшчаюцца пад мытную працэдуру выпуску для ўнутранага спажывання, не ўзнікае.
  Камісія мае права вызначаць iншы памер сумы, чым сума, прадугледжаная абзацам першым гэтага пункта, у межах якой абавязак па выплаце ўвазных мытных пошлін, падаткаў адносна тавараў, што змяшчаюцца пад мытную працэдуру выпуску для ўнутранага спажывання, што ўвозяцца ў адрас аднаго атрымальніка ад аднаго адпраўніка па адным транспартнаму (перавозачных) з дакументам, не ўзнікае.
 3. Абавязак па выплаце ўвазных мытных пошлін, падаткаў адносна тавараў, што змяшчаюцца пад мытную працэдуру выпуску для ўнутранага спажывання, спыняецца у дэкларанта пры надыходзе наступных абставін:
  1. выпуск тавараў у адпаведнасці з мытнай працэдурай выпуску для ўнутранага спажывання з ужываннем льгот па выплаце ўвазных мытных пошлін, падаткаў, не спалучаных з абмежаваннямі па карыстанню i (цi) распараджэнню гэтымі таварамі;
  2. выкананне абавязкі па выплаце ўвазных мытных пошлін, падаткаў і (або) іх спагнанне ў памерах, вылiчаных i падлягаюць выплаце ў адпаведнасці з падпунктам 1 пункта 14 гэтага артыкула, калi iншае не прадугледжана пунктам 5 гэтага артыкула;
  3. прызнанне мытным органам у адпаведнасці з заканадаўствам дзяржаў-членаў аб мытным рэгуляванні факту знішчэння і (або) беззваротнай страты замежных тавараў з прычыны аварыі ці дзеяння непераадольнай сілы альбо факту беззваротнай страты гэтых тавараў у выніку натуральнага змяншэння пры нармальных умовах перавозкі (транспарціроўкі) і (або) захоўвання, за выключэннем выпадкаў, калі да такіх знішчэння або беззваротнай страты ў адпаведнасці з гэтым Кодэксам ў дачыненні да гэтых замежных тавараў наступіў тэрмін выплаты ўвазных мытных пошлін, падаткаў;
  4. адмова ў выпуску тавараў у адпаведнасці з мытнай працэдурай выпуску для ўнутранага спажывання - у дачыненні да абавязкі па выплаце ўвазных мытных пошлін, падаткаў, якая ўзнiкла пры рэгістрацыі дэкларацыі на тавары;
  5. водгук мытнай дэкларацыі ў адпаведнасці з артыкулам 113 гэтага Кодэкса i (або) ануляванне выпуску тавараў у адпаведнасці з пунктам 4 артыкула 118 гэтага Кодэкса - у дачыненні да абавязкі па выплаце ўвазных мытных пошлін, падаткаў, якая ўзнiкла пры рэгістрацыі дэкларацыі на тавары;
  6. канфіскацыя або зварот тавараў ва ўласнасць (даход) дзяржавы-члена ў адпаведнасці з заканадаўствам гэтай дзяржавы-члена;
  7. затрыманне мытным органам тавараў у адпаведнасці з кіраўніком 51 гэтага Кодэкса;
  8. размяшчэнне на часовае захоўванне або памяшканне пад адну з мытных працэдур тавараў, якія былі канфіскаваныя або арыштаваныя падчас праверкі паведамленні аб злачынстве, у ходзе вытворчасці па крымінальнай справе або справе аб адміністрацыйным правапарушэнні (вядзення адміністрацыйнага працэсу) і ў дачыненні да якіх прынята рашэнне аб іх вяртанні , калі раней выпуск такіх тавараў не быў выраблены;
 4. Абавязак па выплаце ўвазных мытных пошлін, падаткаў адносна тавараў, змешчаных пад мытную працэдуру выпуску для ўнутранага спажывання з ужываннем льгот па выплаце ўвазных мытных пошлін, падаткаў, спалучаных з абмежаваннямі па карыстанню i (цi) распараджэнню гэтымі таварамі, спыняецца у дэкларанта пры надыходзе наступных абставінаў:
  1. заканчэнне 5 гадоў з дня выпуску тавараў у адпаведнасці з мытнай працэдурай выпуску для ўнутранага спажывання, калі не ўстаноўлены іншы тэрмін дзеяння абмежаванняў па карыстанню i (цi) распараджэнню названымі таварамі, пры ўмове, што ў гэты перыяд не наступіў тэрмін выплаты ўвазных мытных пошлін, падаткаў , устаноўлены пунктам 11 гэтага артыкула;
  2. заканчэнне іншага устаноўленага тэрміну дзеяння абмежаванняў па карыстанню i (цi) распараджэнню таварамі пры ўмове, што ў гэты перыяд не наступіў тэрмін выплаты ўвазных мытных пошлін, падаткаў, устаноўлены пунктам 11 гэтага артыкула;
  3. памяшканне тавараў пад мытную працэдуру знішчэння да заканчэння 5 гадоў з дня выпуску тавараў у адпаведнасці з мытнай працэдурай выпуску для ўнутранага спажывання або да заканчэння іншага устаноўленага тэрміну дзеяння абмежаванняў па карыстанню i (цi) распараджэнню названымі таварамі пры ўмове, што ў гэты перыяд не наступіў тэрмін выплаты ўвазных мытных пошлін, падаткаў, устаноўлены пунктам 11 гэтага артыкула;
  4. выкананне абавязкі па выплаце ўвазных мытных пошлін і (або) іх спагнанне ў памерах, вылiчаных i падлягаюць выплаце ў адпаведнасці з падпунктам 2 пункта 14 гэтага артыкула пры надыходзе абставін, указаных у пункце 11 гэтага артыкула;
  5. прызнанне мытным органам у адпаведнасці з заканадаўствам дзяржаў-членаў аб мытным рэгуляванні да заканчэння 5 гадоў з дня выпуску тавараў у адпаведнасці з мытнай працэдурай выпуску для ўнутранага спажывання або да заканчэння іншага устаноўленага тэрміну дзеяння абмежаванняў па карыстанню i (цi) распараджэнню таварамі факту знішчэння і ( або) беззваротнай страты замежных тавараў з прычыны аварыі ці дзеяння непераадольнай сілы альбо факту беззваротнай страты гэтых тавараў у выніку натуральнага змяншэння пры нармальных умовах перавозкі (транспарціроўкі) і (або) захоўвання, за выключэннем выпадкаў, калі да такіх знішчэння або беззваротнай страты ў адпаведнасцi з гэтым кодэксам у дачыненні да гэтых замежных тавараў наступіў тэрмін выплаты мытных пошлін, падаткаў, устаноўлены пунктам 11 гэтага артыкула;
  6. памяшканне тавараў пад мытную працэдуру адмовы на карысць дзяржавы да заканчэння 5 гадоў з дня выпуску тавараў у адпаведнасці з мытнай працэдурай выпуску для ўнутранага спажывання або да заканчэння іншага устаноўленага тэрміну дзеяння абмежаванняў па карыстанню i (цi) распараджэнню таварамі;
  7. памяшканне тавараў пад мытную працэдуру рээкспарту пры ўмове, што да памяшкання пад такую ​​мытную працэдуру не наступіў тэрмін выплаты ўвазных мытных пошлін, падаткаў, устаноўлены пунктам 11 гэтага артыкула;
  8. канфіскацыя або зварот тавараў ва ўласнасць (даход) дзяржавы-члена ў адпаведнасці з заканадаўствам гэтай дзяржавы-члена.
 5. Выкананне абавязкі па выплаце ўвазных мытных пошлін і (або) іх спагнанне ў памерах, вылiчаных i падлягаюць выплаце ў адпаведнасці з падпунктам 1 пункта 14 гэтага артыкула, у дачыненні да тавараў, змешчаных пад мытную працэдуру выпуску для ўнутранага спажывання з выплатай у адпаведнасці з міжнароднымі дамовамі ў рамках саюза або міжнароднымі дамовамі аб уступленні ў Саюз ўвазных мытных пошлін па больш нізкіх стаўках, чым устаноўленыя Адзіным мытным тарыфам Еўразійскай эканамічнай саюза, не спыняе абавязак па выплаце ўвазных мытных пошлін у памеры розніцы сум увазных мытных пошлін, вылічаных па стаўках, устаноўленых Адзіным мытным тарыфам еўразійскага эканамічнага саюза, і сум увазных мытных пошлін, выплачаных пры выпуску тавараў, альбо ў іншым памеры, устаноўленым у адпаведнасці з міжнароднымі дамовамі ў рамках саюза або міжнароднымі дамовамі аб уступленні ў Саюз.
 6. Абавязак па выплаце ўвазных мытных пошлін у дачыненні да тавараў, указаных у пункце 5 гэтага артыкула, у паказаным у гэтым пункце памеры спыняецца пры надыходзе наступных абставін:
  1. выкананне абавязкі па выплаце ўвазных мытных пошлін і (або) іх спагнанне ў памерах, вылiчаных i падлягаюць выплаце ў адпаведнасці з падпунктам 3 пункта 14 гэтага артыкула;
  2. заканчэнне 5 гадоў з дня выпуску ў адпаведнасці з мытнай працэдурай выпуску для ўнутранага спажывання тавараў, уключаных у пералік, вызначаны Камісіяй у адпаведнасці з абзацам першым пункта 7 гэтага артыкула, калi міжнароднымі дамовамі ў рамках Саюза або міжнароднымі дамовамі аб уступленні ў Саюз альбо Камісіяй у адпаведнасці з абзацам другім пункта 7 гэтага артыкула не ўстаноўлены іншы тэрмін, на працягу якога тавары захоўваюць статус замежных тавараў, пры ўмове, што ў гэты перыяд не наступіў тэрмін выплаты ўвазных мытных пошлін, устаноўлены пунктам 13 гэтага артыкула;
  3. заканчэнне іншага тэрміну, устаноўленага міжнароднымі дамовамі ў рамках Саюза або міжнароднымі дамовамі аб уступленні ў Саюз, на працягу якога тавары захоўваюць статус замежных тавараў, пры ўмове, што ў гэты перыяд не наступіў тэрмін выплаты ўвазных мытных пошлін, устаноўлены пунктам 13 гэтага артыкула;
  4. заканчэнне тэрміну, вызначанага Камісіяй у адпаведнасці з абзацам другім пункта 7 гэтага артыкула, у дачыненні да тавараў, уключаных у пералік (пералікі), пэўны Камісіяй у адпаведнасці абзацам другiм пункта 7 гэтага артыкула, пры ўмове, што ў гэты перыяд не наступіў тэрмін выплаты ўвазных мытных пошлін, устаноўлены пунктам 13 гэтага артыкула;
  5. памяшканне тавараў пад мытную працэдуру адмовы на карысць дзяржавы;
  6. прызнанне мытным органам у адпаведнасці з заканадаўствам дзяржавы-члена аб мытным рэгуляванні да наступлення абставінаў, прадугледжаных падпунктамі 2 - 4 гэтага пункта, факту знішчэння і (або) беззваротнай страты замежных тавараў з прычыны аварыі ці дзеяння непераадольнай сілы альбо факту беззваротнай страты гэтых тавараў у выніку натуральнай змяншэння пры нармальных умовах перавозкі (транспарціроўкі) і (або) захоўвання, за выключэннем выпадкаў, калі да такіх знішчэння або беззваротнай страты ў адпаведнасці з гэтым Кодэксам ў дачыненні да гэтых замежных тавараў наступіў тэрмін выплаты мытных пошлін, устаноўлены пунктам 13 гэтага артыкула;
  7. памяшканне тавараў пад мытную працэдуру знішчэння пры ўмове, што да такога памяшкання пад мытную працэдуру знішчэння не наступіў тэрмін выплаты ўвазных мытных пошлін, устаноўлены пунктам 13 гэтага артыкула;
  8. памяшканне тавараў пад мытную працэдуру рээкспарту пры ўмове, што да памяшкання пад такую ​​мытную працэдуру не наступіў тэрмін выплаты ўвазных мытных пошлін, устаноўлены пунктам 13 гэтага артыкула;
  9. канфіскацыя або зварот тавараў ва ўласнасць (даход) дзяржавы-члена ў адпаведнасці з заканадаўствам гэтай дзяржавы-члена.
 7. З тавараў, у дачыненні да якіх у адпаведнасці з міжнароднымі дамовамі ў рамках Саюза або міжнароднымі дамовамі аб уступленні ў Саюз прадугледжана прымяненне больш нізкіх ставак увазных мытных пошлін, чым устаноўленыя Адзіным мытным тарыфам Еўразійскай эканамічнай саюза, Камісія вызначае пералік (пералікі) тавараў, якія набываюць статус тавараў Саюза па заканчэнні 5 гадоў з дня выпуску тавараў у адпаведнасці з мытнай працэдурай выпуску для ўнутранага спажывання.
  Камісія ў дачыненні да асобных катэгорый з названых тавараў мае права вызначаць пералік (пералікі) тавараў, якія набываюць статус тавараў Саюза па заканчэнні іншага больш працяглага тэрміну, чым ўказаны ў абзацы першым гэтага пункта, а таксама ўсталёўваць такі тэрмін.
 8. Абавязак па выплаце спецыяльных, антыдэмпінгавых, кампенсацыйных пошлін у дачыненні да тавараў, што змяшчаюцца (змешчаны) пад мытную працэдуру выпуску для ўнутранага спажывання, спыняецца у дэкларанта пры надыходзе наступных абставін:
  1. выкананне абавязкі па выплаце спецыяльных, антыдэмпінгавых, кампенсацыйных пошлін і (або) іх спагнанне ў памерах, вылiчаных i падлягаюць выплаце ў адпаведнасці з пунктам 16 гэтага артыкула;
  2. прызнанне мытным органам у адпаведнасці з заканадаўствам дзяржаў-членаў аб мытным рэгуляванні факту знішчэння і (або) беззваротнай страты замежных тавараў з прычыны аварыі ці дзеяння непераадольнай сілы альбо факту беззваротнай страты гэтых тавараў у выніку натуральнага змяншэння пры нармальных умовах перавозкі (транспарціроўкі) і (або) захоўвання, за выключэннем выпадкаў, калі да такіх знішчэння або беззваротнай страты ў адпаведнасці з гэтым Кодэксам ў дачыненні да гэтых замежных тавараў наступіў тэрмін выплаты спецыяльных, антыдэмпінгавых, кампенсацыйных пошлін;
  3. адмова ў выпуску тавараў у адпаведнасці з мытнай працэдурай выпуску для ўнутранага спажывання - у дачыненні да абавязку па выплаце спецыяльных, антыдэмпінгавых, кампенсацыйных пошлін, якая ўзнiкла пры рэгістрацыі дэкларацыі на тавары;
  4. водгук мытнай дэкларацыі ў адпаведнасці з артыкулам 113 гэтага Кодэкса i (або) ануляванне выпуску тавараў у адпаведнасці з пунктам 4 артыкула 118 гэтага Кодэкса - у дачыненні да абавязку па выплаце спецыяльных, антыдэмпінгавых, кампенсацыйных пошлін, якая ўзнiкла пры рэгістрацыі мытнай дэкларацыі;
  5. канфіскацыя або зварот тавараў ва ўласнасць (даход) дзяржавы-члена ў адпаведнасці з заканадаўствам гэтай дзяржавы-члена;
  6. затрыманне мытным органам тавараў у адпаведнасці з кіраўніком 51 гэтага Кодэкса;
  7. размяшчэнне на часовае захоўванне або памяшканне пад адну з мытных працэдур тавараў, якія былі канфіскаваныя або арыштаваныя падчас праверкі паведамленні аб злачынстве, у ходзе вытворчасці па крымінальнай справе або справе аб адміністрацыйным правапарушэнні (вядзення адміністрацыйнага працэсу) і ў дачыненні да якіх прынята рашэнне аб іх вяртанні , калі раней выпуск такіх тавараў не быў праведзены.
 9. У дачыненні да тавараў, што змяшчаюцца пад мытную працэдуру выпуску для ўнутранага спажывання, абавязак па выплаце ўвазных мытных пошлін, падаткаў падлягае выкананню (ўвазныя мытныя пошліны, падаткі падлягаюць выплаце) да выпуску тавараў у адпаведнасці з мытнай працэдурай выпуску для ўнутранага спажывання, калі іншы тэрмін выплаты ўвазных мытных пошлін, падаткаў не ўстаноўлены ў адпаведнасцi з гэтым Кодэксам.
 10. У дачыненні да тавараў, змешчаных пад мытную працэдуру выпуску для ўнутранага спажывання з ужываннем льгот па выплаце ўвазных мытных пошлін, падаткаў, спалучаных з абмежаваннямі па карыстанню i (цi) распараджэнню гэтымі таварамі, абавязак па выплаце ўвазных мытных пошлін, падаткаў падлягае выкананню пры надыходзе абставін, названых у пункце 11 гэтага артыкула.
 11. Пры надыходзе наступных абставін тэрмінам выплаты ўвазных мытных пошлін, падаткаў адносна тавараў, названых у пункце 10 гэтага артыкула, лiчыцца:
  1. ў выпадку адмовы дэкларанта ад такіх ільгот - дзень ўнясення ў дэкларацыю на тавары, пададзеную для змяшчэння тавараў пад мытную працэдуру выпуску для ўнутранага спажывання, змяненняў у частцы адмовы ад льгот па выплаце ўвазных мытных пошлін, падаткаў;
  2. у выпадку здзяйснення дзеянняў у парушэнне мэтаў і ўмоў прадастаўлення льгот па выплаце ўвазных мытных пошлін, падаткаў і (або) абмежаванняў па карыстанню i (цi) распараджэнню гэтымі таварамі ў сувязі з прымяненнем такіх ільгот, у тым ліку калі здзяйсненне такіх дзеянняў прывяло да страты такіх тавараў, - першы дзень здзяйснення паказаных дзеянняў, а калі гэты дзень не ўстаноўлены, - дзень змяшчэння тавараў пад мытную працэдуру выпуску для ўнутранага спажывання;
  3. у выпадку страты тавараў, за выключэннем іх знішчэння і (або) беззваротнай страты з прычыны аварыі ці дзеяння непераадольнай сілы альбо беззваротнай страты ў выніку натуральнага змяншэння пры нармальных умовах перавозкі (транспарціроўкі) і (або) захоўвання, - дзень страты тавараў, а калі гэты дзень не ўстаноўлены, - дзень змяшчэння тавараў пад мытную працэдуру выпуску для ўнутранага спажывання;
  4. у выпадку калі захаванне мэтаў і ўмоў прадастаўлення льгот па выплаце ўвазных мытных пошлін, падаткаў і (або) выкананне абмежаванняў па карыстанню i (цi) распараджэнню гэтымі таварамі ў сувязі з прымяненнем такіх ільгот лічыцца непацверджаных ў адпаведнасці з артыкулам 316 гэтага Кодэкса - дзень памяшкання тавараў пад мытную працэдуру выпуску для ўнутранага спажывання.
 12. У дачыненні да тавараў, змешчаных пад мытную працэдуру выпуску для ўнутранага спажывання з выплатай у адпаведнасці з міжнароднымі дамовамі ў рамках Саюза або міжнароднымі дамовамі аб уступленні ў Саюз ўвазных мытных пошлін па больш нізкіх стаўках увазных мытных пошлін, чым устаноўленыя Адзіным мытным тарыфам Еўразійскай эканамічнай саюза, абавязак па выплаце ўвазных мытных пошлін падлягае выкананню пры надыходзе абставін, указаных у пункце 13 гэтага артыкула.
 13. Пры надыходзе наступных абставін тэрмінам выплаты ўвазных мытных пошлін у дачыненні да тавараў, указаных у пункце 12 гэтага артыкула, лiчыцца:
  1. у выпадку добраахвотнай выплаты ўвазных мытных пошлін - дзень ўнясення ў дэкларацыю на тавары, пададзеную для змяшчэння тавараў пад мытную працэдуру выпуску для ўнутранага спажывання, змяненняў у частцы вылічэння ўвазных мытных пошлін небудзь іншы дзень, пэўны Камісіяй у адпаведнасці з міжнароднымі дамовамі ў рамках Саюза або міжнароднымі дамовамі аб уступленні ў Саюз;
  2. у выпадку здзяйснення дзеянняў у парушэнне абмежаванняў па выкарыстанні тавараў, устаноўленых пунктам 4 артыкула 126 гэтага Кодэкса, і (або) у парушэнне іншых умоў, устаноўленых міжнароднымі дамовамі ў рамках Саюза або міжнароднымі дамовамі аб уступленні ў Саюз, - першы дзень здзяйснення паказаных дзеянняў, а калі гэты дзень не ўстаноўлены, - дзень змяшчэння тавараў пад мытную працэдуру выпуску для ўнутранага спажывання.
 14. Калi iншае не ўстаноўлена гэтым Кодэксам, увазныя мытныя пошліны, падаткі падлягаюць выплаце:
  1. у адносiнах да тавараў, указаных у пункце 9 гэтага артыкула, - у памеры сум увазных мытных пошлін, падаткаў, вылiчаных у адпаведнасцi з гэтым Кодэксам у дэкларацыі на тавары з улікам тарыфных прэферэнцый і льгот па выплаце ўвазных мытных пошлін, падаткаў;
  2. у адносiнах да тавараў, указаных у пункце 10 гэтага артыкула, - у памеры сум увазных мытных пошлін, падаткаў, вылiчаных у адпаведнасцi з гэтым Кодэксам у дэкларацыі на тавары з улікам тарыфных прэферэнцый і ня выплачаных у сувязі з ужываннем льгот па выплаце ўвазных мытных пошлін, падаткаў , а ў выпадку калі такія тавары да заканчэння 5 гадоў з дня выпуску тавараў у адпаведнасці з мытнай працэдурай выпуску для ўнутранага спажывання або да заканчэння іншага устаноўленага тэрміну дзеяння абмежаванняў па карыстанню i (цi) распараджэнню таварамі змяшчаліся пад мытную працэдуру перапрацоўкі па-за мытнай тэрыторыі для іх рамонту ў адпаведнасці з пунктам 3 артыкула 176 гэтага Кодэкса, - таксама ў памеры сум увазных мытных пошлін, падаткаў, вылiчаных у адпаведнасці з пунктамі 1 - 6 артыкула 186 гэтага Кодэкса;
  3. у адносiнах да тавараў, указаных у пункце 12 гэтага артыкула, - у памеры розніцы сум увазных мытных пошлін, вылiчаных у адпаведнасцi з гэтым Кодэксам па стаўках ўвазных мытных пошлін, устаноўленых Адзіным мытным тарыфам Еўразійскай эканамічнай саюза, і сум увазных мытных пошлін, выплачаных пры выпуску тавараў , альбо ў іншым памеры, устаноўленым у адпаведнасці з міжнароднымі дамовамі ў рамках Саюза або міжнароднымі дамовамі аб уступленні ў Саюз.
 15. У дачыненні да тавараў, што змяшчаюцца (змешчаны) пад мытную працэдуру выпуску для ўнутранага спажывання, абавязак па выплаце спецыяльных, антыдэмпінгавых, кампенсацыйных пошлін падлягае выкананню (спецыяльныя, антыдэмпінгавыя, кампенсацыйныя пошліны падлягаюць выплаце) да выпуску тавараў у адпаведнасці з мытнай працэдурай выпуску для ўнутранага спажывання.
 16. Спецыяльныя, антыдэмпінгавыя, кампенсацыйныя пошліны ў дачыненні да тавараў, што змяшчаюцца (змешчаны) пад мытную працэдуру выпуску для ўнутранага спажывання, падлягаюць выплаце ў памеры, вылічэнні у дэкларацыі на тавары з улікам асаблівасцяў, прадугледжаных кіраўніком 12 гэтага Кодэкса.
 17. У дачыненні да тавараў, што змяшчаюцца (змешчаны) пад мытную працэдуру выпуску для ўнутранага спажывання пры іх выпуску да падачы дэкларацыі на тавары, сапраўдны артыкул прымяняецца з улікам асаблівасцяў, устаноўленых артыкулам 137 гэтага Кодэкса.

Артыкул 137. Асаблівасці ўзнікнення і спынення абавязкі па выплаце ўвазных мытных пошлін, падаткаў, спецыяльных, антыдэмпінгавых, кампенсацыйных пошлін, тэрмін іх выплаты і падлік адносна тавараў, што змяшчаюцца (змешчаны) пад мытную працэдуру выпуску для ўнутранага спажывання, пры выпуску тавараў да падачы дэкларацыі на тавары

 1. У дачыненні да тавараў, што змяшчаюцца пад мытную працэдуру выпуску для ўнутранага спажывання, заяўленых да выпуску да падачы дэкларацыі на тавары, абавязак па выплаце ўвазных мытных пошлін, падаткаў, спецыяльных, антыдэмпінгавых, кампенсацыйных пошлін у дачыненні да гэтых тавараў ўзнікае ў асобы, які падаў заяву аб выпуску тавараў да падачы дэкларацыі на тавары, з моманту рэгістрацыі мытным органам заявы аб выпуску тавараў да падачы дэкларацыі на тавары.
 2. У дачыненні да тавараў, што змяшчаюцца пад мытную працэдуру выпуску для ўнутранага спажывання, заяўленых да выпуску да падачы дэкларацыі на тавары, абавязак па выплаце ўвазных мытных пошлін, падаткаў, спецыяльных, антыдэмпінгавых, кампенсацыйных пошлін спыняецца ў асобы, які падаў заяву аб выпуску тавараў да падачы дэкларацыі на тавары, пры надыходзе наступных абставін:
  1. прызнанне мытным органам у адпаведнасці з заканадаўствам дзяржаў-членаў аб мытным рэгуляванні факту знішчэння і (або) беззваротнай страты замежных тавараў з прычыны аварыі ці дзеяння непераадольнай сілы альбо факту беззваротнай страты гэтых тавараў у выніку натуральнага змяншэння пры нармальных умовах перавозкі (транспарціроўкі) і (або) захоўвання, калі такія знішчэнне або беззваротная страта наступілі да выпуску такіх тавараў;
  2. адмова ў выпуску тавараў да падачы дэкларацыі на тавары;
  3. канфіскацыя або зварот тавараў ва ўласнасць (даход) дзяржавы-члена ў адпаведнасці з заканадаўствам гэтай дзяржавы-члена;
  4. затрыманне мытным органам тавараў у адпаведнасці з кіраўніком 51 гэтага Кодэкса;
  5. размяшчэнне на часовае захоўванне або памяшканне пад адну з мытных працэдур тавараў, якія былі канфіскаваныя або арыштаваныя падчас праверкі паведамленні аб злачынстве, у ходзе вытворчасці па крымінальнай справе або справе аб адміністрацыйным правапарушэнні (вядзення адміністрацыйнага працэсу) і ў дачыненні да якіх прынята рашэнне аб іх вяртанні , калі раней выпуск такіх тавараў не быў праведзены.
 3. У дачыненні да тавараў, змешчаных пад мытную працэдуру выпуску для ўнутранага спажывання, выпуск якіх праведзены да падачы дэкларацыі на тавары, абавязак па выплаце ўвазных мытных пошлін, падаткаў спыняецца ў асобы, які падаў заяву аб выпуску тавараў да падачы дэкларацыі на тавары, пры надыходзе наступных абставін:
  1. напрамак мытным органам электроннага дакумента альбо прастаўленне мытным органам адпаведных адзнак, указаных у пункце 17 артыкула 120 гэтага Кодэкса, калi ў адносiнах да тавараў ужытыя льготы па выплаце ўвазных мытных пошлін, падаткаў, не звязаныя з абмежаваннямі па карыстанню i (цi) распараджэнню гэтымі таварамі;
  2. выкананне абавязкі па выплаце мытных пошлін, падаткаў і (або) іх спагнанне ў памерах, вылiчаных i падлягаюць выплаце ў адпаведнасці з падпунктам 1 пункта 12 гэтага артыкула, калi iншае не прадугледжана пунктамi 4 i 5 гэтага артыкула, а таксама кірунак мытным органам электроннага дакумента альбо прастаўленне мытным органам адпаведных адзнак, указаных у пункце 17 артыкула 120 гэтага Кодэкса;
  3. канфіскацыя або зварот тавараў ва ўласнасць (даход) дзяржавы-члена ў адпаведнасці з заканадаўствам гэтай дзяржавы-члена.
 4. Калi ў адносiнах да тавараў, змешчаных пад мытную працэдуру выпуску для ўнутранага спажывання, выпуск якіх праведзены да падачы дэкларацыі на тавары і ў дачыненні да якіх мытным органам накіраваны электронны дакумент альбо прастаўленыя адпаведныя адзнакі, названыя ў пункце 17 артыкула 120 гэтага Кодэкса, ужытыя льготы па выплаце ўвазных мытных пошлін, падаткаў, спалучаныя з абмежаваннямі па карыстанню i (цi) распараджэнню гэтымі таварамі, абавязак па выплаце ўвазных мытных пошлін, падаткаў у дачыненні да такіх тавараў спыняецца ў асобы, які падаў заяву аб выпуску тавараў да падачы дэкларацыі на тавары, пры надыходзе абставін, прадугледжаных пунктам 4 артыкула 136 гэтага Кодэкса.
 5. Калi ў адносiнах да тавараў, змешчаных пад мытную працэдуру выпуску для ўнутранага спажывання, выпуск якіх праведзены да падачы дэкларацыі на тавары і ў дачыненні да якіх мытным органам накіраваны электронны дакумент альбо прастаўленыя адпаведныя адзнакі, названыя ў пункце 17 артыкула 120 гэтага Кодэкса, у адпаведнасці з міжнароднымі дамовамі у рамках саюза або міжнароднымі дамовамі аб уступленні ў Саюз ўвазныя мытныя пошліны выплачаныя па больш нізкіх стаўках увазных мытных пошлін, чым устаноўленыя Адзіным мытным тарыфам Еўразійскай эканамічнай саюза, выкананне абавязкі па выплаце ўвазных мытных пошлін і (або) іх спагнанне ў памерах, вылiчаных i падлягаюць выплаце ў адпаведнасці з падпунктам 1 пункта 12 гэтага артыкула, не спыняе абавязак па выплаце ўвазных мытных пошлін у памеры розніцы сум увазных мытных пошлін, вылічаных па стаўках ўвазных мытных пошлін, устаноўленых Адзіным мытным тарыфам Еўразійскай эканом ического саюза, і сум увазных мытных пошлін, выплачаных пры выпуску тавараў, альбо ў іншым памеры, устаноўленым у адпаведнасці з міжнароднымі дамовамі ў рамках Саюза або міжнароднымі дамовамі аб уступленні ў Саюз. Такі абавязак па выплаце ўвазных мытных пошлін спыняецца ў асобы, які падаў заяву аб выпуску тавараў да падачы дэкларацыі на тавары, пры надыходзе абставін, прадугледжаных пунктам 6 артыкула 136 гэтага Кодэкса.
 6. У дачыненні да тавараў, змешчаных пад мытную працэдуру выпуску для ўнутранага спажывання, выпуск якіх праведзены да падачы дэкларацыі на тавары, абавязак па выплаце спецыяльных, антыдэмпінгавых, кампенсацыйных пошлін спыняецца ў асобы, які падаў заяву аб выпуску тавараў да падачы дэкларацыі на тавары, пры надыходзе наступных абставін :
  1. выкананне абавязкі па выплаце спецыяльных, антыдэмпінгавых, кампенсацыйных пошлін і (або) іх спагнанне ў памерах, вылiчаных i падлягаюць выплаце ў адпаведнасці з пунктам 13 гэтага артыкула, і кірунак мытным органам электроннага дакумента альбо прастаўленне мытным органам адпаведных адзнак, указаных у пункце 17 артыкула 120 гэтага Кодэкса;
  2. канфіскацыя або зварот тавараў ва ўласнасць (даход) дзяржавы-члена ў адпаведнасці з заканадаўствам гэтай дзяржавы-члена.
 7. У дачыненні да тавараў, змешчаных пад мытную працэдуру выпуску для ўнутранага спажывання, выпуск якіх праведзены да падачы дэкларацыі на тавары і ў дачыненні да якіх дэкларацыя на тавары пададзеная не пазней тэрміну, названага ў пункце 16 артыкула 120 гэтага Кодэкса, а ў дачыненні да тавараў, дэкларантам якіх выступае упаўнаважаны эканамічны аператар, - не пазней тэрміну, названага ў пункце 4 артыкула 441 гэтага Кодэкса, абавязак па выплаце ўвазных мытных пошлін, падаткаў падлягае выкананню (ўвазныя мытныя пошліны, падаткі падлягаюць выплаце) да падачы дэкларацыі на тавары, калі іншы тэрмін выплаты ўвазных мытных пошлін , падаткаў не ўстаноўлены ў адпаведнасцi з гэтым Кодэксам.
 8. Калi ў адносiнах да тавараў, змешчаных пад мытную працэдуру выпуску для ўнутранага спажывання, выпуск якіх праведзены да падачы дэкларацыі на тавары і ў дачыненні да якіх мытным органам накіраваны электронны дакумент альбо прастаўленыя адпаведныя адзнакі, названыя ў пункце 17 артыкула 120 гэтага Кодэкса, ужытыя льготы па выплаце ўвазных мытных пошлін, падаткаў, спалучаныя з абмежаваннямі па карыстанню i (цi) распараджэнню гэтымі таварамі, абавязак па выплаце ўвазных мытных пошлін, падаткаў у дачыненні да такіх тавараў падлягае выкананню пры надыходзе абставін і ў тэрміны, названыя ў пункце 11 артыкула 136 гэтага Кодэкса.
 9. Калi ў адносiнах да тавараў, змешчаных пад мытную працэдуру выпуску для ўнутранага спажывання, выпуск якіх праведзены да падачы дэкларацыі на тавары і ў дачыненні да якіх мытным органам накіраваны электронны дакумент альбо прастаўленыя адпаведныя адзнакі, названыя ў пункце 17 артыкула 120 гэтага Кодэкса, у адпаведнасці з міжнароднымі дамовамі у рамках саюза або міжнароднымі дамовамі аб уступленні ў Саюз ўвазныя мытныя пошліны выплачаныя па больш нізкіх стаўках увазных мытных пошлін, чым устаноўленыя Адзіным мытным тарыфам Еўразійскай эканамічнай саюза, абавязак па выплаце ўвазных мытных пошлін падлягае выкананню пры надыходзе абставін і ў тэрміны, названыя ў пункце 13 артыкула 136 гэтага Кодэкса.
 10. У дачыненні да тавараў, змешчаных пад мытную працэдуру выпуску для ўнутранага спажывання, выпуск якіх праведзены да падачы дэкларацыі на тавары і ў дачыненні да якіх дэкларацыя на тавары пададзеная не пазней тэрміну, названага ў пункце 16 артыкула 120 гэтага Кодэкса, а ў дачыненні да тавараў, дэкларантам якіх выступае упаўнаважаны эканамічны аператар, - не пазней тэрміну, названага ў пункце 4 артыкула 441 гэтага Кодэкса, абавязак па выплаце спецыяльных, антыдэмпінгавых, кампенсацыйных пошлін падлягае выкананню (спецыяльныя, антыдэмпінгавыя, кампенсацыйныя пошліны падлягаюць выплаце) да падачы дэкларацыі на тавары.
 11. Калi ў адносiнах да тавараў, змешчаных пад мытную працэдуру выпуску для ўнутранага спажывання, выпуск якіх праведзены да падачы дэкларацыі на тавары, дэкларацыя на тавары не пададзена да заканчэння тэрміну, названага ў пункце 16 артыкула 120 гэтага Кодэкса, а ў дачыненні да тавараў, дэкларантам якіх выступае упаўнаважаны эканамічны аператар, - да заканчэння тэрміну, названага ў пункце 4 артыкула 441 гэтага Кодэкса, абавязак па выплаце ўвазных мытных пошлін, падаткаў, спецыяльных, антыдэмпінгавых, кампенсацыйных пошлін падлягае выкананню. Тэрмінам выплаты ўвазных мытных пошлін, падаткаў, спецыяльных, антыдэмпінгавых, кампенсацыйных пошлін лічыцца апошні дзень тэрміну, названага ў пункце 16 артыкула 120 гэтага Кодэкса, а ў дачыненні да тавараў, дэкларантам якіх выступае упаўнаважаны эканамічны аператар, - апошні дзень тэрміну, названага ў пункце 4 артыкула 441 гэтага Кодэкса.
 12. Ўвазныя мытныя пошліны, падаткі падлягаюць выплаце:
  1. у адносiнах да тавараў, указаных у пункце 7 гэтага артыкула, - у памеры сум увазных мытных пошлін, падаткаў, вылiчаных у адпаведнасцi з гэтым Кодэксам у дэкларацыі на тавары з улікам тарыфных прэферэнцый і льгот па выплаце ўвазных мытных пошлін, падаткаў;
  2. у адносiнах да тавараў, указаных у пункце 8 гэтага артыкула, - у памеры сум увазных мытных пошлін, падаткаў, вылiчаных у адпаведнасцi з гэтым Кодэксам у дэкларацыі на тавары з улікам тарыфных прэферэнцый і ня выплачаных у сувязі з ужываннем льгот па выплаце ўвазных мытных пошлін, падаткаў , а ў выпадку калі такія тавары да заканчэння 5 гадоў з дня выпуску тавараў у адпаведнасці з мытнай працэдурай выпуску для ўнутранага спажывання або да заканчэння іншага устаноўленага тэрміну дзеяння абмежаванняў па карыстанню i (цi) распараджэнню таварамі змяшчаліся пад мытную працэдуру перапрацоўкі па-за мытнай тэрыторыі для іх рамонту ў адпаведнасці з пунктам 3 артыкула 176 гэтага Кодэкса, - таксама ў памеры сум увазных мытных пошлін, падаткаў, вылiчаных у адпаведнасці з пунктамі 1 - 6 артыкула 186 гэтага Кодэкса;
  3. у адносiнах да тавараў, указаных у пункце 9 гэтага артыкула, - у памеры розніцы сум увазных мытных пошлін, вылiчаных у адпаведнасцi з гэтым Кодэксам па стаўках ўвазных мытных пошлін, устаноўленых Адзіным мытным тарыфам Еўразійскай эканамічнай саюза, і сум увазных мытных пошлін, выплачаных пры выпуску тавараў , альбо ў іншым памеры, устаноўленым міжнароднымі дамовамі ў рамках Саюза або міжнароднымі дамовамі аб уступленні ў Саюз.
 13. У дачыненні да тавараў, указаных у пункце 10 гэтага артыкула, спецыяльныя, антыдэмпінгавыя, кампенсацыйныя пошліны падлягаюць выплаце ў памеры, вылічэнні у дэкларацыі на тавары з улікам асаблівасцяў, прадугледжаных кіраўніком 12 гэтага Кодэкса.
 14. У дачыненні да тавараў, указаных у пункце 11 гэтага артыкула, база для вылічэння якія падлягаюць выплаце ўвазных мытных пошлін, падаткаў, спецыяльных, антыдэмпінгавых, кампенсацыйных пошлін вызначаецца на падставе звестак, указаных у заяве аб выпуску тавараў і дакументах, прадстаўленых сумесна з такой заявай.
  У выпадку, калі коды тавараў у адпаведнасці з Таварнай наменклатурай знешнеэканамічнай дзейнасці вызначаны на ўзроўні групоўкі з колькасцю знакаў менш 10:
  • для вылічэння мытных пошлін прымяняецца найбольшая са ставак мытных пошлін, якія адпавядаюць таварам, якія ўваходзяць у такую ​​групоўку;
  • для вылічэння падаткаў прымяняецца найбольшая са ставак падатку на даданую вартасць, найбольшая са ставак акцызаў (акцызнага падатку або акцызнага збору), адпаведных таварах, якія ўваходзяць у такую ​​групоўку, у дачыненні да якіх устаноўлена найбольшая са ставак мытных пошлін;
  • для вылічэння спецыяльных, антыдэмпінгавых, кампенсацыйных пошлін прымяняецца найбольшая са ставак спецыяльных, антыдэмпінгавых, кампенсацыйных пошлін, адпаведных таварах, якія ўваходзяць у такую ​​групоўку, з улікам абзаца шостага гэтага пункта.
   Спецыяльныя, антыдэмпінгавыя, кампенсацыйныя пошліны вылічаюцца зыходзячы з паходжання тавараў, пацверджанага ў адпаведнасці з кіраўніком 4 гэтага Кодэкса, і (або) iншых звестак, неабходных для вызначэння названых пошлін.
   У выпадку, калі паходжанне тавараў і (або) iншыя звесткi, неабходныя для вызначэння названых пошлін, не пацверджаны, спецыяльныя, антыдэмпінгавыя, кампенсацыйныя пошліны вылічаюцца зыходзячы з найбольшых ставак спецыяльных, антыдэмпінгавых, кампенсацыйных пошлін, устаноўленых у дачыненні да тавараў таго ж кода Таварнай наменклатуры знешнеэканамічнай дзейнасці , калі класіфікацыя тавару ажыццёўлена на ўзроўні 10 знакаў, альбо тавараў, якія ўваходзяць у групоўку, калі коды тавараў у адпаведнасці з Таварнай наменклатурай знешнеэканамічнай дзейнасці вызначаны на ўзроўні групоўкі з колькасцю знакаў менш за 10.
 15. У выпадку, калі ў дачыненні да тавараў, указаных у пункце 11 гэтага артыкула, пасля пададзеная дэкларацыя на тавары, мытныя пошліны, падаткі, спецыяльныя, антыдэмпінгавыя, кампенсацыйныя пошліны выплачваюцца ў памеры сум, вылiчаных у адпаведнасцi з гэтым Кодэксам у дэкларацыі на тавары, зыходзячы са звестак , указаных у дэкларацыі на тавары. Вяртанне (залік) залішне выплачаных і (або) залішне спагнаных сум мытных пошлін, падаткаў, спецыяльных, антыдэмпінгавых, кампенсацыйных пошлін ажыццяўляецца ў адпаведнасці з кіраўніком 10 і артыкулам 76 гэтага Кодэкса.

Артыкул 138. Асаблівасці выплаты ўвазных мытных пошлін, падаткаў, спецыяльных, антыдэмпінгавых, кампенсацыйных пошлін у дачыненні да тавараў, указаных у пункце 3 артыкула 134 гэтага Кодэкса

 1. Пры змяшчэнні тавараў, названых у падпункце 1 пункта 3 артыкула 134 гэтага Кодэкса, пад мытную працэдуру выпуску для ўнутранага спажывання ўвазныя мытныя пошліны, падаткі, спецыяльныя, антыдэмпінгавыя, кампенсацыйныя пошліны падлягаюць выплаце ў памеры сум увазных мытных пошлін, падаткаў, спецыяльных, антыдэмпінгавых, кампенсацыйных пошлін, якія падлягалі б выплаце, як калі б замежныя тавары, Змешчаныя пад мытную працэдуру перапрацоўкі на мытнай тэрыторыі і скарыстаныя для вырабу тавараў, названых у падпункце 1 пункта 3 артыкула 134 гэтага Кодэкса, у адпаведнасці з нормамі іх выхаду, змяшчаліся пад мытную працэдуру выпуску для ўнутранага спажывання.
  Ўвазныя мытныя пошліны, падаткі, спецыяльныя, антыдэмпінгавыя, кампенсацыйныя пошліны ў дачыненні да згаданых тавараў вылічаюцца ў адпаведнасці з пунктам 1 артыкула 175 гэтага Кодэкса.
 2. З сум увазных мытных пошлін, падаткаў, спецыяльных, антыдэмпінгавых, кампенсацыйных пошлін, што выплачваюцца (спаганяюцца) у адпаведнасці з пунктам 1 гэтага артыкула, падлягаюць выплаце працэнты, як калі б у дачыненні да згаданых сум была прадастаўлена адтэрміноўка іх выплаты з дня змяшчэння тавараў пад мытную працэдуру перапрацоўкі на мытнай тэрыторыі па дзень спынення абавязкі па выплаце ўвазных мытных пошлін, падаткаў, спецыяльных, антыдэмпінгавых, кампенсацыйных пошлін.
  Названыя працэнты налічваюцца і выплачваюцца ў адпаведнасці з артыкулам 60 гэтага Кодэкса.
  У выпадку, калі дзеянне мытнай працэдуры перапрацоўкі на мытнай тэрыторыі ў адпаведнасці з пунктам 3 артыкула 173 гэтага Кодэкса прыпынялася, працэнты, прадугледжаныя гэтым пунктам, за перыяд прыпынення дзеяння мытнай працэдуры не налічваюцца і не выплачваюцца.
 3. Пры змяшчэнні тавараў, названых у падпункце 3 пункта 3 артыкула 134 гэтага Кодэкса, пад мытную працэдуру выпуску для ўнутранага спажывання ўвазныя мытныя пошліны, падаткі вылічаюцца і падлягаюць выплаце ў адпаведнасці з артыкулам 186 гэтага Кодэкса, як калі б такія тавары з'яўляліся прадуктамі перапрацоўкі.