МЕНЮ
 1. Праверка мытных, іншых дакументаў і (або) звестак - форма мытнага кантролю, якая складаецца ў праверцы:
  1. мытнай дэкларацыі;
  2. іншых мытных дакументаў, за выключэннем дакументаў, складаюцца мытнымі органамі;
  3. дакументаў, якія пацвярджаюць звесткі, заяўленыя ў мытнай дэкларацыі;
  4. iншых дакументаў, прадстаўленых мытнаму органу ў адпаведнасці з гэтым Кодэксам;
  5. звестак, заяўленых у мытнай дэкларацыі і (або) якія змяшчаюцца ў прадстаўленых мытнаму органу дакументах;
  6. iншых звестак, прадстаўленых мытнаму органу або атрыманых ім у адпаведнасці з гэтым Кодэксам або заканадаўствам дзяржаў-членаў.
 2. Праверка мытных, іншых дакументаў і (або) звестак праводзіцца ў мэтах праверкі дакладнасці звестак, правільнасці запаўнення і (або) афармлення дакументаў, выканання ўмоў выкарыстання тавараў у адпаведнасці з мытнай працэдурай, захавання абмежаванняў па карыстанню i (цi) распараджэнню таварамі ў сувязі з прымяненнем льгот па выплаце мытных пошлін, падаткаў, выканання парадку і ўмоў выкарыстання тавараў, якія ўстаноўлены ў дачыненні да асобных катэгорый тавараў, якія не падлягаюць у адпаведнасці з гэтым Кодэксам памяшкання пад мытныя працэдуры, а таксама ў iншых мэтах забеспячэння захавання міжнародных дагавораў і актаў у сферы мытнага рэгулявання і (або) заканадаўства дзяржаў-членаў аб мытным рэгуляванні.
 3. Праверка мытных, іншых дакументаў і (або) звестак у дачыненні да мытнай дэкларацыі, дакументаў, якія пацвярджаюць звесткі, заяўленыя ў мытнай дэкларацыі, звестак, заяўленых у мытнай дэкларацыі і (або) якія змяшчаюцца ў прадстаўленых мытным органам дакументах, можа праводзіцца як да, так і пасля выпуску тавараў.
 4. У выпадку, калі дэкларантам выкананыя ўмовы, прадугледжаныя артыкулам 121 ТК ЕАЭС, Пры якіх мытным органам робiцца выпуск тавараў, Праверка мытных, іншых дакументаў і (або) звестак, распачатая да выпуску тавараў, завяршаецца пасля выпуску тавараў.
 5. Заканадаўствам дзяржаў-членаў аб мытным рэгуляванні могуць вызначацца выпадкi правядзення праверкі мытных, іншых дакументаў і (або) звестак у дачыненні да мытнай дэкларацыі, дакументаў, якія пацвярджаюць звесткі, заяўленыя ў мытнай дэкларацыі, звестак, заяўленых у мытнай дэкларацыі і (або) якія змяшчаюцца ў прадстаўленых мытным органам дакументах, распачатай пасля выпуску тавараў, і парадак інфармавання асобы аб правядзенні такой формы мытнага кантролю.
 6. Праверка мытных, іншых дакументаў і (або) звестак праводзіцца шляхам аналізу дакументаў і звестак, указаных у пункце 1 гэтага артыкула, у тым ліку шляхам супастаўлення звестак, якія змяшчаюцца ў адным дакуменце, паміж сабой, а таксама са звесткамі, якія змяшчаюцца ў іншых дакументах, у тым ліку ў дакументах, якія пацвярджаюць звесткі, заяўленыя ў мытнай дэкларацыі, са звесткамі, атрыманымі з інфармацыйных сістэм, якія выкарыстоўваюцца мытнымі органамі, і (або) інфармацыйных сістэм дзяржаўных органаў (арганізацый) дзяржаў-членаў у рамках інфармацыйнага ўзаемадзеяння, з іншых крыніц, якія ёсць у распараджэнні мытнага органа на момант правядзення праверкі, а таксама іншымі спосабамі ў адпаведнасці з міжнароднымі дамовамі і актамі ў сферы мытнага рэгулявання і (або) заканадаўствам дзяржаў-членаў.
 7. У рамках праверкі мытных, іншых дакументаў і (або) звестак мытны орган мае права ажыццяўляць збор і аналіз дадатковай інфармацыі, у тым ліку накіроўваць запыты ў дзяржаўныя органы ды іншыя арганізацыі.
 8. Праверка мытных, іншых дакументаў і (або) звестак у дачыненні да мытнай дэкларацыі, дакументаў, якія пацвярджаюць звесткі, заяўленыя ў мытнай дэкларацыі, звестак, заяўленых у мытнай дэкларацыі і (або) якія змяшчаюцца ў прадстаўленых мытным органам дакументах, распачатая да выпуску тавараў, праводзіцца ў адпаведнасці з артыкулам 325 ТК ЕАЭС.
 9. Праверка мытных, іншых дакументаў і (або) звестак у дачыненні да мытнай дэкларацыі, дакументаў, якія пацвярджаюць звесткі, заяўленыя ў мытнай дэкларацыі, звестак, заяўленых у мытнай дэкларацыі і (або) якія змяшчаюцца ў прадстаўленых мытным органам дакументах, распачатая пасля выпуску тавараў, альбо ў іншых выпадках прымянення дадзенай формы мытнага кантролю праводзіцца ў адпаведнасці з артыкулам 326 ТК ЕАЭС, за выключэннем правядзення праверкі мытных, іншых дакументаў і (або) звестак у выпадку, прадугледжаным пунктам 10 гэтага артыкула.
 10. Праверка мытных, іншых дакументаў і (або) звестак у дачыненні дэкларацыі на тавары, пададзенай у дачыненні да тавараў, выпуск якіх выраблены ў адпаведнасці з артыкулам 120 ТК ЕАЭС, дакументаў, якія пацвярджаюць звесткі, заяўленыя ў такой дэкларацыі, і звестак, заяўленых у названай дэкларацыі на тавары і (або) якія змяшчаюцца ў прадстаўленых мытным органам дакументах, праводзіцца ў парадку, якi вызначаецца Камісіяй.
 11. Што датычыцца прымянення праверкі мытных, іншых дакументаў і (або) звестак у дачыненні да заявы аб выпуску тавараў да падачы дэкларацыі на тавары, дакументаў, прадстаўленых сумесна з такой заявай у адпаведнасці з пунктам 4 артыкула 120 ТК ЕАЭС, і звестак, заяўленых у паказаным заяве і ( або) у прадстаўленых дакументах, запыт дакументаў да выпуску тавараў не вырабляецца.
 12. Пры праверцы мытнага кошту тавараў праверка мытных, іншых дакументаў і (або) звестак праводзіцца з улікам асаблівасцяў, прадугледжаных артыкулам 313 ТК ЕАЭС.
 13. Пры праверцы паходжання тавараў праверка мытных, іншых дакументаў і (або) звестак праводзіцца з улікам асаблівасцяў, прадугледжаных артыкулам 314 ТК ЕАЭС.